Venedigbiennalen 2022 slår ett slag för samarbete 
– den stolta nationalstatens tid är förbi

Att falla och resa sig igen – Carina Ahlskog fascineras av människokroppen

Svarta streck och vita ljudrymder i konsthallen Kohtas naggande goda dubbelutställning

Ars Fennica till konstnären Eija-Liisa Ahtila

Bildkonstfältet är en blind fläck

Konstälskandets vånda

En tålmodig dialog med buskar och träd

Skugga kastar ljus på klassisk målnings gåta

Ateneum visar Magnus Enckell i höst

Michael Jackson-utställningen lockade näst mest besökare genom tiderna i Esbo

Obelisken ska få oss att se förbi oljeepoken

Stressande snabbt tempo på van Gogh-show i Kalmar - men effektfullt

Abstrakt och mild beröring

Unikt verk av Schjerfbeck visas för första gången i Finland

Olli Lyytikäinens outtömliga bildvärld förtrollar

Amos Rex blev sensationell publikframgång – 100 000 har redan besökt museet

Om att se och se om – bildkonst och business

Bröderna von Wright målade min barndom

Hon återger naturens skönhet med pixlar och pensel

Från symbolism till abstraktion