Insändare

Debattartiklar

Längden på debattartiklar bör i regel inte överskrida 4 000 tecken inkluderande mellanslag eller 66 maskinskrivna rader med 60 nedslag per rad.

Fyll i formuläret nedan eller skicka mejl till debatt@hbl.fi.

Insändare

Den maximala längden på insändare är 2 700 tecken inkluderande mellanslag eller 45 rader. Västra Nyland välkomnar särskilt kortare insändare med maximalt 1 500 tecken.

Redaktionen förbehåller sig rätten att förkorta och bearbeta insändarna som inte returneras. Bidrag av cirkulärkaraktär eller texter som redan ingått på annat håll publiceras i regel inte.

Alla bidrag bör vara försedda med avsändarens namn, e-postadress och telefonnummer, detta gäller även bidrag som sänds per e-post eller via formuläret här nedan.

Signatur tillåts endast i undantagsfall. Insändare tas inte emot per telefon.