Susanna Ginman

Susanna Ginman

Chef för opinionsavdelningen

Jag är Chef för ledar- och opinionredaktionen vid HBL, Västra Nyland och Östnyland. Jag skriver själv ledare om politik, Svenskfinland, utbildning och en hel del andra ämnen.

Senast publicerade artiklar

21.9.2018

Ledare: Pippi Långstrump får inga pluspoäng

Är det de mindre sammanhangen och den sociala kontrollen bland finlandssvenskar som gör att svenskspråkiga flickor mår sämre än både de finskspråkiga flickorna och alla pojkar?

20.9.2018

Ledare: Soini, regeringen eller kvinnornas rättigheter

Förtroendet för utrikesminister Timo Soini (Blå) mäts i riksdagen efter att han flera gånger har flaggat offentligt för sitt privata abortmotstånd. Inom regeringen tolkar man att det handlar om förtroendet för hela regeringen.

17.9.2018

Ledare: Partiledarens omöjliga sits

Partiledare är utsatta för ett korstryck som kan vara mycket svårt att bemästra. Särskilt svårt är det för unga och nya partiledare.

16.9.2018

Ledare: Se sanningen i vitögat, politiker!

Det svenska valet är det senaste exemplet på att förväntningarna styr uppfattningen om slutresultatet. De etablerade partierna vägrar att inse att de måste förändra sig om de vill överleva.

10.9.2018

Ledare: Bedömning av könskonsekvenser ger bättre beslut

Män har gynnats mer än kvinnor av regeringen Sipiläs politik. Det gäller säkert också många tidigare regeringar. Statsbudgeten måste utvärderas också från ett genusperspektiv.

7.9.2018

Ledare: Konkurrens på den grönrödgröna fronten

Partierna på den rödgröna sidan konkurrerar med varandra, särskilt De gröna och Vänsterförbundet. De två har mycket gemensamt men deras ordförande har helt olika framtoning.

5.9.2018

Ledare: Regeringen insåg att Finland är tvåspråkigt

Regeringen har äntligen insett att grundlagen förutsätter att vården i det tvåspråkiga Finland ska fungera också på svenska i tvåspråkiga landskap. Det tog tid!

4.9.2018

Ledare: Sipiläs svartvita statistik

Varför lämnar människor sina hem i till exempel Mellanöstern och Afrika? Är det för att de förföljs och hotas, eller för att de vill skapa sig en bättre framtid?

2.9.2018

Ledare: Besvikelse innanför och utanför

En rad riksdagsledamöter har redan meddelat att de inte ställer upp i valet i april. Många av dem har också uttryckt en viss besvikelse och oro kring hur politiken har utvecklats. Det är en oro som många väljare delar.

31.8.2018

Ledare: Folkmord och fredspris

Armén har utsatt rohingyerna i Myanmar (Burma) för brott mot mänskligheten och regeringen har inte skyddat dem. Det visar en färsk FN-rapport. Både armén och den politiska ledaren Aung San Suu Kyi tiger.

29.8.2018

Ledare: Fokusera på utbildningen

Flera partier lyfter upp utbildningen som ett tema inför riksdagsvalet. Det är befogat eftersom både den sittande och den föregående regeringen skar ned på utbildningsanslagen.

27.8.2018

Ledare: Trump trampade in på känslig sydafrikansk mark

24 år efter apartheidregimens fall i Sydafrika ägs odlingsmarken fortfarande främst av vita. Nu utvärderas en eventuell ändring av grundlagen. Donald Trump klampade in med ännu en felaktig tweet.

26.8.2018

Ledare: Barfotabarn behöver beskydd

Den senaste veckan har vi nåtts av en rad nyheter som handlar om barn och fattigdom. Ämnet är sådant att alla politiska aktörer säger sig ömma för det. Nu är det dags att faktiskt göra något och inte bara prata.

24.8.2018

Ledare: Hjältar som gör misstag

En av hjältarna från terrordådet i Åbo, Hassan Zubier, har ljugit och gjort sådant som är svårt att få att passa in i hjältebilden. Men det Zubier gjorde vid Åbo torg var hjältemodigt – oberoende av allt annat.

21.8.2018

Ledare: Värmeböljan och våra val

Hettan och algerna i sommar har skapat en bättre och välkommen insikt om att klimatförändringen påverkar oss alla. I Sverige får miljöfrågor högre prioritet inför valet.

19.8.2018

Ledare: Slutspurt för vård och landskap?

Sedan början av juli har det varit ganska tyst kring vård- och landskapsreformerna. Nu finns reformerna igen på löpsedlarna eftersom arbetet i riksdagen fortsätter.

