aborter
»

Räsänen försvarar Soinis abortmotstånd: "Många kämpar med sitt samvete"

Varför väcker Timo Soinis abortmotstånd så mycket känslor? Päivi Räsänen (KD) anser att det beror på att samhället har svårt att behandla det faktum att ett foster är en människa och inte en klump vävnader.
14.8.2018 - 07.58

Påvens hemland röstar om kvinnors rätt till abort – "skulle ha enorm betydelse"

Den här veckan kan beslutsfattarna i Argentina rösta igenom ett lagförslag som skulle ge kvinnor rätt till abort upp till graviditetsvecka 14. Ett ja skulle kunna innebära medvind för abortrörelsen också i andra länder i Latinamerika – en region där vi finner de hårdaste abortlagstiftningarna.
6.8.2018 - 08.08

Katarina Koivisto

Ledare: Preventivt som lönar sig

Gratis preventivmedel fick ner antalet aborter i Vanda. Praxisen kunde bli landsomfattande.
4.7.2018 - 15.50

Det blir vanligare att göra abort hemma

Brist på resurser gör att kvinnor i allt större utsträckning uppmanas göra abort hemma.
8.3.2018 - 07.38

Vanda ger alla tonåringar gratis preventivmedel – aborterna väntas minska

24.2.2018 - 20.05

Europas striktaste abortlagar under lupp i Storbritannien

I Nordirland är abort bara lagligt om moderns liv är i fara. Det längsta möjliga straffet för en olaglig abort är en livstidsdom. Det bryter mot Europakonventionen om mänskliga rättigheter anser representanter från FN. Lagstiftningen prövas nu i Storbritanniens högsta domstol.
13.11.2017 - 07.00

Chile förkastar totalt abortförbud - kvinnor ska framöver kunna få abort under vissa omständigheter

Kongressen i Chile har bestämt att landets stränga abortförbud ska luckras upp. Grundlagsdomstolen ska emellertid ännu ta ställning i frågan.
3.8.2017 - 08.03

Åland toppar abortstatistik

Totalt 9 350 graviditeter avbröts i fjol, uppger Institutet för hälsa och välfärd. Det är 8,2 aborter per tusen kvinnor i fertil ålder.
14.6.2017 - 09.30

Peter Loewe

Utrikeskrönika: Italienska abortlagen naggas i kanten


12.3.2017 - 08.00

Guatemalas armé sätter stopp för nederländskt abortfartyg

Armén i Guatemala har stoppat ett nederländskt fartyg som skulle erbjuda kvinnor i landet medicinsk abort.
24.2.2017 - 07.05

Karjalainen: Aborterna har minskat

Antalet aborter var i fjol lägre än någonsin tidigare sedan lagen om avbrytande av havandeskap trädde i kraft 1970, rapporterar dagstidningen Karjalainen.
22.11.2016 - 08.25

Finland är aborternas mönsterland

11.9.2016 - 07.00