Merete Mazzarella

Merete Mazzarella

Författare

Senast publicerade artiklar

22.9.2021

Krönika: Varför är självhjälpslitteratur så populär?

I självhjälpslitteraturen blir Samuel Beckett en representant för positivt tänkande, medan Marcel Proust kan ge läsaren terapeutiska insikter.

28.8.2021

Krönika: Varje människa behöver lära sig tvivla

Vi behöver bli mera medvetna om hur benägna vi är att bara ta till oss information som stöder det vi redan tycker och tror, skriver Merete Mazzarella som läste en aktuell bok om tro och tvivel.

30.7.2021

Förtret och försonlighet i närturismens tid – Merete Mazzarella om att möta oväntade mängder temporära gäster i hemorten

"Här i Ekenäs är vi fortfarande glada åt turister, inte minst åt finskspråkiga turister som säger att de knappt vetat att Ekenäs finns, att det är nästan som att vara utomlands när det talas så mycket svenska."

Premium

28.6.2021

Krönika: Apotti tar inget ansvar

"Datorer är datorer", tycks många resignerat tänka om krångliga datorsystem, ungefär som man förr tänkte "pojkar är pojkar”. Det är en farlig hållning.

21.5.2021

Krönika: Ödesdigert att komma från Fukushima

Forna Fukushimabor känner sig stigmatiserade, de försöker lägga av sin dialekt och hålla tyst om sin bakgrund, de är rädda att deras barn ska utsättas för mobbning.

Premium

9.4.2021

Impuls: Vacciner, försiktighet och förvirring

Myndigheterna har rätt i att vaccinets nytta är stor i förhållande till eventuella biverkningar men här finns en aspekt som trots allt ställer till det: etiskt sett kan skador som vållas av aktivt handlande te sig mer problematiska än skador som vållas av underlåtenhet.

Premium

4.3.2021

Impuls: Tillit bygger på känslor i minst lika hög grad som på fakta

Experter är ofta avlägsna i dag. Det kan vara lättare att känna förtroende för en offentligt synlig virolog som Mika Salminen än för den anonyma hälsocentralsläkaren. Lärdomen från dokumentärserien Vaccinkrigarna är att tillit också bygger på känslor, skriver Merete Mazzarella.

Premium

13.2.2021

Impuls: Kanske kunde också forskare avstå från att tidsbestämma undergången?

Hurtig optimism ställd mot svart pessimism förekom i 1970-talets miljödebatt, och förekommer än i dag, skriver Merete Mazzarella som läst en bok om litteraturen som var inflytelserika i den svenska miljörörelsens barndom.

Premium

30.1.2021

Essä: Minnet följer sina egna lagar – spontant, subjektivt, nyckfullt

Minnesarbete handlar inte om att gräva ner sig i det som varit, utan om att se sig själv i ett större sammanhang och försöka förstå vad det större sammanhanget har betytt för en, skriver Merete Mazzarella.

Premium

17.1.2021

Impuls: Motparten har rätt att bli tagen på ordet – en viktig men svår princip

I ett polariserat samhälle är det uttryckligen tilliten mellan meningsmotståndare som försvunnit. Hur den ska återupprättas ger statsvetaren och journalisten Anna Libak inget svar på, men hennes principer för en gemensam värdegrund är intressanta, skriver Merete Mazzarella.

Premium

20.12.2020

Impuls: För den som låtit tatuera sig med Anders Tegnells porträtt kan det vara nästintill omöjligt att backa

I våras upplevde så gott som alla Europas länder ett nationalistiskt uppvaknande i coronans tecken. Gränser stängdes, våra länder fanns plötsligt till bara för de egna medborgarna.

Premium

19.11.2020

Impuls: Rädslans politik berövar oss känslan av att vara kompetenta medborgare

Nog måtte det ligga humor bakom WHO:s kampanj "Varje generation har ett högre mål. Vårt är att hålla oss hemma”, men snart måste vi påminna oss själva om att vi har kapacitet till något mer. Framför allt behöver vi mobilisera vårt hopp, skriver Merete Mazzarella.

Premium

15.10.2020

Impuls: Från slavhandeln till tobaks- och fossilindustrin – samma argument återanvänds

Skadeverkningarna av blyad bensin, tobak och koldioxidutsläpp var kända i många decennier innan det blev aktuellt med begränsningar. Icke desto mindre beskrev industrierna gladeligen den blyade bensinen som "en Guds gåva” och koldioxiden som ägnad att skapa ett behagligt klimat.

Premium

30.9.2020

Impuls: Välmenade pandemirestriktioner kan hota demokratin

Ministrarnas svar är aningslösa, inte bara för att de uttrycker en skrämmande likgiltighet för laglighet utan också för att besöksförbudet väckt så stor förtvivlan, både hos äldre och funktionshindrade, och hos deras anhöriga.

