Susanna Ginman

Susanna Ginman

Chef för opinionsavdelningen

Jag är Chef för ledar- och opinionredaktionen vid HBL, Västra Nyland och Östnyland. Jag skriver själv ledare om politik, Svenskfinland, utbildning och en hel del andra ämnen.

Senast publicerade artiklar

26.5.2020

Ledare: Det har gått troll i ansiktsskydden

Den här eller nästa vecka ska en utredning om effekterna av ansiktsskydd bli klar. Då får vi förhoppningsvis en öppnare debatt om skydden.

Premium

23.5.2020

Värna om förtroendet i samhället

Förtroendet för samhället, dess institutioner och också medmänniskor, är något som uppskattas allt mer. Det ger samhället motståndskraft. Hur värnar vi om förtroendet, hur håller vi det vid liv?

Premium

19.5.2020

Ledare: Restauranglivet återvänder – försiktigt

När restaurangerna får öppna sina dörrar i början av juni innebär det ännu ett steg närmare normallivet, både konkret och symboliskt.

Premium

18.5.2020

Ledare: Håll gruffet på en högre nivå

Det är bra med politisk debatt, men Twitter är inte den bästa plattformen.

Premium

17.5.2020

Ledare: Kina och Indien i nyckelställning för våra mediciner

Under de senaste åren har vi fått vänja oss vid att den medicin vi ska köpa inte finns i apoteket. Pandemin aktualiserar problematiken ytterligare.

Premium

15.5.2020

Ledare: Den första kulmen avklarad

Regeringens uttryckliga mål är att hindra att covid-19 sprids. Man vill kväsa epidemin, men är samtidigt medveten om att det inte kan lyckas. Det blev klart vid fredagens regeringsinformation.

Premium

13.5.2020

Analys: Regler, rekommendationer och retorik

Under två månader av undantagsförhållanden har den offentliga debatten gått från en ytterlighet till en annan.

Premium

5.5.2020

Ledare: Det nya normala: risk och möjlighet

Regeringens långa lista på uppluckrade begränsningar betyder att vi går mot en normalare vardag, men inte den vi var vana vid före coronatiden.

Premium

30.4.2020

Ledare: Underliga signaler från lärarfacket OAJ och rektorerna

På onsdagskvällen beslöt regeringen att grundskolorna återgår till närundervisning om två veckor.

Premium

29.4.2020

Ledare: Lappviken måste få leva vidare

Helsingfors har ett ansvar för att miljön kring Lappvikens sjukhus bevaras och att arbetet för psykisk hälsa kan fortsätta där. Idétävlingen fungerade dåligt.

Premium

27.4.2020

Ledare: Låt de yngsta eleverna återgå till skolan

Redan den här veckan, innan övriga beslut om hur samhället stegvis kan öppnas, ska regeringen fatta beslut om skolorna. Åtminstone de yngre eleverna skulle må bra av närundervisning.

Premium

24.4.2020

Ledare: Svårare att öppna upp än stänga

Det var inget lätt beslut att införa begränsningar och restriktioner på grund av coronaepidemin. Men det är ännu svårare att frångå dem.

Premium

18.4.2020

Ledare: Vi blir fler, men vår andel minskar

Om tjugo år är vi svenskspråkiga i Finland några tusen fler än i dag. Eftersom inflyttningen till Finland ökar blir vår andel totalt sett ändå mindre. Inflyttarnas språkval är därför viktigt.

Premium

10.4.2020

Ledare: Världen är ett enda stort nätverk

Vi har haft fullt upp med att vänja oss vid vår nya verklighet och det har varit svårt att se något utöver den. Det är dags att lyfta blicken och ta in vad covid-19 betyder längre bort.

Premium

8.4.2020

Ledare: Utrustningsbrist visar att allt inte går som på Strömsö

Efter två-tre veckor av undantagsförhållanden är det klart att mycket har gått bra i kampen för att jämna ut kurvan med insjuknade i covid-19. Men inte allt.

Premium

31.3.2020

Ledare: Regeringen, presidenten och maktfördelningen i coronarepubliken

Bevittnar vi mitt i coronaepidemin en maktkamp mellan regeringen och presidenten? Maktfördelningen är fullständigt klar. Sauli Niinistö är ändå allt aktivare på sin presidentpost, också i frågor som inte finns på hans eget bord.

Premium

26.3.2020

Ledare: Begränsningar ska ha gränser

Våra grundläggande rättigheter begränsas i rask takt. Det är viktigt att epidemins framfart bromsas, men också att inskränkningar inte görs med för lätt hand.

