Pär Stenbäck

Pär Stenbäck

minister

Senast publicerade artiklar

12.4.2021

Facklitteratur: Att förklara och försvara demokratin

Demokrati handlar inte om perfektion, utan om att folket har rätt att ändra sig, att väljarna får en chans till – och att ledarna kan bytas ut.

Premium

24.3.2021

I dag: Mellanöstern ser ut att förbli en spelbricka i internationell politik

"Idealet vore om regionen själv tog sig i kragen. En dialog mellan Iran och Saudiarabien kunde vara en bra inledning."

Premium

17.2.2021

I dag: Centern vaknade för sent när Sannfinländarna spred sitt gift

"Varför ser Centern ut att förlora greppet om sina gamla väljare? Processen började under Sipiläs företagarregering och förstärktes när partiet gick med i dagens regering, trots valförlusten."

Premium

8.2.2021

Facklitteratur: Ett socialliberalt credo

Det är inte lätt att vara en ärlig och konsekvent liberal när man i snart sagt varje kulturell och social fråga måste bilda front åt två håll, skriver Bengt Westerberg.

Premium

7.1.2021

I dag: När mobben tar över

"Kan den amerikanska demokratin tillfriskna efter dessa år av angrepp inifrån?"

Premium

9.12.2020

I dag: Fyra farans år för Förenta staterna

Om trumpismen återkommer blir det ödesdigert för USA:s demokrati eftersom spärrarna i den föråldrade konstitutionen inte är starka nog att förhindra glidningen mot ett auktoritärt styre.

Premium

4.11.2020

I dag: Dear Mr. Biden

Risken för att USA:s hela styrelseform råkar i bakvatten är stor när maktbalansen mellan statsmakterna inte fungerar.

Premium

5.10.2020

Facklitteratur: Finland i det nya spelet om envar

Hiski Haukkalas slutrecept för Finland är enligt Pär Stenbäck överraskande. Dels vill Haukkala återge presidentämbetet inrikes- och EU-politiska maktbefogenheter, dels skriver han ut ett recept för en storreform av förvaltningen som skall ge den handlingskraft.

Premium

30.9.2020

I dag: När namn och språk inte sammanfaller

De stora namnförfinskningskampanjerna tilltalade inte arbetarklassen.

Premium

26.8.2020

I dag: Borde vi tacka Trump?

Den liberala demokratin får aldrig vara så liberal att den fåraktigt låter sig ledas in i en auktoritär tvångsfålla av en populistisk eller karismatisk ledare.

Premium

22.7.2020

I dag: Despoter då och nu

Man skall inte gå för långt med likheterna, men ett är säkert. Under 500 år har de autoritära handlingsmönstren i princip inte förändrats.

Premium

17.6.2020

I dag: En försutten möjlighet

Jag har länge förundrat mig över att svenska institutioner och fonder inte skapat ett offensivt och mångårigt integrationsprogram.

Premium

4.6.2020

Bakgrund: Världen efter Trump

Rubriken innehåller både ett antagande och en förhoppning, men ingen garanti om en förändring. Visserligen visar opinionssiffrorna i USA att Demokraternas kandidat Joe Biden har ett försprång, men det innebär inte en promenadseger. Mycket hinner ännu hända i en omvälvande tid och den sittande presidenten är en uthållig och hänsynslös kampanjmakare.

Premium

25.5.2020

Facklitteratur: Ryssland med ryska ögon

Vet vi tillräckligt om hur det ryska samhället fungerar under den pågående Putineran? Om du tror att du missat något om grannlandets mörka sidor, då kan en ny bok "Venäjä – väärin kehittynyt maa" fungera som uppslagsverk.

Premium

14.5.2020

I dag: Paradoxen Jörn Donner

Jörn drog dig till sig, men stötte ibland bort dig. Han behövde omväxling, tröttnade lätt.

