Stina Jäderholm

Stina Jäderholm

Reporter

Senast publicerade artiklar

26.2.2020

När rätt medicin blir en bristvara

Vänta inte med apoteksbesöket tills det bara finns en eller två tabletter kvar i burken där hemma. Allt oftare uppstår det störningar i medicintillgången, nästan 1 700 gånger i fjol. Fimea gör vad de kan och har i år introducerat en sökmaskin där läkare kan kolla upp medicinläget innan de skriver ut sina recept.

Premium

20.2.2020

Ska det äntligen bli något av den gamla sjukhustomten?

Det kan bli fjärde gången gillt. Bolaget Kuusikkoaho har tillsammans med Lujatalo Oy äntligen kommit med preliminära planer på hur de kan sanera och bygga till på stadens tomt vid Lundagatan för att skapa boende och service för äldre stadsbor.

Premium

19.2.2020

Dubbla räkningar till Borgå sjukhus kunder

Ett tekniskt fel i HUS faktureringssystem postade över tusen dubbelräkningar till Borgå sjukhus kunder.

Premium

18.2.2020

Alla besök av Borgåhemvården planeras snart av ett optimeringsprogram – hemvårdarna själva är missnöjda

Nu kan hemvårdarna i Borgå få mer tid för klienterna och bland annat tillgång till en egen lugn vrå i skolor och daghem där de kan äta sin lunch. Ändå är en stor del av hemvårdarna negativt inställda till det nya optimeringssystemet som kallas Procomp. Vad beror det på?

Premium

17.2.2020

Ett överutbud av barnskötare, alltför få barnträdgårdslärare

Det är de arbetssökandes marknad konstaterar ledaren för småbarnspedagogiken i Borgå. Det gäller i allra högsta grad för barnträdgårdslärarna.

Premium

17.2.2020

"Nyttan av Apotti kan inte mätas i pengar"

Över 200 miljoner euro har datasystemet Apotti kostat HUS fram till slutet av 2020 och mycket dyrare kommer det att bli. På Borgå sjukhus är alla anställda inte övertygade om att det är väl använda pengar. HUS chefsöverläkare försvarar satsningen.

Premium

14.2.2020

Specialkunnande är på kort i kommunerna

Vad kan en kommun ta sig till när viktiga lediga tjänster inte får en enda behörig sökande? När det inte ens hjälper att höja lönen och när rekryteringsbolag försöker med utpressning.

11.2.2020

Kristel Pynnönen tog över ordförandeklubban i viktig Borgånämnd

Stadsutvecklingsnämnden i Borgå har stor makt och ett brett verksamhetsområde. Under den här fullmäktigeperioden har ordförandeskapet i nämnden delats på två plus två år, en inte så lyckad lösning tycker ordförande nummer två Kristel Pynnönen.

Premium

10.2.2020

Nya regler införs på vårdcentralen i Näse

Läkare och skötare vid hvc i Borgå bokas från mitten av mars enligt samma modell som redan nu används inom munhälsovården. Man kan inte längre boka tid hos en viss läkare eller skötare. Också den brådskande mottagningen får nya regler.

Premium

10.2.2020

Kommentera nya planer på förbindelsetrafik

En del öar i Sibbo och Borgå som tidigare omfattats av förbindelsetrafik kan från 2021 bli utan trafik om de saknar registrerad bofast befolkning och näringsverksamhet. Däremot planeras fler sommarturer på rutten i Borgå. Åsikter om planerna kan lämnas under februari månad.

Premium

6.2.2020

Sexton får gå från Ensto i Borgå

De senaste samarbetsförhandlingarna vid Ensto flyttar tillverkningen av värmeelement från Borgå till Estland och leder till att sexton anställda sägs upp. Senast sommaren 2019 sparkades ett trettiotal tjänstemän vid Enstos Borgåenhet.

