Rurik Ahlberg

Rurik Ahlberg

kommundirektör i Korsholm

Senast publicerade artiklar

3.10.2018

I dag: ”Något måste göras”

”Något måste göras” gör en förblindad. Man vill tro på den enkla lösningen. Det är bekvämt att hänga med i jargongen.

26.7.2018

I dag: Uber fanns före Uber

De amerikanska böckerna om de här jätteplattformarna vill se dem som unika. Det är de inte. Protoidén till Uber fanns tio år innan företaget ens grundades, det vet alla Studentbladets läsare.

16.5.2018

I dag: 1968 mot 2018

Management by Perkele trodde jag hörde det förgångna till. Här är den nu igen.

8.3.2018

I dag: Andra chansen

Varför behöver vi breda majoritetsregeringar då pragmatism inte längre är ledstjärnan för politiken?

28.12.2017

I dag: Dags för avbytarbänken?

Skulle det vara så farligt att vrida klockan tillbaka och tillsätta en tjänstemannaministär i dag?

19.10.2017

I dag: Silverbrickor

Det finns hela tiden olika lösningar tillhanda, men ingen är intresserad av dessa silverbrickor.

4.8.2017

I dag: The Big Picture

Den här generationen skulle inte ha skrivit Ståhlbergs grundlag. Skulle den ha tagit upp kampen för självständighet? Jag vet inte.

1.6.2017

I dag: Oy Vård Ab

Runt hörnet lurar en revolution. Den sker utan att det finns någon folklig mobilisering för den.

23.3.2017

I dag: Det nya normala

Vi skall sluta anta att människor reagerar lika och faller in i ett på förhand definierat mönster.

11.1.2017

I dag: Slut på den västerländska demokratin?

Har demokratin sett sina glansdagar och nått sin kulmen? Det undrar Rurik Ahlberg i Idag-kolumnen.

15.11.2016

I dag: Skall man vara till lags inför osakligheter?

Vi är många som är chockade över familje- och omsorgsminister Juha Rehulas beteende ute i bygderna.

6.9.2016

I dag: Värderade statsminister Juha Sipilä

Det är uppenbart att svenskspråkiga patienter inte kommer att få kvalitativ vård på eget språk i ett område utan förankring i en tvåspråkig omgivning.

28.6.2016

I dag: Dubbeltalko för kvinnor

Skall man ha talko skall det vara jämlikt. Antingen sänker man semesterpenningen för alla eller så för ingen. Det är självklart.

19.4.2016

I dag: Kvarken – Svenskfinlands Bajkalsjö

I jämförelse med övriga världsarv i Finland är Kvarken ett helt samhälle, inte bara någon enskild byggnad.

9.2.2016

I dag: Rurik Ahlberg: Föredragningslistan

Nej, Lauri Tarasti. Må icke dina planer förverkligas. Demokrati innebär att man inte kan ta den enklaste vägen och man kan inte rationalisera bort hur många förtroendevalda som helst.