Susanna Ginman

Susanna Ginman

Chef för opinionsavdelningen

Jag är Chef för ledar- och opinionredaktionen vid HBL, Västra Nyland och Östnyland. Jag skriver själv ledare om politik, Svenskfinland, utbildning och en hel del andra ämnen.

Senast publicerade artiklar

15.6.2019

Ledare: Politikerna måste ut bland folk

För att förankra politiska beslut men också för att förbättra kunskapen om samhället och hur det fungerar måste politikerna träffa människor oftare.

Premium

12.6.2019

Ledare: Längre ledigt – oklara detaljer

Den nya regeringen är ambitiös när det gäller familjeledigheterna, men allt står inte i regeringsprogrammet.

Premium

9.6.2019

Ledare: Lyckligaste partiet i lyckligaste landet

Lovord över regeringsprogrammet, SFP:s två ministrar och framgången i vårens val präglade SFP:s partidag. Men från huvudstadsregionen kommer kritik.

Premium

3.6.2019

Ledare: Starka svenska skrivningar

Regeringsprogrammet innehåller många positiva skrivningar om svenskan och tvåspråkigheten. Studentsvenskans öde är ändå oklart.

Premium

2.6.2019

Ledare: Farlig nationalism i Indien

Narendra Modi och hans hindunationalistiska parti segrade i det andra valet i rad i Indien och är i majoritetsposition. Många oroar sig för konsekvenserna.

Premium

30.5.2019

Ledare: Vem blir SFP:s andra minister – Blomqvist eller Adlercreutz?

SFP jobbar hårt för att få två ministrar i den nya regeringen. Det är oklart om det lyckas och vad det kostar. En intressant fråga är vem den andra ministern i så fall blir.

Premium

29.5.2019

Ledare: Mera morot och mindre piska

Det verkar rätt klart att vi får en regering under ledning av Antti Rinne (SDP). Kvintetten, De fem, rödmylla eller folkfront. Vad regeringen än kallas blir greppet ett annat än under den förra.

Premium

28.5.2019

Ledare: Tack Lejonen! Också för nyktert firande

Det var fint att guldlejonen såg ut att vara i gott skick vid hemkomsten och på folkfesten, trots guldfest och lite eller ingen sömn.

Premium

24.5.2019

Ledare: Centern knyts till regeringen

I torsdags förändrades informationslinjen i regeringsförhandlingarna då Antti Rinne berättade om ramarna för vårdreformen. Så binds Centern till kvintetten.

Premium

22.5.2019

Ledare: Uppriktighet och öppenhet krävs

Vi har alla gjort eller sagt dumheter. Man får ångra sig. Men personer som kandiderar i val måste vara uppriktiga om sina dumheter.

Premium

19.5.2019

Ledare: Kartlägg kompetens snabbare

När antalet asylsökande ökade kraftigt talades det om vikten av utbildnings- och kompetenskartläggningar. Från årsskiftet ser det ut att bli praxis.

Premium

17.5.2019

Ledare: De svåra dagarna återstår

Regeringsförhandlingarna på Ständerhuset har pågått i en dryg vecka men de svåra förhandlingarna har knappt börjat.

Premium

15.5.2019

Krönika: Journalistik och politik

Debatten kring mediernas hantering av Sannfinländarna har gått het den senaste tiden. Min erfarenhet är att hur man än gör blir det fel.

13.5.2019

Ledare: Vid borden eller i kulisserna

Det är bra att lobbarnas roll i regeringsförhandlingarna diskuteras. De som företräder företag vars hela affärsidé är att påverka beslutsfattarna i enlighet med olika kunders önskemål är de mest problematiska.

Premium

11.5.2019

Ledare: Med demokratin som måttstock

Ur demokratisk synvinkel är det viktigt att valresultatet avspeglas i regeringens sammansättning. Därför är många kritiska till att Centern deltar i regeringsförhandlingarna. Men politik är inte enbart aritmetik.

Premium

10.5.2019

Ledare: Utbildning, jämlikhet och lycka

Ett utbildningssystem som gör det lättare för barn från familjer med svagare ekonomi att studera minskar skillnaderna mellan hur lyckliga unga vuxna är. OECD rekommenderar förlängd läroplikt i Finland.

