Mikael Kosk

Mikael Kosk

Journalist

Senast publicerade artiklar

16.7.2019

Ledare: ECB får inte tappa sin integritet

Centralbanken har inte mycket ammunition kvar för att stimulera euroländernas ekonomi. Inflationsmålet har förlorat sin relevans. Christine Lagarde måste med andra ord fundera på vad ECB ska göra.

Premium

7.7.2019

Ledare: Dörren på glänt för billigt kött

EU försöker i handelsavtalen få klimatåtaganden och frihandel att gå ihop. En utmaning i sig är jordbrukspolitiken, som är svår att anpassa till en öppen världsmarknad.

Premium

22.6.2019

Ledare: Magmas mandat kan inte räcka till

Det kräver samordning av många olika slags aktörer att stärka strukturerna för det svenska i Finland.

Premium

3.6.2019

Facklitteratur: En kö som visar hela samhället

Den grundläggande systemfrågan handlar om varför det finns ett överflöd som inte kan fördelas på ett vettigare sätt än att de utblottade ställer sig i en förnedrande brödkö.

Premium

3.6.2019

Facklitteratur: En basinkomst är ingen enkel lösning

Det är som Tuomas Muraja påtalar att det nuvarande socialskyddet är föråldrat och byråkratiskt, men det är en illusion att tro att en basinkomst är en enkel lösning.

Premium

6.5.2019

Facklitteratur: Myten om det korruptionsfria Finland

Genomgången av korruptionen i Finland i boken Korruptio Suomessa är initierad och den innehåller rikligt med förslag om vad som kan förbättras, skriver Mikael Kosk i sin recension.

Premium

10.1.2019

Kulturdebatt: Lönen för skrivandets möda

Den som har en lön har alltid också en anställning med en arbetsgivare som ställer vissa krav. Det är knappast vad författare är betjänta av, skriver Mikael Kosk i ett svar till Tapani Ritamäki.

Premium

29.10.2018

Facklitteratur: Uppgången löser inga problem på sikt

Chefsekonomen på Nordea Aki Kangasharju ger i sin nya bok kritik för att strukturreformerna alltför ensidigt inriktat sig på arbetsmarknaden.

27.8.2018

Facklitteratur: Då en bubbla spricker med efterklang

Lars Magnusson skriver att varje teori som vill förklara de mekanismer som styr finansiella bubblors uppkomst kommer till korta. Det enda gemensamma draget för alla finansiella krascher är att de inträffar i den stund som krediten upphör.

16.2.2018

Kulturdebatt: Konsten ger ingångar till alla slags erfarenheter

Det är en central uppgift för konstinstitutionerna att kunna ge de ingångar som behövs för att skapa tolkning och förståelse, och en beredskap att hantera erfarenheter som kan vara ambivalenta och motstridiga, skriver Mikael Kosk med anledning av debatten om Aino-triptyken.

28.12.2017

Facklitteratur: Partiet styr och marknaden ställer

Eeva Eronen ser i sin nya bok nyckeln till utvecklingen i Kina i att det kommunistiska partiet tog lärdom av Sovjetunionens sönderfall. Människor ska hållas nöjda genom att produktionen utvecklas och levnadsstandarden stiger.

18.12.2017

Facklitteratur: Hjälpen är både en marknad och en tro

Mikael Kosk konstaterar att det är ett mycket medvetet val av Frank Johansson att beskriva den internationella hjälpen som en marknad och tillväxtbransch. På samma sätt som i affärsvärlden förutspås organisationerna en lysande framtid om de satsar rätt.

31.5.2017

Kulturdebatt: Kritiken behöver förnya sig för att överleva

Alla kulturinstitutioner jobbar i dag för fullt med att öppna upp för en yngre publik. Detsamma måste kritikinstitutionen göra för att överleva, skriver journalisten Mikael Kosk.

9.4.2017

Facklitteratur: Nyliberalismen är en omöjlig samhällsfilosofi

"Sagan om den obegränsade valfriheten, den sig själv fulländande och förvaltande individen, och tvånget till framgång är vår tids största och mest skadliga lögn”, skriver Paavo Löppönen i sin nya bok om nyliberalismen, Vapauden markkinat.

12.3.2017

Facklitteratur: Hur kapitalismen blir den stora syndabocken

Slavoj Žižek: Uusi luokkataistelu. Terrorismin ja pakolaisuuden todelliset syyt. Finsk översättning: Miika Luoto. Into Kustannus 2017, 109 sidor.

15.2.2017

Kulturdebatt: Bristen på koherens är en stor politisk utmaning

Det finns ingen rak väg till att sammanföra ”det praktiska livet” och ”idealmoralen” till en odelbar helhet, skriver Mikael Kosk i ett svar till Nora Hämäläinen och Thomas Wallgren.

