Stina Jäderholm

Stina Jäderholm

Reporter

Senast publicerade artiklar

29.3.2020

De tillhör minsta årskullen på många, många år

Nativiteten fortsätter att sjunka i vårt land och är nu på samma nivå som under nödåren på 1800-talet. Speciellt i Lovisa har antalet nyfödda minskat drastiskt under de senaste åren, med över 30 procent på två år och med nästan hälften på sex år.

Premium

29.3.2020

Babydockor var aldrig min grej

Det är alltför ansvarsfullt att ha egna barn tycker frivilligt barnlösa Maria Ahonen.

Premium

27.3.2020

De äldsta får inte komma i kläm

Surfplattor till servicehemmen, avlastning för närståendevårdarna, hemvårdare i karantän ringer till de äldre. I Borgå försöker man hitta nya lösningar i undantagsläget.

27.3.2020

Lungpatient lider av försämringar i Borgå sjukhus service

Lungpolikliniken och lungavdelningarna vid Borgå sjukhus fungerade förr exemplariskt. Från mitten av december, när man började öva inför Apotti, har verksamheten haltat betänkligt uppger en av poliklinikens patienter. Nu sätter också specialarrangemangen kring coronaepidemin en del patienters framtid i vågskålen.

Premium

26.3.2020

Nämnden vill inte dra in Kyrkoby skola och två daghem

En enhällig nämnd för bildning och fostran i Lovisa försvarar strategin om byarnas stad.

25.3.2020

Cirka 200 vårdplatser för coronapatienter i östra Nyland

De östnyländska kommunerna och Borgå sjukhus har samordnat sina resurser för att klara av den väntade coronavågen. Men bland annat olika patientdatasystem sätter käppar i hjulen.

Premium

23.3.2020

Bussarna stannar och chaufförerna permitteras

Redan för en vecka sedan men speciellt från och med förra veckans onsdag har passagerarna lyst med sin frånvaro i våra lokala bussar. En hel del busschaufförer permitteras om en vecka.

Premium

20.3.2020

Många kommunanställda jobbar hemifrån och förbindelserna fungerar

Kommunernas it-infrastruktur har en tillräckligt stor kapacitet och beredskapen är bra, visar den här veckans utmaningar. När allt fler måste isolera sig och jobba hemifrån är det viktigt att många av kommunernas grundläggande uppgifter fortfarande kan skötas, från de anställdas hem.

Premium

20.3.2020

Yrkesstuderandes praktikperiod rubbas av corona

I yrkesutbildningen ingår lärande i arbetet, praktikperioder, som en viktig del av undervisningen. Frågan är nu om man verkligen kan kräva att ungdomar går ut i arbetslivet i coronatider. Både vid Careeria och vid Prakticum betonar man att man följer myndigheternas direktiv.

Premium

18.3.2020

Utbildningssektionen säger nej till indragning av Kyrkoby skola

Det blir inga stora allmänna höranden om skol- och daghemsindragningarna i Lovisa. I stället utfrågas föräldrarna en och en. Det verkar som om man i Lovisa nu tillgriper vilka metoder som helst för att få ett snabbt beslut, kommenterar en Kyrkobyförälder.

Premium

18.3.2020

Långa bilköer till gratis ugnslax vid centralköket

Det blev rusning till centralköket i Kungsporten på onsdagseftermiddagen. Köket delade ut 300 stora former med ugnslax, som blivit över när det är så många skolbarn som gör sina skoluppgifter hemifrån på grund av coronavirusepidemin.

18.3.2020

Ingen Apotti i Borgå och Sibbo

Kommunstyrelserna i både Borgå och Sibbo har sagt nej tack till det nya patientdatasystemet Apotti, åtminstone just nu. Coronavirusepidemin satte tillfälligt stopp för fullmäktigemötet i Lovisa där man skulle fatta sitt Apottibeslut.

