Susanna Ginman

Susanna Ginman

Chef för opinionsavdelningen

Jag är Chef för ledar- och opinionredaktionen vid HBL, Västra Nyland och Östnyland. Jag skriver själv ledare om politik, Svenskfinland, utbildning och en hel del andra ämnen.

Senast publicerade artiklar

21.6.2017

Ledare: Våga misslyckas och lär dig!

Ett unikt, stort och hoppingivande forskningsprojekt om lärande pågår vid Helsingfors universitet. I bästa fall leder det till att Finlands begåvningspotential växer.

19.6.2017

Ledare: Politik, juridik och förtroende

Den process som ledde till att regeringen Sipilä sitter kvar kan knappast ifrågasättas juridiskt. Men politiken och förtroendet för demokratin hade krävt en annan slags process.

18.6.2017

Ledare: Kan Aalto skapa en ny grön våg?

Bilden av De grönas nya ordförande Touko Aalto blir en aning diffus. Han upprepar de mantran som är viktiga för De gröna men låter också lite som Juha Sipilä och Petteri Orpo när han talar om behovet av reformer.

17.6.2017

Ledare: Aalto vald efter grönt slarv

Efter en otroligt oproffsigt skött rösträkning stod det klart att De grönas nya ordförande är Touko Aalto.

16.6.2017

Ledare: Nya roller i politiskt drama

Splittringen inom Sannfinländarna driver båda grupperna åt var sitt håll. Centern och Samlingspartiet prioriterade regeringens reformer och sina egna skötebarn.

15.6.2017

Ledare: Får vi veta tillräckligt?

Valfinansieringen har blivit genomskinligare men det är ändå mycket vi väljare aldrig får veta. Det kan vara dags att se över lagen.

12.6.2017

Ledare: Värderingar i fokus

Juha Sipilä hoppas snabbt ha en ny, funktionsduglig majoritetsregering i arbete med ett program som ligger nära det nuvarande. Det kan bli en stötesten.

12.6.2017

Ledare: Två år och två veckor

Sannfinländarnas tid i regeringen blev två år och två veckor lång. Juha Sipilä (C) och Petteri Orpo (Saml) vill inte samarbeta med Jussi Halla-ahos parti. Den nya regeringsbasen är oklar.

11.6.2017

Ledare: Is i magen, SFP!

Finland står inför en unik politisk situation i och med regeringspartiet Sannfinländarnas nya skepnad. Det kan få konsekvenser också för SFP. Nu krävs lugn och eftertanke.

9.6.2017

Ledare: Nya vindar i Helsingfors

Starten med de nya borgmästarna som ersätter stadsdirektörerna verkar lovande.

5.6.2017

Ledare: SDP:s Skylla och Karybdis

Socialdemokraterna har försatt sig i en mycket besvärlig sits inför presidentvalet i januari.

2.6.2017

Tidspress och kaos?

De flesta lagarna om landskaps- och vårdreformen behandlas nu av riksdagen och dess grundlagsutskott. Tidtabellen är oerhört pressad. Och oron bland expertisen är stor.

31.5.2017

Ledare: Tillfälligt eller permanent

Förhandlingarna om alkohollagen körde på grund och frågan är om det betyder att den här regeringen helt håller på att tappa sin beslutsförmåga.

29.5.2017

Ledare: Ett besked med knorr

Det är ingen stor överraskning att Sauli Niinistö kandiderar för en andra period som president. Överraskningen är att det sker via en valmansförening.

28.5.2017

Ledare: Problem med spriten

Regeringen kom redan för ett år sedan överens om en ny alkohollag. Nu är särskilt två punkter i kompromissen i motvind. Centern spelar en nyckelroll.

24.5.2017

Ledare: Ceremoni för hela nationen

President Mauno Koivistos statsbegravning sker på båda nationalspråken. Det är värdefullt och har en stor betydelse för många.

22.5.2017

Ledare: Visa respekt för medborgare och demokrati

Remissdebatten om jouren i Vasa slutförs först i början av juni på grund av omsorgsminister Juha Rehulas (C) resa.

