Mikael Kosk

Mikael Kosk

Journalist

Senast publicerade artiklar

7.2.2022

Facklitteratur: Det är skatterna som ger stater framgång

I en bok med imponerande detaljkunskap skriver historikern Antti Kujala att ett gemensamt drag för framgångsrika stater är att de kunnat genomföra en effektiv beskattning.

Premium

22.11.2021

Facklitteratur: Livet med lån som aldrig kan betalas

I den lilla boken Laman lapset ger journalisten Sanna Kajander-Ruuth röst åt nio människor som i sin barndom fick uppleva den materiella knappheten och emotionella ångesten i familjer som krossades av ”laman” på 1990-talet.

Premium

22.3.2021

Facklitteratur: Nätjättarna kan välja vinnare och förlorare överallt

Sökmotorn Google får äran att bli utnämnda till världens farligaste bolag. En andel på över 92 procent av alla sökningar, eller över sex miljarder per dag, ger en marknadsposition utan like i världen.

Premium

7.6.2020

Söndagsanalysen: Ett prov för sämjan och kamratskapet

"För att överbrygga den onödiga uppdelningen i nordliga och sydliga regioner med tillhörande fördomar på ömse sidor, skulle det vara dags att låta Italien och Spanien vara jämbördiga aktörer med de tidigare maktcentrumen."

Premium

2.6.2020

Bokrecension: Jouni Kaipainen levde i betydelsernas värld

Tonsättaren Jouni Kaipainen var humoristisk, beläst, skarpsynt och produktiv. Maritta Hirvonens minnesbok kretsar i hög grad kring musikernas hågkomster av att samarbeta med honom, vilket kunde vara både tufft och tacksamt.

Premium

27.4.2020

Facklitteratur: Korporatismens goda och tvivelaktiga sidor

Den 80 år gamla januariförlovningen har inte slagits upp trots att arbetsgivarparten flera gånger velat dra sig ur centrala uppgörelser på arbetsmarknaden.

Premium

26.4.2020

Söndagsanalys: Krisen kan rädda Europeiska unionen

"Det finns ingen annan möjlighet för den europeiska samordningen än att göra tillräckligt verkningsfulla insatser för att bygga en bro över krisen."

Premium

29.3.2020

Söndagsanalys: Ekonomin räddas med nya pengar

Om någon trodde att ett auktoritärt system är bättre på att hantera kriser av det här slaget är svaret att så inte är fallet.

Premium

16.2.2020

Söndagsanalys: Lögnen kan förändra världen

"Om alla ljuger för dig är följden av det inte att du tror på lögnerna, utan snarare att ingen tror på någonting längre."

Premium

26.1.2020

Söndagsanalys: Skrota kapitalismen och bevara den

"Det är en lindrigt sagt knepig uppgift att samtidigt bevara kapitalismens goda sidor och bli av med dess skadliga verkningar."

Premium

13.1.2020

Facklitteratur: Konflikt mellan globalisering och demokrati

Christer Lindholm gör en viktig iakttagelse då han skriver att de nationellt sinnade populisterna bättre än andra partier förstått vad det är frågan om i konflikten mellan globaliseringen och den nationella demokratin, även om populismens lösningar kan ifrågasättas.

Premium

5.1.2020

Söndagsanalys: Brexit håller upp en spegel för EU

"Hur öppen och medborgarvänlig har unionen blivit, för den en rak diskussion med möjligheter för var och en att göra sin röst hörd? Alltid verkar inte EU-maskineriet fungera med insikten om att det är av medborgarna och inga andra den fått sitt existensberättigande."

Premium

25.11.2019

Facklitteratur: Eurokrisen hade pyrt i det finansiella systemet

I tröttsamt hög grad refererar Olli Rehn alla möten han suttit på och vem som deltagit i dem. Styrkan i den omständliga framställningen är att den är ett dokument som inte ger en alltför stark smak av rättfärdigande i efterhand.

Premium

24.11.2019

Söndagsanalys: Låt kulturen genomsyra samhället

"Så mycket är säkert att all kultur alltid är politisk, av den enkla anledningen att det är en politisk handling att vara engagerad."

Premium

13.10.2019

Söndagsanalys: Kapitalismens tid kan vara förbi

"I stället för konkurrens har en kultur där vinnaren tar allt uppkommit. Tillkomsten av nya innovationer har avtagit."

