Nora Hämäläinen

Nora Hämäläinen

forskare i filosofi

Senast publicerade artiklar

19.8.2018

Söndagsanalys: Stad och land

"Konflikten mellan stad och land uppstår alltså inte mellan två olika människogrupper som saknar gemensamma intressen, utan är, som många andra samhälleliga konflikter, ofta en skrivbordsprodukt som uppstår när skattepengar ska fördelas för olika ändamål."

15.7.2018

Söndagsanalys: Det vanliga folket

"De outbildade pojkarna och männen träder fram ur massan som individuella öden, enskilda bildningsvägar: men de träder också fram som själva samhället, det som är gott och livaktigt i det."

10.6.2018

Söndagsanalys: Två former av liberal moralism

"Liksom alla samhällen, kräver det moderna samhället alltså en särskild form av socialisering. Förr lärde man sig lyda, nu ska man lära sig göra rätt utan att någon behöver säga till."

6.5.2018

Söndagsanalys: Dö i rättan tid

"Att vara riktigt gammal i Finland i dag innebär allt oftare att sitta ensam med ångest och förlorad tidsuppfattning, att ramla omkull utan att någon lyfter upp en, att få i sig för lite mat och att sova i sin egen skit."

31.3.2018

Söndagsanalys: Välfärdsstatens rationalitet

Mentalt har vi alla redan länge rört oss från idealet om en universell välfärdsstat, i riktning mot en kapitalistisk konsumentstat.

25.2.2018

Söndagsanalys: Vad är en människa?

"En av utmaningarna med en avhumaniserande myndighetspraxis är att den inte går att avgränsa till vissa väl definierade grupper, såsom asylsökande eller icke-västerländska immigranter. De som vill bevara Finland etniskt homogent och som tror att utlänningar tar deras levebröd och förmåner, kan själva få smaka på avhumanisering när de blir arbetslösa."

21.1.2018

Söndagsanalys: Vad är ett förhållande?

"Men för dem som upplever ohanterliga sexuella krav i sina parförhållanden kan vi inte på samma sätt ge löfte om bättre myndighetsskydd eller fredade zoner. Ett parförhållande är ju enligt ett vanligt tänkesätt först och främst en sexuell relation, där båda parterna ska svara mot den andres sexuella behov."

3.12.2017

Söndagsanalys: Arbete som miljöfråga

"Det är något djupt obekvämt med tanken om mindre arbete som en samhällelig strategi. Samhällen har väl alltid blomstrat av sina medlemmars aktivitet? Men nu är det kanske inte arbetet vi behöver minska på, utan uttryckligen lönearbetet."

12.11.2017

Söndagsanalys: Jobba efter 70?

"Om den övre pensionsåldern avskaffas blir personer mellan 70 och 90 i princip en del av arbetskraften. Frågan är då om vi kan legitimera ett pensionssystem som tryggar en hygglig levnadsstandard, delvis baserad på tidigare inkomster, för dem som väljer eller tvingas att gå tidigt i pension."

8.10.2017

Söndagsanalys: Det fria ordet

"Vi kan betona att yttrandefriheten hör till alla, även dem som har uppfattningar som vi inte delar, och även dem som uppför sig dåligt, så länge de inte gör något direkt olagligt. Eller så kan vi försöka dra en absolut gräns och säga att yttrandefriheten i en liberal demokrati inte omfattar antidemokratiska agendor."

3.9.2017

Söndagsanalys: Det andra Finland?

"Vilket som helst ämne, från offentliganställdas löner till behovet av mer stödundervisning i skolan kan vändas till problem som skulle lösas bara invandrarna åker hem och docenterna håller käft."

23.6.2017

Söndagsanalys: Farlig framtid

"Enligt den här bilden skapas välfärden alltså inte i särskilt hög grad av dem som sköter barn, gamla och sjuka, städar, tömmer soptunnor, klipper gräs, bygger, gör konst, undervisar, tillverkar saker eller på andra alldagliga sätt upprätthåller den mänskliga världen, mot liten lön för någon annan eller utan lön för sig själv eller allmännyttan."

29.1.2017

Essä: Den triviala vardagen och vad den kan lära oss om gott och ont

Vi lär gärna våra barn vikten av global rättvisa, men vi skulle aldrig prioritera den globala rättvisan framför deras utbildning. Att jag ska komma i tid till ett möte blir i praktiken viktigare än hur landet jag lever i behandlar flyktingar. Filosofen Nora Hämäläinen undersöker hur våra högsta moraliska värden förhåller sig till våra vardagliga liv.

29.5.2016

Bokrecension: Kärlekens asymmetri

Nora Hämäläinen läser en särpräglad, rolig och stundtals hypnotisk utläggning om den förälskade människans själsrörelser. Vi befinner oss i ett själslandskap som är diametralt motsatt det moderna terapeutiska, förtroliga, symmetriska och sexuellt tillfredsställande parförhållandet.