Thomas Blomqvist

riksdagsledamot (SFP) och stadsfullmäktiges ordförande i Raseborg

Senast publicerade artiklar

5.7.2019

I dag : En ny portfölj

Det finns mycket vi kan och behöver göra för att vi i Finland ska bli bättre på att främja jämställdhet och motverka diskriminering, både strukturellt och då det gäller attityder.

Premium

30.5.2019

I dag: Viktigt att vara med och påverka

Väljarna visade än en gång att de anser att SFP behövs också i Europaparlamentet.

Premium

26.4.2019

I dag: En ny period med nya möjligheter

Ur västnyländsk synvinkel är det kanske speciellt en totalrenovering av Kustbanan, inklusive dubbla spår, och elektrifieringen av Hangö–Hyvinge-banan som står högst på önskelistan.

15.2.2019

I dag: Prioritera det befintliga trafiknätet

Vår stora utmaning är att få en befolkningsökning i våra kommuner och att hålla en hög sysselsättningsgrad.

Premium

11.1.2019

I dag: En och en halv grad Celsius

Det räcker inte med att öka kolbindningen, vi behöver också minska utsläppen av koldioxid.

Premium

6.12.2018

I dag: Försvarsviljan är viktig

Viljan att med vapen i hand försvara vårt land har uppenbarligen inte stärkts av att vi kan se ökade internationella spänningar.

2.11.2018

I dag: Vi behöver vårt sjukhus

Visionen för Raseborgs sjukhus bör vara att det är ett närsjukhus som kan betjäna oss västnylänningar på ett så heltäckande och bra sätt som möjligt.

28.9.2018

I dag: Ingen vit fläck

Tyvärr har den här regeringen valt att inte göra satsningar på trafiknätet i Västnyland.

24.8.2018

I dag: Jordbrukets framtid

"Vi måste se till att jordbrukaren, den första länken i kedjan, får ut en högre och rättvis andel av slutprodukternas pris."

15.6.2018

I dag: Oklart in i det sista

Tidtabellen för reformerna har hela tiden varit för stram och den har påverkat behandlingen av lagförslagen.

10.5.2018

I dag: Mera motion och idrott

I dagens samhälle behöver varken ung eller gammal röra på sig speciellt mycket om man inte vill.

6.4.2018

I dag: Hela landskapet ska utvecklas

Det är viktigt att komma ihåg att livet är lokalt.

2.3.2018

I dag: Händelserikt år i sikte

Under vår tid i opposition har vi fått se hur lätt det händer att de svenska frågorna förbises när vi inte är i regeringen.

26.1.2018

I dag: Viktigt att hjulen hålls i rullning

Det finns en outnyttjad potential i vår region, som vi kunde ta bättre vara på genom investeringar i trafikinfrastrukturen.

22.12.2017

I dag: Julbordet

Ännu när jag var pojke var jag med när julgrisen slaktades.

17.11.2017

I dag: Det finns alternativ

Det finns alltså ett trovärdigt alternativ till regeringens politik.

13.10.2017

I dag: Läs och lär, det lönar sig

n ny trend är att barn och unga har börjat kommunicera allt mer med bilder och videor. Ändå behöver vi fortfarande ha förmågan att sätta ord på det vi ser och hör, och förstå och tolka det som sägs.

8.9.2017

I dag: En ljus framtid för Västnyland

Det finns också andra trumfkort. Vi är en tvåspråkig region, där vardagen verkligen fungerar på svenska och finska.

4.8.2017

I dag: Möten mellan människor för framåt

 Att veta vad folket vill, vad som oroar och intresserar är det som en politiker ska basera sitt arbete på.

30.6.2017

I dag: Vara eller icke vara?

Det är den stora frågan. Om det går som regeringen vill och planerat kommer vi att ha ett landskapsval i januari.

25.5.2017

I dag: Nyckeln till framgång

Sakkunniga som vi har hört betonar att Finland för att klara sig bra bör satsa på utbildning, forskning och innovationer.

21.4.2017

I dag: I kommunalvalets efterdyningar

Väljarna ville ha en förnyelse och en föryngring, men litade på att den kan ske inom de etablerade stora partierna i våra kommuner.

10.2.2017

I dag: Framtidens kommun

Skolan och småbarnspedagogiken kommer att vara den största sektorn och en av de absolut viktigaste uppgifterna för framtidens kommun.

6.1.2017

I dag: Vårt Finland

Det är uppenbart att Finland befinner sig i en situation som kräver betydande anpassningar och samhälleliga reformer.

2.12.2016

I dag: Dagstidningen behövs, också i pappersformat

Nu behövs lösningar som tryggar en jämlik och rättvis utdelning av post och dagstidningar i hela Finland.

28.10.2016

I dag: Att spå framtiden

Modigare innovations- och näringspolitik behövs framför allt för att skapa arbetstillfällen inom de näringsverksamheter som lever i ett globalt och teknologiskt brytningsskede.

23.9.2016

I dag: Nu räcker det

Sakta men säkert har råmärkena för vad som är acceptabelt språkbruk flyttats allt längre ut mot intoleransens, hatretorikens och rasismens stinkande sumpmarker.

19.8.2016

I dag: Matens väg från jord till bord

Genom att köpa lokalt producerad mat, alltså mat producerad nära konsumenten, är det möjligt för oss konsumenter att understöda både den regionala matkulturen och den regionala ekonomin.

15.7.2016

I dag: Det svenska i Finland

Det som inte är bra är att regeringen hittills låtit bli att göra en språkkonsekvensanalys av de förslag till reformer av den offentliga förvaltningen i vårt land som man presenterat.

10.6.2016

I dag: Vårdreformspusslet

Trots de ekonomiska utmaningar vi har i Västnyland är det viktigt att vi navigerar så att vi inte kör vårt eget sjukhus på grund.

26.2.2016

I dag: Sportlovet behövs

Förebyggande åtgärder såsom motion blir allt viktigare för att vi ska må bättre och hållas friska.