"Hellre döden än Joutseno eller Irak"

Ali har suttit två månader i förvar efter att ha fått avslag på sin asylansökan. Nu har han sökt på nytt, på grund av att han hör till en sexuell minoritet, men sitter fortfarande inspärrad.– Jag känner att jag förändrats, att jag håller på att bli galen, säger han.
3.11.2018 - 08.00

Många mår dåligt – problem med rättshjälpen förlänger asylprocesser

I de slutna förvaringsenheterna i Helsingfors och Joutseno fanns i början av veckan närmare 70 klienter, varav tio irakier och afghaner. Avvisningarna till de här länderna ligger på is, och de organisationer som hjälper papperslösa avvaktar nu en eventuell våg av nya hjälpbehövande.
3.11.2018 - 08.00

Polisen har avbrutit alla avvisningar till Irak – också avvisningarna till Afghanistan ligger på is

Polisen har avbrutit alla avvisningar till Irak sedan början av oktober. Orsaken är att Irak vägrar ta emot personer som avvisas med tvång. Enligt Polisstyrelsen genomförs inte heller några avvisningar till Afghanistan för tillfället.
26.10.2018 - 10.38

Inga planer på att avbryta avvisningar

Polisen har i år avvisat drygt 70 irakier som fått avslag på sin asylansökan, men förra veckan återbördades tre av dem direkt. Ingenting exceptionellt, försäkrar man på Polisstyrelsen.
19.6.2018 - 20.54

Fransk domstol stoppade igen avvisning till Finland

Förvaltningsdomstolen i franska Lyon har i mars beslutat stoppa en återsändning av en afghansk familj till Finland.
19.4.2018 - 16.24

Polisen bereder sig på fler avvisningar

Polisen genomförde i fjol ungefär 2 600 avvisningar och utvisningar, varav drygt 500 gällde asylsökande som fått avslag på sin ansökan. Den här gruppen väntas växa, och allt fler avvisas nu med tvång.
3.4.2018 - 19.28

Sjubarnsfamiljen från Irak får stanna tills vidare – avvisningsprocessen ha avbrutits

Helsingfors förvaltningsdomstol har avbrutit avvisningen av den irakiska familjen i Lovisa tills domstolen avgjort de nya besvären.
2.3.2018 - 16.42

Lovisabor demonstrerar mot avvisning – oro för asylsökandes rättsskydd

På lördag väntas Lovisaborna gå man ur huse till stöd för den irakiska familj som hotas av avvisning. Bland annat Människorättscentret har uttryckt sin oro över asylsökandes försvagade rättsskydd.
2.3.2018 - 15.29

Nästan 100 har tvångsavvisats till Afghanistan i år

Polisen har verkställt ett hundratal avvisningar till Afghanistan i år. I fjol var antalet under tio. Amnesty International uppmanar EU-länderna att omedelbart stoppa alla avvisningar till Afghanistan.
8.12.2017 - 05.49

Amnesty: EU måste stoppa avvisningar till Afghanistan

Asylsökande som avvisats till Afghanistan från Europa har fallit offer för grova människorättskränkningar, visar Amnesty Internationals färska rapport. Amnesty vill att alla avvisningar stoppas omedelbart.
5.10.2017 - 04.00

Jan-Erik Andelin

Ledare: Alla dagar är sorgliga dagar

Undantagsvis uppmärksammades ett charterflyg till Afghanistan för avvisade asylsökande. Vi behöver en humanare asylpolitik.
5.4.2017 - 21.05

Uutissuomalainen: Avvisningar blir fall för JK

Klagomål om tvångsavvisningarna har också lämnats in hos riksdagens justitieombudsman.
5.4.2017 - 12.30

"Vi måste säga nej till omänskliga beslut"

Demonstrationerna mot regeringens flyktingpolitik fortsätter. Hundratals personer samlades under tisdagen till demonstration mot att asylsökande avvisas tillbaka till farliga länder. "Inhumant" var hur de flesta deltagare beskrev situationen.
4.4.2017 - 16.22

Demonstranter försökte bryta sig in i inrikesministeriet

Drygt 20 demonstranter har försökt bryta sig in i Inrikesministeriets byggnad i Helsingfors, uppger Helsingforspolisen. Enligt kommissarie Tuomo Tuohimaa lär ha polisen läget under kontroll.
4.4.2017 - 14.23