18.5.2017

Ledare: Rekrytera mera och bättre

Helsingfors stad hänvisar till rekryteringssvårigheter i sitt svar till riksdagens justitieombudsman om brister i den svenska hemvården i Helsingfors. Nu behövs nya metoder.

17.5.2017

Ledare: Viktig seger för offentlighet

Myndigheter måste följa reglerna för offentlighet också i samprojekt med företag.

16.5.2017

Ledare: Språk, politik och Folktinget

Folktinget har en ny roll i och med regeringen Sipilä. Politiskt dominerar SFP klart, men det är viktigt att värna om tinget som ett brett samarbetsorgan.

13.5.2017

Ledare: Funderande och försiktig förnyare

Vår nionde president Mauno Koivisto var försiktig men fattade modiga och avgörande beslut som har haft en enorm betydelse för Finland.

12.5.2017

Ledare: Spännande grönt linjeval

Ville Niinistö slutar som ordförande för De gröna i ett läge där partiet har ett större stöd än någonsin förr. Både i ordförandevalet och politiken i allmänhet gäller det att balansera mellan ärlighet och populism.

6.5.2017

Ledare: Spela tillsammans eller inte

Vi upplever en djup politisk polarisering i västvärlden. I vissa länder är det så illa att människor i olika läger över huvud taget inte talar med varandra. Hur ska vi hitta tillbaka till en konstruktiv samhällsdebatt?

4.5.2017

Ledare: Det räcker inte med ord

På fredag utses Antti, Jari och Sampo till ministrar. Det innebär en ytterligare snedvridning av könsbalansen i regeringen Sipilä. Det har en betydelse också utöver det symboliska.

2.5.2017

Ledare: Viktigt tala om orimlig arbetsbörda

Arbets- och justitieminister Jari Lindström (Sannf) är värd en eloge för att han i en intervju vågade berätta hur sjuk han blev av en orimlig arbetsbörda.

30.4.2017

Ledare: Polariserat Polen vid vägskäl

Bilden av Polen är splittrad. Å ena sidan ett slags uppstartsland som på knappt 30 år har förändrats grundligt. Å andra sidan ett land där makthavarna tummar på grundläggande rättsstatsprinciper.

28.4.2017

Ledare: Intressanta JK-förvecklingar

Regeringen drog förra veckan tillbaka utnämningen av en ny justitiekansler från statsrådets lista. För att presidenten var missnöjd eller för att förankringen sköttes dåligt – det är frågan.

26.4.2017

Ledare: Fångad av sitt program

Juha Sipiläs (C) regering har fastnat i samma fälla med regeringsprogrammet som föregångarna. Halvtidsöversynen visar att programmet fungerar som både golv och tak.

17.4.2017

Krig bäddar för hungersnöd

FN varnar för den värsta humanitära krisen sedan 1940-talet. 20 miljoner människors liv är i fara i Afrika och Jemen. Det behövs både snabb hjälp och långsiktiga åtgärder som kan stoppa krig och konflikter.

16.4.2017

Ledare: Krig bäddar för hungersnöd

FN varnar för den värsta humanitära krisen sedan 1940-talet. 20 miljoner människors liv är i fara i Afrika och Jemen. Det behövs både snabb hjälp och långsiktiga åtgärder som kan stoppa krig och konflikter.

13.4.2017

Ledare: Svårt att hitta "rätt" socialdemokrat

SDP har ett dilemma med att hitta lämpliga och villiga kandidater för olika poster. Det gäller den biträdande borgmästaren i Helsingfors men också partiets presidentkandidat.

10.4.2017

Ledare: Oppositionsställning hjälpte SFP

SFP gjorde ett bra val. Oppositionsställningen i kombination med regeringens oförståelse för svenskans ställning gav SFP trumf på handen.

10.4.2017

Ledare: Sannf förlorade mest

Samlingspartiet backar men behåller positionen som det största kommunpartiet. De gröna vinner stort, SFP och VF gjorde ett gott val.

