"Hellre döden än Joutseno eller Irak"

Ali har suttit två månader i förvar efter att ha fått avslag på sin asylansökan. Nu har han sökt på nytt, på grund av att han hör till en sexuell minoritet, men sitter fortfarande inspärrad.– Jag känner att jag förändrats, att jag håller på att bli galen, säger han.
3.11.2018 - 08.00

Rättshjälpen för asylsökande förbättras – fasta arvoden ska kunna höjas eller sänkas

För ett par år sedan infördes en bestämmelse om fasta arvoden för rättsbiträden i asylärenden, oavsett arbetsinsats. Det ledde till problem med rättshjälpen. Nu justeras förordningen.
5.10.2018 - 11.34

Många asylbeslut tas om – fler får nu positivt besked

För tillfället väntar drygt femtusen personer på Migrationsverkets asylbeslut. Ungefär hälften av ärendena är sådana som återbördats från förvaltningsdomstolarna eller Högsta förvaltningsdomstolen.
29.8.2018 - 11.00

"Din rädsla är befogad"– Adam får stanna i Finland

Tre år av hopp och förtvivlan tog det innan ett rekommenderat brev kunde lösas ut i R-kiosken i Lillhoplax: Migrationsverkets besked om asyl. Efter två avslag och lika många besvär har Helsingfors förvaltningsdomstol sagt sitt och Adam får stanna i Finland.
29.8.2018 - 11.00

UM:s expert varnar: "Utvisa ingen till Afghanistan nu"

Det finns knappast någon avkrok i Afghanistan som kan anses säker i dag. – Jag avråder bestämt från att resa till landet, säger Olli Ruohomäki på UM. Utvisningarna av flyktingar till Afghanistan borde absolut ta "time-out" just nu.
19.8.2018 - 08.01

Stjärneleven Hasans familj är försvunnen

Rösten avslöjar Hasan Khademi, 20. Den smittande glädjen för ett halvår sedan har förbytts i något ångestfyllt. Stjärneleven och lärarnas favorit i Kalevan lukio i Tammerfors är fylld av oro.
19.8.2018 - 08.02

Svensk hbtq-asyljurist ser Finland fatta bättre beslut

Dubbelpriden i Stockholm och Göteborg har övergått från parad till också seminarier, scensamtal och politik. Juristen Aino Gröndahl tycker att finländska Migri är bättre på hbtq-asyl än Sverige.
3.8.2018 - 18.15

Två asylsökande har väntat på besked sedan 2015

I dag väntar cirka 2 400 personer på sitt första asylbeslut. De som har fått vänta längst är två personer som sökte asyl 2015, som ännu inte har fått något beslut. Det är fråga om två exceptionella fall, enligt Migrationsverket.
12.7.2018 - 08.00

De fick stanna på sitt jobb – mot alla odds

Minns ni Baz, Sanaollah och Ali från Afghanistan, som jobbade i växthus i Kyrkslätt? Då HBL träffade dem för ett år sedan riskerade de avvisning sedan Migrationsverket skärpt sin praxis kring främlingspass. Nu kan de andas ut – i slutet av maj fick också Ali uppehållstillstånd för arbete.
30.6.2018 - 11.00

Tommy Westerlund

Ledare: Populister styr EU:s politik

EU nådde en preliminär överenskommelse som inte löser migrationsproblematiken.
29.6.2018 - 20.00

Rekordantal flyktingar i världen: "Viljan att hjälpa minskar på många håll"

Antalet flyktingar i världen ökar i rask takt, och i fjol slogs ett nytt dystert rekord då siffran närmade sig 70 miljoner. Men i Europa minskade antalet asylansökningar i fjol med nästan hälften, visar europeiska asylbyrån EASO:s färska rapport.
19.6.2018 - 19.42

Inga planer på att avbryta avvisningar

Polisen har i år avvisat drygt 70 irakier som fått avslag på sin asylansökan, men förra veckan återbördades tre av dem direkt. Ingenting exceptionellt, försäkrar man på Polisstyrelsen.
19.6.2018 - 20.54

Italienske ministern varnar hjälpbåtarna: Kom inte hit

Italiens inrikesminister Matteo Salvini skickade på lördagen en varning via Facebook. Hjälpbåtar får lov att söka andra hamnar var budskapet.
16.6.2018 - 19.12

Tommy Westerlund

Ledare: EU flyr hållbar flyktinglösning

EU måste kunna reformera asylpolitiken.
7.6.2018 - 21.00

Biträdande JO näpser Migrationsverket – barnets bästa beaktas inte tillräckligt

Barnets bästa ska bedömas övergripande och individuellt i alla beslut som gäller barn – också nyfödda, konstaterar biträdande justiteombudsman Maija Sakslin i ett färskt beslut.
5.6.2018 - 13.25

Migrationsverket börjar höra också små barn i familjer som konverterat

Nu ska också 7–12-åringar höras i asylprocessen då det gäller familjer som konverterat till kristendomen. Enligt Migrationsverket handlar det bland annat om att garantera barnets bästa och rätt till religionsfrihet.
21.5.2018 - 19.27

Asylsökande försökte tända eld på sig själv på Reso polisstation

Tiotiden på tisdagen anlände en asylsökande till Reso polisstation och krävde att polisen omedelbart skulle ta itu med hans asylansökan. Eftersom fallet inte genast kunde behandlas, började mannen härja, uppger polisen.
15.5.2018 - 11.17

Fransk domstol stoppade igen avvisning till Finland

Förvaltningsdomstolen i franska Lyon har i mars beslutat stoppa en återsändning av en afghansk familj till Finland.
19.4.2018 - 16.24

Susanna Ginman

Ledare: Signalerna blir allt fler

Reaktionerna mot Finlands nuvarande flyktingpolitik ökar. De måste tas på allvar.
15.4.2018 - 21.00

Adlercreutz och Torsti: Rättsskyddet för asylsökande måste förbättras

Riksdagsledamöterna Anders Adlercreutz (SFP) och Pilvi Torsti (SDP) har lämnat in ett skriftligt spörsmål om asylsökandes försvagade rättsskydd. Samma problem har lyfts fram av flera frivilligorganisationer, UNICEF och rättslärda.
14.4.2018 - 13.20

Brådska, slarv och likgiltighet – klagomålen på rättshjälpen sköt i höjden

I fjol fyrdubblades antalet klagomål till Advokatförbundets tillsynsnämnd som gällde asylärenden. Missade besvärstider, brist på information, summariska besvär och fabricerade räkningar som återges i besluten visar på svackor i rättshjälpen till de asylsökande.
8.4.2018 - 08.08