Polisen i Sverige: Finns inga fredade zoner

En aktivitet för papperslösa barnfamiljer i svenska kyrkans regi avbröts av en stor grupp poliser som tog fem av sex familjer i förvar. Aktionen har mött kritik. Nu försvarar polisen sitt agerande.
27.8.2017 - 18.47

Asylsökande planerar gå över gränsen till Sverige

Till och med hundratals asylsökande planerar gå över gränsen till Sverige i samlad tropp, som en protest mot den finländska asylpolitiken.
28.8.2017 - 11.55

Haavisto: Det får inte bli straffbart att hjälpa nödställda

Det får inte bli straffbart att hjälpa nödställda asylsökande, skriver De grönas presidentkandidat, riksdagsledamot Pekka Haavisto på sin blogg.
26.8.2017 - 12.08

HFD: Rekordmånga klagomål äventyrar rättsskyddet

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har i år tagit emot ett rekordantal ärenden som berör utlänningar. Orsaken till den ökande arbetsmängden är framför allt överklaganden som gjorts hos förvaltningsdomstolarna på asylbesluten som Migrationsverket har fattat. Förvaltningsdomstolens beslut kan i sin tur överklagas hos HFD.
15.8.2017 - 21.05

Irma Swahn

I dag: De fattigas krig …

Vi måste inse hur demokratin fungerar. Och inte förlita oss på hur den borde vara. Och det betyder att vi också måste inse vad vi är.
3.8.2017 - 15.50

Svenska Centerdistriktet: Anna-Maja Henriksson förstör finlandssvenskarnas rykte

Ordföranden för Centerns svenska distrikt anklagar SFP:s ordförande Anna-Maja Henriksson för populism och för att "förstöra finlandssvenskarnas goda rykte" när hon kritiserar regeringens asylpolitik.
31.7.2017 - 16.13

Henriksson: Regeringen bär ansvar för sina dåliga beslut

30.7.2017 - 13.18

HS: Allvarliga problem inom rättshjälpen för asylsökande

Enligt en utredning som Helsingin Sanomat gjort förekommer det fortfarande allvarliga brister i rättshjälpen för asylsökande. Enligt tidningen handlar det praktiskt taget om bedrägeri då en del privata jurister haffar åt sig så många kunder som möjligt utan att sedan klara av att sköta om kundernas ärenden.
29.7.2017 - 12.14

Insändare: Flyktingarna är asylpolitikens verkliga offer, inte tjänstemännen

Nerg, Vuorio och Risikko har, till skillnad från de asylsökande, makt att välja hur de vill leva – och om andra ska få göra det.
29.7.2017 - 05.55

Li Andersson

I dag: Debatten som blev en dimridå

Inget parti och ingen politisk gruppering kan påstå sig vara fria från populism.
27.7.2017 - 15.17

Finland kan bli lockande för klimatflyktingar

När klimatförändringen tvingar folk att fly sina hemtrakter kommer det att handla om en massintegration i en helt annan skala än den flyktingkris vi upplevt i Europa de senaste åren.
17.7.2017 - 04.22

När flyktingars kris blev Sveriges kris – "Vad är vi beredda att ge upp för att ge människor skydd?"

9.7.2017 - 06.04

Orpo vill höja flyktingkvoten

Flyktingkvoten borde höjas med 300 till 1 050, säger Samlingspartiets ordförande, finansminister Petteri Orpo.– Det är inte mycket, men det är en betydelsefull gest, säger Orpo.
20.6.2017 - 13.54

Insändare: Lagen och Migri reglerar tröskeln

Det är väl känt – och till och med en beräknande taktik – att terrororganisationen IS och andra terrorister tar sig in i Europa i asylströmmarna.
12.6.2017 - 05.50

Insändare: Öppna dörren för dem som knackar på

Tröskeln till Finland behöver göras lägre – inte högre, som en del politiker skulle önska.
8.6.2017 - 05.50

Insändare: Hertzberg borde ha startat en egen debatt

Blåögdhet och ”snällism” är inte rätta attityder. Det gagnar inte någon; inte det egna landet och folket och inte heller dem som faktiskt har skäl att fly
2.6.2017 - 05.40

Insändare: 51 ryssar sändes tillbaka

I vissa fall utövade Sovjetunionen starka påtryckningar på regeringsnivå för att få tillbaka enstaka överlöpare.
30.5.2017 - 05.45

Insändare: Vad menar Wager med sina varningar?

Borde vi återgå till Kekkonperiodens asylpolitik? Borde vi ta exempel av Ungern?
27.5.2017 - 05.50

"Skärpt asylpolitik skapar psykisk ohälsa"

Tillfälliga uppehållstillstånd, skärpta lagar om familjeåterförening och en ständig oro för att bli utvisad skapar psykisk ohälsa hos asylsökande, säger traumapsykologen Frida Johansson Metso. Situationen är särskilt svår för ensamkommande flyktingbarn.
23.5.2017 - 02.39

Kanslichef Nerg: Katastrof för papperslösa barn att stanna i Finland

Det är katastrofalt för ett barn att bli kvar i Finland efter ett avslaget asylbeslut, säger Inrikesministeriets kanslichef Päivi Nerg till FNB. Hon önskar att finländare skulle lita på Högsta förvaltningsdomstolens förvisningsbeslut och skulle göra allt för att för att få familjerna att återvända frivilligt.
22.5.2017 - 19.08