Bakgrund: Finland kan lära sig av Sveriges förmåga att göra reformer

Den konsensusmodell som gäller i framför allt Sverige har varit viktig för att genomföra reformer. Efter långa och intensiva diskussioner har man lyckats komma överens om en modell som parterna har förbundit sig till och som därför har varit möjlig att förverkliga. Det finns antagligen någonting som vi kan lära oss av Sverige på den punkten, skriver Kjell Skoglund.
13.6.2019 - 05.30

Bakgrund: Riksdagspartierna får inte missa möjligheten att redan i riksdagsvalet bekänna färg inför Europaparlamentsvalet

När flera medlemsstater genom själviskt agerande underminerar unionens handlingskraft kan EU inte leva upp till medborgarnas förväntningar. Förtroendet för unionen sätts därmed på spel, skriver svenska forskare i årets Europaperspektivbok EU och nationalstatens återkomst.
26.3.2019 - 05.30

Pär Stenbäck

Bakgrund: Norge: Kan de två bli tre?

Det behövs en bredare kontaktyta till Norge än enbart med militärer och toppolitiker. Vi bör om möjligt intressera både medierna och de folkliga organisationerna för det moderna Finland. Dessvärre finns det ännu kvardröjande attityder i Norge, reminiscenser om ett östligt och svårbegripligt Finland, skriver Pär Stenbäck.
19.3.2019 - 05.30

I dag: Hurra för humaniora!

Humanioras ställning stärks när det behövs hjälp att tolka de stora samhällsförändringarna som klimathot, robotar och algoritmer. Men såväl innehåll som förpackning måste anpassas till hur världen ser ut i dag.
6.3.2019 - 05.30 Premium

Bakgrund: Influerare – dagslända eller framtidskarriär?

Allt fler, särskilt unga, lockas av att försöka bli influerare med hundratusentals följare och lönsamma sponsorkontrakt. Vägen dit går över hårt och målmedvetet arbete. Det inte många som lyckas, men fascinationen kvarstår.
21.2.2019 - 05.30

Gunn Gestrin

Bakgrund: Debatter Macrons sista kort?

Emmanuel Macron har inlett sin motaktion mot Gula västarna, Den stora nationella debatten. Han har själv deltagit vid massmöten med borgmästare i två småstäder. Gula västarna ordnade trots det senaste lördag sin tionde massprotest mot Macrons politik. Förbittringen mot de väldiga sociala orättvisorna fortsätter oförminskad i Frankrike ...
23.1.2019 - 05.30

Bakgrund: Digitaliseringen av vården ställer nya frågor

När medellivslängden ökar i Finland så ökar också vårdbehoven. En del av lösningen är en snabbare digitalisering, samtidigt som den mänskliga kontakten fortsatt kommer att ha stor betydelse. Hur ska den balansen utformas?
16.1.2019 - 05.30

Anna-Maja Henriksson

Bakgrund: Rättsstaten behöver sina försvarare!

Vad är det som händer i världen? Hur kommer framtiden att se ut för oss i Finland? Vilka krafter är det egentligen som är i rörelse? Det är några frågor jag och många andra ställt under det senaste året. Att världen förändras är naturligt. Tekniken går framåt och världen krymper. Men att grundläggande värderingar, såsom den västerländska liberala demokratin, plötsligt utmanas från många håll, det är vi inte vana med.
2.1.2019 - 05.30 Premium

Jens Berg

Norden: Hållbar konsumtion och välfärd är ingen motsats

Black Friday har fungerat som en väckarklocka för många. Vi talar tack vare shoppingdagen mera än någonsin om vår ohållbara konsumtion, men hittills har det varit mera ord än handling. Nu krävs det nya innovationer och ett sällan skådat politiskt mod.
29.11.2018 - 05.30

Bakgrund: Massprotesterna i Frankrike: Folkrörelse, populism eller fascism?

28.11.2018 - 05.30

Bakgrund: Hur Reagans och Gorbatjovs vision dog

För det ryska nukleära etablissemanget, militären och statsledningen är kärnvapnen en källa till stolthet. Ryssland hävdar att man följer alla ingångna avtal rörande kärnvapen. Det är enbart en kuliss. Vladimir Putin upplever helt klart att han nu kan diskutera med USA från en styrkeposition, skriver Stefan Forss.
21.11.2018 - 05.30

Bakgrund: Ensamhet – vår tids folksjukdom?

