Niclas Erlin

Reporter

Senast publicerade artiklar

9.9.2018

Viktig ankarplats hedras

Naturhamnen i Lappvik har länge fungerat som angöringsställe för marinens fartyg. En minnesplakett på Strömudden påminner om platsens betydelse för försvaret.

9.9.2018

Ubåtarna låg på sommaren i Lappvik

Ubåtsflottiljen övade intensivt och använde depåfartyg för de dagliga bestyren.

6.9.2018

Ledare: Gängen utgör det stora hotet

När regeringen vill kanalisera mera pengar till polisen är den inne på rätt spår. Men det är den organiserade brottsligheten, inte förorterna, som ska lyftas fram.

28.8.2018

Kontakter över flera gränser

Nesenta inleder hösten med flera tiotal nyanställda i Jorvas, Kyrkslätt. Här sköts nu kundservicen även för två stora svenska nätbutiker.

28.8.2018

Topparna stor utmaning

Tekniken går hela tiden framåt inom kundservicen. De yngre vill använda chatt.

20.8.2018

Nya takter i höst

– Det känns spännande, och samtidigt lite pirrigt. Det säger Sofia Fri-Xavier om sitt nya uppdrag som ansvarig producent för Rock Donna, föreningen som jobbar för att stärka flickors och kvinnors musikaliska och sociala självkänsla.

10.8.2018

Ledare: Väl informerat är hälften vunnet

Öppenhet är en viktig faktor för att ett projekt ska framskrida smärtfritt. Ömsesidigt förtroende är bra att ha då något skär sig.

5.8.2018

Böcker: Gripande om livet på öarna

Carina Wolff-Brandts nyaste bok ger läsaren ypperlig insikt i den hårda vardagen i vår skärgård för några sekel sedan.

31.7.2018

Ledare: Ordet populism har urvattnats

Nästan all politisk retorik är kryddad med lite populism. Det kan behövas. Det är svaren och lösningarna som avgör.

26.7.2018

Foton fängslar och förtäljer

Kiti Karvonen säger att de gamla bilderna fungerar som titthål till det förflutna. Hon stortrivs med sitt jobb som fotoamanuens.

23.7.2018

Ledare: Mjölken surnar och toan strejkar

Vårt samhälle är extremt beroende av el. Det finns orsak att skaka om oss i vår trygghet. Hur länge klarar du dig utan ström i ditt hem?

19.7.2018

Värmen stiger i språkkittlarna

Tillströmningen till Lärkkulla i Karis visar att det finns en stor efterfrågan på språkutbildning. Språket är en av de viktigaste nycklarna till lyckad integration.

12.7.2018

Upptäck pärlorna i hemknutarna

Ett gott semestermål behöver varken vara dyrt eller märkvärdigt. Sommarens högtryckshelger bjuder på fina chanser att uppleva något nytt i vår egen region.

8.6.2018

Festligt då grundsten murades i Ingå

Parterna kring gasledningen Balticconnector vittnade om gott samarbete mellan Finland och Estland.

7.6.2018

Ledare: Ökad sortering visar på vilja

EU styr sina medlemsländer mot en ännu effektivare återvinning, vilket är välkommet. De nya nyckelorden stavas cirkulär ekonomi.

5.6.2018

Ledare: Viktigt lyfta fram offentliga löner

En kartläggning av förtjänster och arvoden visar hur vi värdesätter olika jobb. Samtidigt ger det en möjlighet att jämföra kommuner med varandra.

1.6.2018

Ledare: Skolan A och O för jämlikheten

Färska rapporter visar att barnen fortfarande är väldigt utsatta i fattiga och konflikthärjade länder. Flickorna drabbas särskilt hårt.

28.5.2018

Ledare: Skolan kan inte stå för all fostran

Då närmare hälften av lärarna uppger att de råkat ut för mobbning eller osakligt bemötande finns det orsak att reagera. Skolan lever i en korseld av krav.

18.5.2018

Barnhem engagerar hel klass

Elever i Ekenäs högstadieskola har samlat in kläder, leksaker och böcker till föräldralösa barn. Snart får sakerna nya användare i Filippinerna.

17.5.2018

Ledare: Politik måste inte uppfinnas på nytt

Det demokratiska systemet bör bli lyhördare. Friska krafter är välkomna där besluten fattas, men förnyarna får gärna bjuda på mer än slitna klichéer.

17.5.2018

Unga tog fram drogprogram

Hälsovårdarna i Raseborg får nytt verktyg för att lättare kunna fånga upp unga som använder narkotika.

9.5.2018

Ledare: Jobb och öppenhet lockar unga tillbaka

Ungdomarna blickar långt ut över landets gränser då de planerar sin framtid. Det är en förlust ifall de inte återvänder efter sina studier.

