Susanna Ginman

Ledare: Säker inkomst får oss att må bra

Marginalisering är vårt största interna hot. Basinkomstförsökets första, preliminära resultat visar att välbefinnandet blev klart bättre för dem som fick basinkomst.
27.2.2019 - 16.30 Premium

Insändare: Projektet med basinkomst en missad chans för Finland

Premisserna för försöket kan inte betraktas som särskilt realistiska för att utforska hur en basinkomst påverkar människornas beteende på arbetsmarknaden.
23.2.2019 - 05.55

Basinkomsten lyfte bort stressen och gav trygghet att starta eget

För Juha Järvinen innebar basinkomsten en möjlighet att starta eget och komma på fötter. Lite otippat innebar den också flera hundra intervjuer i finländska och utländska medier.
9.2.2019 - 08.51 Premium

"Basinkomst skulle vara svår att införa" – Finlands försök väckte stor internationell uppmärksamhet

På fredagen överräckte arbetsgruppen som har jobbat med basinkomstförsöket sin rapport till minister Pirkko Mattila (Blå).
8.2.2019 - 19.23

Första resultaten presenterades: Basinkomsten ökade välfärden men inte sysselsättningen

Medan personerna som deltog i försöket med basinkomst upplevde många positiva resultat förblev effekterna på sysselsättningen magra. Forskningsprojektets ledare säger att man inte ska dra förhastade slutsatser utifrån de första preliminära resultaten.
8.2.2019 - 09.01

Kommentar: En liten lathund till basinkomst och till "basinkomst"

Centern har presenterat en basinkomst som ändå är behovsprövad – vilket i princip inte är en basinkomst. Eftersom partiernas etiketter inte länge motsvarar innehållet är här en kort lathund för hur man ska läsa deras modeller.
7.2.2019 - 18.06 Premium

Centerns basinkomst inte till för alla

Centerns modell för basinkomsten går ut på att slå samman grundtrygghetsförmånerna till ett och samma skydd och att endast låginkomsttagare är berättigade till förmånen.
7.2.2019 - 18.01

Li Andersson

I dag: Från byråkratidjungel till basinkomst

Trots att alla säger att man vill minska på inkomstfällor har regeringen genom att skära ner i grundtryggheten ökat dem.
30.11.2018 - 06.05

Vänsterförbundet kräver basinkomst: "Att folk drivs till utkomststöd förvärrar flitfällorna"

Vänsterförbundet vill att socialskyddet reformeras så att staten inför en månatlig basinkomst på 800 euro.
27.11.2018 - 11.27

EVA-rapport: Brittiskt bidragssystem kan fungera i Finland

Näringslivets delegation har publicerat en rapport som visar att det brittiska bidragssystemet är bättre än till exempel basinkomst.
25.9.2018 - 09.56

Sylvia Bjon

Analys: Hur ska Centern koda sitt sociala samvete?

Centerns rötter – det sociala samvetet i borgerlig tappning – ropar allt högre då den politiska hösten inleds. Problemet är elefanten i rummet: Den konkreta bilden av vad partiet vill är splittrad.
21.8.2018 - 17.40

Rapport om basinkomst 2020

Social- och hälsovårdsministeriet gör tillsammans med Folkpensionsanstalten en studie om effekterna av försöket med basinkomst. Försöket avslutas vid årsskiftet och studien ska bli färdig senast 2020.
3.7.2018 - 12.17

BBC skriver att Finlands försök med basinkomst fallit platt – FPA beklagar missförstånd

Internationella mediejättar har uppmärksammat Finlands försök med basinkomst på ett sätt som inte riktigt verka stämma med verkligheten.
25.4.2018 - 10.58

De gröna: Fler kan få basinkomst

De gröna funderar på om man kunde utöka försöket med basinkomst i nästa regeringsprogram.
19.4.2018 - 07.11

"Det blir tuff kärlek" – Finlands välfärd ska stöpas om under nästa valperiod, och det finns många fallgropar

Politiken är tillbaka i politiken. Med ett år till nästa riksdagsval blottas ideologier då bidragssystemet ska stöpas om: Ska social trygghet kräva piska eller morot? Går vi mot plattskatt? Måste man tillhöra en a-kassa? Ska barnbidrag ges till rika, och hemvårdsstödet bestå? Här klämmer skorna i nästa jättereform.
17.4.2018 - 14.44

Petteri Orpo vill testa universalbidrag – så här funkar stödet som Storbritannien tagit i bruk

Experimentet med basinkomst pågår ännu, men har inte fått några tilläggsresurser för att utvidgas. Nu diskuteras helt andra modeller, och Samlingspartiet har valt sin favoritmodell.
24.3.2018 - 14.42

Rapport föreslår ännu lägre dagisavgift: "Räkna enligt den fattigare förälderns inkomst"

Sänk dagisavgifter, höj de lägre momsnivåerna, glöm basinkomst och förenkla de nuvarande stöden i stället, skrota hemvårdsstödet – OECD kommer med radikala förslag i sin landsrapport om Finlands ekonomi.
28.2.2018 - 16.20

Jan-Erik Andelin

Ledare: Bakom basinkomsten står ett flertal agendor

För många har basinkomstens 560 euro villkorslöst och skattefritt skapat ett kreativt andningshål. Det är åtminstone mediebilden.
20.1.2018 - 20.30

De gröna vill göra större försök med basinkomsten – "minst 10 000 med"

De gröna vill backa regeringens nedskärningar i utbildningen och utvidga försöket med basinkomst i sin skuggbudget. I stället vill partiet skära i företagsstöden och införa sockerskatt.
7.11.2017 - 16.52

Bokrecension: Kapitalet är ett vatten

En utmärkt, om än provocerande, introduktion till Karl Marx är David Harveys bok Marx, Capital and the Madness of Economic Reason.
12.10.2017 - 05.37