Premium

1.9.2019

Söndagsanalys: Liberalismen lyckas inte fylla tomheten

"Någon ekonomi som skulle vara bortkopplad från den politiska sfären har dock aldrig existerat. Med en liten retorisk spets kan man säga att ingenting är så politiskt som ekonomin."

Premium

12.8.2019

Ledare: Inkomstrundan kräver framsynthet av parterna

Det är inte klokt att hänga upp sig på den obetalda förlängningen av arbetstiden i höstens inkomstpolitiska förhandlingar. Den överskuggande frågan är att öka sysselsättningen.

Premium

1.8.2019

Ledare: Dags att omfördela makten i IMF

Internationella valutafonden och Världsbanken upprätthåller en föråldrad maktordning. Tidens utmaningar kräver nytänk och att hela världens röst hörs.

Premium

28.7.2019

Söndagsanalys: Utan skattebetalare finns ingen hållbarhet

"I den inhemska politiska retoriken hörs ibland argumentet att statsskulden är en börda för våra barn och barnbarn. Tankegången gör en felaktig analogi mellan en stat och ett hushåll. "

Premium

16.7.2019

Ledare: ECB får inte tappa sin integritet

Centralbanken har inte mycket ammunition kvar för att stimulera euroländernas ekonomi. Inflationsmålet har förlorat sin relevans. Christine Lagarde måste med andra ord fundera på vad ECB ska göra.

Premium

7.7.2019

Ledare: Dörren på glänt för billigt kött

EU försöker i handelsavtalen få klimatåtaganden och frihandel att gå ihop. En utmaning i sig är jordbrukspolitiken, som är svår att anpassa till en öppen världsmarknad.

Premium

22.6.2019

Ledare: Magmas mandat kan inte räcka till

Det kräver samordning av många olika slags aktörer att stärka strukturerna för det svenska i Finland.

Premium

3.6.2019

Facklitteratur: En kö som visar hela samhället

Den grundläggande systemfrågan handlar om varför det finns ett överflöd som inte kan fördelas på ett vettigare sätt än att de utblottade ställer sig i en förnedrande brödkö.

Premium

3.6.2019

Facklitteratur: En basinkomst är ingen enkel lösning

Det är som Tuomas Muraja påtalar att det nuvarande socialskyddet är föråldrat och byråkratiskt, men det är en illusion att tro att en basinkomst är en enkel lösning.

Premium

6.5.2019

Facklitteratur: Myten om det korruptionsfria Finland

Genomgången av korruptionen i Finland i boken Korruptio Suomessa är initierad och den innehåller rikligt med förslag om vad som kan förbättras, skriver Mikael Kosk i sin recension.

Premium

10.1.2019

Kulturdebatt: Lönen för skrivandets möda

Den som har en lön har alltid också en anställning med en arbetsgivare som ställer vissa krav. Det är knappast vad författare är betjänta av, skriver Mikael Kosk i ett svar till Tapani Ritamäki.

Premium

29.10.2018

Facklitteratur: Uppgången löser inga problem på sikt

Chefsekonomen på Nordea Aki Kangasharju ger i sin nya bok kritik för att strukturreformerna alltför ensidigt inriktat sig på arbetsmarknaden.

27.8.2018

Facklitteratur: Då en bubbla spricker med efterklang

Lars Magnusson skriver att varje teori som vill förklara de mekanismer som styr finansiella bubblors uppkomst kommer till korta. Det enda gemensamma draget för alla finansiella krascher är att de inträffar i den stund som krediten upphör.

16.2.2018

Kulturdebatt: Konsten ger ingångar till alla slags erfarenheter

Det är en central uppgift för konstinstitutionerna att kunna ge de ingångar som behövs för att skapa tolkning och förståelse, och en beredskap att hantera erfarenheter som kan vara ambivalenta och motstridiga, skriver Mikael Kosk med anledning av debatten om Aino-triptyken.

28.12.2017

Facklitteratur: Partiet styr och marknaden ställer

Eeva Eronen ser i sin nya bok nyckeln till utvecklingen i Kina i att det kommunistiska partiet tog lärdom av Sovjetunionens sönderfall. Människor ska hållas nöjda genom att produktionen utvecklas och levnadsstandarden stiger.

