Nordea: Bolåneräntorna stiger redan i vår

Redan i vår kommer tolv månades euriborränta att krypa upp över nollstrecket. Det förutspår Nordea.
29.10.2018 - 10.30

Ingen orsak att stressa över bostadslånet – de korta räntorna stiger inte ännu

Känner du dig stressad över bostadslånet? Finlands Bank meddelar att styrräntan hålls oförändrad i åtminstone ett år till.
4.10.2018 - 12.01

Finansbranschens Kauppi vill ha strängare regler för husbolagens skuldsättning – "Bostadslånen är inte ett problem"

Husbolagens skuldsättning har nästan trefaldigats på tio år.
6.9.2018 - 16.33

Prognos: Fortsatt optimism på bomarknaden

Nära västmetron är efterfrågan på bostäder stor, medan Kyrkslätt lider av långsammare förbindelser. På bostadsmarknaden som helhet rådet fortsatt optimism, visar Finlands Fastighetsmäklares prognos för perioden juli–september.
12.6.2018 - 08.01

Bostadsköp kräver större eget sparande

5–10 procent av dem som fått bostadslån enligt nuvarande regler skulle gallras bort efter den 1 juli, när skärpta bestämmelser träder i kraft. Den bedömningen gör Päivi Jääskeläinen på OP. – Största delen av lånekunderna uppfyller dock redan i dag de nya kraven, säger hon.
11.6.2018 - 22.17

Ny statistik visar vem som finansierar finländarnas bostäder

Finlands Bank börjar publicera statistik över kreditinstitutens marknadsandelar.
16.4.2018 - 11.27

"Allt fler verkar köpa en familjebostad som första bostad"

Den första bostaden köps i allt högre ålder och mycket tyder på att den också blir allt större. Samtidigt kan beslut som höjningen av lånetaket leda till att de som köper sin första bostad försöker maximera det lån som tas ut.
9.4.2018 - 20.18

SFP vill slopa ränteavdrag på bostadslån

Social jämlikhet och ekologisk hållbarhet står i fokus då SFP stakar ut sina visioner för en långsiktig bostadspolitik.
4.4.2018 - 17.25

Lån finansierar en allt större del av nya bostäder

Det har blivit allt vanligare att köpa nya bostäder med stora lån och allt oftare täcker lånen över 70 procent av bostädernas pris.
27.3.2018 - 22.09

Finansinspektionen skärper lånetaket – berör inte dem som köper sin första bostad

Hushållens höga och alltjämt stigande skuldsättning utgör en betydande sårbarhet i hela det finansiella systemet, enligt Finansinspektionens direktör Anneli Tuominen.
19.3.2018 - 10.46

OP:s chefsekonom: Räntan kan stiga till 5–6 procent

Efter flera år av lågkonjunktur mår ekonomin återigen bättre. Frågan om när Europeiska centralbanken kommer att trissa upp styrräntan kommer upp allt oftare.
28.1.2018 - 16.44

Stor efterfrågan på krediter – allt fler tar bostadslån

Efterfrågan på krediter bland finska hushåll är nu större än i fjol, enligt Finans Finlands färska bankbarometer. Bankdirektörer förutspår att efterfrågan fortsätter i samma bana under nästa kvartal. I synnerhet efterfrågan på bostadslån beräknas stiga.
15.12.2017 - 11.24

Bostadspriser i Stockholm mattas av

Efter flera år av kraftig stigande bostadspriser i synnerhet i Stockholm har prisuppgången mattats av under hösten. Men handlar det om en bubbla på väg att spricka, eller är det en sund korrigering?
13.11.2017 - 21.10

Oro för svenska bolån – men amorteringskrav väcker reaktioner

De svenska hushållens skuldsättning är så hög att flera internationella aktörer varnar för konsekvenserna. Nu vill Finansinspektionen skärpa kraven på amortering för att minska riskerna och få ner bostadspriserna – men möts av kritik.
13.11.2017 - 20.27

Hypo spår dyrare bostäder – framför allt i huvudstadsregionen

Finlands Hypotekförening (Hypo) spår att bostadspriserna stiger med 1,3 procent i år och 1,5 procent nästa år.
1.9.2017 - 11.09

Boendeutgifter slukar en allt större del av lönen

Fastighetsbranschens intresseorganisationer Finlands fastighetsförbund och Finlands egnahemsförbund varnar för ständiga höjningar av fastighetsskatten. Intäkterna av skatten har trefaldigats sedan år 2000 från drygt 500 miljoner till närmare 1,7 miljarder euro, visar en utredning som förbunden låtit göra.
16.8.2017 - 14.05

Bostadsskulderna är störst i huvudstadsregionen

Hushållen i huvudstadsregionen hade de i snitt största bostadsskulderna i fjol, meddelar Statistikcentralen.
22.6.2017 - 13.31

Bättre tider och nollränta bäddar för lånefest på bostadsmarknaden – men vad händer när räntorna stiger?

Redan i fjol varnade EU för riskerna med de finländska hushållens skulder. Sedan dess har konsumenternas optimism ökat kraftigt, samtidigt som räntan är rekordlåg. Det bäddar för fortsatt skuldsättning.
30.3.2017 - 20.19

"Visst är jag orolig över räntorna"

Med dagens rekordlåga räntor lånar finländarna som aldrig förr. Risken för skuldbeläggning är hög. HBL gick ut för att fråga Helsingforsbor med bostadslån om de nu kommer att mista sin nattsömn.
30.3.2017 - 20.19

Hypoteksföreningen: "Viktigt att amortera"

Även om hushållens skuldbörda i Finland är mindre än i Sverige är utvecklingen hos oss också oroväckande. Europeiska systemriskkommittén varnade i höstas Finland, Sverige och sex övriga EU-länder för den stigande skuldsättningen, främst i form av bolån.
23.12.2016 - 14.35