Mirjam Kalland

Mirjam Kalland

professor i småbarnspedagogik vid Helsingfors universitet.

Senast publicerade artiklar

21.7.2021

I dag: Jag exploderade över en burk körsbärskompott

"Symboliskt kippar vi efter luft då vi försöker få omsorgen om närstående och arbetslivets krav att fungera på villkor som blivit allt mer orimliga."

Premium

16.6.2021

I dag: Två små tallar

Tidigare när jag gjorde hushållsbudgetar räknade jag ut kostnaderna utifrån ”normala” månader, det vill säga månader utan extra eller oförutsedda utgifter. Kruxet var bara det att dessa normala månader aldrig kom.

Premium

12.5.2021

I dag: I vår kultur kan det vara svårt att inse att man inte måste klara allting själv

"Om det glappar i vardagen lider barnet av omsorgssvikt, och kanske av omsorg där man separerar den fysiska och emotionella omsorgen."

Premium

7.4.2021

I dag: Hemma är jag då jag är precis där jag vill vara, och inte slits i någon annan riktning

"För en nomadsjäl kan hem vara uppbrott, men jag är inte endast en vandrare."

Premium

3.3.2021

I dag: Är jag då rädd för döden? Är frågan rätt formulerad? Att dö eller döden?

Själva tillståndet, att vara död, skrämmer mig inte, eftersom min upplevelse, så som jag bär den med mig utan att kunna vara säker på om jag verkligen minns, är att det handlar om ett behagligt, svävande tillstånd.

Premium

27.1.2021

I dag: Att kombinera heltidsjobb med föräldraskap till småbarn är kanske möjligt, men ofta för mycket

"Naturligtvis kunde jag ha satsat mera på att skaffa mig materiella saker. Investera i något annat än i att vara mamma."

Premium

23.12.2020

I dag: Ett förslag

"Det behövs en mångprofessionell enhet i huvudstadsregionen vars enda uppgift är att snabbt hitta och hjälpa de barn och unga som rymmer eller dunstar."

Premium

18.11.2020

I dag: Småbarnspedagogik och effektivitetstänkande

Brist på arbetskraft kan inte leda till att vi accepterar förhållanden som skadar barns utveckling.

Premium

14.10.2020

I dag: Krishantering kan inte bedömas bara enligt slutresultatet, utan vägen dit är lika viktig

Vi dör alla någon gång. Men hur vi dör har en betydelse. Dör vi i ett väntrum, eller i en kaotisk situation utan att få lindring?

Premium

9.9.2020

I dag: Att permittera lärare är oetiskt och ohållbart

Då man försöker spara pengar genom att försämra basservicen ökar man kostnaderna genom att behovet av specialservice ökar.

Premium

5.8.2020

I dag: De formbara åren

Våra femåringar deltar inte i småbarnspedagogik i lika hög grad som barn i andra nordiska länder. Det har ett samband med familjens ekonomiska situation.

Premium

1.7.2020

I dag: Barn kan inte lämnas utan övervakning, inte en enda sekund

De som idealiserar sin barndom kan göra det eftersom de fortfarande är vid liv. De som blev på vägen är inte här för att berätta hur de ser på saken.

Premium

28.5.2020

I dag: Experimentet fortsätter

Det viktigaste för närvarande är nog att bearbeta det som hänt tillsammans med barnen, fånga upp de barn och unga som haft och har det svårt, och erbjuda dem stöd.

Premium

23.4.2020

I dag: Avbrott i varandet

Då varandets kontinuitet rubbas, inser vi vad det är som ger livet betydelse.

Premium

19.3.2020

I dag: Vi fixar det

I motsats till de självutnämnda experterna har jag tillit till att den samlade expertisen i Finland är kapabel att göra de överväganden som behövs.

13.2.2020

I dag: Hemligt

"När man lever för tätt inpå varandra tappar man sikten."

Premium

9.1.2020

I dag: Fortfarande svårt?

"Jag känner mig både uppgiven och besviken."

Premium

4.12.2019

I dag: Föräldraskap förlänger karriären – "Att ha familj skyddar mot många problem"

Gott föräldraskap är inte bundet till kön eller sexuell läggning.

31.10.2019

I dag: Hållbarhet kan inte handla om att utplåna mänskligheten

Man får inte utsätta barn och unga för misantropisk propaganda.

Premium

26.9.2019

I dag: Barn och jämlikhet

Det finns ett samband mellan att delta i småbarnspedagogik av hög kvalitet och skolframgång senare.

Premium

22.8.2019

I dag: Likgiltigt

Uppriktigt sagt så tror jag inte att vuxna var bättre på att kalibrera sig in på barns emotioner för femtio år sedan.

Premium

18.7.2019

I dag: Det värdefullaste kan ändå inte ersättas

Om alla dessa lådor skulle föras till avstjälpningsplatsen, vad skulle jag sakna? Inte mycket.

Premium

13.6.2019

I dag: Frågan om IS-barnen är ett icke-dilemma – hur kan det vara så svårt att ta hem dem?

