Torbjörn Kevin

Torbjörn Kevin

f.d. chefredaktör för Åbo Underrättelser

Senast publicerade artiklar

10.9.2017

Mitt i vyn: Frågorna Sipilä slapp

"Någonstans har vi ryggmärgsreagerat. Vi tänker: Öppnar vi för det här accepterar vi en urholkning av lönerna.Men tänk om den urholkningen kommer om vi låter invandrare komma in i landet?Tänk om det finns en dynamik som säger att migranter från andra länder, kulturer och tankemönster tillför något som vi inte har råd att vara utan?"

6.8.2017

Mitt i vyn: Höga ämbeten, höga krav

"När Suomen Kuvalehti i vintras kom med nyheten att riksåklagaren hade blivit föremål för förundersökning framträdde en mycket öppen riksåklagare.Nissinen förklarade att han 'som jurist' borde ha insett att jäv uppstår.Jag tycker illa om uttrycket 'som jurist' när det används i sammanhang där rena bondförnuftet ska leda rätt."

2.7.2017

Mitt i vyn: De värdelösa?

Man vill inte tro att statsminister Juha Sipilä iscensätter en regeringskris för att Timo Soini ska få fortsätta som utrikesminister. Men när Jussi Halla-aho hade blivit ny soini i det som fram till för några veckor sedan var Soinis och ingen annans parti gällde det för Sipilä att rädda regeringen. Det ska vara statsministerns första reflex.

11.6.2017

Mitt i vyn: Logiskt – och vackert

"Niinistö tydliggör – medvetet eller omedvetet – att en president vars huvudsakliga uppgift är att leda utrikespolitiken har förlorat en stor del av ämbetets politiska – eller politiserade – del.Vi har med andra ord en grundlagsförändring som har fungerat som den skulle. Frånvaron av inrikespolitiska lockelser har gjort det lättare för presidenten att ställa sig ovanom partipolitiken."

28.5.2017

Mitt i vyn: Abstraktionernas adel

"En enda gång gick Koivisto emot sina uttalade principer: Då han 1987 i praktiken utsåg Harri Holkeri till statsminister riksdagsvalet. Det fanns dock ett försonande drag. Han ville blockera den vägen för en politiker som hade kommit att utvecklas till Koivistos motsats: Paavo Väyrynen."

7.5.2017

Mitt i vyn: Halvtid utan idéer

"Sipilä står för den sorglustigaste 'analys' en finländsk statsminister har levererat på många år. Sipilä säger: tillväxten ökar mer än det prognostiserade kan vi komma upp till en sysselsättningsgrad på 72 procent.Alltså: Om det går bättre än vi i dag tror att vi kan prestera kan vi nå våra politiska mål."

23.4.2017

Mitt i vyn: Vision och verklighet

"Jag kan dela Janne Wass kritik av nyliberalismen, men ser inte en skrotning av densamma som ett politiskt program. I ärlighetens namn måste jag samtidigt erkänna att jag inte vet var gränserna går för den politiska kapaciteten – givet världens sammanflätade ekonomier. Politiken är fortfarande gisslan hos det ekonomiska systemet."

26.3.2017

Mitt i vyn: Den omöjliga nyheten

"Sipiläs bomullsuttryck i Agenda-pamfletten var en halvartig bugning i en fråga där ingen finsk politiker kommer att ta det initiativ Svenskfinland trodde sig höra.En politisk utfyllnadsmening som den politiska kommunikationen vimlar av – och som journalister borde ha lärt sig att sätta i sitt sammanhang."

26.2.2017

Mitt i vyn: Modellen, fanns den?

"Hade Sipilä inte beaktat att EK hade blockerat sin egen väg redan innan konkurrenskraftsavtalet hade slutits?Eller har arbetsgivarlägret decentraliserat makten så till den grad att ingen längre får syn på den? Betyder det slutet för Samförståndsfinland?Vad kallar vi den modellen?"

12.2.2017

Mitt i vyn: Ett borgerligt måste

"Hur avser man konkret att hindra att skattemiljoner rinner ur landet via så kallad kreativ bokföring hos globala vårdkedjor? Frågan överskuggar allt annat. Om man inte kan stänga den porten saknar det på sikt betydelse att man eventuellt kan visa att privata aktörer har effektiverat vården."

22.1.2017

Mitt i vyn: Vem isolerar sig?

"Det är alltså inte finlandssvenskarna som isolerar sig. Det är landets språkförhållanden som gör en fungerande tvåspråkighet omöjlig. I ett fifty–fifty-läge är chanserna stora att tvåspråkiga individer möjliggör en praktisk tvåspråkighet. Annars inte."

18.12.2016

Mitt i vyn: Kloaken som kvalitetskriterium

"Juha Sipilä begick ett dubbelfel. Han definierar nivån på konkret journalistik utifrån så kallad medborgarrespons som följer på journalistiken. Termen medborgarrespons är här starkt missbrukad. I de här kloakerna överlever inte sans, fakta eller besinning."

9.10.2016

Mitt i vyn: Attityd nu, EU!

Ungerske härskaren Viktor Orbán har ritat om landets konstitution, inskränkt pressfriheten, trampat ned den dömande maktens oberoende, han har satsat cirka 50 miljoner euro på en reklamkampanj med drag av 1930-talets judeförföljelser.

4.9.2016

Mitt i vyn: Acceptera läget

Det här skymtar i det nationella debattfönstret: Ska vi ha mera av lågavlönat arbete eller inte?Knappt har debatten startat så ger den lättjefulla journalistiken statsminister Juha Sipilä möjligheten att säga att vi inte ska gå in för en "lönerea".

21.8.2016

Mitt i vyn: Våga reformera tryggheten

Det frågas i tilltagande grad om vi en dag tvingas se att den demokratiska eran visar sig ha varit en parentes. Det finns en besläktad fråga med bäring på den demokratiska utvecklingen: Måste vi acceptera att full sysselsättning inte längre kan nås? Att den hörde till uppbyggnadsfasen efter krigen? Den politiska följdfrågan lyder då: Hur löser vi det?

31.7.2016

Mitt i vyn: Dinosauriernas parti?

Varken äldre eller färsk forskning har kunnat visa att en partiordförande har den avgörande betydelse för valresultat och opinionssiffror som man gärna tillskriver ledaren. Men partier under press har svårt att bevara rationaliteten.

17.7.2016

Mitt i vyn: Parlamentet som svek

Den egentliga skrällen med det brittiska utträdet ligger i reaktionerna. Behövdes faktiskt Brexit för att man skulle inse att EU-eliten aldrig har fått kroppen bakom de självkritiska ord som pliktskyldigt levereras när läget kräver?

23.6.2016

Mitt i vyn: Nyanserande samtal

På tröskeln till det politiska superveckoslutet nyligen uppstod en debattunge om huruvida man kan folkomrösta om säkerhetspolitik (läs:Nato) eller inte. I serien meningslösa debatter har vi prickat av en.