Ensamhet börjar alltmer uppmärksammas som ett folkhälsoproblem. Att känna sig ensam, trots många vänner i sociala medier och rika tillfällen till umgänge, kan vara lika farligt för hälsan som rökning. Men det finns hjälp att få.
15.11.2018 - 05.30

Bakgrund: Talangförsörjningen avgörande för Svenskfinland

Hjärnflykten är en utmaning inte bara för Svenskfinland utan för hela Finland, skriver Kjell Skoglund. Han anser att om finlandssvenskarna åtminstone till en del klarar av att hantera sin egen talangförsörjning är det kanske något som resten av Finland kan lära sig av – trots en ny politikergeneration med mindre nordiskt intresse kombinerat med Sannfinländarnas angrepp på det svenska språkets ställning i landet.
6.11.2018 - 05.30

Bakgrund: Norden – vad händer nu?

De senaste åren har det funnits ett förnyat intresse för det nordiska samarbetet från både politiker och medborgare. Detta intresse bör vi nu utnyttja till att ge ny fart och nytt innehåll åt samarbetet. Men det måste ge nordisk nytta, mervärde och leda till konkreta resultat. Kanske är det också dags att diskutera vad vi vill med det nordiska samarbetet.
31.10.2018 - 05.30

Jens Berg

Bakgrund: Utan lyckad integration av invandrare tynar vi bort

Vårt välfärdssamhälle hotas av ett sviktande befolkningsunderlag. Vi behöver nytt blod in i arbetslivet för att lösa ekvationen. För att lyckas krävs en politisk vilja att se den stora bilden. Med ett halvår kvar till valet är det tyst.
24.10.2018 - 05.30

Gunn Gestrin

Bakgrund: Fransk premiärminister – borgmästare i Barcelona?

Den förre franske premiärministern Manuel Valls lämnar Frankrike och ställer upp som borgmästarkandidat i Barcelona. Valls stod i spetsen för regeringen under François Hollande, från mars 2014 till december 2016. Han var tidigare borgmästare i staden Evry i Parisregionen och är fortfarande deputerad från samma område. Valls ser sitt beslut som naturligt i dagens enade Europa.
10.10.2018 - 05.30

Bakgrund: Nordisk tillit möter artificiell intelligens

En öppen och ärlig hantering av de etiska dilemman och värderelaterade konflikter som en storskalig introduktion av artificiell intelligens kan medföra är nödvändig för att vi ska undvika bakslag och olyckliga konsekvenser som sätter vår sociala tillit på spel, skriver Dagfinn Høybråten.
6.10.2018 - 05.30

Jens Berg

Norden: Invandrare i val är subjekt inte enbart objekt

Det krävs en stor palett av åtgärder för att öka intresset för val bland de utrikes födda. Valet i Sverige visar att det är möjligt att uppnå resultat med riktade insatser. Med tanke på den framväxande nya befolkningsstrukturen är det här en viktig demokratifråga.
12.9.2018 - 05.30

Bakgrund: Franska reformer enligt finländsk modell?

28.8.2018 - 05.30

Bakgrund: Förstörs "platsens minne" i Monrepos?

Att förstöra kulturarv är att förstöra minnet. I den legendariska parken Monrepos i Viborg håller minnet på att gå förlorat.
25.8.2018 - 06.00

Bakgrund: Dags för övriga Finland att ta efter Österbotten

"Finland måste ta rollen som det land som driver de nordiska frågorna framåt. Och där kan Österbotten gå i bräschen för resten av Finland."
20.8.2018 - 06.05

Bakgrund: Vems social- och hälsovårdsreform är det på riktigt?

Social- och hälsovårds- inklusive landskapsreformens kortpacke är i oordning. Detta emedan spelregler och valörer är oklara. Vilka är spelarna vid borden, vilka är insatserna, vilka konsekvenserna?
6.7.2018 - 05.30

Nils Torvalds

Bakgrund: Avgrund eller europeisk balans

En återkommande liknelse kring EU handlar om Weimarrepubliken: ett någorlunda demokratiskt system urholkas, tas därefter som gisslan av oppositionen och förlorar till slut kontrollen över beslut och verklighet. Inför det europeiska toppmötet är det ett verkligt hot.
21.6.2018 - 05.30