Susanna Ginman

Susanna Ginman

Chef för opinionsavdelningen

Jag är Chef för ledar- och opinionredaktionen vid HBL, Västra Nyland och Östnyland. Jag skriver själv ledare om politik, Svenskfinland, utbildning och en hel del andra ämnen.

Senast publicerade artiklar

18.2.2019

Ledare: Politiska beslut krävs om sexhandelsoffer

Finland har förbundit sig vid att förhindra att offer för människohandel utsätts för samma sak på nytt. Nu krävs politisk vilja för att leva upp till det.

Premium

14.2.2019

Ledare: Bra att backa och kolla

Det var ett klokt beslut att återsända underrättelselagarna till utskotten, som ännu ska höra grundlagsutskottet.

Premium

12.2.2019

Ledare: Segt in i det sista – innehållet viktigare än tidtabellen

Grundlagsutskottet behöver mera tid för att komma fram till sitt utlåtande om vård- och landskapsreformen än dess ledning eller tjänstemän trodde.

Premium

9.2.2019

Ledare: Värderingar och valkampanj

Inför valet har vi redan upplevt en rad diskussioner om olika värderingsfrågor. Klimatförändringen, invandringen, sexualbrott, äldreomsorgen.

Premium

6.2.2019

Krönika: Har inget hänt på 23 år?

Det borde vara rutin att erbjuda information om psykiskt stöd vid allvarliga sjukdomar. I många fall fungerar det, men inte i alla.

Premium

4.2.2019

Ledare: Hela havet stormar inför valet

De två stora borgerliga partierna Centern och Samlingspartiet har olika preferenser när det gäller vem man vill samarbeta med i nästa regering.

Premium

1.2.2019

Ledare: Skärpning politiker!

Det har varit sorgligt att höra politiker från de stora partierna vältra över skulden på varandra för vanvården inom äldreomsorgen.

Premium

29.1.2019

Ledare: Folket suktar inte efter strängare straff

Inför val tycks politiker gärna lyfta fram krav på strängare straff. Det gör man ofta med hänvisning till folkets rättsuppfattning. Men folket ser helst preventiva åtgärder.

Premium

28.1.2019

Ledare: Esperi Care – toppen av ett isberg

Låt oss hoppas att Valviras ingripande mot Esperi Cares verksamhet i Kristinestad blir en vändpunkt. Vi behöver inte fler exempel på bristande omsorg.

Premium

27.1.2019

Ledare: Äntligen integrationsdebatt

Riksdagens revisionsutskott kom förra veckan med konkreta förslag om hur integrationen av invandrare borde förbättras. Det ledde till en välkommen debatt.

Premium

25.1.2019

Ledare: Problemen tornar upp sig

I månadsskiftet januari-februari borde riksdagens grundlagsutskott vara klart med sitt betänkande om vård- och landskapsreformen. Det är avgörande för reformerna, men redan nu hopar sig problemen.

Premium

19.1.2019

Ledare: Sexualbrott färgar valkampanjen

Debatten kring sexualbrotten mot barn med misstänkta utländska förövare påverkar stödet till partierna och valkampanjen. Det märks i de nyaste mätningarna.

Premium

15.1.2019

Ledare: Är flyktingarna eller sexbrotten problemet?

Den offentliga debatten kring utredningarna om sexualbrott mot barn och unga har minst två, helt olika, utgångspunkter.

Premium

13.1.2019

Val och kval för SFP

Utgångsläget för SFP inför vårens riksdagsval är på många sätt bra. Partiets väljarkår har fått många konkreta bevis på att SFP behövs i regeringen.

Premium

12.1.2019

Ledare: Knapphetens psykologi och politik

Människor som hela tiden kämpar med och mot fattigdom är desperata och ser påfallande ofta självmord som en utväg.

Premium

10.1.2019

Ledare: Olika regler för olika aktörer

Hur det går med vård- och landskapsreformen är fortfarande oklart. Ändå har riksdagen i ett sent skede fått nya lagar som anknyter till reformerna.

Premium

6.1.2019

Ledare: Spegel, spegel på väggen där – säg mig vem som störst är

En lyckad kandidatnominering är a och o för partiernas valframgång. En analys av de tre största partiernas kandidater i de tre senaste riksdagsvalen visar på intressanta skillnader.

Premium

2.1.2019

Ledare: Brott och härkomst

Blir brott ännu värre om de begås av icke-finländare? Alla är och ska vara lika inför lagen. Ett avskyvärt brott är avskyvärt oberoende av förövarens härkomst.