Premium

20.3.2020

Ledare: Sunt förnuft, inte överbeskyddande eller respektlöst

Många som är över 70 har reagerat negativt på råden till dem i vår nya coronavardag. Det gäller inte alla, men som vanligt hörs de missnöjda mest. Oberoende av ålder har alla skäl att tänka efter ett varv till.

Premium

17.3.2020

Ledare: Vardagsproblem och stora principiella frågor

I och med att beredskapslagen tillämpas ändras vår vardag drastiskt. Situationen är historisk och berör även stora principiella frågor.

Premium

16.3.2020

Ledare: Historiskt undantagstillstånd i Finland för att skydda de äldre

Det är första gången beredskapslagen tillämpas i Finland i fredstid. De följande fyra veckorna är samhället nästan stängt.

Premium

14.3.2020

Ledare: Ledarskap krävs på alla nivåer – var din egen ledare

Genomslaget för coronarestriktioner har varit snabbt och brett. Statsminister Sanna Marins och president Sauli Niinistös tydliga kommunikation uppskattas för att det är tydligt och därmed lugnande.

Premium

12.3.2020

Ledare: Tuffa åtgärder ska skydda riskgrupper och vårdpersonal

Det är tuffa åtgärder regeringen tar till för att skjuta upp den egentliga epidemin och se till att många inte drabbas samtidigt. Ansvaret faller i slutändan på oss alla.

Premium

11.3.2020

Ledare: Skrota inte asylrätten, värna om den

Diskussionen om åtgärder som i praktiken helt kan skrota rätten att söka asyl är i full gång. Nu gäller det att ha en helhetsbild och inte låta skrämselpropagandan resultera i ett humanitärt lågvattenmärke.

Premium

6.3.2020

Ledare: Som brickor i ett ovärdigt spel

Bilder från gränsen mellan Grekland och Turkiet visar ett vidrigt och ovärdigt spel med människor som spelbrickor. Det ställer EU mot väggen.

Premium

2.3.2020

Rättelse: Rättelse: Ledaren 29.2.2019

I ledaren som publicerades 29.2.2019 om regeringen Marin var antalet ledamöter fel.

29.2.2020

Ledare: Gräl och goda nyheter för regeringen

Början av året har varit jobbig för regeringen men också fört med sig positiva signaler. Regeringsprogrammet och bristen på alternativ håller ihop de fem.

Premium

20.2.2020

Ledare: Världen kan inte stillatigande se på

I den syriska regimens och dess allierades offensiv mot Idlib tas ingen hänsyn till civila. Närmare en miljon är på flykt men kan inte ta sig vidare. Det är inte första gången i Syrien, eller på andra håll, och det gör det ännu värre.

Premium

19.2.2020

Ledare: Utredning i allas intresse, också Haavistos

En av de fyra punkter utrikesminister Haavisto anmäldes för till grundlagsutskottet, går vidare till förundersökning. Det är bra för inga oklarheter får leva kvar.

Premium

15.2.2020

Språklig enfald eller mångfald

Det är dags för en modernisering av språkregistreringen, men det måste göras på ett sätt som garanterar språkminoriteternas rättigheter.

Premium

12.2.2020

Ledare: Visst ska vi ta emot ensamma flyktingbarn

Inrikesminister Maria Ohisalos (Gröna) förslag att Finland ska ta emot ensamkommande flyktingbarn som har fastnat på de grekiska öarna är välkommet. Detaljerna är oklara men det finns bara ett möjligt svar.

Premium

10.2.2020

Ledare: Yttrandefrihet, politik och juridik

Handlar det om juridik eller politik när en riksdagsledamots uttalande i debatten om regeringsprogrammet tolkas som hets mot folkgrupp?

Premium

9.2.2020

Ledare: Rätt riktning inom äldreomsorgen – fler steg behövs

Det är ett steg i rätt riktning att lagstifta om personaldimensioneringen inom äldreomsorgen, men många problem återstår.

Premium

5.2.2020

Ledare: Mot hatretorik och rasism vid riksmötesöppning

Både president Sauli Niinistö och riksdagens talman Matti Vanhanen tog inför riksdagen upp det hårda debattklimatet. Det är viktigt att rikets högsta ledning signalerar att det är dags för besinning.

Premium

1.2.2020

Ledare: Är Svenskfinland hotat?

Den dramatiska ökningen av tvåspråkiga bland finlandssvenskarna i en färsk barometer är en stor förändring som väcker många frågor. Är Svenskfinland hotat? Vittrar SFP:s väljarbas sönder?

