Susanna Ginman

Susanna Ginman

Chef för opinionsavdelningen

Jag är Chef för ledar- och opinionredaktionen vid HBL, Västra Nyland och Östnyland. Jag skriver själv ledare om politik, Svenskfinland, utbildning och en hel del andra ämnen.

Senast publicerade artiklar

14.12.2018

Ledare: Regeringslöst Sverige i ny situation

Riksdagen i Sverige har haft sin andra statsministeromröstning men fortfarande utan resultat. 2019 ska Sverige ändå leva med en borgerlig budget, oberoende hurdan regeringen blir.

12.12.2018

Ledare: Skrupellöst och cyniskt

FN:s ramverk för migration är ett icke-bindande löst dokument som svarar på ett klart behov. Högerextrema rörelser har kapat diskussionen och sprider desinformation och lögner.

8.12.2018

Ledare: Ode – vårt nya vardagsrum

Det är sällsynt med ett så odelat varmt och positivt mottagande som centrumbiblioteket Ode har fått. Redan under den första dagen Ode var öppet sågs leende och lyckliga människor i och utanför den nya byggnaden.

5.12.2018

Krönika: Bröd och skådespel i vardagsrummet

Vad händer när man inbjuder till sådana aktiviteter i sitt hem som annars sker i offentliga rum?

4.12.2018

Ledare: Skyddet måste bli bättre, tvång är ingen lösning

Det finns inga skäl att vägra vaccinera barn, tvärtom är det bäst för barnen och för oss alla. Vaccineringstvång låter som en enkel lösning men kan leda fel.

2.12.2018

Ledare: Människor ska inte drivas till papperslöshet

Det gagnar ingen att det finns människor i Finland utan legal status, som tvingas leva i ett skuggrike. Det är illa för dem som drabbas och förråar hela vårt samhälle.

28.11.2018

Ledare: Respektlöst av regeringspartierna

Centerns och Samlingspartiets beslut att i praktiken stoppa behandlingen av medborgarinitiativet om att slopa arvsskatten är inte rejält.

26.11.2018

Ledare: Beställning på direkt politisk påverkan

Rörelsen Liike Nyt ställer upp i riksdagsvalet med målet att ha kandidater i alla valkretsar. Av förgrundsgestalterna ställer Harry Harkimo upp medan Mikael Jungner inte gör det.

24.11.2018

Ledare: Hur ser ett barnvänligt samhälle ut?

Barn och familjer är heta valteman. Partierna tävlar i barnvänlighet och familjeledighetsreformer. Men det räcker förstås inte med prat och goda föresatser.

23.11.2018

Ledare: Kan huvudstadsregionen växa klokt?

Helsingfors och hela huvudstadsregionen växer så det knakar. Urbaniseringen som fenomen är ett faktum, men det skulle gälla att växa så att människor har det bra.

21.11.2018

Ledare: Ta tag i utanförskap

Det finns en sprängkraft som också har politiska dimensioner i män som upplever att deras levnadsutrymme och möjligheter kringskärs. Det är viktigt att uppmärksamma, även om det varken är kvinnornas eller invandrarnas fel.

18.11.2018

Ledare: Vårdkvalitet ska mätas, också på svenska

Den nakna kejsaren! Det är associationen när det blir klart att vårdreformen inte innehåller resurser eller verktyg för att mäta vårdens kvalitet – trots att vi medborgare behöver verktyg när vi ska välja vårdproducent. Ett kvalitetsmått är vård på svenska.

17.11.2018

Ledare: Klimatet modetema i valet

Partiledarna prioriterar väldigt olika när de ska välja de viktigaste valfrågorna inför riksdagsvalet i april. Det visar HBL:s intervjuserie. Beträffande sina drömregeringar svävar många som vanligt på målet.

11.11.2018

Ledare: Ursäkter är viktiga i försoningsprocesser

Många grupper har blivit och en del blir fortfarande utsatta för grova oförrätter. I värsta fall är det myndigheter, alltså samhället, som behandlar människor totalt oförsvarligt.

9.11.2018

Ledare: Smidig trafik och naturvärden prioriteras

Helsingfors fick sig en knäpp på fingrarna också av Högsta förvaltningsdomstolen. Bara tre stadsboulevarder får grönt ljus. Det är glädjande att naturvärden respekteras.

3.11.2018

Ledare: De gröna återanvänder Haavisto

Det var väntat att De gröna skulle välja Pekka Haavisto till tillfällig ordförande och det skedde med så förkrossande siffror att de inte ens nämndes när valet var klart.

1.11.2018

Ledare: Räddar Haavisto De gröna?