Premium

9.4.2020

I dag: Livet om ett år – april 2021

Önsketänkande? Självfallet, men jag tillämpar här Mauno Koivistos råd.

Premium

30.3.2020

Facklitteratur: Fredens och krisernas öar

Jukka Tarkka ställer känsliga, men viktiga frågor om Åland. Svaren behöver inte vara en förändring av status quo, utan en ökad medvetenhet om realiteterna, skriver Pär Stenbäck.

Premium

7.3.2020

Analys: Den politiska kartan kan ritas om 2020

Man behöver ingen siarförmåga längre för att spå om märkbara förskjutningar i de politiska styrkeförhållandena i vårt land. Uppluckringen av väljarlojaliteter är ett faktum när minst två traditionstyngda partier kämpar i motvind. Är detta något övergående eller bestående, frågar sig minister Pär Stenbäck.

5.3.2020

I dag: Allas vår Paavo

Paavo fortsätter envist att tro på sin kallelse att leda landet in på sin väg.

30.1.2020

I dag: Den okända Koivisto

"Vi talade alltid svenska i enrum, enligt hans önskemål. På svenska var han dessbättre inte lika skicklig med att göra åhöraren undrande ..."

Premium

27.1.2020

Facklitteratur: Imitatörerna och de imiterade

Författarna presenterar ett mönster enligt vilket nationer lockats, tvingats eller självmant valt att imitera politiska modeller och ideologier från dominerande stater. Detta har lett till känslomässiga och maktpolitiska motreaktioner.

Premium

21.11.2019

I dag: Besök i landet som försvann

Vi måste förlita oss på att det enade Tyskland förmår utöva ett ansvarsfullt ledarskap i Europa.

Premium

17.10.2019

I dag: När besluten dröjer

Var finns då de verkliga makthavarna, de som får saker att hända när de viskar eller ryter till?

Premium

12.9.2019

I dag: Brexitsoppan når kokpunkten

Jag vill tro att Storbritannien trots allt reser sig, men det förutsätter att parlamentet sätter stopp för den rovdrift som nu pågår och som skadar den liberala demokratin.

Premium

19.8.2019

Facklitteratur: Med Finland som förebild

Kan Finland betecknas som en förebild när det för ett land gäller att anpassa sig till en omvälvande, katastrofal händelse som sätter nationens framtid på spel? Ja, om man får tro professorn och populärförfattaren Jared Diamond i hans senaste bok.

Premium

14.8.2019

Analys: Finland, kapitalismen och demokratins villkor

Nu ifrågasätts välfärdsstatens framtid, inkomstklyftorna vidgas, känslan av maktlöshet och förlust leder till en populism som utmanar det demokratiska systemet.

8.8.2019

I dag: Finlandssvensk diaspora

Motåtgärder? Rekrytera aktivt i Stockholm, London och Bryssel. Ge högre lärarlöner mot Sverigeflytt.

Premium

4.7.2019

I dag: Språkkonflikter kan förebyggas

I alltför många stater betraktas mångspråkighet som en belastning, något som man förnekar och ibland vill eliminera.

30.5.2019

I dag: Konsten att skynda långsamt

Klimatfrågan är alltför viktig för att göras till en ny vattendelare mellan de frälsta och syndarna.

Premium

25.4.2019

I dag: Eftersnack och efterklokhet

Även om optimisterna just nu tror på en snabb tillkomst av en majoritetsregering, kan svårigheter à la Sverige uppstå.

Premium

21.3.2019

I dag: Förebyggande pessimism

Mobilisering är nyckelordet, det är ett vågspel att räkna med att högre svenskt valdeltagande alltid tryggar mandatet.

Premium

19.3.2019

Bakgrund: Norge: Kan de två bli tre?

Det behövs en bredare kontaktyta till Norge än enbart med militärer och toppolitiker. Vi bör om möjligt intressera både medierna och de folkliga organisationerna för det moderna Finland. Dessvärre finns det ännu kvardröjande attityder i Norge, reminiscenser om ett östligt och svårbegripligt Finland, skriver Pär Stenbäck.

