Torbjörn Kevin

Torbjörn Kevin

är journalist och tidigare chefredaktör.

Senast publicerade artiklar

21.5.2022

Lördagsanalys: Att tävla i demokrati

När rysk retorik framhäver Ryssland som demokratisk och civilisatorisk mönsterstat, blir dialogen omöjlig. Putin & co definierar inte, man basunerar så det slår lock för det egna folkets öron (vilket kanske är meningen). För den gemensamma framgångens skull måste mörkret en dag skingras.

Premium

30.4.2022

Lördagsanalys: Vilket är ryska folkets ansvar?

Är det ryska folket ansvarigt för Vladimir Putins vansinneshärjningar i Ukraina? Det är svårt att se dem som ansvariga, men de bär ett delat ansvar för att Ryssland blev den stat byggd på lögner som saknar demokratiska spärrar mot brutalt krig.

Premium

9.4.2022

Lördagsanalys: Politisk mognad i kristid

Finland lägger räls som för in landet i Nato. Men det handlar inte om att "smita" in – det är tjuven Putin som gör tillfället, och förvandlar Natooptionen till ett trumfkort.

Premium

19.3.2022

Lördagsanalys: Osäkerheten är själva argumentet

De första europeiska reaktionerna på den ryska invasionen andades en endräkt som svarar mot det sanslösa i aggressionen. Lyckligtvis, det underlättar finländska beslut.

Premium

26.2.2022

Lördagsanalys: Papperslös – på vårt ansvar

De är ca 3 000, de är utan resedokument, de svävar i ett tomrum, en del av dem på det sjunde året. De papperslösa faller emellan regelverken, men de här och därmed på vårt ansvar. Är vi politiskt redo att ge dem en chans?

Premium

5.2.2022

Lördagsanalys: Putin den skicklige?

Är Putin verkligen den skickliga taktiker som mången bedömare verkar anse? Det kräver väl ingen särskild talang att förfölja politiska motståndare eller att ställa såväl skattemyndigheter som domstolar i enväldets tjänst?

Premium

15.1.2022

Analys: Århundradets reformsaga

Nu ska regionala beslutsfattare träda till och rädda vad som räddas kan i en reform som må vara den största under vår självständighet. Det hade varit bättre om ambitionen från början hade legat på substansplanet, skriver Torbjörn Kevin i sin analys av vårdreformen och välfärdsområdesvalet.

Premium

27.11.2021

Analysen: Våldets politik

"Det civilkurage som har krävts av dem som vågat leda via ifrågasättande har raderats ut av omedelbarhetens politik."

Premium

25.10.2021

Facklitteratur: En lycklig man minns

Soini skötte som utrikesminister dialogen med president Niinistö huvudsakligen per telefon. Soini noterar, han dröjer inte vid eventuella orsaker till denna distans från presidentens sida. Det illustrerar en av bokens brister, frånvaron av problematisering.

Premium

11.9.2021

Analys: Vandaliserad upphandling

”För huvudmannens – Vandas – del handlade det om att samtidigt förnya såväl tjänstestrukturen som finansieringsmodellen. Man försökte svälja en för stor bit och utan – verkar det som – politisk insyn.”

Premium

21.8.2021

Analys: Varningar i vägskäl

"De etablerade partierna får inte bli kopior av de radikalnationalistiska. Men de valda måste höra väljarnas oro. Ibland undrar jag om partierna har insett problemets vidd."

Premium

19.6.2021

Analys: Grannländer glider högerut?

Jag minns inte att SFP tidigare betonat också högeraspekten. Är det en slump att det sker nu?

Premium

31.5.2021

Facklitteratur: Populisten som behövde pugilisten

Timo Soini besvärades av att Sannfinländarna led brist på publicitet. Han började leta efter en karismatisk ledargestalt och inför valet 2003 fann han honom i Tony ”Vikingen” Halme, en ex-proffsboxare med rå retorik av (också) rasistiskt snitt. Soini hade utsett sin man.

Premium

15.5.2021

Mitt i vyn: Postpandemisk politik

"Och kransen av torv som pryder Saarikko – den väcker förtjusning enbart hos den innersta krets som aldrig har övergivit partiet i opinionsmätningarna."

Premium

10.4.2021

Mitt i vyn: Måndagar med Koivisto

"Berätta gärna för barn och barnbarn om just den här måndagen. Gör det genast – ingen demokrati går i dag säker inför horder av dess lömska dödgrävare."

Premium

14.3.2021

Mitt i vyn: Oundvikligt väg(k)val

"När hörde ni en höjd röst för de asylsökande – n:te året i hopplöshet? Tystnaden kring detta är rå, den är brutal. Och den är kortsiktig."

Premium

14.2.2021

Mitt i vyn: Är vi en kaffehandel?

