Torbjörn Kevin

Torbjörn Kevin

är journalist och tidigare chefredaktör.

Senast publicerade artiklar

14.2.2021

Mitt i vyn: Är vi en kaffehandel?

"Det ser inte hävt ut, säger finansministern. Men in från sidan rider kavalleriet och över kanjonen – den växande svackan – ljuder trumpetsignalen: lokala avtal!"

Premium

3.1.2021

Mitt i vyn: Fallet Haavisto

"Om det vore så enkelt att grundlagsutskottet kallar in x antal experter och utskottssekreteraren var de landar – då skulle väl utskottets insats vara obehövlig, eller hur?"

Premium

13.12.2020

Mitt i vyn: GOP på nöjets estrader

"I denna långsamma glidning är underhållningens stormakt USA logiskt nog först med att infantilisera politiken.Det vilar dessvärre något oåterkalleligt över detta."

Premium

30.11.2020

Facklitteratur: Grön statsminister och svarta svanar

”1991” är en bok som inte verkar veta vad den vill. Här blandas hårda ekonomiska fakta med anekdotisk utfyllnad i en framställning recensenten Torbjörn Kevin inte blir klok på.

Premium

25.10.2020

Mitt i vyn: Yle Vega och kunskapens frukt

"Jag är uppriktigt förvånad över den snedvridning som präglar Yle Vegas programstruktur.Snälla Yle Vega-chefer, ge oss ens en timme i veckan av rubricerad analys av politik och ekonomi. Snälla."

Premium

4.10.2020

Mitt i vyn: Ny värld, gammal retorik

"Sanna Marins ansvarsdefinition är objektivt sett inte av denna världen eftersom poängen ligger just där: världen har förändrats."

Premium

6.9.2020

Mitt i vyn: Cellulandia i moll

"Under regeringen Sipilä lönade det sig för arbetsgivarna att inte bidra till kreativa lösningar. Man kunde lita på Sipilä. Under regeringen Marin är det facket som invaggats i samma taktiska återhållsamhet."

Premium

16.8.2020

Mitt i vyn: Immuniteten som princip

"Ju mer jag har reflekterat över fallet Mäenpää desto mera har jag tyckt mig se vad våra grundlagsfäder avsåg med att sätta ribban högt för åtal av en riksdagsledamot."

Premium

5.7.2020

Mitt i vyn: Det nya är gammalt

"Pandemin besegras en dag. Då står vi igen vid den port där vi borde ha hållit vakt i decennier: den ekonomiska anständighetens."

Premium

14.6.2020

Mitt i vyn: Politik som produkt (II)

"Det finns en risk att ministrars specialmedarbetare går in som ett slags joker mellan ministern och ministeriets tjänstemannakår – dessa oförvitliga tjänstemän är som ett av fundamenten i finländsk demokrati."

Premium

24.5.2020

Mitt i vyn: Påverkansförsäljarna lever på att sälja inflytande

"De som har ekonomiska intressen i att påverka lagstiftningen om produktreglering, miljökrav och andra för företagssektorn viktiga frågor har numera egna filer. Man köper sig denna påverkan via en tyst – osynlig – hantering."

Premium

2.5.2020

Mitt i vyn: Vär(l)den efter krisen

"Hur sannolikt är det att världen efter krisen har ork, resurser och politisk vilja att jaga gemenskapens fripassagerare, de globala skattesmitarna, de som stjäl de medel som mer än någonsin behövs för återuppbyggnaden?"

Premium

11.4.2020

Mitt i vyn: Blåljusekonomin hotar euron

"Vi ser att pengar finns, men sedelpress som trollstav är en relativ term. Miljarderna envisas med att hänga kvar i ECB:s och i nationella balanser också när covid-19 är tuktat."

Premium

22.3.2020

Mitt i vyn: Vi måste se det komma

"Dilemmat är att de radikala nationalisternas vulgärspråk riktar vår uppmärksamhet på spektakulära detaljer – som inte sällan är så groteska att vi per automatik slappnar av och förminskar budskapet."

Premium

1.3.2020

Mitt i vyn: Stamtänk ingen naturlag

"Tideräkningen för det nya börjar inte med valet av Donald Trump 2016.Korrektare är att ana sig till en embryonal början någon gång när 1970-talet övergick i 1980-tal och medvetandeindustrin exploderade – och därmed den manipulativa potentialen."

Premium

9.2.2020

Mitt i vyn: Magneterna Sverigedemokraterna och Sannfinländarna

Varken i Sverige eller i Finland kommer vi att få se en upprepning av den politiska leken "isolera SD/Sannf". Men det betyder inte att vi per automatik får SD- eller Sannf-ledda regeringar.

