Forskare ser stor CCS-potential i Finland

Utan avskiljning och lagring av koldioxid blir det dyrare för Europa och Finland att nå klimatmålen. Enligt VTT kunde Finland satsa på "bio-CCS" som kan ge negativa utsläpp.
3.10.2016 - 05.00