Premium

28.1.2020

Ledare: När du inte duger i arbetslivet

Målet med hög sysselsättning kan inte nås så länge arbetslivet innehåller så mycket diskriminering som i dag. Det drabbar funktionsnedsatta, kvinnor, romer, invandrade, unga.

Premium

25.1.2020

Ledare: Ministermedarbetarnas insats kan faktiskt spara

Den nuvarande regeringens stora antal specialmedarbetare har väckt uppmärksamhet främst eftersom det är en kostnad. I längden kan det visa sig bli en besparing.

Premium

19.1.2020

Ledare: Mutor – nej tack ... eller kanske?

En färsk enkät visar att det bland 18–30-åringar finns en principiell beredskap att betala mutor, ge gåvor eller gentjänster till myndigheter. Det förvånar eftersom Finland hör till de minst korrumperade länderna i världen.

Premium

17.1.2020

Ledare: Nedbantad vårdreform med primärvård i fokus

Planen är att riksdagen ska få alla lagar om vårdreformen inom det här året. Primärvården får mera resurser redan innan det.

Premium

14.1.2020

Ledare: 24 timmar som ställer till det

Lönenivån i den kvinnodominerade vårdbranschen är inte bara en jämställdhetsfråga utan också en ödesfråga. När dessutom konkurrenskraftsavtalets arbetstidsförlängning har gällt särskilt den offentliga sektorn blir ekvationen ännu svårare.

Premium

10.1.2020

Ledare: Trenden bröts, trycket lättar lite för SDP och C

Partierna följer alltför noga med opinionsmätningar. Yles färska mätning får SDP och Centern att andas lite lättare, trots att förändringarna ligger inom felmarginalen.

Premium

9.1.2020

Ledare: Född i fel kropp

Upplevelsen av att vara född i fel kropp med fel könsidentitet har blivit klart vanligare. Det är viktigt att respektera upplevelsen men när det gäller en del unga är det också viktigt att inte rusa i väg.

Premium

23.12.2019

Ledare: Människovärdet viktigast

Julen har olika innebörd och betydelser för oss människor. Till julens budskap hör omtanke om dem som av olika orsaker och på olika sätt har svårt att klara sig.

Premium

20.12.2019

Ledare: Särlösning säkrar svenskan?

Nyland blir inte ett enda enormt vårdlandskap utan delas in i fyra landskap, Helsingfors och HUS. Det ger bättre möjligheter till vård på svenska. Mycket är ändå öppet.

Premium

19.12.2019

Ledare: Förtroendet starkt i Finland

Tilliten och förtroendet anses vara de nordiska ländernas trumfkort och det är glädjande att se att förtroendet är stort också bland de som är födda på annat håll men bor i Finland.

Premium

18.12.2019

Analys: Lögner, läckor och granskning

De senaste veckorna har visat hur debattkulturen och retoriken på sociala medier har överförts till den politiska debatten. Det är ingen bra utveckling.

Premium

15.12.2019

Ledare: Ta tag i problemen!

Det finns mycket att glädja sig över i Finlands färskaste Pisaresultat. Men fokus måste ligga på de oroväckande trenderna.

Premium

12.12.2019

Ledare: Svårlöst dagisolaglighet

En svår situation som har pågått länge har nu lett till att Helsingfors stad inte kan följa lagen och måste erbjuda svenskspråkiga barn plats i finska daghemsgrupper.

Premium

10.12.2019

Ledare: Skydda och skipa rättvisa hemma

Antti Rinnes regering har utåt framstått som passiv i förhållande till de finländare, barn och vuxna, som befinner sig i lägret al-Hol i Syrien. Det är bra att det ändå har hänt saker.

Premium

8.12.2019

Ledare: Sanna Marins dubbla ansvar

När SDP valde Sanna Marin framför Antti Lindtman som sin kandidat till statsminister innebär det en nyprofilering för SDP.

Premium

3.12.2019

Ledare: Rinne går, regeringen består?

Händelseförloppet som ledde till att Antti Rinnes regering avgick är minst sagt ovanligt. Vi har gått från en mycket stabil politisk kultur till något helt annat, som framstår som ett maktspel. Det skapar inte förtroende.

Premium

@ginmansu på Twitter

@jmtberner Ja, det har säkert inverkat. Man kan inte kräva att folk ska använda produkter som inte finns. Nu är ju… twitter.com/i/web/status/1…

Värna om förtroendet i samhället hbl.fi/artikel/varna-… Hur skapar man det förtroende i samhället som nu hyllas, o… twitter.com/i/web/status/1…

@JariTervo1 Onnea! Rotuvalinta meni ihan oikein!