"Det blir tuff kärlek" – Finlands välfärd ska stöpas om under nästa valperiod, och det finns många fallgropar

Politiken är tillbaka i politiken. Med ett år till nästa riksdagsval blottas ideologier då bidragssystemet ska stöpas om: Ska social trygghet kräva piska eller morot? Går vi mot plattskatt? Måste man tillhöra en a-kassa? Ska barnbidrag ges till rika, och hemvårdsstödet bestå? Här klämmer skorna i nästa jättereform.
17.4.2018 - 14.44

Petteri Orpo vill testa universalbidrag – så här funkar stödet som Storbritannien tagit i bruk

Experimentet med basinkomst pågår ännu, men har inte fått några tilläggsresurser för att utvidgas. Nu diskuteras helt andra modeller, och Samlingspartiet har valt sin favoritmodell.
24.3.2018 - 14.42

Rapport föreslår ännu lägre dagisavgift: "Räkna enligt den fattigare förälderns inkomst"

Sänk dagisavgifter, höj de lägre momsnivåerna, glöm basinkomst och förenkla de nuvarande stöden i stället, skrota hemvårdsstödet – OECD kommer med radikala förslag i sin landsrapport om Finlands ekonomi.
28.2.2018 - 16.20

Jan-Erik Andelin

Ledare: Bakom basinkomsten står ett flertal agendor

För många har basinkomstens 560 euro villkorslöst och skattefritt skapat ett kreativt andningshål. Det är åtminstone mediebilden.
20.1.2018 - 20.30

De gröna vill göra större försök med basinkomsten – "minst 10 000 med"

De gröna vill backa regeringens nedskärningar i utbildningen och utvidga försöket med basinkomst i sin skuggbudget. I stället vill partiet skära i företagsstöden och införa sockerskatt.
7.11.2017 - 16.52

Bokrecension: Kapitalet är ett vatten

En utmärkt, om än provocerande, introduktion till Karl Marx är David Harveys bok Marx, Capital and the Madness of Economic Reason.
12.10.2017 - 05.37

Så smögs basinkomsten under mattan – men sprattlar den än?

För bara åtta månader sedan var en expertgrupp enig om att försöket med basinkomst måste utvidgas för att man ska få relevanta resultat. Sedan dess har det varit tyst. – Det har inte diskuterats än, bekräftar finansminister Petteri Orpo.
9.8.2017 - 05.45

Insändare: Segregationen skulle öka med en basinkomst

Man skulle makulera den individuella situationen och generalisera behovet. Det vore ett förkastligt socialt system.
28.7.2017 - 05.50

Insändare: Ett medborgarlönesystem skulle sannolikt ha en skattehöjande inverkan

Ett lokalt baserat experiment kunde ge intressanta vinkar för framtida åtgärder.
27.7.2017 - 05.55

Insändare: Andersson missar poängen

Genom att fördela tillgängliga resurser rättvisare skulle ingen behöva leva i dagens sociala misär och inte behöva vara undernärd.
17.7.2017 - 05.50

Insändare: Välfärden fungerar när den gäller alla, inte bara de mest nödställda

Länder som i princip bara stöder dem som har det allra sämst lyckas betydligt sämre än de länder som har mer universella välfärdssystem.
14.7.2017 - 05.55

Insändare: Basinkomsten saknar realism

"Ingen nation har ännu genomfört en basinkomst, utan de försök som gjorts har begränsats till något område inom ett land och resultaten har varit vacklande och har i flera fall upphört."
10.7.2017 - 05.55

Alf Rehn

I dag: Medborgarlönen kommer, är du redo?

Ser man till hur snabbt idén om basinkomst gått från att vara en utopi till en allmänt accepterad, nästintill förväntad utveckling, blir man lite vimmelkantig.
7.7.2017 - 16.00

Insändare: Basinkomst minskar inte fattigdomen

Det är synd att Bo Holmberg tagit OECD-rapporten som utgångspunkt för sin kritik av basinkomst (HBL 27.6.) Vad rapporten gör är att ta alla sociala bidrag och skatteavdrag som finns i dag och fördela dem jämnt på hela befolkningen.
3.7.2017 - 05.50

Insändare: Basinkomsten hjälper inte de fattiga

OECD, europeiska samarbetsorganisationen för ekonomi och utveckling, har avgett en rapport om basinkomsten och dess inverkan på de fattigas situation. Man har bland annat applicerat den på situationen i Finland och konstaterar att den inte vore någon lösning för fattigdomen eller för de fattigas situation.
27.6.2017 - 05.55

Basinkomsten var en lotterivinst

Med FPA:s basinkomst i ryggen kan man fortfarande ta emot snuttjobb, inhopp och vikariat utan att förlora understödet. Det är ett steg mot mindre byråkrati i en tid då livslånga arbetsförhållanden inte längre är en option. Layra Gedião är en av de tjugo svenskatalande finländare som dragit vinsten i basinkomstlotteriet. Varje månad lyfter hon och 1 999 andra slumpvis utvalda finländare 560 euro i basinkomst under två år.
14.4.2017 - 00.00

Blivande minister Saarikko: Basinkomsten måste få mer tid

Saarikko vill se lättare skatt för barnfamiljer i budgetramen
21.2.2017 - 06.00

2 000 arbetslösa fick första raten av basinkomsten - 560 euro trillade in på kontot

Försöket med basinkomst har inletts, i dag fick 2 000 personer 560 euro insatta på bankkontot.
9.1.2017 - 12.39

560 euro i månaden i två års tid – försöket med basinkomst inleddes

Den första fasen av försöket med basinkomst har inletts. I försöket deltar 2 000 personer som i två års tid får en basinkomst på 560 euro i månaden.
3.1.2017 - 10.35

Försök med basinkomst kräver mer tid

Experimentet med basinkomst måste få mer tid, större bas och mer budgetmedel om det alls ska ge några svar, hälsar arbetsgruppen under ledning professor Olli Kangas vid FPA.
17.12.2016 - 05.48