Maryan Abdulkarim

Maryan Abdulkarim

har vuxit upp i Tammerfors och verkar nu i Helsingfors som fri skribent

Senast publicerade artiklar

26.2.2020

I dag: Att få ett barn eller hyra en livmoder

"Och då vi talar om befolkningsökningen måste vi också beakta att barn för det mesta föds önskade och efterlängtade också i det globala syd, och inte alltid som en naturkraft som den västliga expertisen måste stävja."

22.1.2020

I dag: De bråda småbarnsåren förklarar allt

De bråda småbarnsåren är också ett bra sätt att avfärda saker. Också den här kolumnen lämnades in för sent, för du vet – de bråda småbarnsåren.

Premium

13.11.2019

I dag: Så här ser polariseringen ut

Det är inte första gången jag läser att en person har tankar som innebär att min existens här är minst sagt ett problem.

Premium

9.10.2019

I dag: Ett väldigt mänskligt problem

Vi kan medge ett missförhållande, men det är svårare att medge vår egen roll i det, eller dess roll i vår egen vardag.

Premium

4.9.2019

I dag: Konsten att diskutera för oss framåt

Malcolm X var viktig för mig eftersom han var en av få offentliga personer som medgav då han hade fel.

Premium

31.7.2019

I dag: Får synas, men inte höras?

Talanger söker sig till talanger.

Premium

26.6.2019

I dag: Rätt att säga dumheter – och få svar på tal

Den mest sensitiva människan i det här samhället verkar vara den mytiske vite mannen.

Premium

22.5.2019

I dag: Konsten visar oss vem vi är – på gott och ont

Det sägs att konsten är samhällets spegel. Den visar verkligheten för oss sådan som den är.

Premium

17.4.2019

I dag: Vi förstår inte ens att skämmas

Det är skamligt hur vi bemöter romerna i demokratins och jämlikhetens världsdel, och vi förstår inte ens att skämmas.

Premium

13.3.2019

I dag: Ibland är utvecklingen mördande långsam

Till kännetecknen för våld i nära relationer hör psykiskt våld och att isolera offret.

Premium

6.2.2019

I dag: När är människan färdig?

De unga är inte "de som bygger framtiden", de bygger också nuet och lever i samma samhälle som alla andra.

Premium

2.1.2019

I dag: Utmana berättelserna

Vår kunskap om varandra bygger på berättelser, antingen medvetna eller omedvetna.

Premium

28.11.2018

I dag: Människan behöver inte bara andra människor

I stället för att underkuva naturen hade vi kunnat välja att handla på ett sätt som förstärkt vårt eget band till naturen.

24.10.2018

I dag: Låt oss göra bildning sexigt igen

Det går bara inte för sig att trampa på mänskliga rättigheter utifrån egna föreställningar och fantasier.

19.9.2018

I dag: Spike Lee har ett kvinnoproblem – fortfarande

Som vuxen förstår jag att man inte behöver acceptera blinda fläckar ens hos en regissör som Spike Lee – man kan och får tala om dem.

15.8.2018

I dag: Nej Soini, livet segrar inte då man förbjuder abort

"Livet segrar när man uppfattar att människor är kapabla och berättigade att själva fatta beslut om sin egen kropp."

11.7.2018

I dag: Mycket hänger på patientens anhöriga

Ett gott liv, god vård och slutligen en god död är något som tillhör alla.

6.6.2018

I dag: Dags att slopa hierarkierna

"Svart" hängde ihop med förlorad frihet, avhumanisering, slaveri, hårt arbete och position vid sockerplantagerna.

28.3.2018

I dag: Upplopp går att förebygga

Det är ohållbart om polisen inte är med då diskussionen om mänskliga rättigheter går vidare.

21.2.2018

I dag: Hela samhällets problem

Black Lives Matter och MeToo-kampanjerna har båda lyckats blotta lidande och förtryck för den breda allmänheten på en skala vi inte är vana vid.