Bakgrund: Då saker och ting kommer i ett nytt ljus

Kom inte och säg att finländsk politik är tråkig. I branschens obarmhärtiga direktsändning har vi under den senaste veckan fått beskåda ett stycke spektakulär politisk historia.
21.6.2017 - 05.55

Bakgrund: Bluff, båg och bedrägeri – tecken i tiden?

Matfusk, bidragsfusk, forskningsfusk, utsläppsfusk och nätbedrägerier. Samhället kan luras på många olika sätt. Priset i förlorad tillit betalar vi alla.
29.5.2017 - 05.55

Bakgrund: Har Front National blivit rumsrent?

Den häftiga franska valduellen onsdag kväll mellan Emmanuel Macron och Marine Le Pen avslöjade Le Pens sämsta sidor. Hon kom med fräcka påståenden om motståndarens åsikter, Macron lyckades lugnt avslöja ihåligheten i hennes eget program, ekonomiskt och politiskt ohållbart. Men i år blir det ingen ”republikansk front” mot Le Pen.
6.5.2017 - 06.10

Bakgrund: Utan Frankrike finns inget EU

Det franska presidentvalet den 23 april oroar. I Paris är man ganska övertygad om att Marine Le Pen inte har någon möjlighet att bli vald. I det övriga Europa talar man om ”Risken Le Pen” som en skrämmande möjlighet. Inte heller en seger för Emmanuel Macron skulle ge garantier för framtiden. EU-expertisen varnar för att en seger för Le Pen skulle betyda att hela EU:s existens ifrågasätts.
12.4.2017 - 06.02

Bakgrund: Tar robotarna och datorerna våra jobb?

Att stoppa den tekniska utvecklingen verkar inte klokt, inte heller att stävja den med en robotskatt. Klart är dock att vi står inför kommande förändringar i vårt arbetsliv som kräver ett nytänkande kring hur vi fördelar nyttan av den automatiserade produktionen.
30.3.2017 - 06.10

Bakgrund: Östersjön inte längre ett fredens hav

Försvar och försörjning klättrar på listan över finländska väljares prioriteringar. Inte så konstigt i en orolig omvärld, som inte bara innehåller traditionella konflikthot, utan numera även inslag av små, gröna män och nättroll.
21.3.2017 - 06.10

Bakgrund: Nordiskt samarbete behövs för att stärka medborgarnas tillit till EU

Tilliten till EU har sjunkit dramatiskt bland européerna under de senaste tio åren. Det räcker inte med ekonomisk utveckling eller en fungerande migrationspolitik för att återfå tilliten. Det gäller också att försvara grundidén om att öppna, demokratiska och samtidigt integrerade samhällen bäst gagnar människor som lever i EU, skriver fyra svenska forskare.
17.3.2017 - 08.00

Bakgrund: Korruptionen frodas i Europa – och Finland

Redan i romarriket kände man begreppet att den högra handen tvättar den vänstra – tjänst ger gentjänst. Korruption och missbruk existerar i Europa och anses vara en stor utmaning för EU. Kraftiga åtgärder har vidtagits för att stävja korruption, men missbruk rapporteras regelbundet i massmedia – så även i Svenskfinland.
10.3.2017 - 06.10

Bakgrund: Emigration och flyktingskap är inte lösningar utan reaktioner

Flyttningsrörelser över nationsgränser är uttryck för demografiska, etniska, religiösa, ekonomiska, politiska, militära, socioekonomiska och ekologiska hot. Likaså för ojämnt fördelade naturtillgångar, välfärdsklyftor, nöd, klimatförändringar, översvämningar och föroreningar. Problemen blir kroniska och hotar eskalera. Å andra sidan har nomadtillvaron varit mänsklighetens längsta epok. Går vi mot en postnomadism?
17.2.2017 - 05.55

Bakgrund: Risker med social- och hälsovårdsreformen kan leda till kaos

Vi behöver inte den social- och hälsovårdsreform som regeringen föreslår. Hälso- och sjukvården i Finland är av högsta kvalitet och effektiv. Medborgarna är nöjda med vården. Målen för reformen nås snabbare och mera kostnadseffektivt genom att utveckla vårt nuvarande vårdsystem, skriver Fredrik Almqvist.
11.2.2017 - 06.10

