Bakgrund: Massprotesterna i Frankrike: Folkrörelse, populism eller fascism?

Hundratusentals fransmän blockerar motorvägar och gator och har åstadkommit massförstörelse på paradstråket Champs Elysées i Paris. De gula västarna protesterar inte alls bara mot energipriser. Protesten är ett tecken på en djup samhällsklyfta och frågan är vilka som kommer att dra nytta av den.
28.11.2018 - 05.30

Bakgrund: Hur Reagans och Gorbatjovs vision dog

För det ryska nukleära etablissemanget, militären och statsledningen är kärnvapnen en källa till stolthet. Ryssland hävdar att man följer alla ingångna avtal rörande kärnvapen. Det är enbart en kuliss. Vladimir Putin upplever helt klart att han nu kan diskutera med USA från en styrkeposition, skriver Stefan Forss.
21.11.2018 - 05.30

Bakgrund: Ensamhet – vår tids folksjukdom?

Ensamhet börjar alltmer uppmärksammas som ett folkhälsoproblem. Att känna sig ensam, trots många vänner i sociala medier och rika tillfällen till umgänge, kan vara lika farligt för hälsan som rökning. Men det finns hjälp att få.
15.11.2018 - 05.30

Bakgrund: Talangförsörjningen avgörande för Svenskfinland

Hjärnflykten är en utmaning inte bara för Svenskfinland utan för hela Finland, skriver Kjell Skoglund. Han anser att om finlandssvenskarna åtminstone till en del klarar av att hantera sin egen talangförsörjning är det kanske något som resten av Finland kan lära sig av – trots en ny politikergeneration med mindre nordiskt intresse kombinerat med Sannfinländarnas angrepp på det svenska språkets ställning i landet.
6.11.2018 - 05.30

Bakgrund: Norden – vad händer nu?

De senaste åren har det funnits ett förnyat intresse för det nordiska samarbetet från både politiker och medborgare. Detta intresse bör vi nu utnyttja till att ge ny fart och nytt innehåll åt samarbetet. Men det måste ge nordisk nytta, mervärde och leda till konkreta resultat. Kanske är det också dags att diskutera vad vi vill med det nordiska samarbetet.
31.10.2018 - 05.30

Jens Berg

Bakgrund: Utan lyckad integration av invandrare tynar vi bort

Vårt välfärdssamhälle hotas av ett sviktande befolkningsunderlag. Vi behöver nytt blod in i arbetslivet för att lösa ekvationen. För att lyckas krävs en politisk vilja att se den stora bilden. Med ett halvår kvar till valet är det tyst.
24.10.2018 - 05.30

Gunn Gestrin

Bakgrund: Fransk premiärminister – borgmästare i Barcelona?

Den förre franske premiärministern Manuel Valls lämnar Frankrike och ställer upp som borgmästarkandidat i Barcelona. Valls stod i spetsen för regeringen under François Hollande, från mars 2014 till december 2016. Han var tidigare borgmästare i staden Evry i Parisregionen och är fortfarande deputerad från samma område. Valls ser sitt beslut som naturligt i dagens enade Europa.
10.10.2018 - 05.30

Bakgrund: Nordisk tillit möter artificiell intelligens

En öppen och ärlig hantering av de etiska dilemman och värderelaterade konflikter som en storskalig introduktion av artificiell intelligens kan medföra är nödvändig för att vi ska undvika bakslag och olyckliga konsekvenser som sätter vår sociala tillit på spel, skriver Dagfinn Høybråten.
6.10.2018 - 05.30

Jens Berg

Norden: Invandrare i val är subjekt inte enbart objekt

Det krävs en stor palett av åtgärder för att öka intresset för val bland de utrikes födda. Valet i Sverige visar att det är möjligt att uppnå resultat med riktade insatser. Med tanke på den framväxande nya befolkningsstrukturen är det här en viktig demokratifråga.
12.9.2018 - 05.30

Bakgrund: Franska reformer enligt finländsk modell?

Ett av de få omdömena om president Emmanuel Macron där de flesta fransmän är eniga gäller Europa. Om det i övrigt är svårt att säga var Macron står politiskt så finns det en sak som är klar. Han är en bestämd anhängare av EU och har konkreta planer för hur han vill att det europeiska samarbetet ska utvecklas och förbättras.
28.8.2018 - 05.30

Bakgrund: Förstörs "platsens minne" i Monrepos?

Att förstöra kulturarv är att förstöra minnet. I den legendariska parken Monrepos i Viborg håller minnet på att gå förlorat.
25.8.2018 - 06.00

Bakgrund: Dags för övriga Finland att ta efter Österbotten

"Finland måste ta rollen som det land som driver de nordiska frågorna framåt. Och där kan Österbotten gå i bräschen för resten av Finland."
20.8.2018 - 06.05

Bakgrund: Vems social- och hälsovårdsreform är det på riktigt?

Social- och hälsovårds- inklusive landskapsreformens kortpacke är i oordning. Detta emedan spelregler och valörer är oklara. Vilka är spelarna vid borden, vilka är insatserna, vilka konsekvenserna?
6.7.2018 - 05.30

Nils Torvalds

Bakgrund: Avgrund eller europeisk balans

En återkommande liknelse kring EU handlar om Weimarrepubliken: ett någorlunda demokratiskt system urholkas, tas därefter som gisslan av oppositionen och förlorar till slut kontrollen över beslut och verklighet. Inför det europeiska toppmötet är det ett verkligt hot.
21.6.2018 - 05.30

Bakgrund: Din nya bostad tänker själv

Din framtida bostad väntar runt hörnet, fylld med spännande ny teknik som gör livet bekvämare, roligare och hållbarare. Men också mer komplicerat och övervakat.
16.6.2018 - 05.30

Bakgrund: Sociala medier – vän eller fiende?

Allt fler ifrågasätter sociala medier och hur de handskas med våra data. Men än så länge är det långt till någon allmän bojkott, för vad skulle vi hålla på med i stället i alla dessa vardagspauser?
19.5.2018 - 05.30

Bakgrund: I vilken riktning glider Grönland?

Engelska i stället för danska. En grönländsk författning. Flirt med kinesiska investerare. Den tillträdande regeringen under ledning av tuffingen Kim Kielsen bidrar till att debatten om Grönlands framtid intresserar allt fler, skriver Henrik Wilén, chef för Föreningarna Nordens kansli i Köpenhamn.
12.5.2018 - 05.30

Gunn Gestrin

Bakgrund: Revolten 1968 förnyade det franska samhället i grunden

Två tredjedelar av fransmännen anser att majrevolten 1968 har haft en positiv inverkan för socialt och politiskt nödvändiga reformer. En del av de forna ledarna har vänt kappan efter vinden och anklagar majrevolten för allt ont. Men ”vanliga fransmän”, oberoende av partitillhörighet, är ense om att revolten 1968 grundligt förnyade samhället ...
10.5.2018 - 05.30

Jens Berg

Norden: En humanare fångvård ger inga politiska poäng

I ett fängelse råder extrema förhållanden. Det gör att en jämförelse av de värderingar som råder i ett samhälle blir extra tydlig inom fångvården. En lyckad rehabilitering sparar samhället stora summor men frågan är politiskt känslig.
5.5.2018 - 05.30

Bakgrund: Renässans för Norden?

När det världspolitiska läget blir alltmer osäkert och komplicerat framstår Norden för många som ett intressant och tryggt alternativ. Ändå har ett fördjupat nordiskt samarbete fortfarande svårt att ta fart.
3.5.2018 - 05.30