Premium

5.2.2020

Borgå förbereder sig för att dra åt svångremmen

Borgå stads ekonomi försvagas och prognosen för bokslutet tyder på ett nollresultat. Beredningen av nästa budget börjar redan den här månaden och då bedöms ekonomiska utsikter, risker och effektiveringsåtgärder på längre sikt.

Premium

4.2.2020

Borgå gymnasium får ansiktslyftning – den här gången ska färgen fastna på väggarna

Fasaderna ska sandblästras och målas och fönsterbågarna ska rustas upp vid anrika Borgå gymnasiums huvudbyggnad. När väggarna målades senast, på 1990-talet, föll färgen av i stora sjok redan efter bara några veckor.

Premium

30.1.2020

Snart ges vård vid behov i alla östnyländska hem 24/7

Det nya hemsjukhuset för hela östra Nyland inleder sin verksamhet den första april. Främst är målgruppen vuxna palliativa patienter och personer med allvarliga infektioner som kräver intravenös vård, men som kan vårdas hemma.

30.1.2020

Borgå Energis tomtplan behandlas på nytt

Efter diskussion med Kommunförbundet har Borgå stads ledande tjänstemän beslutat att planen kring Borgå Energis centrumtomt ska läggs fram på nytt, på grund av jäv.

Premium

29.1.2020

Två skolor fortsätter i östra Borgå

Efter en rätt så jämn, 27-24, omröstning i Borgåfullmäktige står det klart att man inte bygger ett skolcentra i Sannäs. Skolorna i Illby och Sannäs ska sättas i skick, men mycket är oklart när det gäller nivån på uppsnyggningen och vad arbetet får kosta.

28.1.2020

På lördag kör sjukhuspersonalen i Borgå med Apotti

Borgå sjukhus, och flera andra HUS-sjukhus, går på lördag över till patientdatasystemet Apotti. Man räknar med en övergångstid på kring fyra veckor, och under den tiden kan det uppstå längre köer till exempel i jourverksamheten.

Premium

26.1.2020

KOLUMN: Det är aldrig för sent att läsa lagen

Först hade jag mött ett par i min egen ålder, en man och en kvinna. De kunde säkert klassificeras som en övervakad grupp. Om det var han som övervakade henne eller tvärtom kan jag inte ta ställning till.

Premium

25.1.2020

Alarmbesök blir mångdubbelt dyrare i Sibbo

Omställningen blir stor och kostnaderna stiger mycket för klienterna. Sibbo går in för nya system för trygghetstelefonerna från början av februari. Information har gått ut, men frågan är om alla berörda verkligen har nåtts.

24.1.2020

Nu är det tid att vårda stadens fastigheter

Borgå stads nya lokalitetsdirektör Mikko Silvast har tagit över tyglarna. Staden har satsat mycket på saneringar och reparationer under de senaste åren. Nu är det dags att flytta tyngdpunkten till fastighetsskötsel och underhåll.

Premium

21.1.2020

Ny direktör vill skynda långsamt

Det är inte bråttom med att besluta om framtiden för Epoon koulu, anser nya bildningsdirektören i Borgå. Dagvårdsutredningen vill hon också skjuta fram.

Premium

21.1.2020

Borgå fortsätter utreda samarbete med Askola

Stadsstyrelsen i Borgå har godkänt fortsatt beredning, med utomstående sakkunnighjälp, om att ta över ansvaret för social- och hälsovårdstjänsterna i grannkommunen Askola.

18.1.2020

Nu brinner det i knutarna för småskolorna i Lovisa

Senast den 15 april måste stadsfullmäktige i Lovisa få alla utredningar och fakta om Pernå kyrkoby skola, Teutjärven koulu, Kuggom daghem och Lekgården för att kunna klubba igenom indragningsbesluten i tid. Föräldrarna som motsätter sig indragningarna ger inte upp.

Premium

18.1.2020

Begravningarna är många fler än dopen i de svenska församlingarna

I de östnyländska svenska församlingarna döps de flesta nyfödda. Namngivningar är mer sällsynta. Trots det minskar antalet medlemmar med fart i alla tre församlingarna.

