Fackboksrecension: Fingrarna bort från mitt hav

1.4.2019 - 09.01 Premium

Insändare: Alger normal företeelse


5.11.2018 - 05.50

Insändare: Sommarens algblomning påminner om gamla synder

Den globala uppvärmningen leder till en tidigare och mer långvarig vårblomning, en ändring av planktonsamhället och ökad respiration (andning) av alla mikroorganismer vid havsytan.
22.10.2018 - 05.55

Tommy Westerlund

Ledare: Låt inte nya Aranda stranda!

Anslagen för havsforskning måste säkras på en tillräckligt hög nivå. Det räcker inte med ett fint och renoverat forskningsfartyg om det inte kan användas.
28.9.2018 - 13.50

Insändare: Algerna har alltid blommat

Jag har undersökt gamla historiska berättelser om sjöfarten i Östersjön och där lagt märke till loggböcker där vattnets blomning nämns redan på 1600-talet.
24.9.2018 - 05.50

Algblomning orsakar problem för dricksvattnet

Den kraftiga algblomningen denna sommar har ställt till med bekymmer för svenska vattenreningsverk. De har haft svårare att garantera rent dricksvatten.
12.8.2018 - 11.30

Jordbrukare gillar Tiilikainens initiativ

Svenska lantbruksproducenternas centralförbund (SLC) välkomnar miljöminister Kimmo Tiilikainens initiativ att lägga i en högre växel i vattenvårds- och markstrukturfrågor.
7.8.2018 - 15.40

Tiilikainen lovar effektivare åtgärder mot alginvasionen

Miljöminister Kimmo Tiilikainen (C) lovar presentera ett effektiviserat vattenskyddsprogram redan i den kommande budgetmanglingen. Tiilikainen vill omedelbart hitta nya och större områden där man med gips, strukturkalk och fiberslam kan hindra fosfor och andra näringsämnen att nå havet
7.8.2018 - 08.00

Algkriget trappas upp – Sverige tror på kalk

Gips eller kalk? Upprustningen i kriget mot algblomningen går het. I Sverige tror man på strukturkalk. Kalken har dock ett "fel": den fungerar för bra, den gagnar nämligen också jordbrukarna.
2.8.2018 - 20.00

Mindre alger i havet men mer i insjöarna

Algsituationen blir bättre i Finlands havsområden, men i insjöarna finns det fortfarande mer blågröna alger än vanligt.
2.8.2018 - 16.40

Insändare: Vi borde ta lärdom av äldre tiders markanvändning

I dag strävar vi efter att skapa en cirkulär ekonomi där materialen strömmar i ett slutet kretslopp och inte rör sig enkelriktat från gruva till avstjälpningsplats. Om vi vill sluta använda Östersjön som avstjälpningsplats för näringsämnen borde vi ta lärdom av äldre tiders markanvändningssystem.
25.7.2018 - 05.50

Insändare: Vi borde sluta peka finger på varandra i fråga om Östersjön

En jämförelse av förhållandena mellan Bottenviken och Finska viken ger en tydlig vink om att det finländska jordbruket inte ensamt klarar av att förstöra ett innanhav.
20.7.2018 - 05.55

Insändare: Det är en myt att mindre kött ger färre alger

Om vi vill motverka algblomning skulle det gälla att berika floran av mikroorganismer i havet.
19.7.2018 - 05.55

Här är badstränderna med minst blågröna alger

Då de blågröna algerna använt upp den fosfor som finns i det varma ytvattnet avtar blomningen och algerna dör och sjunker till bottnen. Det är den goda nyheten. Till de dåliga hör att algblomningen i Finska viken nu är den kraftigaste på ett årtionde, och kan fortsätta ännu nästa vecka då vädret väntas vara varmt.
18.7.2018 - 21.18

Katarina Koivisto

Ledare: Mindre kött ger färre alger

De blågröna algerna frodas igen efter en varm försommar. Att äta mindre kött är det enklaste sättet att mota övergödningen.
14.7.2018 - 21.00

Algblomningen är i gång

Blågröna alger har påträffats vid Svartholmens badstrand och kring Sveaborg.
6.7.2018 - 19.02

Varmt i maj = blågröna alger i början av juni

Finlands miljöcentral uppmanar folk att hålla utkik efter förekomster redan om några veckor, enligt Yle.
26.5.2018 - 08.21

"Varmt och soligt i hela landet" – blågrönalgerna breder ut sig

– Vädret är varmt och soligt i hela landet i dag, konstaterade Meteorologiska institutet på sin webbsida på söndagen. Finland badar i solsken på väderkartan och regnmolnen lyser med sin frånvaro.
16.7.2017 - 13.56

Algblomningen i Östersjön rekordtidig

Algblomningen kom igång i södra Östersjön redan under andra halvan av maj. Det är den tidigaste starten sedan övervakningen av cyanobakteriernas blomning inleddes 2002, enligt Sveriges väderinstitut SMHI:s oceanograf Jörgen Öberg.
5.6.2017 - 16.00

Havet blommar tidigare, på gott och ont

24.7.2016 - 09.05