cancer
»

Förtjänstfulla vetenskapliga artiklar från Åbo fick pris

Två vetenskapliga artiklar om cancer skrivna av forskargrupper i Åbo får pris för bästa vetenskapliga artikel 2017.
23.8.2018 - 11.48

Bortdragna blodtrycksmedicinen: Risken att drabbas är låg

På onsdagen gick myndigheten Fimea ut med att läkemedlet valsartan som härstammar från en fabrik i Kina innehåller cancerframkallande ämnen. Även om apotek i Finland sålt dem i ett års tid, finns inga skäl att oroa sig, menar direktör Esa Heinonen på Fimea.
5.7.2018 - 16.28

Blodtrycksmedicin dras tillbaka – innehåller orenheter som orsakar cancer

Europeiska läkarmyndigheter utreder problem med läkemedlet valsartan som tillverkats i Kina.
4.7.2018 - 18.50

Patienter tar aktiv roll i läkemedelsforskningen

I den finska cancervården och cancerforskningen finns en resurs som sällan står i strålkastarljuset just som en resurs: patienterna. Nu har en av dem tagit Eupati, utbildningsprogrammet för patienter, till Finland.
4.7.2018 - 08.00

Cancerforskningen ropar efter pengar – allt mer arbetstid går åt att ansöka om finansiering

Det statliga bidraget till all vårdrelaterad forskning i Finland har minskat radikalt under de senaste femton åren. Stiftelsepengar, företagsdonationer och enskilda finländares slantar till Rosa bandet-kampanjen: allt behövs för att hålla den finska cancerforskningen i framkant.
1.7.2018 - 08.00

Finland vill bli bäst i cancerklassen

Snittet läggs genast efter nio. Sex timmar senare sys de sista stygnen på Liisa Ketomäkis kropp. Då har ett cancerdrabbat bröst skurits bort, ett nytt formats av kroppens egen vävnad och patienten rullas till uppvaket.
17.6.2018 - 07.00

Studie: Cellgifter onödigt för många

Många kvinnor med bröstcancer skulle kunna slippa cellgiftsbehandling efter operation, enligt en stor studie som presenterats vid cancerkongressen Asco i USA.
4.6.2018 - 08.28

Fritjof Sahlström

I dag: Pessimistens besvikelse

Det fanns en skenbar trygghet i att föreställa sig det värsta, för då tror man att ingenting kan bli värre.
18.4.2018 - 06.05

Cancersjuka barn rör på sig för lite – videospel kan öka motivationen

Cancerdrabbade barn motionerar ungefär lika mycket, eller snarare lika lite, som friska barn. Enligt en doktorsavhandling vid Åbo universitet kan aktiverande videospel vara en lösning på att öka den fysiska aktiviteten.
3.4.2018 - 16.34

"Åtta dör dagligen onödigt av cancer"

Cancerfonden i Sverige slår larm om att 2 900 svenskar med låg utbildning varje år dör i cancer, när bättre vård hade hjälpt. Finländsk cancerstatistik bekräftar att hälsogapet mellan hög- och låginkomsttagare ständigt ökar.
22.3.2018 - 05.55

Sju miljoner euro är målet – Cancerstiftelsen firar med stor insamling

De privata donationernas betydelse för cancerforskningen blir allt större då staten drar åt svångremmen. Cancerstiftelsen firar 70 år med stor insamling.
12.3.2018 - 16.31

Skidvallor har hälsorisker och kan skada miljön

Nästan alla typer av skidor kräver glid, men få i Finland känner till att fluoret i glidvallan bryts ned långsamt i naturen och att den i värsta fall kan påverka fertiliteten och vara cancerframkallande. Snart kan en del glidvallor miljömärkas.
26.2.2018 - 05.30

Falska läkemedel mot cancer kan ha nått Finland

Ett misstänkt fall av läkemedelsförfalskning undersöks för tillfället i Finland. I värsta fall kan cancerpatienter ha behandlats med andra substanser än vad märkningarna på förpackningen anger.
17.1.2018 - 15.45

Nina vill se ett leende på långtidssjuka barns läppar

29.11.2017 - 19.26

Unga vuxna med cancer erbjuds ergoterapi

En nysatsning ger 18–35-åriga cancerpatienter i huvudstadsregionen stöd för att klara arbete och vardag.
16.11.2017 - 05.33

Återfallsrisken i bröstcancer är långvarigare än trott

Kvinnor med så kallad östrogenreceptor-positiv bröstcancer har en förhöjd risk för återfall upp till 20 år efter diagnos, visar en undersökning.
9.11.2017 - 10.10

Papa-proven minskade inte cancerrisken hos unga kvinnor

Enligt en ny finländsk studie har gynekologiska cellprov, så kallade papa-prov, ingen effekt på kvinnor under 30 år. Bland kvinnor över 35 har risken för livmoderhalscancer däremot minskat kraftigt.
4.11.2017 - 22.50

Mycket oralsex ökar cancerrisken

Män som haft mycket oralsex löper ökad risk att drabbas av cancer i munsvalget. För kvinnor, däremot, är sambandet inte alls lika starkt.
21.10.2017 - 15.47

Forskare hittade gendefekter bakom ärftlig bröstcancerbenägenhet

En färsk undersökning har identifierat tre nya eventuella gendefekter som ligger bakom den ärftliga benägenheten att insjukna i bröstcancer. Filosofie magister Tuomo Manteres doktorsavhandling granskades vid Uleåborgs universitet på fredagen.
6.10.2017 - 09.42

Gratis cancerkoll för alla ålänningar

Alla ålänningar får möjlighet att kontrollera om deras födelsemärken är farliga eller inte.
7.9.2017 - 13.08