15.8.2018

Ledare: SDP + Saml = sant?

Partiernas sensommarmöten kör i gång den politiska hösten. SDP och Saml har i upptakten inför riksdagsvalet utsett varandra till huvudmotståndare. Men efter valet kan de tu gott finna varandra.

13.8.2018

Ledare: Soini utnyttjar abortfrågan

Abortmotståndare motiverar sin åsikt med att de är för livet. Men motsättningen gäller inte liv eller död.

12.8.2018

Ledare: Regeringsdrömmar i sommarvärmen

Både i Finland och i Sverige pågår diskussioner om behovet att bryta gamla mönster då regeringar utses efter val. Demokratin och parlamentarismen i Finland är definitivt i behov av en ny dynamik.

11.8.2018

Ledare: Flygets utsläpp oroar

Behovet att konkret ingripa mot klimatförändringen är uppenbar. Men Finlands geografiska läge kräver långa transporter. Därför väcker en flygskatt motstridiga känslor.

8.8.2018

Ledare: Dåliga beslut – och lite bättre

Regeringens politik när det gäller små barn är motstridig. Å ena sidan har man gjort fatala försämringar, å andra sidan har vi nu en modern lag om småbarnspedagogik. Den politiska retoriken är ett kapitel för sig.

5.8.2018

Ledare: Finlandssvenska utmaningar

Efter fyra år med en regering som inte har visat intresse för det svenska i Finland kan valet i april hjälpa oss att konkretisera vad en levande tvåspråkighet kräver. Och fundera på vår egen insats.

4.8.2018

Ledare: Ingen svartvit ekvation

Med jämna mellanrum diskuteras riksdagsledamöternas arvoden och kostnadsersättningar. Men problematiken är inte riktigt så enkel som man kunde tro.

1.8.2018

Ledare: Modigt - eller bara bråkigt?

Vi har fått uppleva flera, totalt olika, exempel på civil olydnad den senaste tiden. Det handlar om att bryta mot lagar och regler för att peka på att de är orimliga.

22.6.2018

Ledare: Alla vinner i längden på högre löner inom dagvården

Vanda har beslutat höja lönerna för sina barnträdgårdslärare. Det ökar trycket på löneförhöjningar i hela huvudstadsregionen, vilket är bra.

19.6.2018

Ledare: Ingen större ödmjukhet

Regeringens sätt att bemöta grundlagsutskottets utlåtande om särskilt valfriheten i vården kan inte betecknas som ödmjukt, snarare som sturskt.

16.6.2018

Ledare: Det finlandssvenska dilemmat i ett nötskal

Det finlandssvenska grälet om hur servicen för personer med intellektuell funktionsnedsättning ska skötas i framtiden beror delvis på missförstånd. Men det visar ändå hur utsatta minoriteter, och minoriteter i minoriteter är.

14.6.2018

Ledare: Asylprocessen under lupp

Efter kritik mot asylprocessen från flera olika håll har Migrationsverket i snabb takt gjort en intern utredning. Det krävs mera granskning av alla delar av processen.

13.6.2018

Ledare: Yttrandefrihet och ansvar

Rättegången mot nätpublikationen MV-lehti och personerna som har ansvarat för och medverkat i den är viktig för att skapa förståelse för vad yttrandefrihet betyder. I dess namn får man varken ljuga, stjäla eller förfölja.

10.6.2018

Ledare: Centern - ett finländskt under

Centern låter sig inte nedslås av lite sämre resultat i opinionsmätningarna. Målet är att vara störst också efter nästa val. I Finland har Centern klarat konststycket att bevara sin position.

9.6.2018

Ledare: Quo vadis Samlingspartiet?

Petteri Orpo fortsätter leda Samlingspartiet efter att enhälligt ha blivit omvald men partifolket är förvirrat eftersom åsikterna om vård- och landskapsreformerna varierar internt.

7.6.2018

Ledare: Rätt riktning med tariffzoner

Om allt går som planerat införs zoner i kollektivtrafiken i huvudstadsregionen vid årsskiftet. Det är en välkommen förändring även om priserna stiger en aning för dem som rör sig bara inom zonerna.

6.6.2018

Ledare: Principer och verklighet

Både Centern och Samlingspartiet ska godkänna nya principprogram på sina kongresser under veckoslutet. Den utomstående läsaren påminns om skillnaden mellan goda principer och den politik som omsätts i praktiken.