4.5.2018

Kriget 1918 ingen isolerad konflikt

Inbördeskriget i Finland ska ses mot bakgrunden av världskriget och revolutionerna i Ryssland. De drivande krafterna var enorma, säger Henrik Meinander.

26.4.2018

Ledare: Sjövettet ska hålla måttet

I fjol krävde båtolyckorna färre liv än under tidigare år. För att det ska bli en trend krävs fortsatt gott beteende på sjön.

23.4.2018

Ledare: Växla in regionen på rätt spår igen

Samarbete i västra Nyland betyder olika saker på olika orter. Kustkommunerna borde jobba mer målinriktat tillsammans.

11.4.2018

Debatten om 1918 kan gå upp i varv

Historikern Sture Lindholm som mottar SFV:s folkbildningspris säger att det ännu finns mycket att forska i när det gäller inbördeskriget.

5.4.2018

Kulturjobb som görs för alla

Som kulturdirektör håller Jennika Friman många trådar i sin hand. Det bästa i jobbet är då ett evenemang får stor uppskattning, säger hon.

3.4.2018

Ledare: Folkvald i tjänst väl värd sin peng

Den som tar sitt politiska uppdrag på allvar får stå i. Vi glömmer lätt bort att de förtroendevalda gör en omistlig insats för samhället.

26.3.2018

Fostran bakom stängsel

I fånglägren som upprättades efter inbördeskriget idkades religiöst och fosterländskt upplysningsarbete. Resultaten blev klena i den krassa verklighet som rådde bland fångarna.

20.3.2018

Ledare: Lyft paradoxen ut ur boxen

Taxells tes kan lätt avfärdas som gammalmodig. Mekanismerna som reducerar svenskan är ändå lika kraftiga nu som för tre decennier sedan, då paradoxen formulerades.

17.3.2018

Nya uppgifter tär på undervisandet

Lärarna tvingas lägga ner mer och mer tid på olika administrativa uppgifter. Lärarförbundet befarar att den ökande arbetsmängden tär på lärarnas huvudsakliga uppgift, att undervisa.

17.3.2018

Minst en timme pappersjobb varje dag

Lärarna är inte rädda för förändringar, men de betonar att programmen och systemen måste fungera. Mer administration önskar de inte.

5.3.2018

Sällskap och hjälp i vardagen

Monica Lönnqvist sadlade om och stortrivs som företagare inom hemhjälpen. Jobbet är mångsidigt och människonära, säger hon.

1.3.2018

Här ligger historien framme

Västra Nylands landskapsmuseum går i täten och öppnar sina lager.

1.3.2018

Sanatoriemuseet ska öppna igen

I Björknäs finns många samlingar under samma tak. Huset fungerar fint för sitt ändamål.

20.2.2018

Kirskål och annat ätbart

Matkulturen lyfts fram på olika sätt i den färska västnyländska årsboken.

4.2.2018

Ovissheten var stor på alla håll

Vem ska man lyda och vem går det att lita på? Osäkerheten var utbredd under inbördeskrigets första dagar.

4.2.2018

Offret hedras med porträtt

Borgmästaren Harry Winqvist sköts ihjäl på poliskontoret i Ekenäs den 1 februari 1918. Han var inbördeskrigets första dödsoffer i staden.

26.1.2018

"Enskilda öden hjälper oss se tragedin"

Det är viktigt att kriget 1918 diskuteras, säger forskaren Matias Kaihovirta. Det individorienterade grepp som är vanligt i framställningarna i dag kan bidra till en bättre förståelse kring det som skedde.

26.1.2018

Axxell vill ha öppen dialog

Näringslivet och arbetsgivarna har möjlighet att delta då skolan gör upp utbildningsplaner för sina examina.

19.1.2018

Fritidsfolk vill ha aktivare dialog

Deltidsinvånarna stöder gärna den lokala kulturen och näringslivet, men önskar också mera information om sin fritidskommun där de bor en stor del av året.

4.1.2018

Ledare: Vi kan lära oss mycket av 1918

Det är nödvändigt att tala om inbördeskriget för 100 år sedan. Tragedin visar hur svårt det är att stoppa en konflikt då vapnen börjat tala.

1.1.2018

Djurlivet ökar då isen smälter

En expedition i Antarktis visar att ekosystemet kan anpassa sig snabbt till nya förhållanden. Tunnare havsis ger mera liv under ytan.

29.12.2017

Djurlivet ökar då isen smälter

Expedition i Antarktis visar att ekosystemet kan anpassa sig snabbt till nya förhållanden. Tunnare havsis ger mera liv under ytan.

29.12.2017

Tre meters hål genom isen

Dykarna var ungefär 45 minuter per gång under ytan för att samla in prover. Fryspunkten i vattnet ligger kring minus 1,9 grader.

22.12.2017

Ledare: Regeringen ska följa sin rapport

Berättelsen om hur språklagstiftningen tillämpas i praktiken innehåller många förslag till förbättringar. Nu gäller det att förverkliga dem.