Nina Nordström

Nina Nordström

Juris doktor som arbetar med människorättspolitik inom utrikesförvaltningen

Senast publicerade artiklar

26.6.2018

I dag: Kraft

Mänskliga rättigheter ifrågasätts allt starkare. Det går bakåt med fart för den regelbaserade liberala ordningen.

17.4.2018

I dag: Att veta vad man står för

Land har med lag byggts, och det får inte nu eller senare rivas ner.

6.2.2018

I dag: FN-prioriteter

Uttalanden om sexuella minoriteter och dödsstraff lyser ännu med sin frånvaro. Men nya tillfällen kommer, bland annat inför människorättsrådet.

28.11.2017

I dag: Alla barn i Närpes

Närpes modell fungerar som inspiration för andra kommuner, om de vill lära sig.

19.9.2017

I dag: Företag och mänskliga rättigheter

Kan företag ha ansvar för mänskliga rättigheter? Alltså att individer som berörs av ett företags verksamhet inte blir berövade på till exempel liv och hälsa.

21.2.2017

I dag: Snåla vindar

De två starkaste pelarna i Europarådet är fortfarande den europeiska människorättskonventionen och domstolen.

13.12.2016

I dag: Luciadagen till ära

Alldeles speciellt mycket kunnande finns hos oss kring kemiska vapen och nedrustning av dem.

4.10.2016

I dag: Med värdighet

Alla människor bör mötas med värdighet, också de som flyr

26.7.2016

I dag: Lämna ingen utanför

Det var en glädjens dag när Finland ratificerade konventionen om funktionsnedsattas rättigheter – tio år efter att konventionen antogs internationellt, skriver Nina Nordström i Idag-kolumnen.

17.5.2016

I dag: Rätt att t(r)ycka till

Anders Chydenius pennas verk är högaktuellt ännu efter århundraden.

8.3.2016

I dag: 10 år, 50 år

Människorättsrådet föddes på ruinerna av en människorättskommission som inte fungerade väl.