aborter
»

Det blir vanligare att göra abort hemma

Brist på resurser gör att kvinnor i allt större utsträckning uppmanas göra abort hemma.
8.3.2018 - 07.38

Vanda ger alla tonåringar gratis preventivmedel – aborterna väntas minska

24.2.2018 - 20.05

Europas striktaste abortlagar under lupp i Storbritannien

I Nordirland är abort bara lagligt om moderns liv är i fara. Det längsta möjliga straffet för en olaglig abort är en livstidsdom. Det bryter mot Europakonventionen om mänskliga rättigheter anser representanter från FN. Lagstiftningen prövas nu i Storbritanniens högsta domstol.
13.11.2017 - 07.00

Chile förkastar totalt abortförbud - kvinnor ska framöver kunna få abort under vissa omständigheter

Kongressen i Chile har bestämt att landets stränga abortförbud ska luckras upp. Grundlagsdomstolen ska emellertid ännu ta ställning i frågan.
3.8.2017 - 08.03

Åland toppar abortstatistik

Totalt 9 350 graviditeter avbröts i fjol, uppger Institutet för hälsa och välfärd. Det är 8,2 aborter per tusen kvinnor i fertil ålder.
14.6.2017 - 09.30

Peter Loewe

Utrikeskrönika: Italienska abortlagen naggas i kanten


12.3.2017 - 08.00

Guatemalas armé sätter stopp för nederländskt abortfartyg

Armén i Guatemala har stoppat ett nederländskt fartyg som skulle erbjuda kvinnor i landet medicinsk abort.
24.2.2017 - 07.05

Karjalainen: Aborterna har minskat

Antalet aborter var i fjol lägre än någonsin tidigare sedan lagen om avbrytande av havandeskap trädde i kraft 1970, rapporterar dagstidningen Karjalainen.
22.11.2016 - 08.25

Finland är aborternas mönsterland

11.9.2016 - 07.00