Premium

31.12.2018

Ledare: Tudelade minnen i ny tappning

I fjol firade vi minnesåret 1918, som bjöd på minnen i många olika former. Otaliga böcker gavs ut, många pjäser och filmer visades. Fortfarande lever två traditioner sida vid sida.

Premium

29.12.2018

Ledare: Allt kan inte mätas i pengar

Dragkampen om Lappvikens sjukhus och parken omkring har pågått länge, i minst 30 år. I torsdags sade staden upp de nuvarande hyresgästerna. Det är olyckligt.

Premium

25.12.2018

Ledare: Så blir den stora staden lite mindre

Helsingfors använder sig för första gången av deltagande budgetering. Drygt fyra miljoner anslås till projekt som helsingforsare har föreslagit.

Premium

23.12.2018

Ledare: Vi behöver stillheten och tystnaden

På julafton tystnar samhället och larmet avtar förhoppningsvis också i våra sinnen. Men snart går allt igen på högvarv.

Premium

19.12.2018

Ledare: Olika steg i klimatpolitiken

Näringslivet har ställt sig i framkant i arbetet mot klimatförändringen medan politiken på nationell nivå inte har kommit lika långt. På torsdag ska åtta riksdagspartier presentera en gemensam linje.

Premium

15.12.2018

Ledare: Svaga signaler om att slopa finskan

Nya trender i ungdomars språkstudier och språkanvändning kan innebära helt nya framtidsscenarier.

14.12.2018

Ledare: Regeringslöst Sverige i ny situation

Riksdagen i Sverige har haft sin andra statsministeromröstning men fortfarande utan resultat. 2019 ska Sverige ändå leva med en borgerlig budget, oberoende hurdan regeringen blir.

12.12.2018

Ledare: Skrupellöst och cyniskt

FN:s ramverk för migration är ett icke-bindande löst dokument som svarar på ett klart behov. Högerextrema rörelser har kapat diskussionen och sprider desinformation och lögner.

8.12.2018

Ledare: Ode – vårt nya vardagsrum

Det är sällsynt med ett så odelat varmt och positivt mottagande som centrumbiblioteket Ode har fått. Redan under den första dagen Ode var öppet sågs leende och lyckliga människor i och utanför den nya byggnaden.

5.12.2018

Krönika: Bröd och skådespel i vardagsrummet

Vad händer när man inbjuder till sådana aktiviteter i sitt hem som annars sker i offentliga rum?

4.12.2018

Ledare: Skyddet måste bli bättre, tvång är ingen lösning

Det finns inga skäl att vägra vaccinera barn, tvärtom är det bäst för barnen och för oss alla. Vaccineringstvång låter som en enkel lösning men kan leda fel.

2.12.2018

Ledare: Människor ska inte drivas till papperslöshet

Det gagnar ingen att det finns människor i Finland utan legal status, som tvingas leva i ett skuggrike. Det är illa för dem som drabbas och förråar hela vårt samhälle.

28.11.2018

Ledare: Respektlöst av regeringspartierna

Centerns och Samlingspartiets beslut att i praktiken stoppa behandlingen av medborgarinitiativet om att slopa arvsskatten är inte rejält.

26.11.2018

Ledare: Beställning på direkt politisk påverkan

Rörelsen Liike Nyt ställer upp i riksdagsvalet med målet att ha kandidater i alla valkretsar. Av förgrundsgestalterna ställer Harry Harkimo upp medan Mikael Jungner inte gör det.

24.11.2018

Ledare: Hur ser ett barnvänligt samhälle ut?

Barn och familjer är heta valteman. Partierna tävlar i barnvänlighet och familjeledighetsreformer. Men det räcker förstås inte med prat och goda föresatser.

23.11.2018

Ledare: Kan huvudstadsregionen växa klokt?

Helsingfors och hela huvudstadsregionen växer så det knakar. Urbaniseringen som fenomen är ett faktum, men det skulle gälla att växa så att människor har det bra.

21.11.2018

Ledare: Ta tag i utanförskap

Det finns en sprängkraft som också har politiska dimensioner i män som upplever att deras levnadsutrymme och möjligheter kringskärs. Det är viktigt att uppmärksamma, även om det varken är kvinnornas eller invandrarnas fel.

