Gåvo­prenumerationer för gymnasieelever och universitets­studeranden

Bästa svensklärare,

Nätverket Svenska nu och Hufvudstadsbladet verkar aktivt för det svenska språket i Finland. I år bjuder vi på paketet HBL365 till finskspråkiga gymnasieelever och högskolestuderanden.

Prenumerationen börjar tre veckor innan studentprovet i svenska. I gåvoprenumerationen ingår HBL:s elektroniska prenumeration i en månads tid.

Gåvoprenumerationen börjar 5.9.2022. För abiturienter är prenumerationen sålunda ett utmärkt sätt att förbereda sig inför de kommande studentskrivningarna. Det finns ett begränsat antal gåvoprenumerationer så det gäller att vara snabb. De första 2000 får prenumerationen HBL 365 för en månad. HBL-appen kan laddas ner från App store (iOS), Google Play (Android) och Windows store (Windows Phone).

Vi ber Er att snarast möjligt skicka in skolans uppgifter och – med elevernas tillåtelse – abiturienternas adressuppgifter och e-post. Uppgifterna som behövs över studenterna är förnamn, efternamn, gatuadress, postnummer, ort, telefonnummer, och e-post. Fyll i formuläret senast 31.8.2022 för att gåvoprenumerationerna ska börja inom utsatt tid.

Vid frågor vänligen kontakta vår kundservice tfn (09) 1253 500 eller per e-post pren@hbl.fi.


Lahjatilauksia lukioiden oppilaille ja korkeakoulu­opiskelijoille

Arvoisa ruotsinopettaja,

Svenska nu -verkosto sekä Hufvudstadsbladet toimivat aktiivisesti ruotsin kielen hyväksi Suomessa. Svenska nu ja HBL myöntävät tänä vuonna HBL365 -lahjatilauksen etuna suomenkielisten lukioiden oppilaille ja korkeakouluopiskelijoille. Lahjatilaus alkaa kolme viikkoa ennen ruotsin kielen ylioppilaskoetta. Lahjatilaukseen sisältyy HBL:n sähköinen tilaus kuukauden ajan.

Lahjatilaus alkaa 5.9.2022. Abiturienteille HBL:n lukeminen on oiva tapa valmistautua tuleviin ylioppilaskirjoituksiin. Lahjatilauksia on rajoitettu määrä, joten toimi nopeasti. 2000 ensimmäistä tilaajaa saavat sähköisen HBL365 -tilauksen kuukaudeksi. HBL-applikaation voi ladata App storesta (iOS), Google Playsta (Android) ja Windows storesta (Windows Phone).

Pyydämme Teitä pikaisesti lähettämään koulun tiedot sekä –oppilaiden suostumuksella – abiturienttien osoitetiedot ja sähköpostiosoitteen. Tarvittavat tiedot oppilaista ovat etunimi, sukunimi, lähiosoite, postinumero, paikkakunta, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Täytä lomake viimeistään 31.8.2022, jotta lahjatilaukset voidaan käynnistää määräajan puitteissa.

Lisätietoja asiakaspalvelustamme, puh. (09) 1253 500 tai sähköpostilla pren@hbl.fi.