Hjälper det unga att försvaga deras ställning på arbetsmarknaden? Forskningen är inte entydig

Regeringen vill tillåta tidsbundna jobb utan särskild orsak för unga arbetslösa, och att sänka tröskeln för uppsägningar av personliga skäl i småföretag. Men det är svårt att leda effekterna i bevis.
28.4.2018 - 16.20