Nils Torvalds

Nils Torvalds

är ledamot av Europaparlamentet (SFP/Renew Europe).

Senast publicerade artiklar

27.3.2020

I dag: Fugger, farsot och förtroende

I coronatider har förtroendet en speciell betydelse.

Premium

27.3.2020

I dag: Fugger, farsot och förtroende

I coronatider har förtroendet en speciell betydelse.

Premium

21.2.2020

I dag: Mera svartvitt än grönt

Vi har redan tillräckligt mycket besvär med populistiska belackare. Där behövs det faktiskt inte grönmålade populister.

Premium

17.1.2020

I dag: En vilsen hegemoni

"Ännu för tre månader sedan kunde Donald Trump utbrista i ett 'låt någon annan slåss över detta blodbesudlade landskap'. Nu inbjöd han till nya blodbestänkta orgier."

Premium

17.1.2020

I dag: En vilsen hegemoni

"Ännu för tre månader sedan kunde Donald Trump utbrista i ett 'låt någon annan slåss över detta blodbesudlade landskap'. Nu inbjöd han till nya blodbestänkta orgier."

Premium

13.12.2019

I dag: Med nosen mot Madrid

I sin riktigt mest bjärta form ser utmaningen ut så här: på 30 år ska vi radikalt förvandla hela vår energisektor.

Premium

8.11.2019

I dag: Asperger möter klimatet

Vi har helt enkelt för lite asperger i oss. Det ger Greta Thunberg en speciell roll.

Premium

8.11.2019

I dag: Asperger möter klimatet

Vi har helt enkelt för lite asperger i oss. Det ger Greta Thunberg en speciell roll.

Premium

4.10.2019

I dag: Biodiversitetens under

WWF talar huvudsakligen om däggdjur och andra vertebrater, inte om bakterier eller svamparnas nätverk.

Premium

4.10.2019

I dag: Biodiversitetens under

WWF talar huvudsakligen om däggdjur och andra vertebrater, inte om bakterier eller svamparnas nätverk.

Premium

30.8.2019

I dag: Faktaflykten är alla populismers moder

Ibland känns det lockande att drämma till en sannfinländsk politiker för en fullständig avsaknad av grundläggande fakta.

Premium

30.8.2019

I dag: Faktaflykten är alla populismers moder

Ibland känns det lockande att drämma till en sannfinländsk politiker för en fullständig avsaknad av grundläggande fakta.

Premium

26.7.2019

I dag: Förändringens stormvindar

Efter Simone Veil är von der Leyen den andra kvinnan som innehar, eller innehaft, en ledande position i de europeiska institutionerna.

Premium

26.7.2019

I dag: Förändringens stormvindar i EU

Efter Simone Veil är von der Leyen den andra kvinnan som innehar, eller innehaft, en ledande position i de europeiska institutionerna.

Premium

20.6.2019

I dag: Den nya ordningen

"Det här är kanske politik när det är som mest obehagligt och jag har gjort mitt yttersta för att hålla mig utanför."

Premium

12.4.2019

I dag: Spegel, spegel på väggen där…

Det som alltså ser ut som det grönaste av det gröna visar sig vid en närmare granskning vara ganska smutsigt.

Premium

12.4.2019

I dag: Spegel, spegel på väggen där…

Det som alltså ser ut som det grönaste av det gröna visar sig vid en närmare granskning vara ganska smutsigt.

Premium

8.3.2019

I dag: För lite och för långsamt

Alla kan på goda grunder säga att Europas kontroll av bankernas skumraskaffärer har varit bristfällig och illa fungerande.

Premium

8.3.2019

I dag: För lite och för långsamt

Alla kan på goda grunder säga att Europas kontroll av bankernas skumraskaffärer har varit bristfällig och illa fungerande.

Premium

1.2.2019

I dag: Europeisk klimatpolitik på väg vart?

Den modifierade sanningen lyder alltså så här: EU leder Europas klimatpolitik när Tyskland tillåter det.

Premium

1.2.2019

I dag: Vart är europeisk klimatpolitik på väg?

Den modifierade sanningen lyder alltså så här: EU leder Europas klimatpolitik när Tyskland tillåter det.

Premium

28.12.2018

I dag: Den påklistrade etiketten

Sammanstörtande världsbilder är alltså farliga och någonting som vi måste hålla i minnet när vi utvecklar strategier för att inkludera invandrare.

Premium

28.12.2018

I dag: Den påklistrade etiketten

Sammanstörtande världsbilder är alltså farliga och någonting som vi måste hålla i minnet när vi utvecklar strategier för att inkludera invandrare.

Premium

23.11.2018

I dag: Ett imperium sjunker som Atlantis

Den före detta stormakten, som omgav sig med de kungliga kulissernas förledande pomp och ståt, var djupt sårad i sin nationella självkänsla.

23.11.2018

I dag: Ett imperium sjunker som Atlantis – "Mays roll är att föra skådespelet till sitt bittra slut"

Den före detta stormakten, som omgav sig med de kungliga kulissernas förledande pomp och ståt, var djupt sårad i sin nationella självkänsla.

