Torbjörn Kevin

Torbjörn Kevin

F.d. chefredaktör för Åbo Underrättelser

Senast publicerade artiklar

12.5.2019

Analys: Eran Sipilä blir en klassiker för statsvetarna

"När finansministrarna Mauno Koivisto, Iiro Viinanen och Sauli Niinistö i ekonomiskt pressade tider vädjade till folket upplevdes de leda mitt i ledet. Den positionen nådde Juha Sipilä aldrig."

Premium

28.4.2019

Mitt i vyn: Lagarbetarrörelsen?

"Att SDP stannade på samma 17 procent som två andra partier behöver inte per automatik ge oss en svag regering.Den potentiella svagheten ligger i ekot från valrörelsen."

Premium

8.4.2019

Facklitteratur: Donners sista strid gör recensenten trött

Motvilligt accepterar man att en debattör man njutit av i femtio år väljer det litterära för att illustrera att han inte längre har något att säga – och lyckas däri, skriver Torbjörn Kevin i sin recension av Jörn Donners nya bok.

Premium

7.4.2019

Mitt i vyn: Politikens icke-personer

"Årets valrörelse är andefattig, mediernas frågor är förutsägbara.Att vara partiledare verkar inbjuda till att via gott mekaniskt minne memorera goda budskap. Intellektuell spänst efterfrågas inte, belönas inte."

Premium

24.3.2019

Mitt i vyn: Thunbergarnas tur

"Om vi accepterar synen att världen går mot en klimatologisk kris blir slutsatsen att politiken blockerar sig själv just i det ögonblick i mänsklighetens historia där den borde kunna uppbringa alla sina kvaliteter."

Premium

3.3.2019

Mitt i vyn: I rätt bransch?

"Vi har handlat upp tjänster länge redan. Är man en lärande organisation borde man ha lärt sig något.Statsministern borde med andra ord ha frågat om till exempel den politiska mammuten Kommunförbundet är i rätt bransch."

Premium

17.2.2019

Mitt i vyn: Statsministerval?

"Ett annat sätt att besvara frågan är att sluta ögonen och begrunda alternativen Rinne och Orpo.Med min syn på politiken och med tanke på de krav jag ställer på en statsminister är det egalt vem av de två som träder till."

Premium

27.1.2019

Mitt i vyn: Vakthunden sövde sig själv

"Väck en politikjournalist mitt i natten och han/hon svarar att journalistiken ska övervaka makten. Metaforen som likställer journalisten med vakthunden är dock inte maximalt lyckad."

Premium

13.1.2019

Mitt i vyn: Mera än ett mål i sig

"Populistpartierna i EU har getts rum för expansion för att väljare inte köper den stumma frasen att EU representerar förnuft, samarbete och framtid."

Premium

23.12.2018

Mitt i vyn: Den lättjefulla trallen

"När abstraktionernas politik befinner sig högt ovanom huvudena på väljarna tas de politiska besluten i ett känslofritt tomrum.Tja, tomt och tomt. Det är kantänka fyllt av rationalitet – i motsats till populismens förenklade kvalitet."

Premium

9.12.2018

Mitt i vyn: "Förnyelsens" faror

"I kampen om en växande nationalistiskt sinnad del av väljarkåren är förnyelse kanske inte ett starkt kort.Inte för att vi inte behöver förnyelse i sig, utan för att den under 2010-talet har fått en prägel av att eliten okritiskt har anammat krav på lydig politik."

18.11.2018

Mitt i vyn: Moralen är lokal

"Om vi tillåter oss passivitet med hänvisning till den cynismen utom räckhåll för vår makt, kan vi inte backa från skyldigheten att vara moraliska individer."

3.11.2018

Mitt i vyn: Man behöver inte älska facket - men det finns där

Statsminister Sipilä har betonat sin företagsledarprofil, men vill inte se den fackliga rörelsen som en del av de anställda i företaget Finland.Sipilä har som statsminister kommenderat hellre än samtalat.

14.10.2018

Mitt i vyn: Medial mässmiss

"Presidentens budskap var alltså inte att Nurmi borde byta yrke för att hans bok var undermålig. Det hade varit ett övertramp av Trumpska dimensioner."