18.3.2020

Domkyrkoförsamlingen satsar på den lagstadgade verksamheten

Högmässa, dop, vigslar och jordfästningar fortsätter som normalt, men prästen kommer inte längre att delta i kaffet efteråt. Domkyrkoförsamlingen vidtar coronaåtgärder.

Premium

18.3.2020

Gratis matutdelning vid centralköket i Borgå

Centralköket i Borgå står kvar med 300 lådor med gräddig ugnslax. I dag mellan klockan 15 och 18 kan den som vill åka ut till centralköket i Kungsporten och gratis hämta en egen låda. Salladstillbehör finns också.

17.3.2020

Borgåanställda som rest på egen risk får själv betala för karantänstiden

Ännu blir det inga permitteringar på grund av coronavirusets följder bland Borgå stads anställda. De som inte beaktat reserekommendationerna får däremot stå sitt kast.

12.3.2020

Om coronaviruset sätter stopp för internationella turister litar Gamla stans företagare i stället på finländarna

Till coronavirusets effekter hör utresestopp och stängda gränser. I Gamla stan i Borgå vill företagarna ännu inte kasta yxan i sjön. Om många av de stora turistländerna stänger sina gränser till sommaren hoppas företagarna i stället på finländska turister.

Premium

12.3.2020

Klientdatasystemet Apotti innebär stora ekonomiska risker anser stadsdirektören i Borgå

Koncernledningen i Borgå föreslår för stadsstyrelsen att staden inte ansluter till sig till Apotti enligt den föreslagna tidsplanen, alltså senast den 20.4. Apotti innebär stora satsningar och märkbara ekonomiska risker.

Premium

7.3.2020

Googla dig till sanningen

Man borde akta sig för att gå in i de aktuella debatterna om vilka födoämnen som är hälsosamma, vilka som bör undvikas, vilka som rentav kan bota sjukdom. Men jag kan inte låta bli.

Premium

26.2.2020

När rätt medicin blir en bristvara

Vänta inte med apoteksbesöket tills det bara finns en eller två tabletter kvar i burken där hemma. Allt oftare uppstår det störningar i medicintillgången, nästan 1 700 gånger i fjol. Fimea gör vad de kan och har i år introducerat en sökmaskin där läkare kan kolla upp medicinläget innan de skriver ut sina recept.

Premium

20.2.2020

Ska det äntligen bli något av den gamla sjukhustomten?

Det kan bli fjärde gången gillt. Bolaget Kuusikkoaho har tillsammans med Lujatalo Oy äntligen kommit med preliminära planer på hur de kan sanera och bygga till på stadens tomt vid Lundagatan för att skapa boende och service för äldre stadsbor.

Premium

19.2.2020

Dubbla räkningar till Borgå sjukhus kunder

Ett tekniskt fel i HUS faktureringssystem postade över tusen dubbelräkningar till Borgå sjukhus kunder.

Premium

18.2.2020

Alla besök av Borgåhemvården planeras snart av ett optimeringsprogram – hemvårdarna själva är missnöjda

Nu kan hemvårdarna i Borgå få mer tid för klienterna och bland annat tillgång till en egen lugn vrå i skolor och daghem där de kan äta sin lunch. Ändå är en stor del av hemvårdarna negativt inställda till det nya optimeringssystemet som kallas Procomp. Vad beror det på?

Premium

17.2.2020

Ett överutbud av barnskötare, alltför få barnträdgårdslärare

Det är de arbetssökandes marknad konstaterar ledaren för småbarnspedagogiken i Borgå. Det gäller i allra högsta grad för barnträdgårdslärarna.

Premium

17.2.2020

"Nyttan av Apotti kan inte mätas i pengar"

Över 200 miljoner euro har datasystemet Apotti kostat HUS fram till slutet av 2020 och mycket dyrare kommer det att bli. På Borgå sjukhus är alla anställda inte övertygade om att det är väl använda pengar. HUS chefsöverläkare försvarar satsningen.

Premium

14.2.2020

Specialkunnande är på kort i kommunerna

Vad kan en kommun ta sig till när viktiga lediga tjänster inte får en enda behörig sökande? När det inte ens hjälper att höja lönen och när rekryteringsbolag försöker med utpressning.