1.6.2018

Ledare: Inte underkänt men mycket valfrihetsläxor

Valfrihet kräver betydligt längre övergångstider och tryggade språkliga rättigheter anser grundlagsutskottet. Samlingspartiets reaktion blir avgörande.

30.5.2018

Ledare: Grundlagsutskottet – broms eller säkerhet

Beskyllningarna om att grundlagsutskottet är en reformbroms frodas igen i väntan på utlåtandet om vårdreformen.

27.5.2018

Analys: Regeringsplats livsviktig

Oppositionstiden har på många sätt gjort SFP gott, men när nästa regering bildas senast om ett år gäller det för SFP att komma med. Om det inte lyckas kan det ha långtgående konsekvenser.

26.5.2018

Ledare: Regeringen hänger på en skör tråd

De senaste dagarna har slagen mot vård- och landskapsreformerna duggat tätt. I praktiken betyder det att regeringen Sipiläs överlevnad är hotad.

25.5.2018

Ledare: Självdött experiment

Lyckligtvis har förnuftet segrat och experimentet att i grundskolan byta ut svenskan mot ett annat språk självdör på grund av ointresse.

24.5.2018

Ledare: En del jämlikare än andra

Utbildningen blir en av de framtida kommunernas största frågor. Redan nu är det stora skillnader i hur mycket kommunerna satsar på utbildningen.

20.5.2018

Ledare: Vården måste prioriteras, inte tidtabellen

Riksdagsbehandlingen av vård- och landskapsreformerna skapar nya konflikter så gott som dagligen. Den strama tidtabellen ställer till det, men den kan inte få diktera villkoren för vården i framtiden.

17.5.2018

Ledare: Tjänstemän och förtroende

I veckan har två ministerier fattat helt olika beslut om hur man ska förhålla sig till åtalade eller till och med dömda tjänstemän.

14.5.2018

Ledare: Regeringskonstellationer

Med ett knappt år till riksdagsvalet blir intresset för hurudan följande regering kan tänkas bli allt tydligare. Kan valresultatet och den regering som ska bildas efter det överraska?

13.5.2018

Ledare: Straff eller vård - är avkriminalisering en lösning?

Det är brottsligt att använda droger och det kan vara ett hinder för att söka sig till vård. De som vill avkriminalisera droganvändning har därför blivit fler. Men det finns inga enkla och snabba lösningar.

11.5.2018

Ledare: Nära och stabil dagvård

Det är brist på dagvårdsplatser på svenska i Helsingfors, särskilt i vissa områden. Det kan leda till att svenskan väljs bort.

3.5.2018

Ledare: Ovant för Samlingspartiet

Samlingspartiet brukar flyta lite ovanom sådana interna konflikter som andra partier råkar ut för. Nu kom flera krisungar slag i slag.

1.5.2018

Ledare: Både och när det gäller mathjälp

Vi har haft brödköer sedan 1990-talet. De är en skam för ett välfärdssamhälle men de kan inte ersättas med snabb tidtabell.

27.4.2018

Ledare: Lönegropen måste bort

Vården av barn – förr talade vi om dagvård, nu heter det småbarnspedagogik – väcker debatt. Det är bra med fler högtutbildade, och lönerna måste absolut höjas.

24.4.2018

Ledare: Avhopp leder till regeringsoro

Så kom det – det första avhoppet från Blå framtid sedan gruppen bildades efter Sannfinländarnas splittring i somras.

23.4.2018

Ledare: Tomt prat fyller inte klar nisch

Den nygrundade politiska rörelsen som vill förnya politikens former och partiernas sätt att arbeta är ute i ett angeläget ärende. Men det räcker inte.

16.4.2018

Ledare: Den nya politikertypen

Förtroendet för politiker och politik är inte särskilt högt i Finland. Ännu mer beklagligt är det att vi finländare inte tror på våra påverkningsmöjligheter.

@ginmansu på Twitter

Ledare: Pippi Långstrump får inga pluspoäng https://t.co/FJ2ng7rrJ9 #svenskspråkiga flickor #suomenruotsalaisettytötvoivathuonosti

Ledare: Soini, regeringen eller kvinnornas rättigheter https://t.co/nhZIJz9IDH #Soini #kvinnorsrättigheter #naistenoikeudet t

Ledare: Partiledarens omöjliga sits hbl.fi/artikel/en-omo…

Ledare: Se sanningen i vitögat, politiker! https://t.co/OzoJuhytEm #politik #politiikka

RT @Patrik_Harald: Fortum finansierar Uniperaffären via Irland – "Skatteflykt", säger kritiker hbl.fi/artikel/fortum…