100 röster om Finland

Vilken är bilden av Finland ute i världen? Den frågan har vi ställt till hundra personer bosatta utomlands med någon speciell koppling till Finland – på Fidji, i Mexiko, i Sydafrika, i Europa.

I de hundra intervjuerna har vi fått höra om Finlands goda utbildningsväsende och vårdsystem. Vi har fått veta att Finlands natur uppskattas högt - och att det är påtagligt tryggt att leva här. Men vi har också fått höra att vi är introverta, självupptagna och att jantelagen lever kvar.

Från kartan ovan kan du läsa alla de hundra rösterna om Finland!

Finland 100 år

Fosterländskhet inkluderar också nödställda

VEM: Kommunikationskonsult Elli Flén, 42. VAR: Har erfarenhet från arbete i kris- och konfliktzoner, bland annat i Kosovo.
11.9.2017 - 07.00

"Det finns rum för många fler i Finland"

VEM: Fiskarschefen Kaisa Mattson, 49. VAR: Har återvänt till Finland efter fem år i Kina och en längre period i Indien.
10.9.2017 - 10.52

Fjorton år i konfliktzon ger annat perspektiv

VEM: Filmaren och FN-arbetaren Johan Eriksson, 53. VAR: Flyttade i somras till Malawis huvudstad Lilongwe. Innan dess fjorton år i Mellanöstern.
9.9.2017 - 09.25

Tyskar och finländare liknar varandra

VEM: Mats Lindberg, 49. VAR: bor i Tyskland och pendlar till jobbet på Europarådet i Strasbourg.
8.9.2017 - 07.19

100 röster: "Finsk tysthet inte helt fel"

VEM: Åbobördiga Ida Wulff, 20. VAR: Har bott i Irland och vill återvända dit.
7.9.2017 - 07.00

Strumpfota folket i norr

VEM: Henrika Quinlan, 43, med rötter i Singsby. VAR: Rektor för Svenska skolan i Melbourne Australien.
6.9.2017 - 07.00

Friheten finns ute i världen

VEM: Karisbördiga Daniel Björkman, 38. VAR: Träbåtsföretagare i Mersrags, Lettland.
5.9.2017 - 07.00

Finländare efter 50 år utomlands

VEM: Sodankyläbördiga Ensi Ukkola Dafeamekpor, 68. VAR: Utomlands hela sitt vuxenliv, de senaste åren på heltid i Ghana.
4.9.2017 - 07.00

"Svårt dela sig mellan länder"

VEM: Carita Stenius-Snook, 70. VAR: Bor i Finland, Storbritannien och ibland också i Spanien.
3.9.2017 - 07.00

Tilliten och hjälpsamheten känns i Nya Zeeland

VEM: Folkrättsstuderande Catarina Aarnio, 24, från Esbo. VAR: Auckland Nya Zeeland.
2.9.2017 - 07.00