19.10.2018

I dag: Flickorna tog över – också min spalt

Flickor har styrka. Vi kommer att få till stånd en förändring, men vi kan inte göra det ensamma.

19.10.2018

I dag: Flickorna tog över – också min spalt

Flickor har styrka. Vi kommer att få till stånd en förändring, men vi kan inte göra det ensamma.

14.9.2018

I dag: Monopol och marknad

I engelsk tradition kan vi gå tillbaka till Adam Smith och John Stuart Mill. Vardera argumenterade (någorlunda) konsekvent mot monopolen.

14.9.2018

I dag: Monopol och marknad

I engelsk tradition kan vi gå tillbaka till Adam Smith och John Stuart Mill. Vardera argumenterade (någorlunda) konsekvent mot monopolen.

10.8.2018

I dag: Mellan Europa

"Vi kommer att ha framför oss en lång och besvärlig fritagning av ett kidnappat Mellaneuropa och mandarinerna i kommissionen visar inte alltid stort tålamod."

10.8.2018

I dag: Mellan Europa

"Vi kommer att ha framför oss en lång och besvärlig fritagning av ett kidnappat Mellaneuropa och mandarinerna i kommissionen visar inte alltid stort tålamod."

6.7.2018

I dag: Politikens svåra – tyska – konst

Slutresultatet blir nävarnas kamp och – i bästa fall – bara näsblod.

6.7.2018

I dag: Politikens svåra – tyska – konst

Slutresultatet blir nävarnas kamp och – i bästa fall – bara näsblod.

21.6.2018

Bakgrund: Avgrund eller europeisk balans

En återkommande liknelse kring EU handlar om Weimarrepubliken: ett någorlunda demokratiskt system urholkas, tas därefter som gisslan av oppositionen och förlorar till slut kontrollen över beslut och verklighet. Inför det europeiska toppmötet är det ett verkligt hot.

1.6.2018

I dag: Europeiska utmaningar 4

Italien är inte ett fattigt land men tillgångarna finns koncentrerade hos ett antal individer och företag.

1.6.2018

I dag: Europeiska utmaningar 4

Italien är inte ett fattigt land men tillgångarna finns koncentrerade hos ett antal individer och företag.

27.4.2018

I dag: Europeiska utmaningar 3

EU är samtidigt någonting avlägset och konturlöst, men också någonting som mycket konkret griper in i vardagens människohabitat och vanor.

27.4.2018

I dag: Europeiska utmaningar 3

EU är samtidigt någonting avlägset och konturlöst, men också någonting som mycket konkret griper in i vardagens människohabitat och vanor.

23.3.2018

I dag: Europeiska utmaningar, del 2

När det knakar i europeisk ekonomi drabbar det Finlands export.

23.3.2018

I dag: Europeiska utmaningar, del 2

När det knakar i europeisk ekonomi drabbar det Finlands export.

16.2.2018

I dag: Europeiska utmaningar, del 1

Alla vet att de mest uppenbara bristerna i eurons konstruktion borde avhjälpas så länge den ekonomiska uppgången varar.

16.2.2018

I dag: Europeiska utmaningar, del 1

Alla vet att de mest uppenbara bristerna i eurons konstruktion borde avhjälpas så länge den ekonomiska uppgången varar.

8.12.2017

I dag: Poäng eller poänglöshet

EU har aldrig varit en försvarsallians även om man ibland kan uppleva små ögonblick av solidaritet mellan medlemsstaterna.

3.11.2017

I dag: Den meningsfulla debatten

Vi är ännu omgivna av gamla och hierarkiska strukturer.

3.11.2017

I dag: Den meningsfulla debatten

Vi är ännu omgivna av gamla och hierarkiska strukturer.

29.9.2017

I dag: Att inte ta striden …

I Finland har vi för tillfället åtminstone två exempel på vad som händer när man inte i tid tar sina utmaningar. Vardera uppvisar samma struktur: av politisk opportunism eller ren feghet tar man inte striden när den erbjuds.

29.9.2017

I dag: Att inte ta striden …

I Finland har vi för tillfället åtminstone två exempel på vad som händer när man inte i tid tar sina utmaningar. Vardera uppvisar samma struktur: av politisk opportunism eller ren feghet tar man inte striden när den erbjuds.

25.8.2017

I dag: Fördelning … och förfördelning

Jag är helt ense med alla som säger att återhållsamhet nu är den största dygden. Men återhållsamheten måste skapa förtroende.

25.8.2017

I dag: Fördelning … och förfördelning

Jag är helt ense med alla som säger att återhållsamhet nu är den största dygden. Men återhållsamheten måste skapa förtroende.

21.7.2017

I dag: EU och globalisering – 13 år senare

Om någonting var dumt och kontraproduktivt var det nedskärningarna i utbildningen: vi ska alla ner till den sannfinländska nivån.