140 000 vill upphäva aktiveringsmodellen – utskott säger nej

13.2.2019 - 16.33

Medborgarinitiativ om att skrota aktiveringsmodellen får tummen ner i utskott

13.2.2019 - 11.40

John-Erik Jansén

Ledare: Aktiveringsmodellen kritiseras i fackenkät

Egen aktivitet är det bästa sättet för en arbetslös att få nytt jobb. Men aktiveringsmodellen övertygar inte.
20.12.2018 - 16.15

Enkät visar vem som kan klara aktiveringsmodellen – de som har kontakter och bor i stan

16.12.2018 - 11.44

FPA: Nio av tio arbetslösa aktiverade inte sig när förmånerna reducerades

14.8.2018 - 14.08

Insändare: Piska också vinnarna

Det känns bakvänt att regeringen vill att unga ska ta fler korttidsjobb.
8.7.2018 - 05.55

John-Erik Jansén

Ledare: Aktiveringen fortsätter, facket kritiskt

Högre krav på aktivt jobbsökande i ny aktiveringsmodell. Facken fortsatt kritiska.
5.7.2018 - 15.50

Lindström: aktiveringsmodellen börjar få folk att röra på sig

27.5.2018 - 18.03

Enligt omfattande brittisk studie fungerar inte aktiveringsmodellen

24.5.2018 - 07.28

Aktiveringsmodellen drabbar män och äldre arbetslösa

21.5.2018 - 19.49

Sipilä försvarar regeringens sysselsättningspolitik

22.4.2018 - 17.30

Torbjörn Kevin

Mitt i vyn: Aktivering – av väljare

Färska, preliminära och tydligen delvis på uppskattning baserade uppgifter från Folkpensionsanstalten (FPA) visar att den så kallade aktiveringsmodellen har aktiverat kring 50 procent av de arbetslösa.
22.4.2018 - 08.00

Hälften uppfyller aktiveringsmodellens krav

18.4.2018 - 10.46

Sipilä: saker kan ändras i aktiveringsmodellen

8.4.2018 - 15.53

Analys: Regeringen förhandlar om budgetramen – bäddat för armbrytning om aktiveringsmodellen och mer utbildning

7.4.2018 - 07.20

FPA: Hälften uppfyllde kriterierna för aktivitet

5.4.2018 - 13.18

MTK grundar egen arbetsförmedling

2.4.2018 - 17.12

Insändare: Vänd på steken

Varför inte vända på steken så att arbetsgivarna i stället skulle åläggas att anställa arbetslösa?
31.3.2018 - 05.50

I lilla Luhanka tappar 90 procent sitt stöd

28.3.2018 - 14.12

Aktiveringsmodellen har aktiverat knappa hälften av de arbetslösa – resten drabbas av nedskärningar

28.3.2018 - 08.39