Insändare: Hygglig äldrevård i Esbo

Två gånger per år görs en enkät till kunderna. Av den framgår att cirka 80 procent av dem som svarat är nöjda eller tillfredsställda.
30.1.2018 - 05.40

Rollatorn kan uppmuntra äldre att röra på sig

Ett finländskt forskningsprojekt testar sensorförsedda rollatorer.
21.1.2018 - 14.11

Susanna Ilmoni

Ledarkrönikan: Ja må hen leva uti hundrade år

Majoriteten av de finländare som föds i dag kommer att leva längre än 100 år. Frågan är om vi vill leva så länge, med tanke på de hemskheter som ständigt uppdagas inom äldreomsorgen.
24.9.2017 - 07.00

Församlingens chockbesked – 20 äldre vet inte var de ska bo

12.9.2017 - 06.38

Insändare: Varför stängs de äldre ute?

Varför stängs de äldre ute från omvärlden och sociala gemenskaper?
8.8.2017 - 05.50

Insändare: Rättsskyddet för hjälplösa medborgare är satt ur funktion

Riksdagen har tappat greppet och framför allt grundlagsutskottet har helt tappat kontrollen över hur lagövervakningen i en rättsstat skall fungera.
7.6.2017 - 05.55

Susanna Ginman

Ledare: Rekrytera mera och bättre

Helsingfors stad hänvisar till rekryteringssvårigheter i sitt svar till riksdagens justitieombudsman om brister i den svenska hemvården i Helsingfors. Nu behövs nya metoder.
18.5.2017 - 16.11

Äldreomsorgen prickas igen: Skröpliga äldre vårdas för länge hemma

Helsingfors stads bedömningsprocess som gäller äldres behov av dygnetruntvård tar för länge, och en lämplig plats i dygnetruntvården finns inte alltid då det behövs. Det anser stadens revisionsnämnd i sin utvärderingsberättelse för 2016.
17.5.2017 - 17.11

Folkhälsan kan utvidga sin hemtjänst för äldre i Helsingfors

Folkhälsan överväger att utvidga sin hemtjänst på svenska i Helsingfors då vårdreformen träder i kraft år 2019. Det här skulle vara en stor förändring jämfört med i dag då Folkhälsan inte erbjuder offentligt finansierad hemtjänst i huvudstaden.
13.5.2017 - 06.00

Inga fler platser för demenssjuka

För sena diagnoser, för lite rehabilitering och för få boendealternativ. Fjolårets revisionsberättelse var kritisk till hur Helsingfors sköter vården av personer med demenssjukdomar. Några fler platser i dygnetruntvården utlovas inte heller nu.
2.4.2017 - 08.00

Kontrollcentralen vakar i natten


2.4.2017 - 07.53

Rantala om avtalet med Servea: Inte genomtänkt

Helsingin Sanomat rapporterade på måndagen om att ett antal pensionärer blivit utan mat efter att företaget Servea tog över tjänsten av matleveranser tidigare i mars. Marcus Rantala som sitter i Helsingfors stadsstyrelse är besviken över att det uppstått problem.
21.3.2017 - 14.47

Allt färre får hemvård på svenska i Helsingfors

Det är svårt att rekrytera svenskspråkig vårdpersonal i Helsingfors, och staden tävlar om nyutexaminerade med privata vårdbolag. Nu går de anställda vid stadens långtidsvård på svenskkurs samtidigt som färsk statistik visar att allt färre erbjuds svenskspråkig hemvård.
6.1.2017 - 05.00

Skänk julglädje åt de äldre

Ännu detta veckoslut hinner man skänka en julblomma åt en ensam äldre.
15.12.2016 - 16.58

Rösta: Borde huvudstadsregionen få sin egen lucia-mommo?

Vasa gör det. Åbo gör det. Karleby gör det. Till och med lilla kommunen Lapinlahti i Savolax gör det. Alltså röstar fram sin egen lucia-mommo.
27.11.2016 - 12.00

Posten börjar ta med äldre personer på promenad

25.11.2016 - 13.21

Staden missnöjd med vårdbolag: Avtalet kan sägas upp

13.11.2016 - 08.19

"Hemvårdens stora efterfrågan en utmaning"

Helsingfors försöker råda bot på att äldrevården getts för lite resurser genom extra anslag, men trots det finns utmaningar.
12.11.2016 - 21.21

Insändare: Gamla och sjuka göms undan och vården privatiseras

Anhörigas vårdansvar och den nya kvinnofällan växer.
4.11.2016 - 06.00

Närvårdarfacket protesterar mot regeringens planer att skära ner i äldreomsorgen

Finlands närvårdar- och primärskötarförbund Super arrangerar en demonstration i Helsingfors i morgon mot planerna att skära i personalantalet i äldrevården.
5.10.2016 - 15.29