Bakgrund: Om undfallenhet och laglighetskamp

Det känns lite märkligt att det mesta av det vi i dag betraktar som självklara byggstenar i vår finlandssvenska kulturautonomi uttryckligen är resultat av den språkliga mobiliseringen i slutet av 1800- och början av 1900-talet. Utan den kampen hade vi knappast stått där vi står i dag, skriver Thomas Rosenberg.
2.1.2017 - 05.50

Bakgrund: Hade grundlagsutskottet rätt?

Kimmo Sasi, tidigare riksdagsledamot (Saml) och ordförande för riksdagens grundlagsutskott, efterlyser en analytisk debatt om de språkliga rättigheterna.
29.12.2016 - 06.04

Bakgrund: Vilken blir Finlands syn på våldsanvändning?

Presidentens och riksdagens ställning försvagas, försvarsministerns och försvarets ställning stärks och Finland lämnas med vaga och allomfattande regler rörande internationell våldsanvändning också på finsk mark. Så sammanfattar Sia Spiliopoulou Åkermark, forskningsledare vid Ålands fredsinstitut, de potentiella effekterna av ny lagstiftning som nu föreslås för riksdagen.
8.12.2016 - 05.55

Bakgrund: Populismen är välfärdsstatens högsta form

Populismen är välfärdsstatens naturliga konsekvens och höjdpunkt, men det går snart utför. Efter de stora årskullarna kommer nya generationer och med dem ilskan mot dem som förstört statsfinanserna, bildningen och arbetsmoralen, skriver Paul Lillrank.
4.12.2016 - 06.05

Insändare: Drar Johannes församling det kortare strået?

Måhända var det HBL:s Ota riski, rakastu suomenruotsalaiseen-slogan som gav Lauttasaaren seurakunta idén om att föreslå en sammanslagning av lokalerna i Drumsö kyrka med Johannes församling, uppbackat av de sparkrav som den kyrkliga samfälligheten i Helsingfors ställt på Helsingforsförsamlingarna.
27.11.2016 - 05.55

Insändare: Processen i linje med principerna för rättsstaten

Processen fortsätter i enlighet med vår nationella lagstiftning.
21.11.2016 - 05.54

Bakgrund: Politisk jordbävning i Frankrike efter amerikanska presidentvalet

En populistiskt-folklig stormvind går genom hela Europa. Valet av Donald Trump kan betyda ytterligare väljare för Marine Le Pen och Nationella Fronten. Terrorismen och flyktingproblematiken gör ekvationen katastrofal. I april nästa år är det presidentval i Frankrike, primärval hålls för högerpartiet nu i november och för socialisterna i januari. Att vänstern faller bort efter den första valomgången är troligt.
17.11.2016 - 06.06

Bakgrund: Och var står vi nu ...?

Enligt Europaparlamentarikern Nils Torvalds var varken Donald Trump eller Hillary Clinton idealiska kandidater för sina respektive partier. Det var alltså inte olyckliga interna kandidatval som fällde utslaget i USA:s presidentval. Det var något annat, skriver han.
11.11.2016 - 06.00

Bakgrund: Hur ska de olovliga strejkerna bemästras?

Det behövs effektiva regelverk och institutioner för att stärka laglydnaden och få bukt med olovliga stridsåtgärder på arbetsmarknaden, skriver arbetsmarknadsforskaren Henrik Malm Lindberg och pekar på Sverige där antalet förlorade arbetsdagar på grund av strejker är betydligt lägre än i Finland.
3.11.2016 - 06.00

Bakgrund: Clinton nytt hopp för splittrat USA

Donald Trump sabbade USA:s 45:e presidentval. Eller egentligen var det tv som gjorde det. Den skapade fenomenet Trump, men den hängde också ut honom så att han kunde begå politiskt självmord. Det överpersonaliserade valet kom aldrig att gälla Förenta staternas framtid, som det borde ha gjort.
30.10.2016 - 06.00

Bakgrund: Digital relevans är de finlandssvenska mediernas ödesfråga

Den avgörande frågan för finlandssvenska medier är inte bara hur vi lyckas bevara det gamla, utan hur vi växer digitalt. Om den finlandssvenska journalistiken och de finlandssvenska programmen misslyckas med det här marginaliseras medierna på svenska i Finland i snabb takt.
7.10.2016 - 05.56

Bakgrund: Östersjöregionen och Nordens säkerhet

Spänningen inom Östersjöregionen har ökat och många anser att den kommer att öka ytterligare. Oavsett om den bedömningen är riktig bör man söka lösningar som kan förhindra att situationen försämras skriver emeritusforskaren Unto Vesa.
3.10.2016 - 06.00

Analys: Putin: Mannen med många identiteter

14.8.2016 - 06.00

Vill mänskligheten bli befriad från arbetets bojor?

8.8.2016 - 06.00

Bakgrund: Bankernas stresstest är ingen skönhetstävling

7.8.2016 - 06.00

Bakgrund: Uppsving för vapenindustrin efter oron kring Östersjön

1.8.2016 - 06.00

Insändare: Koranen kan bli ett vapen i kampen mot ytterligare terrordåd

31.7.2016 - 07.00

Bakgrund: Lagstadgad diskriminering kan försättas ur spel med hjälp av grundlagen

17.7.2016 - 06.00

Marknadsplatsen : Metrobyråkraternas dundertabbe

3.7.2016 - 10.14

Bakgrund: De goda, de onda och de fula – det socialas trippeldrama

8.6.2016 - 06.00