Nils Torvalds

Nils Torvalds

är ledamot av Europaparlamentet (SFP/Renew Europe).

Senast publicerade artiklar

7.1.2022

I dag: Konferensen om Europas framtid, som nu pågår är en tandlös och nästan tragikomisk tillställning

"Finland är igen drivande ved i europeisk storpolitik."

Premium

14.12.2021

I dag: Förklaringar och berättelser kräver alltid ett sammanhang

"Igen står vi inför nya utmaningar när den gamla, trygga välfärdssamhälleliga kollektiviteten bryts upp av singulariteter och individualism."

Premium

22.11.2021

Facklitteratur: Finns det en gemenskap att skapa

Ryssland har på något sätt överlämnats åt slumpen. Det finns ingen riktigt bestående struktur, som kunde styra landets utveckling.

Premium

12.11.2021

Kolumn: I begynnelsen fanns… solidariteten?

I Europaparlamentet finns det en lite tjatig diskussion, som rör sig kring ordet solidaritet. I vanliga fall tillhör ordet den klass av begrepp som man inte riktigt kan ifrågasätta.

Premium

11.11.2021

I dag: Kravet på pengar som tecken på europeisk solidaritet är något av ett kainsmärke

"En del av orsakerna till medborgarsamhällets bristande stabilitet ligger i de senaste decenniernas stora vardagliga förändringar, som har ruskat om våra vanor och grundligt förändrat vår näromgivning."

Premium

7.10.2021

I dag: Varför fanns det inga finländska politiker i den långa raden av avslöjade namn?

"Hur kan någon tro att det i längden går att kringgå läckagen?"

Premium

4.9.2021

I dag: Kris, makt och undergång

Jag är illa rädd för att alla krypande små steg i riktning mot mera centraliserad makt i slutändan åstadkommer en situation i vilken EU spricker.

Premium

3.9.2021

Kolumn: Kris, makt och undergång

Jag är illa rädd för att alla krypande små steg i riktning av mera centraliserad makt i slutändan åstadkommer en situation i vilken EU spricker.

Premium

30.7.2021

Kolumn: En debatt på villovägar

"Skogsskötsel är entydigt nationell kompetens, men både klimatpolitik och biodiversitet är globala frågor, som därmed ger unionen kompetens att handla."

Premium

29.7.2021

I dag: Skogsskötsel är entydigt nationell kompetens, men både klimatpolitik och biodiversitet är globala frågor, som ger EU kompetens att handla

"Skogsskötsel är entydigt nationell kompetens, men både klimatpolitik och biodiversitet är globala frågor, som därmed ger unionen kompetens att handla."

24.6.2021

Kolumn: De försvunna blåbären

Slutresultatet är att blåbär trivs bra i relativt unga skogar, men trivs illa både i kalhyggen och i urskog.

Premium

16.4.2021

Kolumn: Tidsdiagnos i pandemitider

Vår böljande historia känner till en hel del försök till tidsdiagnos – till att försöka förstå vad som egentligen händer under vardagens yta.

Premium

15.4.2021

I dag: I pandemins tider utsätts vi för nya skiljelinjer kring frågor som inte borde skilja oss åt

"Där ute finns en tvådelad verklighet – tingen, fenomenen som de verkligen är och levnadsvärlden som vi uppfattar den."

Premium

11.3.2021

I dag: Man kan göra politisk karriär på att ständigt och jämt gnata på enskilda beslut

EU-medlemskapet var ett svårt val för Finlands folk och den uppdelningen lever ännu kvar i valbeteende. Att elda på under den schismen ger fortfarande utdelning. Det är egentligen Sannfinländarnas enda politiska medel.

Premium

5.2.2021

I dag: Vad lärde du dig i EU i dag ...?

Sen kom bakslagen, det vill säga meddelandena om att processerna, i synnerhet i den belgiska fabriken, inte riktigt gick som i fabrikerna på Strömsö.

Premium

4.2.2021

I dag: Vad lärde du dig i EU i dag ...?

"Sen kom bakslagen, det vill säga meddelandena om att processerna, i synnerhet i den belgiska fabriken, inte riktigt gick som i fabrikerna på Strömsö."

Premium

27.11.2020

I dag: Vägval i EU-kris

De tre lösningarna kunde egentligen ordnas efter modellen från Sergio Leones klassiska ”Den gode, den onde och den fule”, men i lite annan ordning.

Premium

26.11.2020

I dag: Vägval i EU-kris

De tre lösningarna kunde egentligen ordnas efter modellen från Sergio Leones klassiska ”Den gode, den onde och den fule”, men i lite annan ordning.

Premium

23.10.2020

I dag: Religion och politik

Vem var nu så jättelikt frisinnad 1620? På den europeiska kontinenten slog man med lust och religiös iver ihjäl varandra.

Premium

22.10.2020

I dag: Det kan vara god valtaktik att driva mardrömmen – och vinna ett presidentval

En vit medelklass, som ännu på 1950-talet förverkligade en ny amerikansk dröm, upplever nu i några delstater någonting som mera påminner om en mardröm.

Premium

17.9.2020

I dag: Politikens coronavirus

Vi befinner oss mitt i en djup kris och alla förebyggande åtgärder kräver öppen informationsgång och god vilja.

Premium

20.8.2020

Bakgrund: Åga över Belarus

Under alla dagar efter det förfalskade presidentvalet i Belarus har jag levt med en obehaglig känsla i magen. Ett av mina uppdrag som korrespondent i Moskva under 1990-talet var att ta tåget till Minsk och följa med en folkomröstning, som i praktiken innebar att Aleksandr Lukasjenko gjorde sig av med både opposition och öppenhet.

