Henriksson: Det kan bli en flygtur till Gullranda utan u-sväng

Samlingspartiet kan vara på väg att dra sig ur regeringens vård- och landskapsreform, vilket i så fall skulle betyda att regeringen faller. Den bedömningen gör SFP:s enhälligt omvalda partiordförande Anna-Maja Henriksson, som tror att de närmaste veckorna blir avgörande.
27.5.2018 - 15.38

Henriksson: Regeringen skapar otrygghet genom bristande ledarskap

Vårdreformen som borde öka trygghetskänslan ökar i stället oron, sade SFP-basen Anna-Maja Henriksson i sitt linjetal på partidagen på lördagen. – Vem tror på allvar att hemvården blir bättre genom att den flyttas till landskapen? undrar hon.
26.5.2018 - 12.43

Henriksson: "Sättet att arbeta liknar inget vi är vana vid"

De spänningar som råder i riksdagen är inte längre normala, anser Anna-Maja Henriksson (SFP) om de uppbragta stämningarna efter att behandlingen av budgetramen blåstes av i social- och hälsovårdsutskottet. – Det leder till att man inte längre vet vad man kan lita på.
17.5.2018 - 20.05

Henriksson: Slopa försöket med frivillig skolsvenska

SFP:s ordförande Anna-Maja Henriksson anser att det är hög tid att lägga ned det floppade språkförsöket som nu omfattar endast 450 skolelever i fyra kommuner.
5.5.2018 - 14.16

Henriksson om Turunens avhopp: Det var bara en tidsfråga

SFP:s ordförande, riksdagsledamot Anna-Maja Henriksson blev inte förvånad över Kaj Turunens avhopp.
24.4.2018 - 13.30

Henriksson: Arbetet för psykisk hälsa måste prioriteras

Regeringen borde fatta ett beslut om att utarbeta ett nationellt program för psykisk hälsa. Det tycker SFP:s partiordförande, riksdagsledamot Anna-Maja Henriksson.
7.4.2018 - 14.25

Henriksson: Alla frontveteraner måste få den rehabilitering de behöver

SFP:s ordförande, riksdagsledamot Anna-Maja Henriksson anser att alla frontveteraner bör få den rehabilitering de behöver. Det betonade hon i sitt tal i Vasa på lördagen som inledde Krigsveteranveckan.
10.3.2018 - 15.38

Henriksson vill förbättra kvinnors rättskydd

Anna-Maja Henriksson, SFP:s partiordförande, tycker att kön ska fungera som skärpningsgrund i strafflagen. Därför har hon lämnat in en lagmotion.
1.3.2018 - 12.18

Henriksson är glad över att språkförsöket rann ut i sanden

24.2.2018 - 17.19

Henrikssons förslag om att riksdagsledamöterna ska stå över landskapsvalet fick nobben

SFP:s ordförande Anna-Maja Henriksson får inte gehör för sitt förslag om en gentlemannaöverenskommelse mellan partierna om att riksdagsledamöterna står över landskapsvalet.
23.2.2018 - 14.13

Laura Ollila ny medarbetare i Anna-Maja Henrikssons stab

28-åriga Laura Ollila är nyaste tillskottet i Anna-Maja Henrikssons stab.
20.2.2018 - 14.37

Fler operationer tillåts, men inte i Jakobstad – "Uppenbart vad det här handlar om"

En korrigering i jourreformen kan ge möjligheter för också andra sjukhus än dem med öppen jour dygnet runt att genomföra dagkirurgi. Men avsikten är inte att tillåta operationer eller upphandling i kretssjukhus som Jakobstad, vilket förargar SFP.
15.2.2018 - 04.53

Familjeledighetstvisten: Henriksson uppmanar regeringen att tänka på barnfamiljerna

Kritiken mot regeringens beslut att lägga ned familjeledighetsreformen kommer från alla håll. SFP:s partiordförande Anna-Maja Henriksson tycker att situationen är sorglig.
10.2.2018 - 12.44

Niinistös invit till partiledarna väcker frågetecken: "Pass upp så han inte utökar sin makt"

Med bara ett drygt år till nästa riksdagsval är det upplagt för flera hårda politiska dragkamper. Presidentens öppningstal vid riksmötet tolkades av vissa folkvalda som att Niinistö försöker utöka sina befogenheter.
6.2.2018 - 18.33

Politikerbesök intresserar elever – "de är vardagliga då de talar om sina barn"

Att besöka skolor och prata med elever hör också till en politikers arbete. Det säger riksdagsledamot Anna-Maja Henriksson (SFP) som svar på en av de frågor som eleverna vid Helsinge gymnasium ställde henne och de övriga ledamöterna i Svenska riskdagsgruppen på måndag eftermiddag.
5.2.2018 - 21.12

Henriksson ordnar stormöte om vårdreformen: "Vi kan inte bara se tiden an"

Efter HBL:s rapportering om planerna på ett finlandssvenskt vårdkonsortium kom samkommunen Kårkulla med invändningar och meddelade att man ogillar planerna. SFP:s ordförande Anna-Maja Henriksson försöker nu gjuta olja på vågorna och ordnar ett stormöte om hur vården ska skötas i framtiden.
2.2.2018 - 10.30

SFP deltog i Niinistös hemliga segerfest backstage

Svenska folkpartiets ordförande Anna-Maja Henriksson, presidentkandidaten Nils Torvalds och riksdagsledamoten Stefan Wallin dök upp på överraskningsbesök och deltog i Niinistös VIP-fest backstage vid valvakan på Gamla studenthuset.
28.1.2018 - 23.46

Landskapen måste få makten att bestämma

Om inte landskapen får beskattningsrätt och självbestämmanderätt är vård- och landskapsreformen i sin nuvarande utformning dömd att misslyckas, säger Anna-Maja Henriksson.
9.1.2018 - 06.37

Henriksson: Käbblet kring aktiveringsmodellen har blivit en fars

Först stiftar man en lag, därefter grälar man om den i offentligheten. SFP:s ordförande Anna-Maja Henriksson tycker att regeringens agerande kring aktiveringsmodellen har varit ansvarslöst.
5.1.2018 - 11.45

Finskhetsförbundet får tilläggspengar medan Folktinget blir utan

I riksdagens behandling av budgeten för 2018 fick Suomalaisuuden liitto (Finskhetsförbundet) 40 000 euro i tilläggsanslag. Samtidigt fick Folktinget kamma noll i riksdagens finansutskott. SFP:s Anna-Maja Henriksson rasar över beslutet.
12.12.2017 - 17.49