Premium

5.5.2019

Ledare: Splittrat Sydafrika och ANC i spännande val

Det är parlamentsval i Sydafrika på onsdag. Landet har varit demokratiskt i 25 år och ANC har under hela den tiden varit landets största parti. Nu kan maktbalansen ändras.

Premium

2.5.2019

Ledare: Dags för nya vindar i riksdagen

Det är i riksdagens utskott det egentliga lagstiftningsarbetet görs. Därför är utskottens sammansättning av stor betydelse.

Premium

18.4.2019

Ledare: Fler läkare löser inte problemen

Vår följande regering måste komma till skott med vården. Det behövs en förändring av hur vården organiseras, men man behöver inte börja från noll.

Premium

16.4.2019

Ledare: Juha Sipilä hade inga alternativ

Under valkvällen och dagen efter valet höll Centern och Juha Sipilä påfallande låg profil. I dag kom det oundvikliga beskedet: Juha Sipilä avgår och Centern samlas till extra partikongress i september.

15.4.2019

Ledare: Finland i politiska fragment

Den stora utmaningen efter riksdagsvalet, som gav oss en rad mellanstora och små partier, är att få ihop en välfungerande regering. Dessutom borde det ske snabbt.

10.4.2019

Ledare: Kärnan i och grunden för vår demokrati

Den sittande riksdagens arbete har avslutats under högtidliga och också vemodiga former. Både presidenten och riksdagens talman kommenterade grundlagsdiskussionen.

Premium

9.4.2019

Ledare: Ställ upp för jämställdheten!

Om en regering vill förbättra jämställdheten räcker det inte med viljeyttringar och festtal. Det krävs konkreta mål och konkreta åtgärder. Och pengar.

Premium

3.4.2019

Ledare: Stabilt SFP, förskjutning mot rödgrönt

Stödet för SFP bland de svenskspråkiga är stabilt enligt en färsk enkät. Bland dem som inte röstar på SFP syns en klar förskjutning mot De gröna, VF och SDP.

Premium

1.4.2019

Ledare: Viktigast att förhindra brott

Det låter kanske överraskande, men enligt statistiken har sexuellt utnyttjande av barn minskat. Däremot har polisanmälningarna ökat.

Premium

30.3.2019

Ledare: Underkänt av finlandssvenskar för regeringen Sipilä

De svenskspråkigas bedömning av regeringen Sipiläs politik i förhållande till landets tvåspråkighet är entydig: underkänt.

Premium

27.3.2019

Ledare: Ensaks- och blåsakspartierna

Sannfinländarna under Jussi Halla-aho är ett ensaksparti – allt handlar om invandring. Blå framtid har en annan framtoning.

Premium

23.3.2019

Ledare: Låt medborgarnas röst höras

Om tre veckor firar vi den representativa demokratins höjdpunkt. Men medborgarnas röster borde höras också på andra sätt än via röstsedeln.

Premium

19.3.2019

Analys: Riksdagens sista plenum efter fyra fartfyllda år

I tisdags klubbades den här riksdagens sista plenum som slutfört, några dagar senare än planerat. Många utskott har kämpat med tidsbrist och interna problem.

Premium

15.3.2019

Ledare: I sanning en mörk dag

Välplanerade och organiserade terrorattacker på Nya Zeeland påminner om Anders Behring Breiviks dåd i Norge för snart åtta år sedan.

Premium

14.3.2019

Ledare: Rätt riktning med tariffzoner

Det är ett steg i rätt riktning att kommungränserna inte längre har betydelse för tarifferna i kollektivtrafiken i huvudstadsregionen.

Premium

11.3.2019

Ledare: Partiernas avgörande ställning

Partierna får mycket kritik, och en del av den är befogad. Partierna har ändå en nyckelroll i vårt system – just därför måste de kunna förnya sig.

Premium

10.3.2019

Ledare: Ständiga studier - ja! Men hur?

Världen och arbetslivet förändras. För att vi – Finland, företagen, individerna – ska hänga med kräver det en ny attityd till utbildning.

Premium

8.3.2019

Ledare: En dramatisk men tom gest

Det blev tredje gången gillt för Juha Sipilä (C). Två gånger har han hotat be om avsked – den tredje gången gjorde han det. Men det är en gest som inte har så stora konsekvenser.