På torsdagseftermiddagen meddelade Pekka Haavisto att han står till förfogande då De gröna ska välja en tillfällig ordförande på lördag. Allt tyder på att Haavisto blir vald.

30.10.2018

Ledare: Rädda nationalspråken!

Det är inte bara svenskan som är trängd, också finskan i Finland är hotad. Engelskan tränger undan finskan bland annat som akademiskt språk. Bra att finska språknämnden ryter till.

28.10.2018

Ledare: Det börjar med ett hem

Bostadslösheten är inte avskaffad, men faktum är att Finland är det enda land i EU där bostadslösheten under de senaste åren har minskat. En enkel insikt har styrt arbetet de senaste tio åren.

25.10.2018

Ledare: Grön skräck för röda siffror

Samma dag som De grönas Touko Aalto meddelade att han lämnar ordförandeskapet offentliggjordes en imagemätning med dramatiska siffror för partiet.

24.10.2018

Ledare: De gröna letar efter en ny ordförande

Touko Aalto avstår från sin ordförandepost för De gröna, som med mycket kort tidtabell väljer en tillfällig ordförande. Det visar hur svår situationen har varit för partiet.

21.10.2018

Ledare: Minoritet och majoritet med samma byggstenar

Vi som har svenska som modersmål i Finland använder samma byggstenar som de finskspråkiga när vi definierar vem vi är. Minoritetsupplevelsen kan hjälpa oss att förstå andra utsatta.

19.10.2018

Ledare: Hårda domar ger viktiga signaler

Det är brottsligt att förfölja människor och sprida lögner om dem, också på nätet. De domar Ilja Janitskin och Johan Bäckman fått i tingsrätten i Helsingfors är en viktig signal.

18.10.2018

Ledare: Vasa röstades ned igen – men kommer igen

Frågan om Vasa centralsjukhus ska läggas till de sjukhus som i framtiden ger omfattande jour röstades i dag ned i riksdagens social- och hälsovårdsutskott. Men det är knappast sista gången frågan behandlas.

15.10.2018

Ledare: Dilemma för De gröna

De grönas ordförande Touko Aalto är sjukskriven en månad till. Partiet har ett dilemma – å ena sidan är det viktigt att Aalto får den tid han behöver för att återhämta sig, å andra sidan behöver De gröna ett klart ledarskap inför valet.

12.10.2018

Ledare: Farsartat fintförsök av regeringen

Regeringen tycks vara desperat eftersom man måste ta till så uppenbart ovanliga metoder. Ett meddelande till riksdagen om regeringens sysselsättningspolitik blandar knappast bort kritikernas kort.

9.10.2018

Ledare: Nu duggar klimatförslagen tätt

Den nyaste rapporten från FN:s klimatpanel har fått stor uppmärksamhet. Bra så.

8.10.2018

Ledare: Hjälp oss att bli klimatsmarta

En halv grad mer eller mindre gör enorm skillnad i den globala uppvärmningen. Den insikten måste vi alla ta till oss. Sedan måste vi få hjälp med att vara klimatsmarta.

7.10.2018

Ledare: När nöden är stor ska svenskan fungera

Finland är ett tvåspråkigt land och de livsviktiga funktionerna ska fungera på båda språken. I praktiken är det tyvärr inte så alla gånger.

5.10.2018

Ledare: Farsartad och skamlig politik

Den senaste veckans händelser kring behandlingen av vårdreformen i riksdagen visar att regeringssämjan ligger på sitt yttersta. Regeringspartierna förnedrar sig och hela politiken.

30.9.2018

Ledare: Vi är alla nationalister

Det är ett misstag att ge extremnationalisterna monopol på känslor för fosterlandet – de utnyttjar dem för sina egna politiska syften. Vi bär alla på nationella känslor och det är inget att skämmas för.

27.9.2018

Ledare: Ajöss med alkoholproblemen

Det är glädjande att ungdomar dricker mindre alkohol och uppmuntrande att den nya alkohollagen hittills inte har lett till ökad konsumtion.

24.9.2018

Ledare: Ingen fjäder i hatten för regeringen

Riksdagens omröstning om förtroendet för utrikesminister Timo Soini (Blå) gav inga stilpoäng till regeringspartierna som än en gång måste föra en intern diskussion om spelregler, tonlägen och missförstånd.

22.9.2018

Ledare: Vårdreformen 3.0 – nystart eller utveckling

Allt fler politiker och experter lutar mot att den sittande riksdagen inte kommer att godkänna vård- och landskapsreformen. Den stora frågan är om och hur det går att undvika att allt startar på nytt, ännu en gång.

