Mikael Hildén

Mikael Hildén

är professor vid Finlands miljöcentral och leder det strategiska forskningsrådets program ”Mot ett klimatneutralt och resurssnålt Finland”.

Senast publicerade artiklar

20.3.2021

I dag: Det räcker inte med att byta ut kolet mot trä eller något annat brännbart eftersom förbränningen är en del av problemet

”Vi vet att vi ska minska drastiskt vårt beroende av fossila bränslen, men inte exakt vad som ska komma i stället. Det skapar oro och nervositet."

Premium