4.3.2019

Facklitteratur: Den utopiska demokratin

När Eskelinen helt frankt konstaterar att ”kapitalismen och administrationen av den är oförenliga med demokratin” ritar man ett frågetecken, skriver Pär Stenbäck.

Premium

14.2.2019

I dag: Våra brokiga partier

Jag tycker mig se att knappast något av våra partier företräder en enhetlig idé eller stöds av väljare med en klar ideologi.

Premium

10.1.2019

I dag: Österns pärla mister sin lyster

När drömmen om ett liberalare Kina krossas är Hongkong en barometer. Taiwan nästa?

6.12.2018

I dag: Nationen försvinner inte

EU:s mål är inte att avskaffa nationen utan att skapa en gemenskap av välmående och trygga nationer genom allt närmare samarbete.

1.11.2018

I dag: Tänk om Trump är en vinnare!

Även om Trump inte är en ny Napoleon som i grunden omstöper samhällen, gör han den liberala demokratin en tjänst.

27.9.2018

I dag: Bubblan, populismen och demokratin

I Sverige pågår en het debatt om rasism, invandring och regeringsalternativ.

23.8.2018

I dag: Den (o)sårbara herrn på Talludden

Även om varje makthavare bör kunna granskas, kan det vara deprimerande för en person med stark integritet att se så många av sina motiv och sina åsikter ifrågasatta.

19.7.2018

I dag : Sommar med och utan spänning

Världslitteraturen bjuder på tillräcklig spänning utan krystade mordhistorier.

14.6.2018

I dag: Skolsvenskan överlever och kan förbättras

Svenskundervisningens centrala problem är det minimala timantalet och alltför sen start.

14.5.2018

Facklitteratur: Folken som vägrar försvinna

Ingmar Karlsson anslår i sin bok en optimistisk ton för minoritetsspråken. Han ser en strimma av hopp för flertalet, tack vare eldsjälars insatser och majoritetsbefolkningens positivare attityder.

10.5.2018

I dag: Det var nog värre förr

Mitt sista radioprogram i december 1968 behandlade krisen i Libanon. Alltså inget nytt på 50 år.

5.4.2018

I dag: Världen, Bolton och jag

Redan i maj får vi insikt om styrkan i Boltons inflytande på Trump.

1.3.2018

I dag: År av pessimism

Ett stort misstag är att lämna emotionerna åt populisterna. Liberalismens problem ligger kanske just i detta.

3.2.2018

Bakgrund: SFP, mer än ett Natoparti

Ministern och debattören Pär Stenbäck framhåller att Svenska folkpartiet just nu kunde bemöda sig om att betona den breda, allmänpolitiska och svenska profil som man traditionellt företrätt, detta för att undvika att väljarna och andra politiska aktörer uppfattar presidentvalets starka Natoprofilering som en bestående förändring av partiets position och linje.

25.1.2018

I dag: När medicinen dödar

Risken att i Finland få falska mediciner är liten, om man avstår från att beställa läkemedel på nätet.

28.12.2017

Facklitteratur: En svensk ambassadör talar ut

Vi kan inte förvänta oss att varje svensk ambassadör skall producera ett vittnesmål om världen och tiden i Finland. Därför är det glädjande att en så färsk skildring av en tung svensk diplomat sett dagens ljus, skriver Pär Stenbäck om Anders Lidéns nya bok.

21.12.2017

I dag: Den djupa staten

Det behövs personer med sunt förnuft och gott omdöme för att bemästra en kris under vilken nerverna sviktar på en del beslutsfattare.

21.12.2017

I dag: Den djupa staten

Det behövs personer med sunt förnuft och gott omdöme för att bemästra en kris under vilken nerverna sviktar på en del beslutsfattare.