Premium

14.1.2020

Majbergstrafiken måste snabbt få en lösning - "Det går inte med bara en bilväg och inga bussar"

Redan om en vecka kommer stadsutvecklingsnämnden i Borgå att diskutera nya väglösningar för trafiken till och från bostadsområdet Majberget. Något måste göras säger ordförande Kristel Pynnönen.

Premium

13.1.2020

Diskussionsmöte om Epoon koulu på onsdag

Det finns fler framtidsalternativ för skolan i Ebbo i Borgå. Föräldrar och andra invånare kallas till möte på onsdag.

13.1.2020

Borgå Energi håller fast vid Fennovoima

Nu räknar man att Fennovoimas kärnkraftverk i Pyhäjoki ska stå färdigt först 2028. Borgå Energi äger en andel på ungefär 0,5 procent av projektet.

10.1.2020

Kolumn: Bosatt i Lovisa i tio år

För den som bor på glesbygden vill jag påstå att det inte är någon större skillnad vilken stad skattepengarna går till. Glesbygd är glesbygd och där kan man inte vänta sig några större satsningar.

Premium

10.1.2020

Lovisafusionen har gett minus och plus

Byarna har förlorat en del service men skatterna har inte stigit på samma sätt som i små kommuner, säger stadsdirektören. Nya Lovisa lyckas inte med marknadsföringen, beslutsfattandet saknar dynamik och ledningen saknar ekonomiskt kunnande. Den bredsidan avfyras av nuvarande förtroendevalda och tidigare kommundirektören Ralf Sjödahl.

Premium

3.1.2020

Ska pedagogiken, pengarna eller känslorna bestämma skolplacering?

Placeringen av nya Söderkulla skola väcker många känslor. Bildningssektionerna, bildningsutskottets majoritet och många föräldrar vill att skolan byggs vid Kompassgränd. Kommundirektör Mikael Grannas vill inte ens diskutera ett sådant alternativ utan föreslår en ny svensk skola vid Fröken Miilis väg.

Premium

2.1.2020

Gymnastiksalen är bäst, och Eiffeltornet

Nya Strömborgska skolan öppnade på torsdagen med högtidlig bandklippning vid alla elevingångar. Jullovet blev kort i Borgå i år men för nya Ströhös elever väntade ännu en julklapp, ett skolhus med många nya funktioner.

Premium

31.12.2019

Careeria fick stor donation

Bokslutet för den nya yrkesutbildarens första år blir kanske positivt efter en riklig donation av Point College, på 2,6 miljoner euro.

Premium

18.12.2019

Energitomten gör ny runda till nämnden

Det kan bli en spännande omröstning om detaljplanen för energitomten i januari i stadsutvecklingsnämnden. Nämndens ordförande anses plötsligt vara jäv i tomtfrågan.

Premium

18.12.2019

Ny räddningsstation hägrar i Sibbo

Det blir tredje gången gillt hoppas räddningsdirektören. Sibbo planerar igen för en ny räddningsstation, en station som kan stå färdig 2022.

Premium

13.12.2019

Apotti får miljonerna att rulla

Ska Östnyland gå med i Apotti och vad händer om kommunerna väljer att inte ta del av det svindyra klient- och patientdatasystemet? Beslut måste tas i vår.

Premium

12.12.2019

Kyrkoby skola är dödsdömd

En majoritet av Lovisafullmäktige röstade mot att Pernå kyrkoby skola skulle få fortsätta sin verksamhet efter våren 2020. Föräldrarna har kämpat länge för att få behålla skolan.

Premium

11.12.2019

Haddom skola bevaras, Kyrkoby skola och två daghem dras in

Det blev jämna omröstningar om byskolorna vid Lovisafullmäktiges budgetmöte. En stor del av Haddom skolas föräldrar hade ställt upp på en demonstration före mötet, och det gav utdelning.