30.9.2018

Mitt i vyn: Soinis fria händer

"Sipilä kanske aldrig insåg att han från första stund via Soinis val av ministerium tillät en okultur bli en del av regeringen.Partiordförande Soini offrade däremot fullt medvetet sitt partibygge på den personliga fåfängans altare."

9.9.2018

Mitt i vyn: Optimism eller "binärism"?

"Jag tror att om medierna ens i någon mån lyckades genomlysa vad som egentligen hände under de tio åren från 2008 till 2018 skulle tonläget i samhällsdebatten bli ännu gällare."

26.8.2018

Mitt i vyn: Den delade maktens logik

"De som oroar sig för Niinistös eventuellt växande aptit vill inte acceptera att ändamålet (konkurrenskraftsavtalet 2015) helgar medlen (presidentiell aktivitet i inrikespolitiken)."

5.8.2018

Mitt i vyn: Öppenhet inte problemet

"Dilemmat är att den mediala utvecklingen har skapat en i det närmaste parodisk bild av politiken som blivit sann i väljarögon. Därmed styr den självfallet också politikerbeteendet."

22.7.2018

Mitt i vyn: Är vi modiga nog?

När det flockas kring hårda värden pekar vi finger mot politiker som sticker ut. Men när vi hatar Trump förstorar vi symtomet och förminskar vår egen roll, skriver Torbjörn Kevin.

1.7.2018

Mitt i vyn: Vad Orpo egentligen sagt

Rinnes SDP kan inte rusa in i valrörelsen och upprepa att Sipilä har fel. Han måste visa att han själv har rätt. Det kräver tydlighet om hur mycket han vill riva upp av de nya lagarna – och: vad han vill ha i stället.

17.6.2018

Mitt i vyn: Utskott nära stolpskott?

Grundlagsutskottet kan aldrig ges en ekonomiskt kvantifierande roll när det gäller det statliga ansvaret för specifika politikområden.Att frågan ens tangerades i utskottet är skäl nog att gå vakt utanför rummet.

27.5.2018

Mitt i vyn: Isolerad stabilitet?

"Den finländska stabiliteten, bygger den med andra ord på att det råder en rätt stor politisk enighet om att vi ska fortfara att vara ett avlägset land lite på sidan om och fokusera på välfärd för en fortsatt strikt definierad krets medborgare?Det är så det ser ut."

13.5.2018

Mitt i vyn: Politikens restaurerare?

"Den som vill se paralleller till trumpismen finner dem. Kanske är idén är att testa hur långt man kan nå med ett rakt och förenklat budskap och Harkimo som språkrör av högst personlig retorik.Ett slags elitens finländare."

22.4.2018

Mitt i vyn: Aktivering – av väljare

Färska, preliminära och tydligen delvis på uppskattning baserade uppgifter från Folkpensionsanstalten (FPA) visar att den så kallade aktiveringsmodellen har aktiverat kring 50 procent av de arbetslösa.

8.4.2018

Mitt i vyn: Är väst längre väst?

"När världen går mot det illiberala blir den också illitterat. Den trotsar de element som gjorde väst överlägset: en utveckling av ekonomi, teknologi den intellektuella ramen av konkurrerande ."

18.3.2018

Mitt i vyn: Alternativlöst – än en gång

"Följden är inte – som det påstås – en . Vårdreformen och landskapsreformen är på hög nivå."

4.3.2018

Mitt i vyn: Hoten mot demokratin

"Det är en tolkningsfråga om tonen i EU ges av Angela Merkel, Emmanuel Macron eller ungerska diktatorn in spe Viktor Orbán.Samtidigt på annat håll i EU: Putins parti sluter samarbetsavtal med partier i unionens medlemsländer. Som ett isolerat fenomen låter denna ryska nyexport absurd och omöjlig."

11.2.2018

Mitt i vyn: Vad presidentvalet inte var

"Det finns en fungerande rågång mellan det inrikespolitiska ansvaret och det utrikespolitiska.Kanske övertolkar man – och jag – Niinistös budskap. Men det är för sent att ställa sig på bron om man rullat tillbaka den sunda maktdelning som gett oss epitetet normalparlamentarisk stat.Presidenten får gärna vara en skomakarsjäl och bli vid sin läst."