18.12.2017

Facklitteratur: Hjälpen är både en marknad och en tro

Mikael Kosk konstaterar att det är ett mycket medvetet val av Frank Johansson att beskriva den internationella hjälpen som en marknad och tillväxtbransch. På samma sätt som i affärsvärlden förutspås organisationerna en lysande framtid om de satsar rätt.

31.5.2017

Kulturdebatt: Kritiken behöver förnya sig för att överleva

Alla kulturinstitutioner jobbar i dag för fullt med att öppna upp för en yngre publik. Detsamma måste kritikinstitutionen göra för att överleva, skriver journalisten Mikael Kosk.

9.4.2017

Facklitteratur: Nyliberalismen är en omöjlig samhällsfilosofi

"Sagan om den obegränsade valfriheten, den sig själv fulländande och förvaltande individen, och tvånget till framgång är vår tids största och mest skadliga lögn”, skriver Paavo Löppönen i sin nya bok om nyliberalismen, Vapauden markkinat.

12.3.2017

Facklitteratur: Hur kapitalismen blir den stora syndabocken

Slavoj Žižek: Uusi luokkataistelu. Terrorismin ja pakolaisuuden todelliset syyt. Finsk översättning: Miika Luoto. Into Kustannus 2017, 109 sidor.

15.2.2017

Kulturdebatt: Bristen på koherens är en stor politisk utmaning

Det finns ingen rak väg till att sammanföra ”det praktiska livet” och ”idealmoralen” till en odelbar helhet, skriver Mikael Kosk i ett svar till Nora Hämäläinen och Thomas Wallgren.

13.11.2016

Fackboksrecension: Arbetet och basinkomsten är de stora frågorna

Ekonomiska samfundets tidskriftred. Björn Sundell, 80 sidorArtikelskribenter: BjörnSundell, Roger Wessman, Mikael Juselius, Harry Salonaho, Juhana Vartiainen, JesperRoine, Johan Lorentzon, Max Oker-Blom, Jan Löfström, Alexis Vartiainen, Linda Kass, Richard Brander, Bertil Roslin 2016

13.11.2016

Fackboksrecension: Plattskatten är en alltför enkel modell

Jan D.Oker-Blom: Enkel beskattning. Ekonomisk dynamik genom förenklingar. FishyBusiness Oy 2016, 78 sidor.

7.8.2016

Ledare: En väg till ett nytt samhälle

Det stora intresset för Finlands lilla experiment är ett tecken på att basinkomsten allt mer ses som ett svar på omvandlingarna i ekonomi och arbetsliv.

31.7.2016

Ledare: Populismen rider på identiteten

En tro på att det var bättre förr och att hoten kommer utifrån präglar populismen. Uppfattningen om en nationell identitet har åter stor betydelse i Europa.

29.7.2016

Ledare: Red ut först, reformera sedan

Det finns inte orsak att kopiera en estnisk modell för företagsbeskattningen.

29.7.2016

Ledare: Musiken kan inte tystna till sommaren

Musikhuset finns till för musikens skull, inte minst under den bästa turistsäsongen.

27.7.2016

Ledare: Kampen om de besvikna väljarna

Presidentvalet i USA avgörs av vem som bättre når arbetare som har en allt osäkrare ställning. Hillary Clinton har sitt livs chans att ge en mer optimistisk vision än Donald Trump.

26.7.2016

Ledare: Ett svart hål i näthandeln

Det kan inte vara möjligt att köpa på nätet utan att någonsin få vare sig varan eller pengarna tillbaka.

25.7.2016

Ledare: Ett svart hål i näthandeln

Det kan inte vara möjligt att köpa på nätet utan att någonsin få vare sig varan eller pengarna tillbaka.

25.7.2016

Ledare: Demokratin är i grunden nationell

Demokratin i EU ökar inte bara av ett parlament och medborgarinitiativ. Medborgarna måste tydligt se hur de kan påverka.

24.7.2016

Ledare: Populismen rider på identiteten

En tro på att det var bättre förr och att hoten kommer utifrån präglar populismen. Det blev en identitetssak för många britter att rösta nej till EU.

21.7.2016

Ledare: Tydlig markering mot skatteflykt

Sent omsider kapar Nordea alla trådar till skatteparadis. Det borde alla banker i världen göra.

21.7.2016

Ledare: Tydlig markering mot skatteflykt

Sent omsider kapar Nordea alla trådar till skatteparadis. Det borde alla banker i världen göra.