Rurik Ahlberg

Rurik Ahlberg

kommundirektör i Korsholm

Senast publicerade artiklar

8.3.2018

I dag: Andra chansen

Varför behöver vi breda majoritetsregeringar då pragmatism inte längre är ledstjärnan för politiken?

28.12.2017

I dag: Dags för avbytarbänken?

Skulle det vara så farligt att vrida klockan tillbaka och tillsätta en tjänstemannaministär i dag?

19.10.2017

I dag: Silverbrickor

Det finns hela tiden olika lösningar tillhanda, men ingen är intresserad av dessa silverbrickor.

4.8.2017

I dag: The Big Picture

Den här generationen skulle inte ha skrivit Ståhlbergs grundlag. Skulle den ha tagit upp kampen för självständighet? Jag vet inte.

1.6.2017

I dag: Oy Vård Ab

Runt hörnet lurar en revolution. Den sker utan att det finns någon folklig mobilisering för den.

23.3.2017

I dag: Det nya normala

Vi skall sluta anta att människor reagerar lika och faller in i ett på förhand definierat mönster.

11.1.2017

I dag: Slut på den västerländska demokratin?

Har demokratin sett sina glansdagar och nått sin kulmen? Det undrar Rurik Ahlberg i Idag-kolumnen.

15.11.2016

I dag: Skall man vara till lags inför osakligheter?

Vi är många som är chockade över familje- och omsorgsminister Juha Rehulas beteende ute i bygderna.

6.9.2016

I dag: Värderade statsminister Juha Sipilä

Det är uppenbart att svenskspråkiga patienter inte kommer att få kvalitativ vård på eget språk i ett område utan förankring i en tvåspråkig omgivning.

28.6.2016

I dag: Dubbeltalko för kvinnor

Skall man ha talko skall det vara jämlikt. Antingen sänker man semesterpenningen för alla eller så för ingen. Det är självklart.

19.4.2016

I dag: Kvarken – Svenskfinlands Bajkalsjö

I jämförelse med övriga världsarv i Finland är Kvarken ett helt samhälle, inte bara någon enskild byggnad.

9.2.2016

I dag: Rurik Ahlberg: Föredragningslistan

Nej, Lauri Tarasti. Må icke dina planer förverkligas. Demokrati innebär att man inte kan ta den enklaste vägen och man kan inte rationalisera bort hur många förtroendevalda som helst.