28.1.2018

Mitt i vyn: Strejk som politik

"Gråzonerna är många när det gäller hur vi ska hantera arbetslösheten.Men på en punkt är det maximalt svart och vitt: De företag som drabbas har inget som helst ansvar för den modell som landets riksdag har klubbat igenom – i kraft av en majoritet.Politiska strejker är lättjefull politik som saknar berättigande. Det har det övriga Europa insett."

6.1.2018

Mitt i vyn: Och vad gör ministeriet?

"HD:s dom är hård och tveklös. Den verbala analysen ter sig tyngre än den "aritmetiska", de 40 dagsböterna.RÅ-ämbetets högsta chef har gjort sig skyldig till en grov förseelse.Om Justitieministeriet väljer de lindrigare alternativen och riksåklagaren får sitta kvar har omgivningen att göra sin tolkning."

29.10.2017

Mitt i vyn: Backa inte till 1919

"Att Saml får valfrihet och Centern landskapen är inte resultat av kompromisser eller statskonst.Det står för ren och skär kohandel.För en miserabel politisk kultur.Konstitutionen står ovanom detta och behöver inte känna någon skuld – liksom inte heller grundlagsutskottet."

10.9.2017

Mitt i vyn: Frågorna Sipilä slapp

"Någonstans har vi ryggmärgsreagerat. Vi tänker: Öppnar vi för det här accepterar vi en urholkning av lönerna.Men tänk om den urholkningen kommer om vi låter invandrare komma in i landet?Tänk om det finns en dynamik som säger att migranter från andra länder, kulturer och tankemönster tillför något som vi inte har råd att vara utan?"

6.8.2017

Mitt i vyn: Höga ämbeten, höga krav

"När Suomen Kuvalehti i vintras kom med nyheten att riksåklagaren hade blivit föremål för förundersökning framträdde en mycket öppen riksåklagare.Nissinen förklarade att han 'som jurist' borde ha insett att jäv uppstår.Jag tycker illa om uttrycket 'som jurist' när det används i sammanhang där rena bondförnuftet ska leda rätt."

2.7.2017

Mitt i vyn: De värdelösa?

Man vill inte tro att statsminister Juha Sipilä iscensätter en regeringskris för att Timo Soini ska få fortsätta som utrikesminister. Men när Jussi Halla-aho hade blivit ny soini i det som fram till för några veckor sedan var Soinis och ingen annans parti gällde det för Sipilä att rädda regeringen. Det ska vara statsministerns första reflex.

11.6.2017

Mitt i vyn: Logiskt – och vackert

"Niinistö tydliggör – medvetet eller omedvetet – att en president vars huvudsakliga uppgift är att leda utrikespolitiken har förlorat en stor del av ämbetets politiska – eller politiserade – del.Vi har med andra ord en grundlagsförändring som har fungerat som den skulle. Frånvaron av inrikespolitiska lockelser har gjort det lättare för presidenten att ställa sig ovanom partipolitiken."

28.5.2017

Mitt i vyn: Abstraktionernas adel

"En enda gång gick Koivisto emot sina uttalade principer: Då han 1987 i praktiken utsåg Harri Holkeri till statsminister riksdagsvalet. Det fanns dock ett försonande drag. Han ville blockera den vägen för en politiker som hade kommit att utvecklas till Koivistos motsats: Paavo Väyrynen."

7.5.2017

Mitt i vyn: Halvtid utan idéer

"Sipilä står för den sorglustigaste 'analys' en finländsk statsminister har levererat på många år. Sipilä säger: tillväxten ökar mer än det prognostiserade kan vi komma upp till en sysselsättningsgrad på 72 procent.Alltså: Om det går bättre än vi i dag tror att vi kan prestera kan vi nå våra politiska mål."