18.11.2018

Ledare: Vårdkvalitet ska mätas, också på svenska

Den nakna kejsaren! Det är associationen när det blir klart att vårdreformen inte innehåller resurser eller verktyg för att mäta vårdens kvalitet – trots att vi medborgare behöver verktyg när vi ska välja vårdproducent. Ett kvalitetsmått är vård på svenska.

17.11.2018

Ledare: Klimatet modetema i valet

Partiledarna prioriterar väldigt olika när de ska välja de viktigaste valfrågorna inför riksdagsvalet i april. Det visar HBL:s intervjuserie. Beträffande sina drömregeringar svävar många som vanligt på målet.

11.11.2018

Ledare: Ursäkter är viktiga i försoningsprocesser

Många grupper har blivit och en del blir fortfarande utsatta för grova oförrätter. I värsta fall är det myndigheter, alltså samhället, som behandlar människor totalt oförsvarligt.

9.11.2018

Ledare: Smidig trafik och naturvärden prioriteras

Helsingfors fick sig en knäpp på fingrarna också av Högsta förvaltningsdomstolen. Bara tre stadsboulevarder får grönt ljus. Det är glädjande att naturvärden respekteras.

3.11.2018

Ledare: De gröna återanvänder Haavisto

Det var väntat att De gröna skulle välja Pekka Haavisto till tillfällig ordförande och det skedde med så förkrossande siffror att de inte ens nämndes när valet var klart.

1.11.2018

Ledare: Räddar Haavisto De gröna?

På torsdagseftermiddagen meddelade Pekka Haavisto att han står till förfogande då De gröna ska välja en tillfällig ordförande på lördag. Allt tyder på att Haavisto blir vald.

30.10.2018

Ledare: Rädda nationalspråken!

Det är inte bara svenskan som är trängd, också finskan i Finland är hotad. Engelskan tränger undan finskan bland annat som akademiskt språk. Bra att finska språknämnden ryter till.

28.10.2018

Ledare: Det börjar med ett hem

Bostadslösheten är inte avskaffad, men faktum är att Finland är det enda land i EU där bostadslösheten under de senaste åren har minskat. En enkel insikt har styrt arbetet de senaste tio åren.

25.10.2018

Ledare: Grön skräck för röda siffror

Samma dag som De grönas Touko Aalto meddelade att han lämnar ordförandeskapet offentliggjordes en imagemätning med dramatiska siffror för partiet.

24.10.2018

Ledare: De gröna letar efter en ny ordförande

Touko Aalto avstår från sin ordförandepost för De gröna, som med mycket kort tidtabell väljer en tillfällig ordförande. Det visar hur svår situationen har varit för partiet.

21.10.2018

Ledare: Minoritet och majoritet med samma byggstenar

Vi som har svenska som modersmål i Finland använder samma byggstenar som de finskspråkiga när vi definierar vem vi är. Minoritetsupplevelsen kan hjälpa oss att förstå andra utsatta.

19.10.2018

Ledare: Hårda domar ger viktiga signaler

Det är brottsligt att förfölja människor och sprida lögner om dem, också på nätet. De domar Ilja Janitskin och Johan Bäckman fått i tingsrätten i Helsingfors är en viktig signal.

18.10.2018

Ledare: Vasa röstades ned igen – men kommer igen

Frågan om Vasa centralsjukhus ska läggas till de sjukhus som i framtiden ger omfattande jour röstades i dag ned i riksdagens social- och hälsovårdsutskott. Men det är knappast sista gången frågan behandlas.

15.10.2018

Ledare: Dilemma för De gröna

De grönas ordförande Touko Aalto är sjukskriven en månad till. Partiet har ett dilemma – å ena sidan är det viktigt att Aalto får den tid han behöver för att återhämta sig, å andra sidan behöver De gröna ett klart ledarskap inför valet.

12.10.2018

Ledare: Farsartat fintförsök av regeringen

Regeringen tycks vara desperat eftersom man måste ta till så uppenbart ovanliga metoder. Ett meddelande till riksdagen om regeringens sysselsättningspolitik blandar knappast bort kritikernas kort.

@ginmansu på Twitter

Ledare: Berner håller stilen https://t.co/9uCfPj7bC1 #berner #keskusta

RT @mgestrin: Privat bolag tar över morgonutdelningen i Västnyland hbl.fi/artikel/privat…

Ledare: Segt in i det sista – innehållet viktigare än tidtabellen https://t.co/17vteC3ABV #vårdreform #sote