Stefan Lundberg

Kommentar: Asylpolitik à la bemböling

Vad sägs om att utvisa en tjugoårig flykting som en enig lärarkår betraktar som en superbegåvning i konst, matematik och språk? Som talar flytande finska, som är ett föredöme för skolkamraterna, som till och med tvingat sina lärare att se sig själva med nya ögon. Och som helt uppenbart har anpassat sig till vårt samhälle.
31.3.2018 - 16.14

Migrationsverket om de negativa asylbesluten: Linjen skulle följa Sveriges

Orsaken till att asylbesluten för irakier skärpts sedan 2015 står enligt Migrationsverkets överdirektör Jaana Vuorio att finna i de nya landsbedömningar som gjordes. Avsikten var att lägga sig så nära Sverige som möjligt. Förändringarna utvärderas nu vid ministeriet, säger inrikesminister Kai Mykkänen.
22.3.2018 - 18.50

Migrationsverket tror mer sällan på asylsökandes berättelser

Migrationsverkets tolkningar i asylbeslut har skärpts avsevärt mellan 2015 och 2017, men varken lagändringar eller en förändrad profil hos de sökande förklarar skärpningen. Utvecklingen hotar rättsskyddet, fastslår en färsk utredning.
22.3.2018 - 10.44

Lovisa stad uttrycker stöd för utvisningshotad irakisk familj

Den irakiska familj som hotas av utvisning i Lovisa fick stöd från oväntat håll på tisdagen. Nu sällar sig Lovisa stads ledning till dem som motsätter sig utvisningen.
27.2.2018 - 12.38

Advokat: Utvisning på grund av myndighetsslarv kan vara straffbart

Kan finska tjänstemän begå ett brott om de skickar tillbaka en människa som har flytt för sitt liv till ett farligt land och personen blir dödad efter ankomsten till hemlandet? Frågan kan jämföras med om en patient dör på sjukhus. För att läkaren ska dömas för dödsvållande måste det gå att bevisa att läkaren har slarvat. Samma gäller för tjänstemän som sköter utlänningsärenden.
23.2.2018 - 06.00

Fler positiva asylbeslut i fjol – asylsökande uppger sig ha konverterat till kristendomen

Förra året ansökte ännu färre om asyl än åren innan 2015, när antalet asylsökande började öka. De positiva besluten har ökat i och med att allt fler uppger i besvärsskedet att de konverterat till kristendomen.
30.1.2018 - 20.01

Essä: Rapport från vår gemensamma ansvarskris


21.1.2018 - 06.23

Nästan 100 har tvångsavvisats till Afghanistan i år

Polisen har verkställt ett hundratal avvisningar till Afghanistan i år. I fjol var antalet under tio. Amnesty International uppmanar EU-länderna att omedelbart stoppa alla avvisningar till Afghanistan.
8.12.2017 - 05.49

Regeringsgrupperna vill inte att barnfamiljer ska få förtur i asylprocessen – "kan sporra på fel sätt"

Familjerna borde inte automatiskt beviljas förtur i asylprocessen. Det här anser regeringsgrupperna Centern, Samlingspartiet och Blå riksdagsgruppen. De betonar att alla fall ska analyseras individuellt, oberoende av vem som söker.
11.9.2017 - 09.52

HFD: Rekordmånga klagomål äventyrar rättsskyddet

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har i år tagit emot ett rekordantal ärenden som berör utlänningar. Orsaken till den ökande arbetsmängden är framför allt överklaganden som gjorts hos förvaltningsdomstolarna på asylbesluten som Migrationsverket har fattat. Förvaltningsdomstolens beslut kan i sin tur överklagas hos HFD.
15.8.2017 - 21.05

11 000 kräver att Migri granskas

Det behövs en oberoende granskning av Migrationsverkets verksamhet och lagenligheten i den. Det anser 11 000 personer som undertecknat en vädjan om saken, som överlämnades till inrikesminister Paula Risikko på tisdagen.
20.6.2017 - 13.07

Migri: Säkerhetsläget lite sämre, asylbeslut ändras knappast

Säkerhetsläget i Irak, Somalia och Afghanistan har försämrats i vissa områden och är fortsatt instabilt i alla tre länder. Det anser Migrationsverket i sin färska uppdatering av lägesbedömningarna, men förutspår inte någon större skiftning i andelen positiva och negativa beslut.
13.6.2017 - 17.50

Fyra minderåriga barn skickades tillbaka till Afghanistan

Minderåriga barn var med på flyget när asylsökande flögs tillbaka till Afghanistan i onsdags, meddelar polisen.
19.5.2017 - 13.24

Nästan 5 000 asylsökande försvunna

Omkring 4 800 asylsökande har försvunnit från flyktingförläggningarna i Finland och myndigheterna har inte exakta uppgifter om var de befinner sig. Det rapporterar tidningen.
6.5.2017 - 14.45

HFD: Personliga omständigheter ska beaktas i asylbesluten

5.5.2017 - 17.04

Long Play: Negativa beslutsmallar har styrt Migrationsverkets asyllinje

3.5.2017 - 16.23

"Vi måste säga nej till omänskliga beslut"

Demonstrationerna mot regeringens flyktingpolitik fortsätter. Hundratals personer samlades under tisdagen till demonstration mot att asylsökande avvisas tillbaka till farliga länder. "Inhumant" var hur de flesta deltagare beskrev situationen.
4.4.2017 - 16.22

Färre asylsökande - Migri lägger ned 11 mottagningsenheter

Migrationsverket lägger ned 11 mottagningsenheter före utgången av augusti. Dessutom minskas inkvarteringsplatserna på ytterligare sex anläggningar.
22.2.2017 - 14.58

Finland ingen lottovinst för irakier

27.11.2016 - 08.02

"Nu är det svårt att andas"

27.11.2016 - 08.01