Li Andersson

Li Andersson

är undervisningsminister, partiordförande för Vänsterförbundet, riksdagsledamot och stadsfullmäktigeledamot i Åbo

Senast publicerade artiklar

22.4.2021

I dag: Finlands gröna guld används i allt högre grad för att bara tillverka cellulosa, som sedan exporteras till Kina för att bli toalettpapper

"Samtidigt som vi inte utnyttjar vårt gröna guld till fullo lamslår vi vårt kulturella kapital."

Premium

18.3.2021

I dag: Barn, barnfamiljer och jämlikhet ses fortfarande som "mjuka frågor” medan till exempel "sysselsättning” är en hård fråga

"Jag tycker det är värt att fira att samhället vill satsa 80 miljoner euro på att förbättra barnfamiljers ställning."

Premium

11.2.2021

I dag: Du måste inte gå på fest eller en blöt karaokekväll i en överfull bar

"Ju bättre vi orkar hålla ut och följa de rekommendationer som myndigheterna gett, desto snabbare kan barn och unga återgå till närundervisning och sin hobbyverksamhet."

Premium

3.12.2020

I dag: Kulturen håller oss vid liv i mörkret

Kulturbranschen hör till de branscher som helt klart drabbats allra hårdast av epidemin.

Premium

29.10.2020

I dag: Vastaamo-fallet är en allvarlig varningssignal

Att gå i terapi är att ta hand om och bära ansvar för både sig själv och för sina närmaste.

Premium

24.9.2020

I dag: Debattkulturen på sociala medier är ett demokratiproblem

Att allt från politiskt aktiva personer med invandrarbakgrund till tonåringar som aktiverat sig i klimatrörelsen måste stå ut med dagliga trakasserier och mobbning är ett demokratiproblem som måste tas på större allvar.

Premium

20.8.2020

I dag: Sysselsättningsdebatten fokuserar fel

"Man antar med andra ord att varje försämring i arbetslöshetsunderstödet ökar sysselsättningen."

Premium

16.7.2020

I dag: Businessen bakom bären

Vi vill alla njuta av jordgubbar och blåbär under sommaren, men med gott samvete.

Premium

11.6.2020

I dag: Vi har ett utbrett diskriminerings- och rasismproblem i Finland

Speciellt vanligt är det att bli offer för trakasserier på olika offentliga platser, i arbetet eller som arbetssökande.

Premium

8.5.2020

I dag: Epidemin visar vikten av vetenskapsbaserat beslutsfattande

Regeringen ska aldrig ha diktatorisk politisk makt, inte ens i undantagstillstånd.

Premium

3.4.2020

I dag: Nu får ingen bli lämnad ensam

Att inte delta i distansundervisningen är jämförbart med att inte dyka upp i skolan.

Premium

28.2.2020

I dag: Våra olika Finland

Varför inte utveckla byskolorna till kunskapscentrum för folk i alla åldrar?

Premium

24.1.2020

I dag: Har ni glömt att vi lever i en kunskapsekonomi?

"Gemensamt för alla dessa listor med förslag på sysselsättningsåtgärder är att satsningarna på utbildningen lyser med sin frånvaro."

Premium

20.12.2019

I dag: Spice Girls-regeringen – inte något att ta illa upp om

Jag hoppas Spice Girls-regeringens budskap även når ut när vi säger att det centrala såklart inte är hur gamla vi är eller vilket kön vi representerar, utan hurdan politik vi för.

Premium

15.11.2019

I dag: Li Andersson: Vi måste värna om allas mänskliga rättigheter då de är under attack

Sannfinländarna vill legalisera förnedrande och förföljelse av minoritetsgrupper på allmänna platser och i offentligheten.

Premium

11.10.2019

I dag: En seger för barnens rättigheter

Framöver utgår lagstiftningen klart och tydligt från vad pedagogik bör vara: en rättighet som tillfaller alla barn.

Premium

6.9.2019

I dag: I solidaritet med Greta

Vi som håller med Greta och hennes rörelse, vi har nu en otroligt viktig uppgift i att stöda och ta ställning, lyfta fram, försvara och höja vår röst.

Premium

2.8.2019

I dag: Vi ska göra mera för att lösa den globala inlärningskrisen

Man uppskattar att hälften av alla barn i världen inte har tillräckliga kunskaper i att läsa och skriva, trots att allt fler barn går i skola!

Premium

28.6.2019

I dag: Låt oss hedra alla som har vågat

Prideveckan är ett utmärkt tillfälle att hedra alla dem som vågat. Som gjort och organiserat och fortsatt trots motstånd och trots mångas försök att förlöjliga dem.

Premium

19.4.2019

I dag: En historisk seger för jämställdheten

Platsfördelningen innebär att riksdagen nu är mer representativ för befolkningen än tidigare.

Premium

8.2.2019

I dag: Vårdkrisen kan inte ha varit en överraskning

Det behövs även hårdare sanktioner i situationer då regler inte följs, mer och bättre övervakning samt mera pengar.

Premium

4.1.2019

I dag: Varför vill vi fly till stranden?

Jag vill inte jobba på ett sätt som leder till att jag behöver flera veckor för att återhämta mig.

Premium

30.11.2018

I dag: Från byråkratidjungel till basinkomst

Trots att alla säger att man vill minska på inkomstfällor har regeringen genom att skära ner i grundtryggheten ökat dem.