Premium

9.2.2020

Mitt i vyn: Magneterna SD och Sannf

"Varken i Sverige eller i Finland kommer vi att få se en upprepning av den politiska leken 'isolera SD/Sannf'. Men det betyder inte att vi per automatik får SD- eller Sannf-ledda regeringar."

Premium

19.1.2020

Mitt i vyn: En bild bland andra

Den akademiskt utbildade eliten kreerade en hel kollektion kejserliga kläder – men det ifrågasättande barnet infann sig för sent. Den alternativlösa (ny)liberalismen hade hunnit bli lomhörd, skriver Torbjörn Kevin i Mitt i vyn.

Premium

29.12.2019

Mitt i vyn: Divergerande bågar

"Om högern tror att lösningen är att sugas med i de nationalistiska begränsningarna ser 2020-talet ut att erbjuda mörker."

Premium

7.12.2019

Mitt i vyn: Triangelns kvadratur

"I kölvattnet efter Rinnekrisen flyter denna fråga: Kan eller ska en politisk regering – statsministern – hålla sig neutral i samhällsdebatten? Blotta frågan ter sig komisk även om den bygger på nyligen genomlevd verklighet."

Premium

17.11.2019

Mitt i vyn: Politikernas posttrauma

"Är man ett Ab är det marknaden man lyssnar till. Är man en samhällsinrättning fullföljer man politiska mål.Posti är inte det senare och vill inte vara det."

Premium

11.11.2019

Facklitteratur: 1968 var inte bara studentrevolt

Henrik Meinanders bok om 1968 hjälper oss att få syn på vad vi varit med om, men kanske aldrig såg betydelsen av, skriver Torbjörn Kevin.

Premium

27.10.2019

Mitt i vyn: Infantiliseringens tid

"Den digitala medvetandeindustrins jättar har redan uppnått ekonomisk dominans. I nästa fas vill man med ekonomins muskler pulvrisera de offentliga maktstrukturer som står i vägen."

Premium

15.9.2019

Mitt i vyn: Centerenighet – om vad?

"Partikongressen i Kouvola fungerade förmodligen som en injektion för dem som följde det mytomspunna mönstret från Johannes Virolainens dagar: slutsnackat, dags för enighet. Partiets väljarpotential har kanske en försynt fråga: Enighet om vad?"

Premium

25.8.2019

Mitt i vyn: Stoppa världen?

"Twitter slipar förmågan att uttrycka sig kort och kvasififfigt. Men världen behöver inte fler ståuppkomiker. Vi behöver hjärnor som står upp för – tar till sig – också argument."

Premium

11.8.2019

Mitt i vyn: De osannolika

"Johnson och Trump är politikertyper som är så osannolika att de rubbar politikens kontinentalplattor. Inte för att de är duktiga politiker utan för att de inte kan stava till ordet skam och dess närmaste synonymer."

Premium

21.7.2019

Mitt i vyn: Föråldrad demokrati?

"Vi ska inse, peka på och framhärda i synen att allt det som Putin ser som föråldrat i väst i högsta grad skulle omöjliggöra hans maktposition om det var en del av rysk demokrati."

Premium

8.7.2019

Mitt i vyn: Skatt, kvalitet och Yle

"I bakhuvudet på Yle-folk finns rädslan från licenstiden att publiken ska svika.Alltså sysslar såväl Yle som till exempel SVT/SR med program av Mästarnas mästare-typ – dvs. formatunderhållning av gigantisk ihålighet."

Premium

16.6.2019

Mitt i vyn: Inkluderande potential

"Från att ha varit ett potentiellt villebråd för katten i farstun bjuds facket in till de innersta kamrar där de ekonomiska förutsättningarna ska skapas för den inkluderande politiken."

Premium

2.6.2019

Mitt i vyn: Abstraktionernas arrogans

"När vi beskyller populister för att de har enkla svar på komplicerade frågor ekar det i vårt fraseologiska tomrum.Det är inte bara populister som bygger verbala kulisser."

Premium

12.5.2019

Analys: Eran Sipilä blir en klassiker för statsvetarna

"När finansministrarna Mauno Koivisto, Iiro Viinanen och Sauli Niinistö i ekonomiskt pressade tider vädjade till folket upplevdes de leda mitt i ledet. Den positionen nådde Juha Sipilä aldrig."

Premium

28.4.2019

Mitt i vyn: Lagarbetarrörelsen?

"Att SDP stannade på samma 17 procent som två andra partier behöver inte per automatik ge oss en svag regering.Den potentiella svagheten ligger i ekot från valrörelsen."

Premium

8.4.2019

Facklitteratur: Donners sista strid gör recensenten trött

Motvilligt accepterar man att en debattör man njutit av i femtio år väljer det litterära för att illustrera att han inte längre har något att säga – och lyckas däri, skriver Torbjörn Kevin i sin recension av Jörn Donners nya bok.