Premium

5.3.2019

Ledare: Högmod går före fall

Timo Soini har gjort en lång och märklig karriär i finländsk politik. Nu kandiderar han inte längre i riksdagsvalet, men håller oss i spänning i fråga om EU-valet.

Premium

1.3.2019

Ledare: Image är en sak, röster en annan

SDP:s Antti Rinne är tillbaka och kan glädja sig åt att väljarna har en positiv bild av hans parti. Det räcker inte, särskilt inte till den regering med VF och De gröna som Rinne helst skulle se.

Premium

27.2.2019

Ledare: Säker inkomst får oss att må bra

Marginalisering är vårt största interna hot. Basinkomstförsökets första, preliminära resultat visar att välbefinnandet blev klart bättre för dem som fick basinkomst.

Premium

26.2.2019

Ledare: Vårdreformen begravs i tysthet

Det blir allt mera uppenbart att vård- och landskapsreformerna inte kommer att godkännas av den sittande riksdagen.

Premium

24.2.2019

Ledare: Värna om rättstaten och grundlagen

Förtroendet för att lagberedningen är grundlig har under de senaste regeringsperioderna undergrävts. Det är en utveckling som måste stoppas.

Premium

22.2.2019

Ledare: Tidtabellen verkar omöjlig för vårdreformen

Även om grundlagsutskottet anser att lagarna om vårdreformen och landskapen nu är betydligt tydligare krävs ännu justeringar. Det är svårt att tro att de går att göra på några veckor.

Premium

18.2.2019

Ledare: Politiska beslut krävs om sexhandelsoffer

Finland har förbundit sig vid att förhindra att offer för människohandel utsätts för samma sak på nytt. Nu krävs politisk vilja för att leva upp till det.

Premium

14.2.2019

Ledare: Bra att backa och kolla

Det var ett klokt beslut att återsända underrättelselagarna till utskotten, som ännu ska höra grundlagsutskottet.

Premium

12.2.2019

Ledare: Segt in i det sista – innehållet viktigare än tidtabellen

Grundlagsutskottet behöver mera tid för att komma fram till sitt utlåtande om vård- och landskapsreformen än dess ledning eller tjänstemän trodde.

Premium

9.2.2019

Ledare: Värderingar och valkampanj

Inför valet har vi redan upplevt en rad diskussioner om olika värderingsfrågor. Klimatförändringen, invandringen, sexualbrott, äldreomsorgen.

Premium

6.2.2019

Krönika: Har inget hänt på 23 år?

Det borde vara rutin att erbjuda information om psykiskt stöd vid allvarliga sjukdomar. I många fall fungerar det, men inte i alla.

Premium

4.2.2019

Ledare: Hela havet stormar inför valet

De två stora borgerliga partierna Centern och Samlingspartiet har olika preferenser när det gäller vem man vill samarbeta med i nästa regering.

Premium

1.2.2019

Ledare: Skärpning politiker!

Det har varit sorgligt att höra politiker från de stora partierna vältra över skulden på varandra för vanvården inom äldreomsorgen.

Premium

29.1.2019

Ledare: Folket suktar inte efter strängare straff

Inför val tycks politiker gärna lyfta fram krav på strängare straff. Det gör man ofta med hänvisning till folkets rättsuppfattning. Men folket ser helst preventiva åtgärder.

Premium

28.1.2019

Ledare: Esperi Care – toppen av ett isberg

Låt oss hoppas att Valviras ingripande mot Esperi Cares verksamhet i Kristinestad blir en vändpunkt. Vi behöver inte fler exempel på bristande omsorg.

Premium

27.1.2019

Ledare: Äntligen integrationsdebatt

Riksdagens revisionsutskott kom förra veckan med konkreta förslag om hur integrationen av invandrare borde förbättras. Det ledde till en välkommen debatt.

Premium

@ginmansu på Twitter

Ledare: Längre ledigt – oklara detaljer hbl.fi/artikel/langre…

RT @hblwebb: På vår sajt hittar du flera intressanta artiklar som politiska reportern Sylvia Bjon skrivit från partidagen. Bland annat en t…

RT @hblwebb: SFP @sfprkp siktar igen på att ta sig över språkgränsen, vilket inte är en så lätt ekvation eftersom partiets kärna är det sve…

RT @annakaisasuni: Idag skriver min vassa kollega Maja-Stina Andersson om nätverket Agenda Europe, som motarbetar abort och kvinnors rättig…