21.9.2018

Ledare: Pippi Långstrump får inga pluspoäng

Är det de mindre sammanhangen och den sociala kontrollen bland finlandssvenskar som gör att svenskspråkiga flickor mår sämre än både de finskspråkiga flickorna och alla pojkar?

20.9.2018

Ledare: Soini, regeringen eller kvinnornas rättigheter

Förtroendet för utrikesminister Timo Soini (Blå) mäts i riksdagen efter att han flera gånger har flaggat offentligt för sitt privata abortmotstånd. Inom regeringen tolkar man att det handlar om förtroendet för hela regeringen.

17.9.2018

Ledare: Partiledarens omöjliga sits

Partiledare är utsatta för ett korstryck som kan vara mycket svårt att bemästra. Särskilt svårt är det för unga och nya partiledare.

16.9.2018

Ledare: Se sanningen i vitögat, politiker!

Det svenska valet är det senaste exemplet på att förväntningarna styr uppfattningen om slutresultatet. De etablerade partierna vägrar att inse att de måste förändra sig om de vill överleva.

10.9.2018

Ledare: Bedömning av könskonsekvenser ger bättre beslut

Män har gynnats mer än kvinnor av regeringen Sipiläs politik. Det gäller säkert också många tidigare regeringar. Statsbudgeten måste utvärderas också från ett genusperspektiv.

7.9.2018

Ledare: Konkurrens på den grönrödgröna fronten

Partierna på den rödgröna sidan konkurrerar med varandra, särskilt De gröna och Vänsterförbundet. De två har mycket gemensamt men deras ordförande har helt olika framtoning.

5.9.2018

Ledare: Regeringen insåg att Finland är tvåspråkigt

Regeringen har äntligen insett att grundlagen förutsätter att vården i det tvåspråkiga Finland ska fungera också på svenska i tvåspråkiga landskap. Det tog tid!

4.9.2018

Ledare: Sipiläs svartvita statistik

Varför lämnar människor sina hem i till exempel Mellanöstern och Afrika? Är det för att de förföljs och hotas, eller för att de vill skapa sig en bättre framtid?

2.9.2018

Ledare: Besvikelse innanför och utanför

En rad riksdagsledamöter har redan meddelat att de inte ställer upp i valet i april. Många av dem har också uttryckt en viss besvikelse och oro kring hur politiken har utvecklats. Det är en oro som många väljare delar.

31.8.2018

Ledare: Folkmord och fredspris

Armén har utsatt rohingyerna i Myanmar (Burma) för brott mot mänskligheten och regeringen har inte skyddat dem. Det visar en färsk FN-rapport. Både armén och den politiska ledaren Aung San Suu Kyi tiger.

29.8.2018

Ledare: Fokusera på utbildningen

Flera partier lyfter upp utbildningen som ett tema inför riksdagsvalet. Det är befogat eftersom både den sittande och den föregående regeringen skar ned på utbildningsanslagen.

27.8.2018

Ledare: Trump trampade in på känslig sydafrikansk mark

24 år efter apartheidregimens fall i Sydafrika ägs odlingsmarken fortfarande främst av vita. Nu utvärderas en eventuell ändring av grundlagen. Donald Trump klampade in med ännu en felaktig tweet.

26.8.2018

Ledare: Barfotabarn behöver beskydd

Den senaste veckan har vi nåtts av en rad nyheter som handlar om barn och fattigdom. Ämnet är sådant att alla politiska aktörer säger sig ömma för det. Nu är det dags att faktiskt göra något och inte bara prata.

24.8.2018

Ledare: Hjältar som gör misstag

En av hjältarna från terrordådet i Åbo, Hassan Zubier, har ljugit och gjort sådant som är svårt att få att passa in i hjältebilden. Men det Zubier gjorde vid Åbo torg var hjältemodigt – oberoende av allt annat.

21.8.2018

Ledare: Värmeböljan och våra val

Hettan och algerna i sommar har skapat en bättre och välkommen insikt om att klimatförändringen påverkar oss alla. I Sverige får miljöfrågor högre prioritet inför valet.

19.8.2018

Ledare: Slutspurt för vård och landskap?

Sedan början av juli har det varit ganska tyst kring vård- och landskapsreformerna. Nu finns reformerna igen på löpsedlarna eftersom arbetet i riksdagen fortsätter.

@ginmansu på Twitter

Ledare: Skrupellöst och cyniskt https://t.co/qi2bsL0mPe #migration

Krönika: Bröd och skådespel i vardagsrummet hbl.fi/artikel/brod-o…

Ledare: Skyddet måste bli bättre, tvång är ingen lösning https://t.co/Mx0JM73DUY #mässling #vaccinering #tuhkarokko… twitter.com/i/web/status/1…