John-Erik Jansén

Ledare: Besöket som inte blir av

Den fyrmastade ryska barken Kruzenstern får inte anlöpa Mariehamn i mitten av september. Det aktualiserar än en gång Ålands demilitariserade ställning.
29.8.2017 - 15.55

Huvudstaben förbjöd ryskt skolfartyg att besöka Åland

Fyrmastade ryska skolskeppet Kruzenstern har portförbjudits från Mariehamn. Fartyget med 164 kadetter ombord hade planerat in sitt besök på demilitariserade Åland mitt under ryska krigsövningen Zapad 17, men har fått avslag av finska huvudstaben. "Ryssland försöker möjligen testa Finland", säger lektorn i säkerhetspolitik Tomas Ries som är kritisk till Ålands demilitariserade ställning.
28.8.2017 - 05.00

Insändare: Ålands demilitarisering har en ställning av sedvanerätt

På ett pragmatiskt sätt lämnar demilitariseringen och neutraliseringen utrymme för Finland att vidta omfattande försvarsåtgärder, som ensam makt med sådana rättigheter.
24.10.2016 - 06.00

Amiral Jan Klenberg: Natobeslut ska fattas av riksdagen

Tidigare kommendören för försvarsmakten, amiral Jan Klenberg, sover lugnt trots det skärpta säkerhetspolitiska läget i omvärlden. Men om spänningen mellan stormakterna ytterligare ökar, finns det en risk för att också Finland kan hamna i farozonen. En eventuell framtida Natoomröstning är ett beslut som inte ska avgöras genom folkomröstning, anser Klenberg.
22.10.2016 - 07.00

Insändare: Om ryssen hunnit före ...

Ett litet tillägg till fakta kring ett demilitariserat Åland.
22.10.2016 - 05.40

Presidenten: Finland kan inte bryta avtalet om Åland bara så där

President Sauli Niinistö påminner om att Ålands militärpolitiska ställning definieras i ett internationellt avtal. Avtalet går inte att bryta ensidigt, konstaterade han i samband med att Litauens president Dalia Grybauskaitė besökte Finland.
18.10.2016 - 14.23

Niinistö: Naivt att tro att Åland inte berörs av väpnad konflikt

En väpnad konflikt i Östersjön innebär startskottet på en militär spurt till Åland mellan olika militärmakter. Det säger försvarsminister Jussi Niinistö som är bekymrad över örikets demilitariserade status.
17.10.2016 - 14.40

Ålands riksdagsman kritiserar försvarsministerns uttalanden – "skadar förtroendet"

Ålands riksdagsledamot Mats Löfström är kritisk till de uttalanden om demilitariseringen av Åland som försvarsminister Jussi Niinistö (Sannf) kom med i Yles tv-program Morgonettan.
15.10.2016 - 17.28