Mikael Sjövall

Mikael Sjövall

entreprenör och publicist.

Senast publicerade artiklar

10.5.2018

Vrangö i Estland är ett paradis med sorgkanter

Vrangö, Prangli, Wrangelsholm. Kärt barn har många namn. Ön var den enda på Estlands nordkust som förblev bebodd under den sovjetiska epoken. I dag bjuder Vrangö på förtrollande naturupplevelser, pittoreska byar och sovjetiska skuggor.

Premium

23.1.2018

I dag: Natten går med tunga fjät

Att mäta tiden ger trygghet. Klockans tickande håller världsalltet på avstånd och begränsar tiden till ett 24 timmars kretslopp som upprepas varje dygn.

19.12.2017

I dag: Föreställd gemenskap

Kvoten med Sisu, Sibelius och Sauna börjar nämligen vara fylld för i år.

14.11.2017

I dag: Miljön kan vänta

Med Tjernobyl i färskt minne är det häpnadsväckande att öppenheten och rapporteringen om radioaktiva utsläpp inte har gjort några nämnvärda framsteg på 30 år.

10.10.2017

I dag: Skogen skymmer sikten

Att ifrågasätta skogsnomenklaturans sanningar och kräva lägre avverkningsvolymer är liktydigt med landsförräderi.

24.9.2017

Snålblåst kring skoltsamiskan i Enare

Det skoltsamiska språket hotar att försvinna. Det brister i den språkliga återväxten och allt färre barn i det skoltsamiska kärnområdet Sevettijärvi (Čeˊvetjäuˊrr) talar skoltsamiska hemma. Det visar en rundringning som HBL har gjort.

16.9.2017

Så här ser drömmarna om det nya Nagu ut

Esplanader, havsnära boende, fyrhus, en fartygsterminal och ett casino på Framnäs. Det är några av de byggstenar som ska forma den fysiska miljön i Nagu centrum. Det föreslår arkitektkollektivet Uusi kaupunki som består av arkitektbyråerna Jada, Muuan och Studio Puisto.

10.9.2017

Vanda köper mark för framtida behov

Tomtchef Armi Vähä-Piikkiö leder Vanda stads avdelning för markpolitik och koordinerar stadens uppköp av åker- och skogsmark. Hon bedyrar att staden vill slå vakt om ett levande jordbruk inom stadens gränser.

10.9.2017

Boendet kan fortsätta som tidigare

Timo Kallaluoto är områdesarkitekt på Vanda stad. Han bekräftar att byggnadsförbudet i Brutuby består.

5.9.2017

I dag: Skygglappar

Vi behöver en ärlig och öppen diskussion om den radikala islamismen och invandringens avigsidor.

31.7.2017

I dag: Uppkopplad

Att uggla tillsammans med familjen i en och samma skorv med noll pelare på mobilen är liktydigt med digerdöden.

27.6.2017

I dag: Fallskärmar

Det är fritt fall på många arbetsplatser just nu. I Sverige och Danmark florerar skriverierna om utköpen av medarbetare på arbetsmarknaden. Fenomenet verkar få fotfäste såväl inom den statliga som inom den offentliga sektorn. Utköp är ett sätt att bli av med fast anställda arbetstagare i situationer där det saknas lagliga grunder för uppsägning.

22.6.2017

Esterna – den osynliga minoriteten

Det estniska kulturhuset Eesti Maja i Helsingfors ligger i skymundan. Byggnaden pockar inte på någon uppmärksamhet där den står inkilad mellan Österleden, den forna gasklockan och Fiskehamnens kaotiska byggplats i Sörnäs. Men skenet bedrar. Det är tisdag kväll och det är full rulle i husets alla våningar.

22.6.2017

Migrationens tveeggade svärd

Det estniska broderfolket har fått ett starkt fotfäste i Finland. Det estniska samfundet utgör redan landets näst största språkliga minoritet. De flesta estländare integreras väl på den finska arbetsmarknaden, men den massiva emigrationen förorsakar sociala problem i Estland då familjer splittras och många barn saknar vuxet omhändertagande på hemmaplan.

23.5.2017

I dag: Bundsförvanter

Konstigt nog verkar de vitryska dödsstraffen och kränkningarna av de mänskliga rättigheterna vara som bortblåsta då EU nu har skiftat fokus.

23.5.2017

I dag: Bundsförvanter

Konstigt nog verkar de vitryska dödsstraffen och kränkningarna av de mänskliga rättigheterna vara som bortblåsta då EU nu har skiftat fokus.

16.4.2017

I dag: Infrastruktur

Då jag nyligen skickade ett paket från Helsingfors till Borgå tog det två veckor innan försändelsen nådde mottagaren.

14.3.2017

I dag: Tokfennomanin blir rumsren

Trots Terhos profil som partiets sfinx med is i magen har han en lång bana bakom sig som manusförfattare för svenskfientlig hatretorik.

7.2.2017

I dag: Alternativa fakta

Trenden förstärks av att vi filtrerar bort det allmänbildande nyhetsflödet, spolar dagstidningarna och förpuppas i våra sociala bubblor på Fejan där vi följer och läser dem som tänker som vi.

3.1.2017

I dag: Arktis smälter

Det är bara den politiska viljan som saknas. Liksom viljan att leva som man lär.

29.11.2016

I dag: Riter

Vi postmoderna agnostiker och vilsna, urbana själar söker efter fasta punkter för att inte gå under då döden gästar oss.

25.10.2016

I dag: Historieförfalskning

Lämningarna av den forna svenska fästningen Nyenskans i S:t Petersburg för en slumrande tillvaro. För några år sedan ville det statliga ryska gasbolaget Gazprom bygga en skyskrapa på området.

20.9.2016

I dag: Närstående

Toppen på vår ålderspyramid blir allt bredare samtidigt som allt fler löntagare våndas över sin oförmåga att ta hand om sina sjuka föräldrar.

16.8.2016

I dag: Bäste Juha!

Din religiösa övertygelse bygger på en respekt för människors lika värde. Det var säkert denna värdegrund som föranledde ditt beslut att erbjuda ditt eget hem som fristad för flyktingar.

11.7.2016

I dag: Sovjetisk renässans

För den som har drabbats av det sovjetiska förtrycket är det smärtsamt att bevittna hur röd terror nu förkläs till bedräglig och oförarglig kuriosa.

7.6.2016

I dag: Den sköra livlinan

Bägge två drillas i finskspråkig hörförståelse samtidigt som de har svårt att greppa var de befinner sig och vad som har drabbat dem. Då jag påtalar dilemmat för den jourhavande läkaren bemöts jag av kompakt tystnad.

3.5.2016

I dag: Auktoritetstilltro

Grogrunden för den finländska auktoritetstilltron läggs i vårt skolväsende där det gäller att ligga lågt och hålla klaffen i klassrummet för att inte bli stämplad som stursk och näsvis.

29.3.2016

I dag: De skjuter vargar, ohoj

Ingen kräver poliseskort och taxiskjuts för att de lokala barnen ska kunna ta sig till skolan.

24.2.2016

I dag: Mikael Sjövall: Ur hand i mun

Vi lär behöva ett B-lag med billiga arbetstagare som kan konsten att flexa. Nedåt, helst.