Pär Stenbäck

Pär Stenbäck

minister

Senast publicerade artiklar

17.10.2019

I dag: När besluten dröjer

Var finns då de verkliga makthavarna, de som får saker att hända när de viskar eller ryter till?

Premium

12.9.2019

I dag: Brexitsoppan når kokpunkten

Jag vill tro att Storbritannien trots allt reser sig, men det förutsätter att parlamentet sätter stopp för den rovdrift som nu pågår och som skadar den liberala demokratin.

Premium

19.8.2019

Facklitteratur: Med Finland som förebild

Kan Finland betecknas som en förebild när det för ett land gäller att anpassa sig till en omvälvande, katastrofal händelse som sätter nationens framtid på spel? Ja, om man får tro professorn och populärförfattaren Jared Diamond i hans senaste bok.

Premium

14.8.2019

Analys: Finland, kapitalismen och demokratins villkor

Nu ifrågasätts välfärdsstatens framtid, inkomstklyftorna vidgas, känslan av maktlöshet och förlust leder till en populism som utmanar det demokratiska systemet.

8.8.2019

I dag: Finlandssvensk diaspora

Motåtgärder? Rekrytera aktivt i Stockholm, London och Bryssel. Ge högre lärarlöner mot Sverigeflytt.

Premium

4.7.2019

I dag: Språkkonflikter kan förebyggas

I alltför många stater betraktas mångspråkighet som en belastning, något som man förnekar och ibland vill eliminera.

30.5.2019

I dag: Konsten att skynda långsamt

Klimatfrågan är alltför viktig för att göras till en ny vattendelare mellan de frälsta och syndarna.

Premium

25.4.2019

I dag: Eftersnack och efterklokhet

Även om optimisterna just nu tror på en snabb tillkomst av en majoritetsregering, kan svårigheter à la Sverige uppstå.

Premium

21.3.2019

I dag: Förebyggande pessimism

Mobilisering är nyckelordet, det är ett vågspel att räkna med att högre svenskt valdeltagande alltid tryggar mandatet.

Premium

19.3.2019

Bakgrund: Norge: Kan de två bli tre?

Det behövs en bredare kontaktyta till Norge än enbart med militärer och toppolitiker. Vi bör om möjligt intressera både medierna och de folkliga organisationerna för det moderna Finland. Dessvärre finns det ännu kvardröjande attityder i Norge, reminiscenser om ett östligt och svårbegripligt Finland, skriver Pär Stenbäck.

4.3.2019

Facklitteratur: Den utopiska demokratin

När Eskelinen helt frankt konstaterar att ”kapitalismen och administrationen av den är oförenliga med demokratin” ritar man ett frågetecken, skriver Pär Stenbäck.

Premium

14.2.2019

I dag: Våra brokiga partier

Jag tycker mig se att knappast något av våra partier företräder en enhetlig idé eller stöds av väljare med en klar ideologi.

Premium

10.1.2019

I dag: Österns pärla mister sin lyster

När drömmen om ett liberalare Kina krossas är Hongkong en barometer. Taiwan nästa?

6.12.2018

I dag: Nationen försvinner inte

EU:s mål är inte att avskaffa nationen utan att skapa en gemenskap av välmående och trygga nationer genom allt närmare samarbete.

1.11.2018

I dag: Tänk om Trump är en vinnare!

Även om Trump inte är en ny Napoleon som i grunden omstöper samhällen, gör han den liberala demokratin en tjänst.

27.9.2018

I dag: Bubblan, populismen och demokratin

I Sverige pågår en het debatt om rasism, invandring och regeringsalternativ.

23.8.2018

I dag: Den (o)sårbara herrn på Talludden

Även om varje makthavare bör kunna granskas, kan det vara deprimerande för en person med stark integritet att se så många av sina motiv och sina åsikter ifrågasatta.

19.7.2018

I dag : Sommar med och utan spänning

Världslitteraturen bjuder på tillräcklig spänning utan krystade mordhistorier.

14.6.2018

I dag: Skolsvenskan överlever och kan förbättras

Svenskundervisningens centrala problem är det minimala timantalet och alltför sen start.

14.5.2018

Facklitteratur: Folken som vägrar försvinna

Ingmar Karlsson anslår i sin bok en optimistisk ton för minoritetsspråken. Han ser en strimma av hopp för flertalet, tack vare eldsjälars insatser och majoritetsbefolkningens positivare attityder.

10.5.2018

I dag: Det var nog värre förr

Mitt sista radioprogram i december 1968 behandlade krisen i Libanon. Alltså inget nytt på 50 år.

5.4.2018

I dag: Världen, Bolton och jag

Redan i maj får vi insikt om styrkan i Boltons inflytande på Trump.

1.3.2018

I dag: År av pessimism

Ett stort misstag är att lämna emotionerna åt populisterna. Liberalismens problem ligger kanske just i detta.

3.2.2018

Bakgrund: SFP, mer än ett Natoparti

Ministern och debattören Pär Stenbäck framhåller att Svenska folkpartiet just nu kunde bemöda sig om att betona den breda, allmänpolitiska och svenska profil som man traditionellt företrätt, detta för att undvika att väljarna och andra politiska aktörer uppfattar presidentvalets starka Natoprofilering som en bestående förändring av partiets position och linje.

25.1.2018

I dag: När medicinen dödar

Risken att i Finland få falska mediciner är liten, om man avstår från att beställa läkemedel på nätet.