11.2.2020

Kristel Pynnönen tog över ordförandeklubban i viktig Borgånämnd

Stadsutvecklingsnämnden i Borgå har stor makt och ett brett verksamhetsområde. Under den här fullmäktigeperioden har ordförandeskapet i nämnden delats på två plus två år, en inte så lyckad lösning tycker ordförande nummer två Kristel Pynnönen.

Premium

10.2.2020

Nya regler införs på vårdcentralen i Näse

Läkare och skötare vid hvc i Borgå bokas från mitten av mars enligt samma modell som redan nu används inom munhälsovården. Man kan inte längre boka tid hos en viss läkare eller skötare. Också den brådskande mottagningen får nya regler.

Premium

10.2.2020

Kommentera nya planer på förbindelsetrafik

En del öar i Sibbo och Borgå som tidigare omfattats av förbindelsetrafik kan från 2021 bli utan trafik om de saknar registrerad bofast befolkning och näringsverksamhet. Däremot planeras fler sommarturer på rutten i Borgå. Åsikter om planerna kan lämnas under februari månad.

Premium

6.2.2020

Sexton får gå från Ensto i Borgå

De senaste samarbetsförhandlingarna vid Ensto flyttar tillverkningen av värmeelement från Borgå till Estland och leder till att sexton anställda sägs upp. Senast sommaren 2019 sparkades ett trettiotal tjänstemän vid Enstos Borgåenhet.

Premium

5.2.2020

Borgå förbereder sig för att dra åt svångremmen

Borgå stads ekonomi försvagas och prognosen för bokslutet tyder på ett nollresultat. Beredningen av nästa budget börjar redan den här månaden och då bedöms ekonomiska utsikter, risker och effektiveringsåtgärder på längre sikt.

Premium

4.2.2020

Borgå gymnasium får ansiktslyftning – den här gången ska färgen fastna på väggarna

Fasaderna ska sandblästras och målas och fönsterbågarna ska rustas upp vid anrika Borgå gymnasiums huvudbyggnad. När väggarna målades senast, på 1990-talet, föll färgen av i stora sjok redan efter bara några veckor.

Premium

30.1.2020

Snart ges vård vid behov i alla östnyländska hem 24/7

Det nya hemsjukhuset för hela östra Nyland inleder sin verksamhet den första april. Främst är målgruppen vuxna palliativa patienter och personer med allvarliga infektioner som kräver intravenös vård, men som kan vårdas hemma.

30.1.2020

Borgå Energis tomtplan behandlas på nytt

Efter diskussion med Kommunförbundet har Borgå stads ledande tjänstemän beslutat att planen kring Borgå Energis centrumtomt ska läggs fram på nytt, på grund av jäv.

Premium

29.1.2020

Två skolor fortsätter i östra Borgå

Efter en rätt så jämn, 27-24, omröstning i Borgåfullmäktige står det klart att man inte bygger ett skolcentra i Sannäs. Skolorna i Illby och Sannäs ska sättas i skick, men mycket är oklart när det gäller nivån på uppsnyggningen och vad arbetet får kosta.

28.1.2020

På lördag kör sjukhuspersonalen i Borgå med Apotti

Borgå sjukhus, och flera andra HUS-sjukhus, går på lördag över till patientdatasystemet Apotti. Man räknar med en övergångstid på kring fyra veckor, och under den tiden kan det uppstå längre köer till exempel i jourverksamheten.

Premium

26.1.2020

KOLUMN: Det är aldrig för sent att läsa lagen

Först hade jag mött ett par i min egen ålder, en man och en kvinna. De kunde säkert klassificeras som en övervakad grupp. Om det var han som övervakade henne eller tvärtom kan jag inte ta ställning till.

Premium

25.1.2020

Alarmbesök blir mångdubbelt dyrare i Sibbo

Omställningen blir stor och kostnaderna stiger mycket för klienterna. Sibbo går in för nya system för trygghetstelefonerna från början av februari. Information har gått ut, men frågan är om alla berörda verkligen har nåtts.

