"Jag har förståelse för dem som festar" – tre röster om det förlorade studielivet

7.11.2020 - 17.30 Premium

Åbo Akademi undersöker skolfrånvaro – "Ett växande problem"

3.11.2020 - 16.07

Allt fler studerande söker stöd och hjälp på grund av coronapandemin

2.11.2020 - 19.30 Premium

Distansstudierna fortsätter vid Åbo Akademi

29.10.2020 - 12.02

Studentföreningar får klara sig utan Kåren ett tag – oklart när lokalerna kan användas igen efter branden

23.10.2020 - 12.40

Insändare: Utred svenskars kunskaper i svenska, ÅA!

ÅA bör se över vilka kunskaper i svenska sökande från Sverige har, då det är fullt möjligt att dessa inte uppfyller akademins språkkrav.
29.9.2020 - 11.05

Beslut: Distansstudierna vid Åbo Akademi fortsätter hela hösten

8.9.2020 - 16.15

Åbo Akademi: Distansstudierna fortsätter sannolikt ända till jul

7.9.2020 - 18.09

Åbo Akademi inleder läsåret med inskription online

28.8.2020 - 20.10

Åbo Akademi: Ny flerformsutbildning ska avhjälpa personalbristen inom småbarnspedagogiken

25.8.2020 - 08.24

Åbo Akademi etablerar ett nytt Erasmus Mundus-program

12.8.2020 - 07.21

Henrik Jansson

Impuls: Epitaf över Litterärt skapande – Henrik Jansson resonerar kring varför den populära författarutbildningen i Åbo lades ner

I själva verket fick inte ens vi som planerat och lett Litterärt skapande just någon information alls om varför den fortsättningsvis populära utbildning vi byggt upp skulle köras ner.
9.8.2020 - 05.15 Premium

Insändare: Konkurrerande alternativ till HU:s juristutbildning behövs

Juristförbundet har uttalat sitt fulla förtroende för HU:s utbildning av svenskspråkiga jurister – samtidigt som nämnda organ konstaterar att det finns för få svenskspråkiga jurister i landet [sic!].
27.7.2020 - 19.00

Insändare: Stort behov av svenskspråkiga jurister?

Samma argument som användes mot Rovaniemi-utbildningen för fyrtio år sedan framförs nu mot planerna på full juristutbildning vid Åbo Akademi.
27.7.2020 - 14.55

Insändare: Bra jobbat, ÅA!

En verkligt stor eloge till de personer inom Åbo Akademi och statsrådet som verkat för att ÅA nu äntligen får rätt att utbilda provisorer.
27.7.2020 - 14.25

Åbo Akademi fick nobben – Undervisningsministeriet vill koncentrera den svenska juristutbildningen till Helsingfors och Vasa

24.7.2020 - 15.38 Premium

Åbo Akademi får börja utbilda provisorer

23.7.2020 - 15.57

Lena Skogberg

Ledare: Farligt att peka coronafinger – det är smittan vi ska isolera, inte människan

Vi ska akta oss för att peka coronafinger mot varandra, skriver biträdande chefredaktör Lena Skogberg.
16.7.2020 - 16.00 Premium

Rekordmånga sökte och fick plats vid högskolorna – årets studenter klarade sig bra

15.7.2020 - 20.04 Premium

Åbo Akademi deltar i internationellt forskningsprojekt – undersöker Arktis marina ekosystem

30.6.2020 - 12.55