"Det ser inte hävt ut, säger finansministern. Men in från sidan rider kavalleriet och över kanjonen – den växande svackan – ljuder trumpetsignalen: lokala avtal!"

Premium

3.1.2021

Mitt i vyn: Fallet Haavisto

"Om det vore så enkelt att grundlagsutskottet kallar in x antal experter och utskottssekreteraren var de landar – då skulle väl utskottets insats vara obehövlig, eller hur?"

Premium

13.12.2020

Mitt i vyn: GOP på nöjets estrader

"I denna långsamma glidning är underhållningens stormakt USA logiskt nog först med att infantilisera politiken.Det vilar dessvärre något oåterkalleligt över detta."

Premium

30.11.2020

Facklitteratur: Grön statsminister och svarta svanar

”1991” är en bok som inte verkar veta vad den vill. Här blandas hårda ekonomiska fakta med anekdotisk utfyllnad i en framställning recensenten Torbjörn Kevin inte blir klok på.

Premium

25.10.2020

Mitt i vyn: Yle Vega och kunskapens frukt

"Jag är uppriktigt förvånad över den snedvridning som präglar Yle Vegas programstruktur.Snälla Yle Vega-chefer, ge oss ens en timme i veckan av rubricerad analys av politik och ekonomi. Snälla."

Premium

4.10.2020

Mitt i vyn: Ny värld, gammal retorik

"Sanna Marins ansvarsdefinition är objektivt sett inte av denna världen eftersom poängen ligger just där: världen har förändrats."

Premium

6.9.2020

Mitt i vyn: Cellulandia i moll

"Under regeringen Sipilä lönade det sig för arbetsgivarna att inte bidra till kreativa lösningar. Man kunde lita på Sipilä. Under regeringen Marin är det facket som invaggats i samma taktiska återhållsamhet."

Premium

16.8.2020

Mitt i vyn: Immuniteten som princip

"Ju mer jag har reflekterat över fallet Mäenpää desto mera har jag tyckt mig se vad våra grundlagsfäder avsåg med att sätta ribban högt för åtal av en riksdagsledamot."

Premium

5.7.2020

Mitt i vyn: Det nya är gammalt

"Pandemin besegras en dag. Då står vi igen vid den port där vi borde ha hållit vakt i decennier: den ekonomiska anständighetens."

Premium

14.6.2020

Mitt i vyn: Politik som produkt (II)

"Det finns en risk att ministrars specialmedarbetare går in som ett slags joker mellan ministern och ministeriets tjänstemannakår – dessa oförvitliga tjänstemän är som ett av fundamenten i finländsk demokrati."

Premium

24.5.2020

Mitt i vyn: Påverkansförsäljarna lever på att sälja inflytande

"De som har ekonomiska intressen i att påverka lagstiftningen om produktreglering, miljökrav och andra för företagssektorn viktiga frågor har numera egna filer. Man köper sig denna påverkan via en tyst – osynlig – hantering."

Premium

2.5.2020

Mitt i vyn: Vär(l)den efter krisen

"Hur sannolikt är det att världen efter krisen har ork, resurser och politisk vilja att jaga gemenskapens fripassagerare, de globala skattesmitarna, de som stjäl de medel som mer än någonsin behövs för återuppbyggnaden?"

Premium

11.4.2020

Mitt i vyn: Blåljusekonomin hotar euron

"Vi ser att pengar finns, men sedelpress som trollstav är en relativ term. Miljarderna envisas med att hänga kvar i ECB:s och i nationella balanser också när covid-19 är tuktat."

Premium

22.3.2020

Mitt i vyn: Vi måste se det komma

"Dilemmat är att de radikala nationalisternas vulgärspråk riktar vår uppmärksamhet på spektakulära detaljer – som inte sällan är så groteska att vi per automatik slappnar av och förminskar budskapet."

Premium

1.3.2020

Mitt i vyn: Stamtänk ingen naturlag

"Tideräkningen för det nya börjar inte med valet av Donald Trump 2016.Korrektare är att ana sig till en embryonal början någon gång när 1970-talet övergick i 1980-tal och medvetandeindustrin exploderade – och därmed den manipulativa potentialen."

Premium

9.2.2020

Mitt i vyn: Magneterna Sverigedemokraterna och Sannfinländarna

Varken i Sverige eller i Finland kommer vi att få se en upprepning av den politiska leken "isolera SD/Sannf". Men det betyder inte att vi per automatik får SD- eller Sannf-ledda regeringar.

Premium

9.2.2020

Mitt i vyn: Magneterna SD och Sannf

"Varken i Sverige eller i Finland kommer vi att få se en upprepning av den politiska leken 'isolera SD/Sannf'. Men det betyder inte att vi per automatik får SD- eller Sannf-ledda regeringar."