26.10.2018

I dag: Att skuldbelägga arbetstagarna är omoraliskt, inte att strejka

Strejkrätten är ett av de mest centrala redskap som arbetstagare har för att påverka sina rättigheter.

21.9.2018

I dag: En procent åt konsten och kulturen är inte för mycket begärt

Konstens och kulturens andel i statsbudgeten är väldigt liten, trots att den samhälleliga betydelsen är enorm.

17.8.2018

I dag: Marscher mot marginalisering

Rätten till en adekvat och god vård borde ses som en mänsklig rättighet, och inte vara något som man måste kämpa för att få då det annars också är svårt i livet.

13.7.2018

I dag: Medmänsklighet i stället för byråkrati

Att försvara offentliga tjänster handlar inte om att motsätta sig företagande.

8.6.2018

I dag: Att bemöta en jobbig tystnad

Att kunna uthärda obekväma tystnader är en av de viktigaste egenskaperna man behöver för att kunna förändra världen.

4.5.2018

I dag: Arbetsmarknadspolitiken behöver en rejäl dos feminism

Regeringen har fattat beslut som direkt försämrat omständigheterna på flera kvinnodominerade arbetsplatser.

30.3.2018

I dag: Social- och hälsovårdsreformen är valperiodens viktigaste fråga

Social- och hälsovårdsreformen är en fajt om samhälleliga strukturer.

23.2.2018

I dag: Säkerheten är ett starkt argument, men kan inte överskugga allt annat

Säkerheten har alltid varit ett starkt argument, men i en rättsstat och demokrati kan det inte vara det enda man tar hänsyn till.

19.1.2018

I dag: Folkrörelsen kring aktiveringsmodellen handlar om så mycket mer

Under julhelgen fick jag hundratals och hundratals mejl om en och samma fråga – aktiveringsmodellen.

15.12.2017

I dag: En störtflod genom hela samhället

När tystnadens kultur nu äntligen är bruten och dammen äntligen brustit, är det på vårt allas ansvar att se till, att ingen röst mer blir nedtystad.

10.11.2017

I dag: Algoritmer och demokrati

Att som användare själv lägga märke till att man nu är föremål för påverkan från en främmande stat är nästintill omöjligt.

6.10.2017

I dag: (Dubbel)moral

På kandidatseminariet för alla rättsvetare vid Åbo Akademi ställde vår föreläsare plötsligt frågan om huruvida man alltid måste följa lagen. Jag minns att stämningen blev rätt förvirrad. I våra studier hade vi så långt alltid analyserat lagen. Vänt och vridit på den i form av analyser och jämförelser av olika rättsfall, domstolsbeslut och traktater.

1.9.2017

I dag: Terroristerna vill dela oss

Ideologiskt motiverade våldsdåd, må det vara fråga om jihadister eller högerextremister, är en annan sak än skolskjutningar.

27.7.2017

I dag: Debatten som blev en dimridå

Inget parti och ingen politisk gruppering kan påstå sig vara fria från populism.

19.5.2017

I dag: Hur välfärdsstaten försvann

Regeringen Sipilä har en mängd reformprojekt som strävar efter att rucka på den finländska välfärdsstatens fundament.

14.4.2017

I dag: Nu måste regeringen backa

Finländarna visade ett tydligt missförtroende mot regeringens social- och hälsovårdsreform i kommunalvalet.

3.2.2017

I dag: Ordning och reda i välfärden

Social- och hälsovårdsreformen kommer att vara en av vårens största politiska frågor i Finland.

30.12.2016

I dag: En eloge till Skam

Seriens styrka är att den känns helt igenom autentisk – språket, chatdiskussionerna, festerna, osäkerheten.

25.11.2016

I dag: Välfärdspengar ska inte gå till privata vinster

Den valfrihetsmodell som regeringen nu kopplat till reformen handlar egentligen om okontrollerad privatisering.

21.10.2016

I dag: Den politiska debattens framtid

Var finns de forum där beslutsfattare har tid och möjlighet att elaborera och motivera sina resonemang, där man berättar varför man tänker som man gör?

16.9.2016

I dag: Dags för en ny universitetsreform

Vad högskolornas autonomi egentligen politiskt och administrativt borde innebära är en diskussion som ännu inte är förd i Finland.

12.8.2016

I dag: Asylpolitiken göms bakom en ridå av byråkrati

Asylpolitiken blir lätt en diffus metadiskussion, där nätforum fylls av grundlösa påståenden om hur "generös” asyllagstiftningen är.

8.7.2016

I dag: Finlands nya personliga rekord

Genom att skärpa villkoren för mottagande av arbete och en förlängning av karenstiderna, riskerar regeringen att försvåra arbetssökandet för många.

8.7.2016

I dag: Finlands nya personliga rekord

Genom att skärpa villkoren för mottagande av arbete och en förlängning av karenstiderna, riskerar regeringen att försvåra arbetssökandet för många.

3.6.2016

i dag: Konkurrenskraftspolitik från det förflutna

Innehållet i konkurrenskraftsavtalet räddar knappast den finländska ekonomin.

29.4.2016

I dag: Li Andersson: Tröttsam debattkultur

Sipilä valde att bilda en utpräglat borgerlig och konservativ regering. Till och med SFP fick se sig omplacerad till oppositionen. Detta skapade en tydlig ideologisk kil mellan regering och opposition.

25.3.2016

I dag: EU sviker sina principer

EU-ledarna är beredda att tumma på ideal som respekt för de mänskliga rättigheterna och folkrätten i sin desperation över att minska mängden asylsökande.