Fosterländskhet inkluderar också nödställda

"Det finns rum för många fler i Finland"

Fjorton år i konfliktzon ger annat perspektiv

Tyskar och finländare liknar varandra

100 röster: "Finsk tysthet inte helt fel"

Strumpfota folket i norr

Friheten finns ute i världen

Finländare efter 50 år utomlands

"Svårt dela sig mellan länder"

Tilliten och hjälpsamheten känns i Nya Zeeland

"Svårt att komma hem från Libanon"

"Skönt med den finländska tystnaden"

"Finländare mer punktliga än kroater"

"Viktigt se nya landets möjligheter"

Svårt föra traditioner vidare utomlands

"Finländare borde njuta mera av vardagen"

Hjälp till Malawi med finsk styrka

"Lön i tid en lottovinst i Grekland"

I Singapore lever man i samförstånd

"I grunden är vi människor lika"