Nora Hämäläinen

Nora Hämäläinen

forskare i filosofi

Senast publicerade artiklar

28.3.2021

Söndagsanalys: När man talar om ungdomars illamående

"Det anses ofta lite fult att tala om lidande i samhälleliga termer (av skada/nytta), men det kan ibland vara det bästa sättet att försvara människors rätt till ett drägligt liv."

Premium

7.2.2021

Söndagsanalysen: Experternas mångfald

"Vi behöver få en tillräcklig inblick i vad experten lutar sig mot, var hon står och om det alls handlar om expertis i detta fall trots att personen är expert inom ett relevant fält."

23.1.2021

Bokrecension: En filosofisk vänskap med långvariga konsekvenser

Georg Henrik von Wright och Eino Kaila satte Finland på filosofins världskarta. Men deras brevväxling visar också hur de hjälptes åt för att utmanövrera olämpliga kolleger i tjänstetillsättningar.

Premium

15.11.2020

Söndagsanalys: Det personliga och det politiska i dag

Att skriva och tala om det privata, det personliga, det självupplevda och det som rör vid smärtpunkter, är sätt att samla människor och erfarenheter, vilket är nödvändigt för politisk handling.

Premium

27.9.2020

Söndagsanalys: Frihet och omsorg

"Tvärtom är poängen att vi inte vet så mycket om andra människors liv att vi kan bedöma vad som är nödvändigt för vem i vilken situation. I ett samhälle som respekterar individers grundläggande fri- och rättigheter behöver vi inte veta det heller."

Premium

28.6.2020

Söndagsanalysen: Historia och offentlig konst

Vi lever i harmoni med statyer och monument även om de historiska personerna som avbildas och hedras är kontroversiella eller erkänt problematiska.

Premium

19.4.2020

Söndagsanalys: Välfärdssamhället och den avgiftsfria utbildningen

Din egen eller dina föräldrars betalförmåga ska inte ha någon betydelse för hur du planerar din utbildningsväg, skriver Nora Hämäläinen i söndagsanalysen.

Premium

23.2.2020

Söndagsanalys: Poängen med klimatskam

Vi behöver den energi som klimatskammen ger. De ungas klimatskam är alltså en värdefull samhällelig resurs, som vi kan vara tacksamma för.

Premium

12.1.2020

Söndagsanalys: Bildning och den etiska miljön

"Det handlar inte om att utplåna skillnader, utan om att skapa ett samhälle där oenigheter inte leder till polarisering och våld, utan till nya insikter och lösningar."

Premium

1.12.2019

Söndagsanalys: Största hotet mot kristendomen i Finland är ointresse

"Kristendomen håller på att bli en viktig del av den nationalistiska nykonservatism som för tillfället växer även i Finland. Frågan är om kyrkan vill associeras med den typen av nationaliserad kristenhet, vars centrala innehåll är att göra skillnad mellan oss och dem? "

Premium

20.10.2019

Söndagsanalys: Experter och farhågor

"Erfarenhetsexpertis är alltså inte ett hot mot expertisen eller den objektiva kunskapen, men definitivt en praktisk utmaning för dem som söker och förmedlar kunskap. "

Premium

8.9.2019

Söndagsanalys: En person som brinner för innehållet i sitt arbete vill ofta inte bli chef

"Det är bra om de som klättrar på karriär- och lönestegen är begåvade och kompetenta. Men det är också bra att alla inte behöver klättra, utan kan rikta sin energi på mer individuella och ofta mer uppbyggliga sätt."

Premium

4.8.2019

Söndagsanalys: Revolutionen finns i de små förskjutningarna

Vad är sexualitet? Vad är kärlek? Vad är en familj? Vad är viktigt i ett liv? Vad är normalt? På alla de här frågorna svarar vi lite annorlunda än vi skulle ha gjort för 30, 40 eller 50 år sedan.

Premium

30.6.2019

Söndagsanalys: Det vanliga folket

Det här påminner oss om att folket inte är ett, och att ”det vanliga folket” alltid är en politisk konstruktion med skiftande innebörder.

Premium

26.5.2019

Söndagsanalys: Radikalt hopp

"En stor del av det som människor upplever som verkligt viktigt eller som ger deras liv innehåll – natur, samvaro, omsorg, utbildning, musik, litteratur, konst, idrott – hör till de saker som vi inte behöver avstå från ens i en radikal klimatomställning, förutsatt att vi agerar i tid."

Premium

20.4.2019

Söndagsanalys: Vad är tradition?

"Det finns inga traditionella svar på den nutida kunskapen om människans inverkan på jorden. Är det god finländsk tradition att undfly ansvar?"

Premium

17.3.2019

Söndagsanalys: Borgerlig klimatpolitik

"I ett kapitalistiskt samhälle är företagens uppgift att generera maximal vinst för sina ägare. Det är politikernas uppgift, oberoende av politisk färg, att se till att de inte gör det på medborgarnas, miljöns eller framtidens bekostnad."

Premium

10.2.2019

Söndagsanalys: Per definition – om rättsstater och hur vi behandlar dem med minst makt

Frågan vi bör ställa oss är om inte en välfärdsstat och en rättsstat mäts just i hur den behandlar dem som har allra minst makt, dem som inte hör till och som nästan inte finns, skriver Nora Hämäläinen i söndagsanalysen.

Premium

6.1.2019

Söndagsanalys: Vad innebär det att förstå?

När jag ombeds förstå människor som tänker att deras kultur är hotad av eventuella asylsökande från Mellanöstern, industriarbetare från Asien, eller rent av européer som mig själv, ifall vi skulle stanna för länge, tänker jag att de här människorna förtjänar bättre försvarare.

