Biståndspengar till ny H&M-fabrik i Etiopien


18.2.2018 - 22.09

Insändare: Välgörenhet, business eller rättvisa?

Framför allt borde biståndsorganisationerna satsa mera på påverkningsarbete för global rättvisa.
12.2.2018 - 05.55

Hjälporganisationer varnas efter skandal – personalen köpte sex i Haiti

Storbritanniens regering varnar alla hjälporganisationer som får ekonomiskt stöd att intensifiera försöken att motverka att personal köper sexuella tjänster. Annars kan pengarna stoppas.
11.2.2018 - 09.19

Insändare: Paradigmskifte när regeringen vill göra business

”Finland först” håller inte i biståndsarbetet!
22.1.2018 - 05.55

Marissa från Esbo bekämpade koleran i Sierra Leone

En fältarbetare för Läkare utan gränser ska vara redo att hoppa på ett flyg till en krishärd redan följande morgon. För epidemiologen Marissa Gripenberg var lerkatastrofens Freetown den senaste akutinsatsen.
16.1.2018 - 06.07

Insändare: Utvecklingsländernas behov styr biståndet

Finnfund gör investeringar till de fattigaste LDC–länderna så mycket som det ur ett riskhanteringsperspektiv är möjligt.
13.1.2018 - 05.50

Trump hotar dra in bistånd till palestinier

USA:s president Donald Trump uppger att USA kan hålla inne bistånd till palestinierna eftersom de "inte längre är villiga att prata fred".
3.1.2018 - 08.03

Trump: Glöm bistånd om ni röstar mot USA i Jerusalemfrågan

President Donald Trump hotar med att dra in ekonomiskt bistånd till de länder som planerar rösta emot USA:s beslut att erkänna Jerusalem som Israels huvudstad.
20.12.2017 - 20.53

Finland ger bistånd till Jemen och afrikanska länder i kris

Finland hjälper områden som lider av konflikter och torka i Jemen, nordöstra Nigeria, Demokratiska republiken Kongo och Etiopien. Finlands humanitära bistånd för i år ligger på drygt 81 miljoner euro. En tredjedel har riktats till Mellanöstern och en knapp tredjedel till Afrika.
20.12.2017 - 19.07

Facklitteratur: Hjälpen är både en marknad och en tro

18.12.2017 - 09.33

Kyrkans utlandshjälp: Hjälparbetet privatiseras på gott och ont

När västvärldens prioriteringar förändras riskerar världens bräckligaste stater att bli än mer eftersatta, säger Jouni Hemberg på 70-årsjubilerande Kyrkans utlandshjälp.
27.9.2017 - 19.35

Sexualhälsan går framåt i Afghanistan – "islam måste reformeras inifrån"

Det går att främja kvinnornas tillgång till sexualhälsotjänster också i Afghanistans talibanområden. Vägen till kvinnokliniken går via moskén, säger mannen som driver kampen för jämställdhet.
6.9.2017 - 16.53

Ministern om dubiösa investeringar: "läget har förändrats"

Biståndspengar som kanaliseras via investeringsfonden Finnfund har gått till fossila bränslen och tjänster för rika, säger organisationen Finnwatch i en rapport. Biståndsministern säger att fördelningen hunnit förändras.
6.9.2017 - 17.21

Finländska biståndspengar investerades i lyxbyggen och privatskolor

Finländska biståndsmedel har investerats på tvivelaktiga sätt, konstaterar medborgarorganisationen Finnwatch i en färsk rapport.
6.9.2017 - 11.05

Biståndssumman håller inte måttet – "Finland håller på att ansluta till suspekt sällskap"

Oppositionen kräver en generösare biståndspolitik, också för Finlands bästa, men riksdagens möjligheter att höja budgetanslaget är ändå högst begränsade.
5.9.2017 - 12.20

Kyrkans Utlandshjälp vill öppna matsvinnsbutik – säljer "virtuella aktier" för 15 euro

Kyrkans Utlandshjälp planerar att öppna en matsvinnsbutik i huvudstadsregionen. Avsikten är att minska på matsvinnet genom att sälja mat som i annat fall skulle slängas.
27.5.2017 - 16.38

Allt fler behöver humanitär hjälp – ingen lösning i sikte

Bara i Syrien förser Röda Korset varje dag ett antal behövande större än Finlands befolkning med mat och ett mer än dubbelt så stort antal med vatten.
3.5.2017 - 15.52

Susanna Ginman

Ledare: Abort under attack

Nykonservatism och extremnationalismen innebär attacker också mot aborträtten. Lyckligtvis finns motkrafter. När aborträtten begränsas blir aborterna fler, och farligare.
12.3.2017 - 21.00

Sexualinformation i utvecklingslängder ska få 20 miljoner

2.3.2017 - 18.21

EU svarar Trump – nu samlas biståndspengar för aborträtt

Finland och en rad andra länder tar upp Donald Trumps kastade handske i abortfrågan. Vid dagens aborträttskonferens i Bryssel samlas pengar för flickors och kvinnors reproduktiva hälsa.
2.3.2017 - 13.25