Kan det ha undgått någon att barn kan traumatiseras av att leva i fångläger?

Premium

9.5.2019

I dag: Barn och smärta

Fortfarande finns det mycket som berör barn som inte får den tyngd i beslutsfattandet som det borde få.

Premium

4.4.2019

I dag: Mört eller abborre?

Kvinnoförtryckande strukturer i samhället finns kvar, men det är lätt att se att det finns skadliga strukturer som drabbar pojkar.

Premium

28.2.2019

I dag: Babyn i snön

För mig är det fortfarande otroligt och en gåta att två människor tillsammans kan producera nytt liv, en människa.

Premium

24.1.2019

I dag: Så här lär du ditt barn trygghetsfärdigheter

Inte ens i trygga hem är det lätt att tala om pedofili och våldtäkter.

Premium

20.12.2018

I dag: Högre makter, bedrägeri och barnkonventionen

Om barnets bästa är i konflikt med någon annans intresse, bör barnets bästa gälla i första hand.

Premium

15.11.2018

I dag: Vad har vi gjort fel? Åtminstone har vi tredubblat barnfattigdomen

Det finns tungt vetenskapligt belägg för att fattigdom skadar barns utveckling.

12.10.2018

I dag: De magiska åren

Barn behöver stöd för att lära sig att hantera troll och älvor, och det faktum att man kan vara rädd för något som inte finns.

6.9.2018

I dag: Den allvarsamma leken

Separation, återförening och objektkonstans är bara några av de begrepp som barn lär sig hantera via kurragömmaleken.

2.8.2018

I dag: Heckmans kurva

Den andra slutsatsen är att det är onaturligt att skapa någon slags konflikt mellan vård av barn i hemmet och betydelsen av dagvård och förskola.

28.6.2018

I dag: Frånvarande närvaro

Splittrad uppmärksamhet gör oss också till dåliga föräldrar. Sorry, men så är det.

24.5.2018

I dag: Nollor

Kanske det mest konstruktiva förslaget för besparing skulle vara att byta regering.

19.4.2018

I dag: Hand i hand

Ju mera man strävar efter social rättvisa när det gäller utbildning desto bättre för samhällsekonomin.

14.3.2018

I dag: Pasta Napoletana, Cajsa Warg och bricolage

Bricolage förutsätter lyhördhet och flexibilitet, och förmåga att gripa chansen i flykten.

8.2.2018

I dag: Ensam ansvarig för hundratrettio barn

Det är helt oacceptabelt att ungefär 40 procent av kommunerna inte kan erbjuda tillräckligt stöd åt ett barn som far illa.

4.1.2018

I dag: Att föda eller inte föda

Om beslutet att skaffa barn skjuts upp hos relevanta åldersgrupper kanske det återspeglar samhällsklimatet som helhet.

30.11.2017

I dag: Uppväxtvillkor

Tanken att barn drabbas av emotionell omsorgssvikt på grund av vuxnas nätberoende är naturligtvis obekväm.

27.10.2017

I dag: Ännu ett perspektiv

Sexuella trakasserier är fortfarande är vanliga, både på arbetsplatser och bland barn i skolåldern.

21.9.2017

I dag: Höst

Den sammansatta klassen bestående av första- och andraklassare i folkskolan är inte stor. Vi sitter alla vid våra pulpeter, med händerna knäppta på pulpetlocket. Jag tittar lugnt och småleende rakt in i kameran.

17.8.2017

I dag: Betydelselöst inlägg

Alkoholindustrin är ointresserad av att främja folkhälsan, näringslivets intresse är självklart att vara vinstbringande.

12.7.2017

I dag: Det finstilta

Ja, hur överför föräldrar, skolan och andra institutioner den finstilta kunskap som hjälper individen att klara sig i sin kultur, på gott och på ont?

7.6.2017

I dag: Engelska sjukan

I dag handlar engelska sjukan om bristande insikter i utbildningspolitikens konsekvenser.

4.5.2017

I dag: Osorterat

Sopor vet jag hur jag skall sortera, men minnen får gärna skräpa osorterade enligt sin egen bristande, förgyllande logik.

30.3.2017

I dag: Född 1922

Att utveckla en verksamhet tar lång tid i anspråk, och att utveckla expertis inom verksamheten tar ännu längre.

22.2.2017

I dag: Den gyllene regeln och hallå, Migri!

Det finns experter som gärna ställer sin sakkunskap till förfogande. Till exempel undertecknad. Helt gratis.

19.1.2017

I dag: Svart fredag

Donald, du har sannerligen gett en ny betydelse åt begreppet Black Friday.

15.12.2016

I dag: Passivt drickande

Visst, absolut. Alla skall få dricka så mycket de vill. Så länge de inte skadar någon annan med sitt drickande, eller hur? Och det är ju där som skon klämmer.

10.11.2016

I dag: Dagen efter

Den sociala tryggheten är minimal, fackföreningar motarbetas, och saknar man skyddsnät är man illa ute.