13.11.2016

Fackboksrecension: Arbetet och basinkomsten är de stora frågorna

Ekonomiska samfundets tidskriftred. Björn Sundell, 80 sidorArtikelskribenter: BjörnSundell, Roger Wessman, Mikael Juselius, Harry Salonaho, Juhana Vartiainen, JesperRoine, Johan Lorentzon, Max Oker-Blom, Jan Löfström, Alexis Vartiainen, Linda Kass, Richard Brander, Bertil Roslin 2016

13.11.2016

Fackboksrecension: Plattskatten är en alltför enkel modell

Jan D.Oker-Blom: Enkel beskattning. Ekonomisk dynamik genom förenklingar. FishyBusiness Oy 2016, 78 sidor.

7.8.2016

Ledare: En väg till ett nytt samhälle

Det stora intresset för Finlands lilla experiment är ett tecken på att basinkomsten allt mer ses som ett svar på omvandlingarna i ekonomi och arbetsliv.

31.7.2016

Ledare: Populismen rider på identiteten

En tro på att det var bättre förr och att hoten kommer utifrån präglar populismen. Uppfattningen om en nationell identitet har åter stor betydelse i Europa.

29.7.2016

Ledare: Red ut först, reformera sedan

Det finns inte orsak att kopiera en estnisk modell för företagsbeskattningen.

29.7.2016

Ledare: Musiken kan inte tystna till sommaren

Musikhuset finns till för musikens skull, inte minst under den bästa turistsäsongen.

27.7.2016

Ledare: Kampen om de besvikna väljarna

Presidentvalet i USA avgörs av vem som bättre når arbetare som har en allt osäkrare ställning. Hillary Clinton har sitt livs chans att ge en mer optimistisk vision än Donald Trump.

26.7.2016

Ledare: Ett svart hål i näthandeln

Det kan inte vara möjligt att köpa på nätet utan att någonsin få vare sig varan eller pengarna tillbaka.

25.7.2016

Ledare: Ett svart hål i näthandeln

Det kan inte vara möjligt att köpa på nätet utan att någonsin få vare sig varan eller pengarna tillbaka.

25.7.2016

Ledare: Demokratin är i grunden nationell

Demokratin i EU ökar inte bara av ett parlament och medborgarinitiativ. Medborgarna måste tydligt se hur de kan påverka.

24.7.2016

Ledare: Populismen rider på identiteten

En tro på att det var bättre förr och att hoten kommer utifrån präglar populismen. Det blev en identitetssak för många britter att rösta nej till EU.

21.7.2016

Ledare: Tydlig markering mot skatteflykt

Sent omsider kapar Nordea alla trådar till skatteparadis. Det borde alla banker i världen göra.

21.7.2016

Ledare: Tydlig markering mot skatteflykt

Sent omsider kapar Nordea alla trådar till skatteparadis. Det borde alla banker i världen göra.

19.7.2016

Ledare: Gatan är inte en domstol

Rättsväsendet i Turkiet är på god väg att bli ett redskap för den politiska och religiösa makten. Det är oförenligt med EU:s normer.

18.7.2016

Ledare: En ny finanskris får inte bryta ut

Kopplingen mellan staten och bankerna gör att de dåliga lånen i italienska banker är en tidsinställd bomb. Problemet går ännu att lösa.

15.7.2016

Ledare: Utseendet får avgöra vem som stoppas

Övervakningen ska basera sig på analys och observationer, inte slumpmässiga orsaker.

15.7.2016

Ledare: Utseendet får avgöra vem som stoppas

Övervakningen ska basera sig på analys och observationer, inte slumpmässiga orsaker.

14.7.2016

Ledare: Utseendet får avgöra vem som stoppas

Övervakningen ska basera sig på analys och observationer, inte slumpmässiga orsaker.

12.7.2016

Ledare: Rasismen värre problem än vapnen

Bara ett tålmodigt arbete för bättre relationer mellan polis och invånare gör slut på våldet.

12.7.2016

Ledare: Rasismen värre problem än vapnen

Bara ett tålmodigt arbete för bättre relationer mellan polis och invånare gör slut på våldet.

24.4.2016

Ekonomi: Livet i en finansiell bubbla

En av Joris Luyendijks förtjänster är att han inte svarar på ropet efter syndabockar. En annan att han inte faller för den populärpsykologiska förklaringen att det är girigheten som driver människorna i finansvärlden.

3.4.2016

Fackboksrecension: Konflikt mellan demokrati och kapitalism

Begreppet kapitalism och konflikten mellan lönearbete och kapital är igen aktuellt eftersom kapitalismen frigör sig från samhällets övriga strukturer, skriver Mikael Kosk i sin recension.