23.4.2017

Mitt i vyn: Vision och verklighet

"Jag kan dela Janne Wass kritik av nyliberalismen, men ser inte en skrotning av densamma som ett politiskt program. I ärlighetens namn måste jag samtidigt erkänna att jag inte vet var gränserna går för den politiska kapaciteten – givet världens sammanflätade ekonomier. Politiken är fortfarande gisslan hos det ekonomiska systemet."

26.3.2017

Mitt i vyn: Den omöjliga nyheten

"Sipiläs bomullsuttryck i Agenda-pamfletten var en halvartig bugning i en fråga där ingen finsk politiker kommer att ta det initiativ Svenskfinland trodde sig höra.En politisk utfyllnadsmening som den politiska kommunikationen vimlar av – och som journalister borde ha lärt sig att sätta i sitt sammanhang."

26.2.2017

Mitt i vyn: Modellen, fanns den?

"Hade Sipilä inte beaktat att EK hade blockerat sin egen väg redan innan konkurrenskraftsavtalet hade slutits?Eller har arbetsgivarlägret decentraliserat makten så till den grad att ingen längre får syn på den? Betyder det slutet för Samförståndsfinland?Vad kallar vi den modellen?"

12.2.2017

Mitt i vyn: Ett borgerligt måste

"Hur avser man konkret att hindra att skattemiljoner rinner ur landet via så kallad kreativ bokföring hos globala vårdkedjor? Frågan överskuggar allt annat. Om man inte kan stänga den porten saknar det på sikt betydelse att man eventuellt kan visa att privata aktörer har effektiverat vården."

22.1.2017

Mitt i vyn: Vem isolerar sig?

"Det är alltså inte finlandssvenskarna som isolerar sig. Det är landets språkförhållanden som gör en fungerande tvåspråkighet omöjlig. I ett fifty–fifty-läge är chanserna stora att tvåspråkiga individer möjliggör en praktisk tvåspråkighet. Annars inte."

18.12.2016

Mitt i vyn: Kloaken som kvalitetskriterium

"Juha Sipilä begick ett dubbelfel. Han definierar nivån på konkret journalistik utifrån så kallad medborgarrespons som följer på journalistiken. Termen medborgarrespons är här starkt missbrukad. I de här kloakerna överlever inte sans, fakta eller besinning."

9.10.2016

Mitt i vyn: Attityd nu, EU!

Ungerske härskaren Viktor Orbán har ritat om landets konstitution, inskränkt pressfriheten, trampat ned den dömande maktens oberoende, han har satsat cirka 50 miljoner euro på en reklamkampanj med drag av 1930-talets judeförföljelser.

4.9.2016

Mitt i vyn: Acceptera läget

Det här skymtar i det nationella debattfönstret: Ska vi ha mera av lågavlönat arbete eller inte?Knappt har debatten startat så ger den lättjefulla journalistiken statsminister Juha Sipilä möjligheten att säga att vi inte ska gå in för en "lönerea".

21.8.2016

Mitt i vyn: Våga reformera tryggheten

Det frågas i tilltagande grad om vi en dag tvingas se att den demokratiska eran visar sig ha varit en parentes. Det finns en besläktad fråga med bäring på den demokratiska utvecklingen: Måste vi acceptera att full sysselsättning inte längre kan nås? Att den hörde till uppbyggnadsfasen efter krigen? Den politiska följdfrågan lyder då: Hur löser vi det?

31.7.2016

Mitt i vyn: Dinosauriernas parti?

Varken äldre eller färsk forskning har kunnat visa att en partiordförande har den avgörande betydelse för valresultat och opinionssiffror som man gärna tillskriver ledaren. Men partier under press har svårt att bevara rationaliteten.

17.7.2016

Mitt i vyn: Parlamentet som svek

Den egentliga skrällen med det brittiska utträdet ligger i reaktionerna. Behövdes faktiskt Brexit för att man skulle inse att EU-eliten aldrig har fått kroppen bakom de självkritiska ord som pliktskyldigt levereras när läget kräver?

23.6.2016

Mitt i vyn: Nyanserande samtal

På tröskeln till det politiska superveckoslutet nyligen uppstod en debattunge om huruvida man kan folkomrösta om säkerhetspolitik (läs:Nato) eller inte. I serien meningslösa debatter har vi prickat av en.