Insändare: Sänk behörighetskraven för daghemslärare

Enligt den nya lagen är socionomer inte behöriga lärare inom småbarnspedagogik i daghem.
23.8.2019 - 05.50

Barnträdgårdslärare vittnar om farliga situationer: "Arbetet handlar mer om att släcka bränder"

14.2.2019 - 13.05 Premium

Esbo stad höjer lönerna för småbarnspedagoger

15.10.2018 - 19.16

Helsingfors höjer barnträdgårdslärarnas löner

5.10.2018 - 13.33

Susanna Ginman

Ledare: Alla vinner i längden på högre löner inom dagvården

Vanda har beslutat höja lönerna för sina barnträdgårdslärare. Det ökar trycket på löneförhöjningar i hela huvudstadsregionen, vilket är bra.
22.6.2018 - 23.22

Dagispersonal i protest mot ny lag: "Vi gör ett värdefullt jobb"

25.4.2018 - 16.30

Barnträdgårdslärare protesterar låga löner: "Tror folk fortfarande att vi bara sitter i sandlådan?"

21.4.2018 - 17.04

SFP i Helsingfors vill höja barnträdgårdslärarnas löner

11.4.2018 - 13.58

Stor brist på barnträdgårdslärare i huvudstadsregionen

15.11.2017 - 09.07

ÅA vidareutbildar specialbarnträdgårdslärare

11.4.2017 - 16.32

Stort behov av behöriga barnträdgårdslärare

2.9.2016 - 05.46