Maarit Feldt-Ranta

Senast publicerade artiklar

31.8.2018

I dag: Tillväxten tillhör alla

Vårt Finland är ett avtalssamhälle, inte ett diktatsamhälle.

21.6.2018

I dag: Fattigdom

Om och när valet går mellan en mänsklig och trygg ålderdom eller skattelättnader, är det lätt att välja. Den svagaste ska alltid komma först.

18.5.2018

I dag: Social- och hälsovårdsreformen

Det har blivit något av ett kollektivt mantra i Finland att vår social- och hälsovård inte fungerar.

13.4.2018

I dag: Cirkus

Cirkusupplevelserna har i många familjer gått vidare från föräldrar till barn och är hos många en gemensam tradition att se fram emot.

9.3.2018

I dag: Farfars far såldes på auktion

Han och hans kamrater tvingades att gräva sina egna gravar i skogen och arkebuserades på ort och ställe.

2.2.2018

I dag: Hangö

Ökningen av trafiken och volymen i hamnen hämtar livskraft, pengar och arbetstillfällen till regionen.

29.12.2017

I dag: Mandatet förpliktar

Det är bra att olägenheter, dåligt beteende och trakasserier kommer fram; det är bara på det sättet vi kan gripa tag i dem.

24.11.2017

I dag: Varför begravdes vårdreformens målsättningar?

Det pågår en infernalisk kamp om politisk makt i landskapen samt om vårdmarknaden.

20.10.2017

I dag: Finland bör underteckna FN:s kärnvapenförbud

Finland och Sverige borde ha koordinerat sitt agerande redan från början.

15.9.2017

I dag: Säkerhetspolitiken är fastslagen

Finland bör inte delta eller vara delaktig i sådan internationell militär övningsverksamhet som ger en felaktig signal av Finlands säkerhetspolitiska linje.

11.8.2017

I dag: Ge inte avkall på jämlikheten

Vi får inte ge avkall på jämlikheten. Det är det värdefullaste vi har i Norden.

7.7.2017

I dag: Demokratin behöver alternativ

Följande val i Finland kommer att vara presidentvalet i januari 2018. Världen har förändrats mycket sedan januari 2012 då finländarna senast valde president.

2.6.2017

I dag: Presidentval

Finländarna har under olika årtionden lyckats välja kloka människor till republikens president.

28.4.2017

I dag: En pärla

Vi har allt fog att vara stolta över vår region och det händer många positiva saker – tänk om vi skulle skryta lite ibland?

17.2.2017

I dag: Bristfälligt omdöme

Lyxjakter är sällsynta i finländska sammanhang.

13.1.2017

I dag: Vansinnigt och otroligt

Sakkunnig efter sakkunnig har varnat för de problem som kommer att uppstå ifall regeringens planer verkställs.

9.12.2016

I dag: Självständighet

Trots att världen aldrig blir färdig eller fullständig känns det ändå angeläget att säga att det är fint att få leva och bo i detta lilla, nordliga land.

15.11.2016

I dag: Det behövs nya politiker

Hela grundidén med kommunal demokrati är ju att de människor som bor och lever i kommuner ställer upp och tillsammans bestämmer hur dagvården, skolan, äldreomsorgen och fritidsaktiviteterna ser ut.

11.10.2016

I dag: Vi tar ännu en kamp om äldreomsorgen

Vi kan under inga förhållanden acceptera att regeringen nu ytterligare planerar att försämra situationen – vi borde gå i helt annan riktning.

2.8.2016

I dag: Några goda råd inför skolstarten

Vi har lyckats utveckla en av världens mest lyckade grundskolor som ger god grund för fortsatt liv och studier.

28.6.2016

I dag: Förtroendet för demokratin urholkas

Det blir ett problem för alla ifall landets parlament får svängdörrar där folk kommer och går hur de tycker. Det urholkar väljarnas förtroende till demokratin.

24.5.2016

I dag: 1-årsbetyget för regeringen Sipilä

Som alltid i politiken kan människor ha olika åsikter om vad som är rätt eller fel. Men jag har svårt att tro att någon skulle tycka att regeringens sparåtgärder är rättvist riktade.

19.4.2016

I dag: Sluta ställa till med trassel

Det handlar inte om att dessa aktörer skulle vifta med Natokortet av en slump, av misstag eller på grund av okunskap.

15.3.2016

I dag: Självklart med gratis skola?

Hittills har varje generation jobbat för att deras barn ska ha bättre utbildningsmöjligheter är vad de själv har fått – nu vrids klockan bakåt.

9.2.2016

I dag: Maarit Feldt-Ranta: Kampen om Y-tåget fortsätter

Måhända att Berners visit i politiken blir kort, men skadan av hennes trafikpolitik kan bli långvarig.