100 röster om Finland

Vilken är bilden av Finland ute i världen? Den frågan har vi ställt till hundra personer bosatta utomlands med någon speciell koppling till Finland – på Fidji, i Mexiko, i Sydafrika, i Europa.

I de hundra intervjuerna har vi fått höra om Finlands goda utbildningsväsende och vårdsystem. Vi har fått veta att Finlands natur uppskattas högt - och att det är påtagligt tryggt att leva här. Men vi har också fått höra att vi är introverta, självupptagna och att jantelagen lever kvar.

Från kartan ovan kan du läsa alla de hundra rösterna om Finland!

Finland 100 år