Insändare: ÅA:s betydelse för Svenskfinland motiverar ett stort intresse för rektorsvalet

Just rektorsposten har blivit än mera betydelsefull efter den universitetslag som infördes 2010.
10.2.2019 - 05.55

ÅA:s fjärrbibliotek fann nya utrymmen i Masku – flera kilometer böcker får ett nytt hem

Flytten av Åbo Akademis biblioteks fjärrmagasin är inne på sin andra vecka. Biblioteket räknar med att det gamla fjärrmagasinet på Kankas gård i Masku är tömt i mitten av mars.
31.1.2019 - 19.00

ÅA valde sina spetsenheter fram till 2023

Stiftelsen för Åbo Akademis forskningsinstitut har utsett fyra spetsenheter vid universitetet Åbo Akademi. Varje spetsenhet finansieras med 250 000 euro per år fram till 2023.
28.1.2019 - 19.41

Studier: Fördomarna släpper sitt grepp om psykologin

Psykologi är det svåraste ämnet att komma in på vid Åbo Akademi, men utexaminerade psykologer har gott om alternativ på arbetsmarknaden. Enligt studerande har det populära ämnet lyckats skaka av sig fördomarna om flum och mystik.
25.1.2019 - 06.23 Premium

Vetenskap visst – men också hundra år av äktenskapsförmedling vid Åbo Akademi

Svenskfinlands främsta äktenskapsmarknad – det kallas hundraårsjubilerande Åbo Akademi ofta. Vi har träffat två av de otaliga par som uppstått i den finlandssvenska smältdegeln, som också har försvenskat en del finskspråkiga.
14.12.2018 - 22.44 Premium

Antalet forskare minskar på universiteten - Åbo Akademi storförlorare, Hanken vinnare

På fem år har Åbo Akademi tappat en femtedel av sina årsverken inom forskning och undervisning. Vid Svenska handelshögskolan i Helsingfors har andelen vuxit.
10.12.2018 - 13.45

Anna Oksanen vald till styrelseordförande för Åbo Akademis Studentkår 2019

Åbo Akademis Studentkårs (ÅAS) fullmäktige valde ny styrelse på tisdagen.
4.12.2018 - 20.39

Kulturdebatt: ÅA-forskare: Därför skrev jag under uppropet mot mansdebatten

Man kan inte klampa in i en diskussion som handlar om offerskap på vilket sätt som helst. Då det handlar om känsliga saker kommer plumphet att ha riktiga konsekvenser, skriver Antony Fredriksson som var en av dem som protesterade mot debatten "Jämställdhet ur mansperspektiv" som skulle ha ordnats vid Åbo Akademi.
3.12.2018 - 06.38

ÅA får en miljon för att utveckla livslångt lärande

Undervisnings- och kulturministeriet beviljar Åbo Akademi en miljon euro för att utveckla utbildningsutbudet och verksamhetsmodellerna för livslångt lärande.
1.12.2018 - 11.53

Sex intervjuas för rektorsjobbet vid Åbo Akademi

Sex kandidater kallas till intervju i Åbo Akademis rektorsval. Rektorsperioden är för fem år och inleds den första augusti 2019. Åbo Akademis styrelse väljer den nya rektorn i mars nästa år.
29.11.2018 - 14.15

Elina Pirjatanniemi

I dag: Provokation, nej tack

Om det enda du kan är att provocera, ta en lång promenad och lugna ner dig.
29.11.2018 - 06.05

Påtvingad diskussion om män och kvinnor grämer genusvetare – "Jag tycker det är frustrerande"

Medierna målar upp en förenklad nidbild av genusvetenskapen, anser professor Marianne Liljeström och doktorand Salla Peltonen. Enligt dem bygger kritiken mot vetenskapsgrenen på missuppfattningar, och de skulle helst slippa hela diskussionen.
23.11.2018 - 19.01

Jämställdhetsdebatten i Åbo kretsade kring separata rum för män och kvinnor

Den svenska filosofen Alexander Bard hade svårigheter med att låta sina samtalspartner tala till punkt på måndagens jämställdhetsdebatt i Åbo.
19.11.2018 - 19.59

Alexander Bard: Jag har aldrig medvetet provocerat någon

Den kontroversiella debattören Alexander Bard kallar de som vill porta honom från Åbo Akademi för psykiskt sjuka.
19.11.2018 - 19.00

Här är listan på paneldeltagarna i debatten som portades från Åbo Akademi

Nu är det klart vilka som debatterar om jämställdhet ur mansperspektivet.
14.11.2018 - 14.01

Insändare: ÅA har böjt sig för pöbeln: "Ett kapitalt misslyckande och svek"


10.11.2018 - 09.05

Insädare: ÅA har böjt sig för pöbeln

Universitetet beskyddar en ovärderlig mekanism som man nu har offrat för ett förgängligt ögonblick i historien.
10.11.2018 - 05.50

Mansrättsrörelsen får mer utrymme – därför talar Bard i Åbo

Ett seminarium om mäns jämställdhet i Åbo väcker debatt. I bakgrunden syns flera kopplingar till den antifeministiska mansrättsrörelsen, enligt jämställdhetsexperten Valter Vilkko.Seminariet har portats av Åbo Akademi men kommer att sändas av Yle.
8.11.2018 - 16.05

Elva vill bli rektor för Åbo Akademi

Nio av de sökande till rektorstjänsten vid Åbo Akademi önskar i detta skede av processen att deras namn inte blir offentliga.
6.11.2018 - 13.31

Åbo Akademi portar debatt om jämställdhet ur mansperspektiv

Åbo Akademis ledningsgrupp har beslutat att avstyra den planerade jämställdhetsdebatten sedan den väckt protester inom akademin, meddelar Åbo Akademi på sin hemsida.
5.11.2018 - 18.51