Premium

11.12.2019

Rädda byskolorna

Barn, föräldrar och far- och morföräldrar demonstrerade på onsdagskvällen i snålblåsten utanför Harjurinteen koulu i Lovisa. Stadsfullmäktige skulle snart samlas.

Premium

11.12.2019

Vårberga skola har för många elever

Trots alla domedagsprofetior om att elevantalet i Borgåskolorna går i en brant kurva nedåt måste man nu vidta åtgärder för att minska på antalet elever vid Vårberga skola.

Premium

11.12.2019

Östersundomplan påverkar Borgå vattens planer

Borgå vatten ger inte upp. Inom bolaget tror man att framtiden inbegriper ett vattenrör från Nordsjö till Borgå, trots att generalplanen för Östersundom nu har kraschat.

Premium

8.12.2019

Utomhusbassäng vid simhallen eller i Kokon

I samband med budgetbehandlingen i fjol reserverades ett planeringsanslag för ett utomhusbad i Borgå. Ett förslag är nu klart men kostnaderna är fortfarande i det blå.

6.12.2019

"Vi lyckades bevara Finlands självständighet"

Eero Anttila, 98 år, är en av femton krigsveteraner som får skaka hand med president Sauli Niinistö på självständighetsmottagningen. Anttilas goda syn och goda luktsinne räddade hans pluton under fortsättningskriget.

5.12.2019

Strejk vid Sköldvikindustrierna

Anläggningarna på Sköldvikområdet går på minimieffekt och produktionen har stoppats från måndagsmorgon till och med onsdag. Industrifacket strejkar i tre dagar, men bemanningen vid Nestes och Borealis anläggningar är nästan lika stor som under normal produktion.

Premium

4.12.2019

Sibbojubilar minns telefax och usla telefonlinjer

Birgit Gritt Lindroos är en riktig Sibbovarg och därför drog hon också sitt strå till stacken när debattens vågor gick höga i början av 1950-talet när kommunen skulle få ett eget vapen. Gritt fyllde 90 år på måndagen.

Premium

3.12.2019

Nu mäts kvaliteten på äldrevården

I servicehemmen i Borgå är man bra på att aktivera sina klienter socialt, men de borde få mer att säga till om i alla beslut som berör dem själva. Man borde också rensa bland de äldres psykmediciner. Geriatriker Harriet Finne-Soveri har granskat kvaliteten på vården på alla Borgås servicehem, också de privata.

Premium

27.11.2019

Stor principiell fråga

Det handlar bland annat om värden, säger Hem och Skolas ordförande i Sannäs som en kommentar till skolutredningen. Nu gäller det för politikerna att håll fast vid sina åsikter och att visa om de värdesätter också landsbygden i Borgå.

Premium

27.11.2019

Långa köer till vaccinering på Äppelbacken

Allmänna vaccinationstillfällen mot säsonginfluensa samlar de stora massorna i Borgå. Att hitta rätt lokal för vaccineringarna är däremot inte lätt. Helst borde man kunna erbjuda en plats som är lätt tillgänglig och med tillräckligt stora väntrum. I Sibbo satsar man på vaccinering med tidsbeställning.

Premium

27.11.2019

Skolorna i öst kan långsamt trappas ner

Skolnätet i östra Borgå har fått en egen utredning där slutsatsen är klar; billigast och bäst blir det om eleverna skjutsas in till skolorna i centrum, och att man alltså inte renoverar eller bygger några skolor alls. Nu börjar den politiska armbrytningen.

Premium

30.9.2019

Borgå växer inte, Sibbo växer mindre än väntat

Statistikcentralen har publicerat nya prognoser över befolkningstillväxten, som i landet som helhet blir en befolkningsminskning. De färska Borgåsiffrorna avviker negativt från den prognos som presenterades i våras. Det är ändå de stora sammanhangen som engagerar också i östra Nyland.

Premium