Bakgrund: Franska socialisterna går till presidentval med radikal vänsterman

De franska socialisterna valde vänstersocialisten Benoît Hamon till sin kandidat i presidentvalet i april-maj. Han besegrade förre premiärministern Manuel Valls med 59 procent av rösterna. Den verkliga förloraren är president François Hollande. Splittring hotar socialistpartiet och högerns presidentkandidat François Fillon har drabbats av en enorm korruptionsskandal.
6.2.2017 - 12.10

Bakgrund: Ejdern försvinner och vi bara blundar

Det är dags att också diskutera höstjakten eftersom varje ejder är värdefull i dag. I sitt gamla kärnområde Utö-Jurmo har ejdern försvunnit, på Åland har populationen antagligen kraschat och i skärgården utanför Tvärminne har man slagit världsrekord i dödlighet. Behovet av en dialog mellan olika intressegrupper är därför akut, skriver forskare Mikael Kilpi.
13.1.2017 - 06.02

Insändare: Upprop för human flyktingpolitik

Asylpolitiken skall syfta till att med medmänsklighet och empati ge stöd och hjälp till människor i nöd.
12.1.2017 - 05.50

Bakgrund: Jourreformen – ett sorgligt kapitel

"Varför gör de på detta viset?" frågar rumpnissarna i Astrid Lindgrens Ronja Rövardotter. Samma fråga har jag ställt mig åtskilliga gånger om landets regerings agerande då det gäller jourreformen, skriver Anna-Maja Henriksson. 
6.1.2017 - 20.00

Bakgrund: Snart kan livet pågå i 150 år

Om inget oförutsett inträffar kommer vi att leva allt längre. Forskarna menar att ett antal av dagens nyfödda lär få uppleva sin 150-årsdag. Men hur går det till och vilka utmaningar och möjligheter innebär det?
3.1.2017 - 06.00

Bakgrund: Om undfallenhet och laglighetskamp

Det känns lite märkligt att det mesta av det vi i dag betraktar som självklara byggstenar i vår finlandssvenska kulturautonomi uttryckligen är resultat av den språkliga mobiliseringen i slutet av 1800- och början av 1900-talet. Utan den kampen hade vi knappast stått där vi står i dag, skriver Thomas Rosenberg.
2.1.2017 - 05.50

Bakgrund: Hade grundlagsutskottet rätt?

Kimmo Sasi, tidigare riksdagsledamot (Saml) och ordförande för riksdagens grundlagsutskott, efterlyser en analytisk debatt om de språkliga rättigheterna.
29.12.2016 - 06.04

Bakgrund: Vilken blir Finlands syn på våldsanvändning?

Presidentens och riksdagens ställning försvagas, försvarsministerns och försvarets ställning stärks och Finland lämnas med vaga och allomfattande regler rörande internationell våldsanvändning också på finsk mark. Så sammanfattar Sia Spiliopoulou Åkermark, forskningsledare vid Ålands fredsinstitut, de potentiella effekterna av ny lagstiftning som nu föreslås för riksdagen.
8.12.2016 - 05.55

Paul Lillrank

Bakgrund: Populismen är välfärdsstatens högsta form

Populismen är välfärdsstatens naturliga konsekvens och höjdpunkt, men det går snart utför. Efter de stora årskullarna kommer nya generationer och med dem ilskan mot dem som förstört statsfinanserna, bildningen och arbetsmoralen, skriver Paul Lillrank.
4.12.2016 - 06.05

Insändare: Drar Johannes församling det kortare strået?

Måhända var det HBL:s Ota riski, rakastu suomenruotsalaiseen-slogan som gav Lauttasaaren seurakunta idén om att föreslå en sammanslagning av lokalerna i Drumsö kyrka med Johannes församling, uppbackat av de sparkrav som den kyrkliga samfälligheten i Helsingfors ställt på Helsingforsförsamlingarna.
27.11.2016 - 05.55