Premium

7.4.2019

Mitt i vyn: Politikens icke-personer

"Årets valrörelse är andefattig, mediernas frågor är förutsägbara.Att vara partiledare verkar inbjuda till att via gott mekaniskt minne memorera goda budskap. Intellektuell spänst efterfrågas inte, belönas inte."

Premium

24.3.2019

Mitt i vyn: Thunbergarnas tur

"Om vi accepterar synen att världen går mot en klimatologisk kris blir slutsatsen att politiken blockerar sig själv just i det ögonblick i mänsklighetens historia där den borde kunna uppbringa alla sina kvaliteter."

Premium

3.3.2019

Mitt i vyn: I rätt bransch?

"Vi har handlat upp tjänster länge redan. Är man en lärande organisation borde man ha lärt sig något.Statsministern borde med andra ord ha frågat om till exempel den politiska mammuten Kommunförbundet är i rätt bransch."

Premium

17.2.2019

Mitt i vyn: Statsministerval?

"Ett annat sätt att besvara frågan är att sluta ögonen och begrunda alternativen Rinne och Orpo.Med min syn på politiken och med tanke på de krav jag ställer på en statsminister är det egalt vem av de två som träder till."

Premium

27.1.2019

Mitt i vyn: Vakthunden sövde sig själv

"Väck en politikjournalist mitt i natten och han/hon svarar att journalistiken ska övervaka makten. Metaforen som likställer journalisten med vakthunden är dock inte maximalt lyckad."

Premium

13.1.2019

Mitt i vyn: Mera än ett mål i sig

"Populistpartierna i EU har getts rum för expansion för att väljare inte köper den stumma frasen att EU representerar förnuft, samarbete och framtid."

Premium

23.12.2018

Mitt i vyn: Den lättjefulla trallen

"När abstraktionernas politik befinner sig högt ovanom huvudena på väljarna tas de politiska besluten i ett känslofritt tomrum.Tja, tomt och tomt. Det är kantänka fyllt av rationalitet – i motsats till populismens förenklade kvalitet."

Premium

9.12.2018

Mitt i vyn: "Förnyelsens" faror

"I kampen om en växande nationalistiskt sinnad del av väljarkåren är förnyelse kanske inte ett starkt kort.Inte för att vi inte behöver förnyelse i sig, utan för att den under 2010-talet har fått en prägel av att eliten okritiskt har anammat krav på lydig politik."

18.11.2018

Mitt i vyn: Moralen är lokal

"Om vi tillåter oss passivitet med hänvisning till den cynismen utom räckhåll för vår makt, kan vi inte backa från skyldigheten att vara moraliska individer."

3.11.2018

Mitt i vyn: Man behöver inte älska facket - men det finns där

Statsminister Sipilä har betonat sin företagsledarprofil, men vill inte se den fackliga rörelsen som en del av de anställda i företaget Finland.Sipilä har som statsminister kommenderat hellre än samtalat.

14.10.2018

Mitt i vyn: Medial mässmiss

"Presidentens budskap var alltså inte att Nurmi borde byta yrke för att hans bok var undermålig. Det hade varit ett övertramp av Trumpska dimensioner."

30.9.2018

Mitt i vyn: Soinis fria händer

"Sipilä kanske aldrig insåg att han från första stund via Soinis val av ministerium tillät en okultur bli en del av regeringen.Partiordförande Soini offrade däremot fullt medvetet sitt partibygge på den personliga fåfängans altare."

9.9.2018

Mitt i vyn: Optimism eller "binärism"?

"Jag tror att om medierna ens i någon mån lyckades genomlysa vad som egentligen hände under de tio åren från 2008 till 2018 skulle tonläget i samhällsdebatten bli ännu gällare."

26.8.2018

Mitt i vyn: Den delade maktens logik

"De som oroar sig för Niinistös eventuellt växande aptit vill inte acceptera att ändamålet (konkurrenskraftsavtalet 2015) helgar medlen (presidentiell aktivitet i inrikespolitiken)."

5.8.2018

Mitt i vyn: Öppenhet inte problemet

"Dilemmat är att den mediala utvecklingen har skapat en i det närmaste parodisk bild av politiken som blivit sann i väljarögon. Därmed styr den självfallet också politikerbeteendet."

22.7.2018

Mitt i vyn: Är vi modiga nog?

När det flockas kring hårda värden pekar vi finger mot politiker som sticker ut. Men när vi hatar Trump förstorar vi symtomet och förminskar vår egen roll, skriver Torbjörn Kevin.

1.7.2018

Mitt i vyn: Vad Orpo egentligen sagt

Rinnes SDP kan inte rusa in i valrörelsen och upprepa att Sipilä har fel. Han måste visa att han själv har rätt. Det kräver tydlighet om hur mycket han vill riva upp av de nya lagarna – och: vad han vill ha i stället.