Premium

14.8.2020

I dag: Valkampanjer och säkerhetspolitik

Joe Biden är en lite principlös hök, som blev märkbart irriterad när jag försökte få honom att ta ställning till George W. Bush och kriget i Irak.

Premium

13.8.2020

I dag: Valkampanjer och säkerhetspolitik

Presidentens grundlagsenliga uppgift är att föra en framåtriktad säkerhetspolitisk dialog – också när det är otacksamt i förhållande till opinionsundersökningar.

Premium

10.7.2020

I dag: Att balansera på ett äggskal …

Vi behöver alltså ett starkare Europa, men efter nästa franska presidentval finns det kanske inte den duo, den tandem, som kunde klara av att föra Europa vidare.

Premium

9.7.2020

I dag: Att balansera på ett äggskal …

Vi behöver alltså ett starkare Europa, men efter nästa franska presidentval finns det kanske inte den duo, den tandem, som kunde klara av att föra Europa vidare.

Premium

5.6.2020

I dag: Nya tider – nya utmaningar

Ibland är det alltså bra att se proportionerna innan man av politikens inskränkta orsaker skrämmer sina medmänniskor med de stora talen.

Premium

5.6.2020

I dag: Nya tider – nya utmaningar

Ibland är det alltså bra att se proportionerna innan man av politikens inskränkta orsaker skrämmer sina medmänniskor med de stora talen.

Premium

1.5.2020

I dag: Klimatlag och corona

Vår värld och vi själva håller inte riktigt ihop för påfrestningarna. Därför behöver vi en klimatlag.

Premium

1.5.2020

I dag: Klimatlag och corona

Vår värld och vi själva håller inte riktigt ihop för påfrestningarna. Därför behöver vi en klimatlag.

Premium

27.3.2020

I dag: Fugger, farsot och förtroende

I coronatider har förtroendet en speciell betydelse.

Premium

27.3.2020

I dag: Fugger, farsot och förtroende

I coronatider har förtroendet en speciell betydelse.

Premium

21.2.2020

I dag: Mera svartvitt än grönt

Vi har redan tillräckligt mycket besvär med populistiska belackare. Där behövs det faktiskt inte grönmålade populister.

Premium

17.1.2020

I dag: En vilsen hegemoni

"Ännu för tre månader sedan kunde Donald Trump utbrista i ett 'låt någon annan slåss över detta blodbesudlade landskap'. Nu inbjöd han till nya blodbestänkta orgier."

Premium

17.1.2020

I dag: En vilsen hegemoni

"Ännu för tre månader sedan kunde Donald Trump utbrista i ett 'låt någon annan slåss över detta blodbesudlade landskap'. Nu inbjöd han till nya blodbestänkta orgier."

Premium

13.12.2019

I dag: Med nosen mot Madrid

I sin riktigt mest bjärta form ser utmaningen ut så här: på 30 år ska vi radikalt förvandla hela vår energisektor.

Premium

8.11.2019

I dag: Asperger möter klimatet

Vi har helt enkelt för lite asperger i oss. Det ger Greta Thunberg en speciell roll.

Premium

8.11.2019

I dag: Asperger möter klimatet

Vi har helt enkelt för lite asperger i oss. Det ger Greta Thunberg en speciell roll.

Premium

4.10.2019

I dag: Biodiversitetens under

WWF talar huvudsakligen om däggdjur och andra vertebrater, inte om bakterier eller svamparnas nätverk.

Premium

4.10.2019

I dag: Biodiversitetens under

WWF talar huvudsakligen om däggdjur och andra vertebrater, inte om bakterier eller svamparnas nätverk.

Premium

30.8.2019

I dag: Faktaflykten är alla populismers moder

Ibland känns det lockande att drämma till en sannfinländsk politiker för en fullständig avsaknad av grundläggande fakta.

Premium

30.8.2019

I dag: Faktaflykten är alla populismers moder

Ibland känns det lockande att drämma till en sannfinländsk politiker för en fullständig avsaknad av grundläggande fakta.

Premium

26.7.2019

I dag: Förändringens stormvindar

Efter Simone Veil är von der Leyen den andra kvinnan som innehar, eller innehaft, en ledande position i de europeiska institutionerna.

Premium

26.7.2019

I dag: Förändringens stormvindar i EU

Efter Simone Veil är von der Leyen den andra kvinnan som innehar, eller innehaft, en ledande position i de europeiska institutionerna.

Premium

20.6.2019

I dag: Den nya ordningen

"Det här är kanske politik när det är som mest obehagligt och jag har gjort mitt yttersta för att hålla mig utanför."

Premium

12.4.2019

I dag: Spegel, spegel på väggen där…

Det som alltså ser ut som det grönaste av det gröna visar sig vid en närmare granskning vara ganska smutsigt.

Premium

12.4.2019

I dag: Spegel, spegel på väggen där…

Det som alltså ser ut som det grönaste av det gröna visar sig vid en närmare granskning vara ganska smutsigt.

Premium

8.3.2019

I dag: För lite och för långsamt

Alla kan på goda grunder säga att Europas kontroll av bankernas skumraskaffärer har varit bristfällig och illa fungerande.

Premium

8.3.2019

I dag: För lite och för långsamt

Alla kan på goda grunder säga att Europas kontroll av bankernas skumraskaffärer har varit bristfällig och illa fungerande.

Premium

1.2.2019

I dag: Europeisk klimatpolitik på väg vart?

Den modifierade sanningen lyder alltså så här: EU leder Europas klimatpolitik när Tyskland tillåter det.

Premium