28.12.2017

Facklitteratur: En svensk ambassadör talar ut

Vi kan inte förvänta oss att varje svensk ambassadör skall producera ett vittnesmål om världen och tiden i Finland. Därför är det glädjande att en så färsk skildring av en tung svensk diplomat sett dagens ljus, skriver Pär Stenbäck om Anders Lidéns nya bok.

21.12.2017

I dag: Den djupa staten

Det behövs personer med sunt förnuft och gott omdöme för att bemästra en kris under vilken nerverna sviktar på en del beslutsfattare.

21.12.2017

I dag: Den djupa staten

Det behövs personer med sunt förnuft och gott omdöme för att bemästra en kris under vilken nerverna sviktar på en del beslutsfattare.

16.11.2017

I dag: Kronjuvelen

Visst upprätthåller fonderna många viktiga funktioner, men satsningarna är sällan koordinerade och kanske inte bärkraftiga på sikt.

27.10.2017

I dag: Den förhatliga miljardären

Georg Soros är inte den första finansfursten av judisk extraktion som utpekas som makthungrig konspiratör i mörka krafters tjänst.

12.10.2017

I dag: Låt barnen komma

Vi är redan för sent ute för att fylla luckorna i den demografiska balansräkningen och det kommer att leda till problem i välfärden.

9.10.2017

Bakgrund: USA och Europa – ett komplicerat förhållande

Allt flera talar och skriver i dag om det inflammerade förhållandet mellan Trumpadministrationen och Europa. Visserligen görs det tappra försök att släta över de slängar som presidenten presterat. Även framstående amerikaner uppmanar oss att se om vårt hus. Att se Trump som den liberala demokratins och den avtalsbaserade världsordningens fanbärare blir allt svårare.

7.9.2017

I dag: Val som överraskar

Man kunde tro att ett regerande i Norge går som en dans, med dansgolvet väloljat.

2.8.2017

I dag: Sommarfunderingar

Om finländarnas känsla för gemenskap genom stat, religion och politik urholkas, borde medborgar- och civilsamhället finnas där för att ta stöten.

15.7.2017

Bakgrund: De Oförenade Staterna ett lapptäcke av etniska kulturer och religioner

Smältdegel används ofta som en metafor för det amerikanska samhället. Från 1600-talet framåt seglade miljoner invandrare över havet och steg i land. Där övergav de sina tidigare identiteter och blev amerikaner. Även om språket och patriotismen förenar är USA ett lapptäcke.

28.6.2017

I dag: Vårt eget England

Jag måste tillstå att min Englandsbild just nu är osammanhängande. När brexit blev ett faktum för ett år sedan var jag en aning förnärmad: De självgoda britterna tror sig fortfarande vara en stormakt och förnekar sin ödesgemenskap med Europa. Samtidigt försökte jag minnas att nästan hälften av väljarna sade ja till fortsatt EU-medlemskap.

25.5.2017

I dag: Några minnesord

Kritikerna kallade ibland Koivisto för Fabius Cunctator, sölaren, efter den romerska fältherren som i det längsta undvek öppen strid med Hannibal.

20.4.2017

I dag: När fruktan tar över

Osäkerheten om framtiden är påtaglig; den finns såväl inom nationalstaten som på världsscenen.

16.3.2017

I dag: Det finns flera Nyland

Det ligger fel i tiden att skapa skendemokratiska kulisser enligt en likriktad modell.

9.2.2017

I dag: Låt oss tacka Donald Trump

Trump är ingen ideolog, men han har intuition: Känslomässig mobilisering ger större sprängkraft än den som baserar sig på förnuft.

5.1.2017

I dag: Tennsoldaterna ordnar leden

De gamla partierna har dålig beredskap att möta en autentisk antidemokratisk rörelse.

1.12.2016

I dag: På tröskeln till ett jubileum

Finland bör ju nu aktivt satsa på EU-sammanhållningen.

27.10.2016

I dag: Pär Stenbäck: Den lilla skillnaden

Att jämföra det finländska samhällets mekanismer med grannländerna Sverige och Ryssland inspirerar till mångahanda reflektioner.

22.9.2016

I dag: Lika goda kålsupare

Utomlands blir jag ofta tillfrågad hur det är att leva med den ryska grannen. Mitt svar är att vi nog kan komma överens med folket, men det är inte lika lätt med staten.

18.8.2016

I dag: Varnande exempel från Sverige

Ett är säkert, när mediernas personresurser stadigt krymper, ökar behovet av att granska överhetens fögderi.

14.8.2016

Analys: Putin: Mannen med många identiteter

Den rikliga Putin-litteraturen baserar sig på både forskning och känslor. Hans motiv och ambitioner har kalfatrats av bland andra Anna Politkovskaja, Masha Gessen och nyligen av Michail Zygar, översatt till finska. Den kanske grundligaste analysen står ändå två amerikanska kremlologer för.

14.7.2016

I dag: Den allt djupare klyftan

En fungerande demokrati kräver kunniga medborgare. Om kunskapsklyftan fortsätter växa, får de som tror sig förstå sitt samhälle och sin värld finna sig i att besluten fattas av de oinformerade.

9.6.2016

I dag: Den nödvändiga visionen

Kan en nation samla sig kring en vision om och för sin framtida väg? Den frågan kommer säkert att ställas under jubileumsåret 2017.

5.5.2016

I dag: Putrumpen

Om Tyskland sviker sina moraliska och militära förpliktelser kommer också Norden att lida. Inte att undra på att det redan nu höjs röster för en nordisk union.