Premium

12.8.2020

Impuls: Därför ska läkare läsa skönlitteratur

Det är ingalunda alla läkare som hinner lyssna ens till det tydligt utsagda och ytterst få som tar sig tid att befatta sig med det icke-utsagda.

Premium

12.7.2020

Impuls: Länder ödeläggs, nationer förintas

Samtidigt snuddar Shelley vid den mycket moderna insikten att naturen inte behöver människor.

Premium

11.6.2020

Impuls: Tech-giganterna och Trump representerar samma omnipotens, populism och manipulation

Silicon Valleys härskare må ytligt sett se ut som goda demokrater för de är genomgående värdeliberala, de stöder gröna värden och vegetarianism, de är för fri abort och för de sexuella minoriteternas rättigheter. Sanningen är mer komplicerad. Ett par är Frankenstein-gestalter.

Premium

12.5.2020

Impuls: Riktigt gamla människor är sällan rädda för döden

Som jag ser det finns det också en kategori av individer som betalar ett för högt pris för det gemensamma bästa, nämligen riktigt gamla människor på äldreboenden som nu inte får träffa sina närmaste.

Premium

9.4.2020

Impuls: "Bad News Mike" fick kusligt rätt i sin bok från 2017

Merete Mazzarella har läst "sjukdomsdetektiven” Michael Osterholms bok Deadliest Enemy. Our War Against Killer Germs som med kuslig realism förutspådde en situation som liknar coronakrisen.

Premium

22.3.2020

Essä: Nostalgikern slutar aldrig längta – frågan är efter vad?

På 1700-talet behandlades den som en sjukdom som kunde botas med blodiglar och laxermedel. På 2010-talet blev den en källa för populister att dricka ur. Nostalgin har ofta betraktats med misstänksamhet, men att vilja kämpa mot glömskan är heller inte fel, Skriver Merete Mazzarella i sin essä.

Premium

21.3.2020

Impuls: Förr var det viktigaste att äldre inte skulle isolera sig

De som har en partner lär väl klara läget – även om gräl säkert också kan bli vanligare – men hur är det med alla ensamstående? De som abrupt blivit av med alla de aktiviteter som strukturerat deras vardag: körsång, föreningsmöten, vattengympa, Arbiskurser, besök på museer och bibliotek?

Premium

27.2.2020

Impuls: Riktig empati förutsätter beredskap till handling

Man vill ha naturvetenskapliga modeller för empati. Det har att göra med allt större krav på kostnadseffektivitet inom vården och ett minskat intresse för samhälleliga och etiska aspekter.

Premium

20.12.2019

Impuls: Förnamnen gör servicepersonalen anonym och utbytbar

Både på nätet och i telefon presenterar sig kundtjänstpersonal enbart med förnamn. Det kunde ju tänkas vara personligt men är i själva verket fullständigt anonymt.

Premium

23.10.2019

Impuls: Skrivandet som extremsport, beroende och njutning

Jag kan väl offra en och annan teveserie för skrivandets skull men inte sömn och framför allt inte umgänget med familj och vänner.

Premium

25.9.2019

Impuls: Våra möten med tiggare är också möten med oss själva

Jag förhåller mig också avvisande när en tiggare som jag gett mer än några småmynt blir hoppfull och begär mer. Samtidigt förstår jag ju de här beteendena, jag förstår att de ur tiggarens perspektiv är fullt rationella – precis som när en tiggare lugnt säger "Jag har Swish".

Premium

16.8.2019

Impuls: Självkörande bilar medför komplexa etiska frågor

Borde framtidens bilar programmeras att prioritera förarens och passagerarnas liv framför fotgängares och cyklisters ifall de senare av misstag kommer i vägen? Och vem ska besvara den och liknande frågor, undrar Merete Mazzarella.

Premium

25.6.2019

Impuls: Woody Allen och Kevin Spacey är offer för vår tids "damnatio memoriae”

Det är en gammal fråga hur man ska förhålla sig till konstnärliga prestationer av personer vars åsikter eller handlingar man finner oacceptabla. Det nya är den hatiska viljan att stöta ut, ja, radera personerna.

Premium

5.5.2019

Impuls: Facebooks communityregler kan förbjuda bröstvårtor men tillåta grav antisemitism

Om svaret känns svalt kan det bero på att Facebooks moderatorer varit med om värre. De ser halshuggningsvideor, barnpornografi, självmord, djurplågeri. Många av dem drabbas av posttraumatisk stress.

Premium

28.3.2019

Impuls: De triviala påhoppen på Trump stöder hans påståenden om att alla etablerade medier förföljer honom

Smakar inte allt detta illamående ändå mera av självupptagenhet, självmedlidande och offermentalitet än av effektiv politisk aktivism?

