MTK grundar egen arbetsförmedling

Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK grundar en egen arbetsförmedling. Syftet med den nya tjänsten är att underlätta förmedlingen av säsongsbundna jobb.
2.4.2018 - 17.13

Insändare: Vänd på steken

Varför inte vända på steken så att arbetsgivarna i stället skulle åläggas att anställa arbetslösa?
31.3.2018 - 05.50

I lilla Luhanka tappar 90 procent sitt stöd

Bara 46 procent av de arbetslösa uppfyller aktiveringsmodellens villkor. För 116 000 finländare kommer arbetslöshetsstödet därför att sjunka. I Helsingfors förlorar nästan 60 procent av de arbetslösa som lyfter grunddagpenning och arbetsmarknadsstöd en del av stödet från och med april.
28.3.2018 - 17.12

Aktiveringsmodellen har aktiverat knappa hälften av de arbetslösa – resten drabbas av nedskärningar

46 procent av Finlands arbetslösa lyckades uppfylla aktiveringsmodellens krav för full arbetslöshetsförmån medan 54 procent råkar ut för nedskärningar i sina bidrag, skriver Aamulehti.
28.3.2018 - 08.52

Petteri Orpo vill testa universalbidrag – så här funkar stödet som Storbritannien tagit i bruk

Experimentet med basinkomst pågår ännu, men har inte fått några tilläggsresurser för att utvidgas. Nu diskuteras helt andra modeller, och Samlingspartiet har valt sin favoritmodell.
24.3.2018 - 14.42

John-Erik Jansén

Ledare: Aktiveringsmodellen ska preciseras

Den omdiskuterade aktiveringsmodellen i arbetslöshetsskyddet har varit i kraft sedan årsskiftet.
22.3.2018 - 16.00

140 000 vill skrota aktiveringsmodellen

I dag får riksdagens talman ta emot ett medborgarinitiativ mot regeringens aktiveringsmodell. I samband med det här ordnas också en demonstration utanför riksdagen.
9.3.2018 - 07.06

Arbetsvägrarförbundet anser att TE-byråernas verksamhet är ren teater

Arbetsvägrarförbundet vill att alla ska ha rätt till medborgarlön och att ingen ska behöva pruta på sitt människovärde till förmån för kapitalismen. Förbundet för arbetslösa ställer sig skeptiskt till nykomlingen.
16.2.2018 - 11.51

Arbetsvägrare grundade förbund: Vill ha pengar utan prestationer

En grupp arbetsvägrare har grundat ett förbund och kräver slut på tvångsarbete. Förbundets informatör är författaren Johannes Ekholm.
15.2.2018 - 08.48

Dansk politiker vill be Finland om ursäkt för aktiveringsmodell

Demonstranterna i Helsingfors får uppbackning från ett något oväntat håll: Danmark – landet som står som förebild för den finska aktiveringsmodellen. – När Finland inför den omyndigförklaras samtidigt en stor del av befolkningen, säger Torsten Gejl, ordförande i Alternativet. Forskare menar däremot att den danska modellen är lyckad, men påpekar brister i den finska.
2.2.2018 - 19.28

"För mycket byråkrati, hellre utbildningssedlar!"

Medan politiker möttes av både jubel och burop, samlades också arbetssökande på torget – med några konkreta tips om vad som skulle fungera bättre än aktiveringsmodellen.
2.2.2018 - 15.48

Torvinen: "Ett problem att försäkringsbolagen driver folk till arbetslöshetspenning"

Att aktiveringsmodellen också kan drabba långtidssjuka har varit ett ämne för kritik. De långtidssjuka som inte beviljats rehabiliteringsstöd kan drabbas av att dagpenningen sjunker om de inte jobbat.
2.2.2018 - 15.44

Vad handlar det om? Frågor och svar om protestdagen

Är det en manifestation eller en strejk, varför blossar den upp nu och kan det bli fler strejker? Här är svaren.
2.2.2018 - 10.35

John-Erik Jansén

Ledare: Politisk strejk mot demokratiskt beslut

De fackliga protesterna mot aktiveringsmodellen väcker frågor kring politiska strejker.
31.1.2018 - 15.55

Analys: Strejkas det mycket i Finland?

Inför fredagens manifestation och strejker pågår en annan fejd – en statistikfejd. Här är siffrorna som ger olika bilder av verkligheten.
31.1.2018 - 16.42

Insändare: SDP för rättvis sysselsättningspolitik

Det är inte rimligt att bestraffa arbetslösa för något de inte alltid själva kan påverka, det vill säga om de får jobb eller plats på TE-centralens kurs.
31.1.2018 - 05.45

”Det här är de korttidsanställdas uppror”

Ilskan på FFC:s kontor är påtaglig. Upptakten till fredagens massdemonstration är i full gång och atmosfären är elektrifierad.
30.1.2018 - 18.55

Eva: Politiska strejker måste begränsas

Det är dags att sätta stopp för politiska strejker. Det anser arbetslivsforskaren, professor Seppo Koskinen vid Åbo Universitet i en analys som han har skrivit på beställning av Näringslivets Delegation Eva.
28.1.2018 - 15.18

Torbjörn Kevin

Mitt i vyn: Strejk som politik

"Gråzonerna är många när det gäller hur vi ska hantera arbetslösheten.Men på en punkt är det maximalt svart och vitt: De företag som drabbas har inget som helst ansvar för den modell som landets riksdag har klubbat igenom – i kraft av en majoritet.Politiska strejker är lättjefull politik som saknar berättigande. Det har det övriga Europa insett."
28.1.2018 - 08.10

Arbetsgivarfacken: Nästa veckas strejk förorsakar ekonomiska förluster

Arbetsgivarorganisationerna Skogsindustrin, Teknologiindustrin och Kemiindustrin riktar hård kritik mot den planerade strejken nästa vecka. Enligt arbetsgivarfacken hotar strejken att lamslå stora delar av den finska exportindustrin.
26.1.2018 - 20.42