Premium

2.12.2018

Söndagsanalys: Genusvetenskap och nykonservatism

Det är nämligen solklart att projektet visar på problem i akademisk publiceringspraxis. Men det är långt ifrån klart att skribenterna lyckas sätta fingret på var problemen finns, än mindre hur de ska lösas.

28.10.2018

Söndagsanalys: Kultur, medier och demokrati

"Den finska nationella kanon med Edelfelt, Gallen-Kallela, Sibelius och Aho samlade den unga nationen med ett bildspråk och ett soundtrack. Men de här stora namnen trädde fram ur en fond av nya konstnärliga uttryck som byggde på internationellt utbyte, resor och influenser."

23.9.2018

Söndagsanalys: Feministiska placeringsråd?

"Och vilka är de politiska och strukturella implikationerna av att vi allt mer förvandlas till individuella aktörer på finansmarknaden? Vad händer med välfärdsstaten?"

19.8.2018

Söndagsanalys: Stad och land

"Konflikten mellan stad och land uppstår alltså inte mellan två olika människogrupper som saknar gemensamma intressen, utan är, som många andra samhälleliga konflikter, ofta en skrivbordsprodukt som uppstår när skattepengar ska fördelas för olika ändamål."

15.7.2018

Söndagsanalys: Det vanliga folket

"De outbildade pojkarna och männen träder fram ur massan som individuella öden, enskilda bildningsvägar: men de träder också fram som själva samhället, det som är gott och livaktigt i det."

10.6.2018

Söndagsanalys: Två former av liberal moralism

"Liksom alla samhällen, kräver det moderna samhället alltså en särskild form av socialisering. Förr lärde man sig lyda, nu ska man lära sig göra rätt utan att någon behöver säga till."

6.5.2018

Söndagsanalys: Dö i rättan tid

"Att vara riktigt gammal i Finland i dag innebär allt oftare att sitta ensam med ångest och förlorad tidsuppfattning, att ramla omkull utan att någon lyfter upp en, att få i sig för lite mat och att sova i sin egen skit."

31.3.2018

Söndagsanalys: Välfärdsstatens rationalitet

Mentalt har vi alla redan länge rört oss från idealet om en universell välfärdsstat, i riktning mot en kapitalistisk konsumentstat.

25.2.2018

Söndagsanalys: Vad är en människa?

"En av utmaningarna med en avhumaniserande myndighetspraxis är att den inte går att avgränsa till vissa väl definierade grupper, såsom asylsökande eller icke-västerländska immigranter. De som vill bevara Finland etniskt homogent och som tror att utlänningar tar deras levebröd och förmåner, kan själva få smaka på avhumanisering när de blir arbetslösa."

21.1.2018

Söndagsanalys: Vad är ett förhållande?

"Men för dem som upplever ohanterliga sexuella krav i sina parförhållanden kan vi inte på samma sätt ge löfte om bättre myndighetsskydd eller fredade zoner. Ett parförhållande är ju enligt ett vanligt tänkesätt först och främst en sexuell relation, där båda parterna ska svara mot den andres sexuella behov."

3.12.2017

Söndagsanalys: Arbete som miljöfråga

"Det är något djupt obekvämt med tanken om mindre arbete som en samhällelig strategi. Samhällen har väl alltid blomstrat av sina medlemmars aktivitet? Men nu är det kanske inte arbetet vi behöver minska på, utan uttryckligen lönearbetet."

12.11.2017

Söndagsanalys: Jobba efter 70?

"Om den övre pensionsåldern avskaffas blir personer mellan 70 och 90 i princip en del av arbetskraften. Frågan är då om vi kan legitimera ett pensionssystem som tryggar en hygglig levnadsstandard, delvis baserad på tidigare inkomster, för dem som väljer eller tvingas att gå tidigt i pension."

8.10.2017

Söndagsanalys: Det fria ordet

"Vi kan betona att yttrandefriheten hör till alla, även dem som har uppfattningar som vi inte delar, och även dem som uppför sig dåligt, så länge de inte gör något direkt olagligt. Eller så kan vi försöka dra en absolut gräns och säga att yttrandefriheten i en liberal demokrati inte omfattar antidemokratiska agendor."

3.9.2017

Söndagsanalys: Det andra Finland?

"Vilket som helst ämne, från offentliganställdas löner till behovet av mer stödundervisning i skolan kan vändas till problem som skulle lösas bara invandrarna åker hem och docenterna håller käft."

23.6.2017

Söndagsanalys: Farlig framtid

"Enligt den här bilden skapas välfärden alltså inte i särskilt hög grad av dem som sköter barn, gamla och sjuka, städar, tömmer soptunnor, klipper gräs, bygger, gör konst, undervisar, tillverkar saker eller på andra alldagliga sätt upprätthåller den mänskliga världen, mot liten lön för någon annan eller utan lön för sig själv eller allmännyttan."

29.1.2017

Essä: Den triviala vardagen och vad den kan lära oss om gott och ont

Vi lär gärna våra barn vikten av global rättvisa, men vi skulle aldrig prioritera den globala rättvisan framför deras utbildning. Att jag ska komma i tid till ett möte blir i praktiken viktigare än hur landet jag lever i behandlar flyktingar. Filosofen Nora Hämäläinen undersöker hur våra högsta moraliska värden förhåller sig till våra vardagliga liv.

29.5.2016

Bokrecension: Kärlekens asymmetri

Nora Hämäläinen läser en särpräglad, rolig och stundtals hypnotisk utläggning om den förälskade människans själsrörelser. Vi befinner oss i ett själslandskap som är diametralt motsatt det moderna terapeutiska, förtroliga, symmetriska och sexuellt tillfredsställande parförhållandet.