Premium

19.1.2020

Mitt i vyn: En bild bland andra

Den akademiskt utbildade eliten kreerade en hel kollektion kejserliga kläder – men det ifrågasättande barnet infann sig för sent. Den alternativlösa (ny)liberalismen hade hunnit bli lomhörd, skriver Torbjörn Kevin i Mitt i vyn.

Premium

29.12.2019

Mitt i vyn: Divergerande bågar

"Om högern tror att lösningen är att sugas med i de nationalistiska begränsningarna ser 2020-talet ut att erbjuda mörker."

Premium

7.12.2019

Mitt i vyn: Triangelns kvadratur

"I kölvattnet efter Rinnekrisen flyter denna fråga: Kan eller ska en politisk regering – statsministern – hålla sig neutral i samhällsdebatten? Blotta frågan ter sig komisk även om den bygger på nyligen genomlevd verklighet."

Premium

17.11.2019

Mitt i vyn: Politikernas posttrauma

"Är man ett Ab är det marknaden man lyssnar till. Är man en samhällsinrättning fullföljer man politiska mål.Posti är inte det senare och vill inte vara det."

Premium

11.11.2019

Facklitteratur: 1968 var inte bara studentrevolt

Henrik Meinanders bok om 1968 hjälper oss att få syn på vad vi varit med om, men kanske aldrig såg betydelsen av, skriver Torbjörn Kevin.

Premium

27.10.2019

Mitt i vyn: Infantiliseringens tid

"Den digitala medvetandeindustrins jättar har redan uppnått ekonomisk dominans. I nästa fas vill man med ekonomins muskler pulvrisera de offentliga maktstrukturer som står i vägen."

Premium

15.9.2019

Mitt i vyn: Centerenighet – om vad?

"Partikongressen i Kouvola fungerade förmodligen som en injektion för dem som följde det mytomspunna mönstret från Johannes Virolainens dagar: slutsnackat, dags för enighet. Partiets väljarpotential har kanske en försynt fråga: Enighet om vad?"

Premium

25.8.2019

Mitt i vyn: Stoppa världen?

"Twitter slipar förmågan att uttrycka sig kort och kvasififfigt. Men världen behöver inte fler ståuppkomiker. Vi behöver hjärnor som står upp för – tar till sig – också argument."

Premium

11.8.2019

Mitt i vyn: De osannolika

"Johnson och Trump är politikertyper som är så osannolika att de rubbar politikens kontinentalplattor. Inte för att de är duktiga politiker utan för att de inte kan stava till ordet skam och dess närmaste synonymer."

Premium

21.7.2019

Mitt i vyn: Föråldrad demokrati?

"Vi ska inse, peka på och framhärda i synen att allt det som Putin ser som föråldrat i väst i högsta grad skulle omöjliggöra hans maktposition om det var en del av rysk demokrati."

Premium

8.7.2019

Mitt i vyn: Skatt, kvalitet och Yle

"I bakhuvudet på Yle-folk finns rädslan från licenstiden att publiken ska svika.Alltså sysslar såväl Yle som till exempel SVT/SR med program av Mästarnas mästare-typ – dvs. formatunderhållning av gigantisk ihålighet."

Premium

16.6.2019

Mitt i vyn: Inkluderande potential

"Från att ha varit ett potentiellt villebråd för katten i farstun bjuds facket in till de innersta kamrar där de ekonomiska förutsättningarna ska skapas för den inkluderande politiken."

Premium

2.6.2019

Mitt i vyn: Abstraktionernas arrogans

"När vi beskyller populister för att de har enkla svar på komplicerade frågor ekar det i vårt fraseologiska tomrum.Det är inte bara populister som bygger verbala kulisser."

Premium

12.5.2019

Analys: Eran Sipilä blir en klassiker för statsvetarna

"När finansministrarna Mauno Koivisto, Iiro Viinanen och Sauli Niinistö i ekonomiskt pressade tider vädjade till folket upplevdes de leda mitt i ledet. Den positionen nådde Juha Sipilä aldrig."

Premium

28.4.2019

Mitt i vyn: Lagarbetarrörelsen?

"Att SDP stannade på samma 17 procent som två andra partier behöver inte per automatik ge oss en svag regering.Den potentiella svagheten ligger i ekot från valrörelsen."

Premium

8.4.2019

Facklitteratur: Donners sista strid gör recensenten trött

Motvilligt accepterar man att en debattör man njutit av i femtio år väljer det litterära för att illustrera att han inte längre har något att säga – och lyckas däri, skriver Torbjörn Kevin i sin recension av Jörn Donners nya bok.

Premium

7.4.2019

Mitt i vyn: Politikens icke-personer

"Årets valrörelse är andefattig, mediernas frågor är förutsägbara.Att vara partiledare verkar inbjuda till att via gott mekaniskt minne memorera goda budskap. Intellektuell spänst efterfrågas inte, belönas inte."

Premium