Myndighet uppmanar Hagaro att garantera säkerheten

Regionförvaltningsverket uppmanar ledningen för det privata äldreboendet Hagaro att se till att de lokaler som används av äldre demenssjuka personer är säkra.
5.7.2018 - 16.01

Insändare: Äldre personer är olika värda

Min far som har varit med att bygga Finland och betalat skatt som arbetare är nu helt obehövlig.
20.6.2018 - 05.50

Nora Hämäläinen

Söndagsanalys: Dö i rättan tid

"Att vara riktigt gammal i Finland i dag innebär allt oftare att sitta ensam med ångest och förlorad tidsuppfattning, att ramla omkull utan att någon lyfter upp en, att få i sig för lite mat och att sova i sin egen skit."
6.5.2018 - 08.53

Hilkka Olkinuora

I dag: #Wetoo

Nu skall vi i alla åldrar komma fram med egna namn, egna berättelser, egen röst, eget medlidande, eget hopp.
1.5.2018 - 06.07

Hilkka Olkinuora

I dag: #Wetoo

Nu skall vi i alla åldrar komma fram med egna namn, egna berättelser, egen röst, eget medlidande, eget hopp.
1.5.2018 - 06.05

Myndigheterna utreder tragisk dödsolycka vid äldreboende

Myndigheterna kan komma att skärpa övervakningen av helprivata äldreboenden och medger att tillsynen av dessa inte har varit lika aktiv som av hem med kommunalt upphandlade platser. Frågan är aktuell i och med en tragisk dödsolycka där en äldre demenssjuk person föll ner från balkongen på fjärde våningen i pensionärshemmet Hagaro.
14.3.2018 - 07.30

Insändare: Välkommen sanning

Privata seniorhem har vuxit upp som svampar ur jorden. Men bara en del av befolkningen har ekonomiska förutsättningar att boka in sig på dem.
5.2.2018 - 05.43

Insändare: Lycka till!

Fint att ”mantrat” i äldreomsorgen lyfts fram igen. Kanske det är dags att byta bort det, till något bättre!
5.2.2018 - 05.40

Färdtjänsterna i Vanda väcker ilska och oro

Invånare och intresseorganisationer i Vanda är missnöjda med stadens förfarande i anskaffningen av färdtjänster för de äldre och personer med funktionsnedsättningar. Staden påpekar att inga beslut har fattats än.
4.2.2018 - 06.30

Insändare: Hygglig äldrevård i Esbo

Två gånger per år görs en enkät till kunderna. Av den framgår att cirka 80 procent av dem som svarat är nöjda eller tillfredsställda.
30.1.2018 - 05.40

Rollatorn kan uppmuntra äldre att röra på sig

Ett finländskt forskningsprojekt testar sensorförsedda rollatorer.
21.1.2018 - 14.11

Susanna Ilmoni

Ledarkrönikan: Ja må hen leva uti hundrade år

Majoriteten av de finländare som föds i dag kommer att leva längre än 100 år. Frågan är om vi vill leva så länge, med tanke på de hemskheter som ständigt uppdagas inom äldreomsorgen.
24.9.2017 - 07.00

Församlingens chockbesked – 20 äldre vet inte var de ska bo

12.9.2017 - 06.38

Insändare: Varför stängs de äldre ute?

Varför stängs de äldre ute från omvärlden och sociala gemenskaper?
8.8.2017 - 05.50

Insändare: Rättsskyddet för hjälplösa medborgare är satt ur funktion

Riksdagen har tappat greppet och framför allt grundlagsutskottet har helt tappat kontrollen över hur lagövervakningen i en rättsstat skall fungera.
7.6.2017 - 05.55

Susanna Ginman

Ledare: Rekrytera mera och bättre

Helsingfors stad hänvisar till rekryteringssvårigheter i sitt svar till riksdagens justitieombudsman om brister i den svenska hemvården i Helsingfors. Nu behövs nya metoder.
18.5.2017 - 16.11

Äldreomsorgen prickas igen: Skröpliga äldre vårdas för länge hemma

Helsingfors stads bedömningsprocess som gäller äldres behov av dygnetruntvård tar för länge, och en lämplig plats i dygnetruntvården finns inte alltid då det behövs. Det anser stadens revisionsnämnd i sin utvärderingsberättelse för 2016.
17.5.2017 - 17.11

Folkhälsan kan utvidga sin hemtjänst för äldre i Helsingfors

Folkhälsan överväger att utvidga sin hemtjänst på svenska i Helsingfors då vårdreformen träder i kraft år 2019. Det här skulle vara en stor förändring jämfört med i dag då Folkhälsan inte erbjuder offentligt finansierad hemtjänst i huvudstaden.
13.5.2017 - 06.00

Inga fler platser för demenssjuka

För sena diagnoser, för lite rehabilitering och för få boendealternativ. Fjolårets revisionsberättelse var kritisk till hur Helsingfors sköter vården av personer med demenssjukdomar. Några fler platser i dygnetruntvården utlovas inte heller nu.
2.4.2017 - 08.00

Kontrollcentralen vakar i natten


2.4.2017 - 07.53