Mirjam Kalland

Mirjam Kalland

professor i småbarnspedagogik vid Helsingfors universitet.

Senast publicerade artiklar

13.6.2019

I dag: Frågan om IS-barnen är ett icke-dilemma – hur kan det vara så svårt att ta hem dem?

Kan det ha undgått någon att barn kan traumatiseras av att leva i fångläger?

Premium

9.5.2019

I dag: Barn och smärta

Fortfarande finns det mycket som berör barn som inte får den tyngd i beslutsfattandet som det borde få.

Premium

4.4.2019

I dag: Mört eller abborre?

Kvinnoförtryckande strukturer i samhället finns kvar, men det är lätt att se att det finns skadliga strukturer som drabbar pojkar.

Premium

28.2.2019

I dag: Babyn i snön

För mig är det fortfarande otroligt och en gåta att två människor tillsammans kan producera nytt liv, en människa.

Premium

24.1.2019

I dag: Så här lär du ditt barn trygghetsfärdigheter

Inte ens i trygga hem är det lätt att tala om pedofili och våldtäkter.

Premium

20.12.2018

I dag: Högre makter, bedrägeri och barnkonventionen

Om barnets bästa är i konflikt med någon annans intresse, bör barnets bästa gälla i första hand.

Premium

15.11.2018

I dag: Vad har vi gjort fel? Åtminstone har vi tredubblat barnfattigdomen

Det finns tungt vetenskapligt belägg för att fattigdom skadar barns utveckling.

12.10.2018

I dag: De magiska åren

Barn behöver stöd för att lära sig att hantera troll och älvor, och det faktum att man kan vara rädd för något som inte finns.

6.9.2018

I dag: Den allvarsamma leken

Separation, återförening och objektkonstans är bara några av de begrepp som barn lär sig hantera via kurragömmaleken.

2.8.2018

I dag: Heckmans kurva

Den andra slutsatsen är att det är onaturligt att skapa någon slags konflikt mellan vård av barn i hemmet och betydelsen av dagvård och förskola.

28.6.2018

I dag: Frånvarande närvaro

Splittrad uppmärksamhet gör oss också till dåliga föräldrar. Sorry, men så är det.

24.5.2018

I dag: Nollor

Kanske det mest konstruktiva förslaget för besparing skulle vara att byta regering.

19.4.2018

I dag: Hand i hand

Ju mera man strävar efter social rättvisa när det gäller utbildning desto bättre för samhällsekonomin.

14.3.2018

I dag: Pasta Napoletana, Cajsa Warg och bricolage

Bricolage förutsätter lyhördhet och flexibilitet, och förmåga att gripa chansen i flykten.

8.2.2018

I dag: Ensam ansvarig för hundratrettio barn

Det är helt oacceptabelt att ungefär 40 procent av kommunerna inte kan erbjuda tillräckligt stöd åt ett barn som far illa.

4.1.2018

I dag: Att föda eller inte föda

Om beslutet att skaffa barn skjuts upp hos relevanta åldersgrupper kanske det återspeglar samhällsklimatet som helhet.

30.11.2017

I dag: Uppväxtvillkor

Tanken att barn drabbas av emotionell omsorgssvikt på grund av vuxnas nätberoende är naturligtvis obekväm.

27.10.2017

I dag: Ännu ett perspektiv

Sexuella trakasserier är fortfarande är vanliga, både på arbetsplatser och bland barn i skolåldern.

21.9.2017

I dag: Höst

Den sammansatta klassen bestående av första- och andraklassare i folkskolan är inte stor. Vi sitter alla vid våra pulpeter, med händerna knäppta på pulpetlocket. Jag tittar lugnt och småleende rakt in i kameran.

17.8.2017

I dag: Betydelselöst inlägg

Alkoholindustrin är ointresserad av att främja folkhälsan, näringslivets intresse är självklart att vara vinstbringande.

12.7.2017

I dag: Det finstilta

Ja, hur överför föräldrar, skolan och andra institutioner den finstilta kunskap som hjälper individen att klara sig i sin kultur, på gott och på ont?

7.6.2017

I dag: Engelska sjukan

I dag handlar engelska sjukan om bristande insikter i utbildningspolitikens konsekvenser.

4.5.2017

I dag: Osorterat

Sopor vet jag hur jag skall sortera, men minnen får gärna skräpa osorterade enligt sin egen bristande, förgyllande logik.

30.3.2017

I dag: Född 1922

Att utveckla en verksamhet tar lång tid i anspråk, och att utveckla expertis inom verksamheten tar ännu längre.

22.2.2017

I dag: Den gyllene regeln och hallå, Migri!

Det finns experter som gärna ställer sin sakkunskap till förfogande. Till exempel undertecknad. Helt gratis.

19.1.2017

I dag: Svart fredag

Donald, du har sannerligen gett en ny betydelse åt begreppet Black Friday.

15.12.2016

I dag: Passivt drickande

Visst, absolut. Alla skall få dricka så mycket de vill. Så länge de inte skadar någon annan med sitt drickande, eller hur? Och det är ju där som skon klämmer.

10.11.2016

I dag: Dagen efter

Den sociala tryggheten är minimal, fackföreningar motarbetas, och saknar man skyddsnät är man illa ute.

6.10.2016

I dag: Det där med att ta hand om våra barn

Det stöd som dagvård, förskola och skola kan ge är av vital betydelse för barnets utveckling.

1.9.2016

I dag: Pusselbiten

Ponera att vi hade beslutsfattare som skulle uttrycka sig så här: vi har en massa problem, men ett som går relativt enkelt att åtgärda är vår ålderspyramid.

28.7.2016

I dag: Att få en chans

Det tema som löper igenom Ferrantes böcker gäller också här och nu: en individs möjligheter till positiv utveckling har starkt samband med det stöd som fås från skolgång och utbildning.

19.5.2016

I dag: Väl lobbat, illa jobbat

Vår regering förstår inte betydelsen av utbildning, och skär ner på allt från dagis till universitet.

10.3.2016

I dag: Anteckningar från en källare

Varje generation måste utvecklas till föräldrar under de premisser som råder, och de är sällan likadana som för den föregående generationen.

4.2.2016

I dag: Konsten att grubbla på O

Förmågan att mentalisera är dessvärre inte en stabil förmåga, utan kan kollapsa då man är trött.