24.1.2020

Nu är det tid att vårda stadens fastigheter

Borgå stads nya lokalitetsdirektör Mikko Silvast har tagit över tyglarna. Staden har satsat mycket på saneringar och reparationer under de senaste åren. Nu är det dags att flytta tyngdpunkten till fastighetsskötsel och underhåll.

Premium

21.1.2020

Ny direktör vill skynda långsamt

Det är inte bråttom med att besluta om framtiden för Epoon koulu, anser nya bildningsdirektören i Borgå. Dagvårdsutredningen vill hon också skjuta fram.

Premium

21.1.2020

Borgå fortsätter utreda samarbete med Askola

Stadsstyrelsen i Borgå har godkänt fortsatt beredning, med utomstående sakkunnighjälp, om att ta över ansvaret för social- och hälsovårdstjänsterna i grannkommunen Askola.

18.1.2020

Nu brinner det i knutarna för småskolorna i Lovisa

Senast den 15 april måste stadsfullmäktige i Lovisa få alla utredningar och fakta om Pernå kyrkoby skola, Teutjärven koulu, Kuggom daghem och Lekgården för att kunna klubba igenom indragningsbesluten i tid. Föräldrarna som motsätter sig indragningarna ger inte upp.

Premium

18.1.2020

Begravningarna är många fler än dopen i de svenska församlingarna

I de östnyländska svenska församlingarna döps de flesta nyfödda. Namngivningar är mer sällsynta. Trots det minskar antalet medlemmar med fart i alla tre församlingarna.

Premium

14.1.2020

Majbergstrafiken måste snabbt få en lösning - "Det går inte med bara en bilväg och inga bussar"

Redan om en vecka kommer stadsutvecklingsnämnden i Borgå att diskutera nya väglösningar för trafiken till och från bostadsområdet Majberget. Något måste göras säger ordförande Kristel Pynnönen.

Premium

13.1.2020

Diskussionsmöte om Epoon koulu på onsdag

Det finns fler framtidsalternativ för skolan i Ebbo i Borgå. Föräldrar och andra invånare kallas till möte på onsdag.

13.1.2020

Borgå Energi håller fast vid Fennovoima

Nu räknar man att Fennovoimas kärnkraftverk i Pyhäjoki ska stå färdigt först 2028. Borgå Energi äger en andel på ungefär 0,5 procent av projektet.

10.1.2020

Kolumn: Bosatt i Lovisa i tio år

För den som bor på glesbygden vill jag påstå att det inte är någon större skillnad vilken stad skattepengarna går till. Glesbygd är glesbygd och där kan man inte vänta sig några större satsningar.

Premium

10.1.2020

Lovisafusionen har gett minus och plus

Byarna har förlorat en del service men skatterna har inte stigit på samma sätt som i små kommuner, säger stadsdirektören. Nya Lovisa lyckas inte med marknadsföringen, beslutsfattandet saknar dynamik och ledningen saknar ekonomiskt kunnande. Den bredsidan avfyras av nuvarande förtroendevalda och tidigare kommundirektören Ralf Sjödahl.

Premium

3.1.2020

Ska pedagogiken, pengarna eller känslorna bestämma skolplacering?

Placeringen av nya Söderkulla skola väcker många känslor. Bildningssektionerna, bildningsutskottets majoritet och många föräldrar vill att skolan byggs vid Kompassgränd. Kommundirektör Mikael Grannas vill inte ens diskutera ett sådant alternativ utan föreslår en ny svensk skola vid Fröken Miilis väg.

Premium

2.1.2020

Gymnastiksalen är bäst, och Eiffeltornet

Nya Strömborgska skolan öppnade på torsdagen med högtidlig bandklippning vid alla elevingångar. Jullovet blev kort i Borgå i år men för nya Ströhös elever väntade ännu en julklapp, ett skolhus med många nya funktioner.

Premium