Premium

28.2.2019

Impuls: Därför är diskussionen om flygskam provocerande

Det jag tycker allra mest illa om är de som – precis som bigotta kristna – i första hand ägnar sig åt att bevaka andras dygd, till exempel genom att försöka få farligt frestande semesterbilder förbjudna på Facebook.

Premium

20.1.2019

Essä: Om avståndet mellan någonstans och varsomhelst

Också i Svenskfinland har så kallade "Anywheres" – progressivt sinnade, toleranta människor – ibland odlat ett förakt för människor som sympatiserar till exempel med Sannfinländarna. Men vore det inte dags att sänka tonläget och försöka hitta en konstruktiv dialog åtminstone med de anständiga populisterna? undrar Merete Mazzarella.

Premium

12.11.2018

Impuls: Barn och barnbarn som rättighet

Samma generation som tycker det är en rättighet att få barn tycker det är egoistiskt att deras föräldrar längtar efter barnbarn.

21.8.2018

Impuls: Frankenstein

Det är synd att det än i dag är så många som inte ser att monstret är mänskligare än Frankenstein.

16.7.2018

Impuls: Robotar som simulerar och väcker känslor

Är skillnaden mellan en människa och en robot – som kan simulera mänskliga känslor i praktiken – negligerbar?

28.4.2018

Impuls: Att tala om människolukt

Våra lukter påminner oss om att också vi är djur och inte har full kontroll över våra kroppar, skriver Merete Mazzarella.

27.3.2018

Impuls: Bubblor, Brexit och modelljärnvägar

Det är jag som är trångsynt och van att leva i en bubbla av likasinnade – det är det som är den egentliga insikten.

14.2.2018

Impuls: Det goda läsandet

En modern trend är att litteraturkritiker börjat iscensätta sig själva i sina recensioner. En del går in för att charmera läsarna med sin egen röst på bekostnad av författarens och bokens, skriver Merete Mazzarella.

21.1.2018

Essä: Rapport från vår gemensamma ansvarskris

Flyktingkrisen har fått européer att konfronteras med sin nationella egoism – och att med tiden bli bekväma med den. Det minsta man kan kräva av en auktoritär regering som den finländska är att inte hyckla om vilken politik man de facto står för, skriver författaren Merete Mazzarella.

18.1.2018

Bokrecension: Kunnig och entusiasmerande biografi över mångsidig Westermarck

Helena Westermarck (1857–1938) var bildkonstnär, författare, journalist och konstkritiker. Arne Toftegaard Pedersen skildrar henne i helfigur, men som litteraturvetare ägnar han naturligt nog störst uppmärksamhet åt hennes författarskap.

17.12.2017

Bokrecension: Tre pakistanska syskon från London

Kamila Shamsie beskriver en radikalisering genom faderlig omsorg, propaganda och fysiskt våld.

5.12.2017

Impuls: Litteraturens nytta

Tänk om vi kunde byta huvuden med varandra? Om det är något skönlitteraturen är enastående bra på så är det att förmedla en konkret inlevelse i en annan människa som fysisk varelse, skriver Merete Mazzarella.

9.11.2017

Impuls: Den sannaustraliska paranoian

I Australien finns det en renhetslängtan, en oroande föreställning om det sant australiska, skriver Merete Mazzarella.

19.10.2017

Impuls: "Måste hon ropa på myndighetsingripande?"

Merete Mazzarella är ambivalent till #Metoo-kampanjen.

21.9.2017

Impuls: ”Skulle vi alla kunna samsas?”

Känslan av att vi lever i polariseringens tid är ingalunda ny.

21.8.2017

Impuls: Generalen och hans slavar

Statyn av general Robert E. Lee utlöste det våld som ledde till Donald Trumps konstiga kommentarer. Men borde Lee verkligen raderas ur historien, undrar Merete Mazzarella

1.8.2017

Impuls: Därför behöver vi populisterna

Vi i den rödgröna bubblan behöver populisterna för att kunna kontrastera oss mot dem, skriver Merete Mazzarella.

4.7.2017

Impuls: Morfar och farfar kan byta blöjor – men får de chansen?

Äldre män vill gärna umgås med sina barnbarn – och i dag kan de i regel också byta blöjor. Däremot kan såväl utomståendes pedofilskräck som bristen på egna initiativ sätta käppar i hjulen för mor- och farfäderna. Merete Mazzarella reflekterar kring aktuell forskning.

11.5.2017

Impuls: Vi förväntas jobba allt längre, men trivs allt sämre

Merete Mazzarella har läst en bok som ger en dyster bild av dagens arbetsliv.

20.4.2017

Impuls: Ge inte terroristerna onödig publicitet

När statsmän efter varje ny terrorattack stiger fram och talar om den som ett angrepp på våra västerländska värderingar – då är det terroristernas budskap som tydliggörs och sprids, skriver Merete Mazzarella.