Susanna Ginman

Ledare: Brott och härkomst

Blir brott ännu värre om de begås av icke-finländare? Alla är och ska vara lika inför lagen. Ett avskyvärt brott är avskyvärt oberoende av förövarens härkomst.
2.1.2019 - 16.30 Premium

Han berättar om sin barndoms Bagdad

Mustafa Saeed Al-Hashims barndomsstad Bagdad finns inte längre kvar. Eller, miljonstaden finns förstås kvar på kartan, men atmosfären är förändrad. Kriget har förvandlat tilliten och gästfriheten mellan människor till misstänksamhet.
31.12.2018 - 14.19 Premium

Familjen Baer fyller villan med julvillervalla

I dagarna tre firar familjen Baer jul – i hyrvilla. Med åren har begreppet familj nämligen töjt och utvidgats åt så många håll att julfirandet inte längre får plats hemma hos någon. Då har man valt att ta julen dit där alla som bör inkluderas kan inkluderas.
20.12.2018 - 11.00 Premium

Insändare: Har Migrationsverket missuppfattat sin uppgift?

Att bedöma om någon är Jesus efterföljare eller inte är kyrkornas uppgift, inte Migrationsverkets.
14.12.2018 - 05.55

Utredning: Många brister i rättshjälpen till asylsökande – korta besvärstider ska omprövas

Justitieminister Antti Häkkänen är beredd att ompröva de förkortade besvärstiderna i asylärenden. De korta besvärstiderna är ett av de problem som pekas ut i en färsk utredning av rättshjälpen till asylsökande.
12.12.2018 - 10.13

Ali stod inte ut med fångenskapen i Joutseno – nu är han i Irak

I förvaringsenheten i Joutseno finns galler för fönstren och ut får man gå en timme om dagen. Efter nästan tre månader i förvar stod Ali inte längre ut med fångenskapen. Nu är han i Irak. – Jag vill inte åka. Men här kan jag inte stanna, sade han innan han åkte.
23.11.2018 - 07.00

Polisen: "Varje fall bedöms individuellt"

För över en månad sedan avbröt polisen alla avvisningar till Irak, men fortfarande sitter sju irakier inspärrade i förvaringsenheten i Joutseno i väntan på avvisning.
23.11.2018 - 07.00

"Hellre döden än Joutseno eller Irak"

Ali har suttit två månader i förvar efter att ha fått avslag på sin asylansökan. Nu har han sökt på nytt, på grund av att han hör till en sexuell minoritet, men sitter fortfarande inspärrad.– Jag känner att jag förändrats, att jag håller på att bli galen, säger han.
3.11.2018 - 08.00

Många mår dåligt – problem med rättshjälpen förlänger asylprocesser

I de slutna förvaringsenheterna i Helsingfors och Joutseno fanns i början av veckan närmare 70 klienter, varav tio irakier och afghaner. Avvisningarna till de här länderna ligger på is, och de organisationer som hjälper papperslösa avvaktar nu en eventuell våg av nya hjälpbehövande.
3.11.2018 - 08.00

Polisen har avbrutit alla avvisningar till Irak – också avvisningarna till Afghanistan ligger på is

Polisen har avbrutit alla avvisningar till Irak sedan början av oktober. Orsaken är att Irak vägrar ta emot personer som avvisas med tvång. Enligt Polisstyrelsen genomförs inte heller några avvisningar till Afghanistan för tillfället.
26.10.2018 - 10.38

Insändare: Asylsökande utnyttjas grovt

De har inga rättigheter. De kan inte klaga. De måste bara tacka och ta emot – annars blir de visade dörren.
22.10.2018 - 05.50

Rättshjälpen för asylsökande förbättras – fasta arvoden ska kunna höjas eller sänkas

För ett par år sedan infördes en bestämmelse om fasta arvoden för rättsbiträden i asylärenden, oavsett arbetsinsats. Det ledde till problem med rättshjälpen. Nu justeras förordningen.
5.10.2018 - 11.34

Många asylbeslut tas om – fler får nu positivt besked

För tillfället väntar drygt femtusen personer på Migrationsverkets asylbeslut. Ungefär hälften av ärendena är sådana som återbördats från förvaltningsdomstolarna eller Högsta förvaltningsdomstolen.
29.8.2018 - 11.00

"Din rädsla är befogad"– Adam får stanna i Finland

Tre år av hopp och förtvivlan tog det innan ett rekommenderat brev kunde lösas ut i R-kiosken i Lillhoplax: Migrationsverkets besked om asyl. Efter två avslag och lika många besvär har Helsingfors förvaltningsdomstol sagt sitt och Adam får stanna i Finland.
29.8.2018 - 11.00

UM:s expert varnar: "Utvisa ingen till Afghanistan nu"

Det finns knappast någon avkrok i Afghanistan som kan anses säker i dag. – Jag avråder bestämt från att resa till landet, säger Olli Ruohomäki på UM. Utvisningarna av flyktingar till Afghanistan borde absolut ta "time-out" just nu.
19.8.2018 - 08.01

Stjärneleven Hasans familj är försvunnen

Rösten avslöjar Hasan Khademi, 20. Den smittande glädjen för ett halvår sedan har förbytts i något ångestfyllt. Stjärneleven och lärarnas favorit i Kalevan lukio i Tammerfors är fylld av oro.
19.8.2018 - 08.02

Svensk hbtq-asyljurist ser Finland fatta bättre beslut

Dubbelpriden i Stockholm och Göteborg har övergått från parad till också seminarier, scensamtal och politik. Juristen Aino Gröndahl tycker att finländska Migri är bättre på hbtq-asyl än Sverige.
3.8.2018 - 18.15

Två asylsökande har väntat på besked sedan 2015

I dag väntar cirka 2 400 personer på sitt första asylbeslut. De som har fått vänta längst är två personer som sökte asyl 2015, som ännu inte har fått något beslut. Det är fråga om två exceptionella fall, enligt Migrationsverket.
12.7.2018 - 08.00

De fick stanna på sitt jobb – mot alla odds

Minns ni Baz, Sanaollah och Ali från Afghanistan, som jobbade i växthus i Kyrkslätt? Då HBL träffade dem för ett år sedan riskerade de avvisning sedan Migrationsverket skärpt sin praxis kring främlingspass. Nu kan de andas ut – i slutet av maj fick också Ali uppehållstillstånd för arbete.
30.6.2018 - 11.00

Tommy Westerlund

Ledare: Populister styr EU:s politik

EU nådde en preliminär överenskommelse som inte löser migrationsproblematiken.
29.6.2018 - 20.00