Pekka Sauri

Pekka Sauri

biträdande stadsdirektör i Helsingfors

Senast publicerade artiklar

24.7.2017

I dag: Kommunerna efter reformen?

Kommunerna bör gestalta sig som medarbetare i samhällets verksamhet och i invånarnas ömsesidiga kommunikation.

19.6.2017

I dag: Varför gör staden ingenting?

Jag har nu varit före detta biträdande stadsdirektör närapå tre veckor efter nästan fjorton år i jobbet. Det är underligt hur snabbt man förvandlas från ansvarig ämbetsman, och också beslutsfattare, till en vanlig medborgare. Man börjar se staden, och kanske hela världen, från ett helt nytt perspektiv.

15.5.2017

I dag: Farväl, Helsingfors!

Stadens bästa resurser finns mellan stadsbornas öron. Jag hoppas att den nya förvaltningen som ersätter den gamla från första juni vill och kan fortsätta med denna utveckling.

10.4.2017

I dag: Skräp!

Det saknas papperskorgar i stadens centrum därför att i stadskärnan är det närmast fastighetsbolagen som ansvar för tömningen. Detta gäller också hållplatser.

6.3.2017

I dag: Det finns ingen postfaktisk värld

Kommunikationsrevolutionen har öppnat diskussionen för massor med nya deltagare.

30.1.2017

I dag: Blir vårt Helsingfors kvar?

Det är lite tragikomiskt att Korvhuset som skandalöst ersatte Skohas hus mittemot järnvägsstationen på 1960-talet så småningom börjar bli en historisk och nostalgisk del av staden.

21.11.2016

I dag: Helsingfors – livskvalitetens huvudstad?

Möjligtvis visar jämförelserna att Helsingfors har gjort någonting rätt, men det är ingen orsak att vila på våra lagrar. En bra hemstad blir aldrig färdig. Bättre kan den bli.

17.10.2016

I dag: Tar den nordiska modellen eld i USA?

Om den nordiska modellen är så pass överlägsen, varför producerar Norden till syvende och sist så lite innovationer och kreativitet jämfört med USA:s teknologicenter?

12.9.2016

I dag: Tre historiska förändringar

Det finns mellan helsingforsarnas öron en oerhörd potential av kunnande, fördomsfrihet och nya idéer.

8.8.2016

I dag: En ny början för Helsingfors

I synnerhet har Helsingfors stadssamhälle också internationellt sett ypperliga möjligheter att utvecklas till en plattform för nya idéer, uppfinningar och produkter.

4.7.2016

I dag: Brexits lärdomar

Europeiska unionen har en framtid bara om den på ett eller annat sätt adopterar den nordiska modellen som sin grundsten. Mänskligheten har en framtid bara om öppen information, fri debatt och jämlika möjligheter blir gällande över hela jorden.

30.5.2016

I dag: Digitalisering = öppenhet

När informationen är öppen, när debatten är fri och när medborgarna har jämlika tillfällen till utbildning av hög kvalitet finns det en lösning på alla mänsklighetens problem.

25.4.2016

I dag: Tallinntunneln – Europas felande länk

En av de största fördelarna med en järnvägstunnel vore en större arbetskraftsmarknad.

21.3.2016

I dag: Globaliseringens växtvärk

Globaliseringens växtvärk är plågsam, men mänskligheten ska besegra den.