9.4.2017

Ledare: Sannf den största förloraren

Alla tre regeringspartierna förlorar men om Yles prognos håller är Samlingspartiet ändå störst på riksnivå. SFP gjorde ett mycket bra val, särskilt i Vasa.

9.4.2017

Ledare: Kommunerna i förändring

Inför valkvällen och rösträkningen kan man försöka förlita sig på hur rösträkningen brukar förlöpa. Samtidigt måste man komma ihåg att vi lever i en brytningstid. Gamla sanningar gäller kanske inte längre.

7.4.2017

Ledare: Trump agerade i Syrien, konsekvenserna oklara

USA:s president Donald Trumps beslut att attackera en syrisk flygbas med Tomahawk-kryssningsrobotar är en policyändring från hans sid. Konsekvenserna är ännu svåra att förutspå.

5.4.2017

Ledare: Ett halvår till räcker inte

Regeringen kommer med dubbla budskap om valfriheten. Inför interpellationsdebatten i riksdagen i tisdags var regeringen tvungen att ge besked om hur man reagerar på den dräpande kritiken av lagförslaget.

4.4.2017

Ledare: Ett halvt års tilläggstid löser inte problemen

Regeringens svar på den massiva kritiken mot valfrihetslagen under utlåtanderundan är att de landskap som är på efterkälken kan få tilläggstid på ett halvt år.

3.4.2017

Ledare: Tvåspråkighet är pop i Vasa

I Vasabladets kandidattest är idén om tvåspråkiga skolor och daghem populär bland både kandidaterna och invånarna.

1.4.2017

Ledare: Inte bra för barnen

Det är fint att regeringen satsar på att åtminstone i efterhand utreda konsekvenserna av sina beslut. Bedömningen på förhand brister ju ofta. En utredning om dagvårdssparandet visar att det inte gagnar barnen.

30.3.2017

Ledare: Rösta, rösta, rösta ...

Samma strukturer som skapar marginalisering syns också i valdeltagandet. Det leder till en snedvridning i representationen, som på sikt är mycket problematisk.

28.3.2017

Ledare: Svårare med skatteflykt i EU

Snaran dras åt för banker och andra företag som försöker fly sina skatter.

25.3.2017

Ledare: Politik rår på ensamhet

Ensamhet uppfattas alltmer som en betydande bakgrundsorsak till andra problem. Forskning kring ensamhet visar att vi som bor i en välfärdsstat drabbas minst. Länge trodde man det var tvärtom.

24.3.2017

Ledare: Journalistik och politik

Relationen mellan politiker och medier har hårdnat på ett sätt som kan begränsa yttrandefriheten och därmed demokratin. Särskilt utsatt är Yle, som är beroende av politikernas beslut.

23.3.2017

Ledare: Ständig terrorberedskap

London drabbades av en terrorattack på årsdagen av dådet i Bryssel. Det nya mönstret där så kallade ensamvargar slår till är allra svårast att skydda sig mot.

23.3.2017

Ledare: Terrorn lämnar oss inte i fred

London drabbades av en terrorattack på årsdagen av dådet i Bryssel. Det nya mönstret där så kallade ensamvargar slår till är svårast att skydda sig mot.

20.3.2017

Ledare: Riktigt ruttet i Brasilien

Förfaret kött från Brasilien kan ha landat också i Finland. Lyckligtvis planeras en ny lag som förutsätter att ursprungslandet ska anges även för hel- och halvfabrikat.

19.3.2017

Ledare: Självklarheter och skillnader

Kommunalvalet är ett lokalt val där frågorna varierar från ort till ort. Partierna presenterar också riksomfattande riktlinjer. Vardagen, skolan och småbarnsfostran finns på agendan, men med olika förtecken.

16.3.2017

Ledare: Fungerande vård viktigare än politisk kohandel

Det är bättre – också för Samlingspartiet – att valfriheten i vården införs stegvis. Annars kan valfriheten vara hotad.

15.3.2017

Ledare: Samernas rätt kördes över

Laxbeståndet i Tana älv ska skyddas, vilket är nödvändigt. Men avtalet med Norge inskränker samernas rätt på ett oacceptabelt sätt.

@ginmansu på Twitter