Leena Kuumola

Leena Kuumola

Senast publicerade artiklar

22.5.2021

Konstrecension: Upptäckter och samband i avskalad form

I Shoji Katos konstnärliga tänkande förenas naturvetenskapligt intresse med stillsam observation av den omgivande verkligheten. I utställningen Ca (Temperatures) utgår han från grundämnet kalcium

Premium

27.2.2021

Konstrecension: Mosaik med koloristisk stringens

I sin utställning Tesserae målar Silja Rantanen fram ljus genom att sammanfoga glasbitar till mosaik. Medelhavsarkitekturen men även naturen är inspirationskällor.

Premium

20.6.2020

Konstrecension: Galleri Sinne bjuder på abstrakta reflektioner över rum och rymd

Det sköra och stillsamma flyr ängsligt undan i sammanhang där det ljudliga och tydligt överskådliga härskar. Abstrakt på Galleri Sinne sammanför fem ytterst olika konstnärer och helheten blir orolig och ojämn, skriver Leena Kuumola.

Premium

24.1.2020

Konstrecension: Äventyr i tingens ljuvliga domäner

Konstnären Anu Tuominen har gått på upptäcktsfärder i naturen och på loppmarknader och återupptäcker och samlar det bortglömda, nötta och obehövliga i sin konst.

Premium

19.10.2019

Konstrecension: Ilmari Gryta iakttar stillsamt

Grytas återhållsamma konst undflyr provokationer och snabba skiften.

Premium

15.6.2019

Från inre magi mot det yttre

Det fysiskt konkreta och alldagliga dominerar Susanne Gottbergs utställning på Helsingfors Konsthall. HBL:s recensent saknar den magi hon tidigare gett prov på med hjälp av det svårdefinierade och ogripbara.

Premium

14.6.2019

Konstrecension: Från inre magi mot det yttre

Det fysiskt konkreta och alldagliga dominerar Susanne Gottbergs utställning på Helsingfors Konsthall. HBL:s recensent saknar den magi hon tidigare gett prov på med hjälp av det svårdefinierade och ogripbara.

Premium

25.4.2019

Impuls: Regnets oemotståndliga behag

Oberoende ursprung och omständigheter, möter vi på alla håll i världen samma slags vatten ovanifrån i form av det fallande regnet.

Premium

23.3.2019

Konstrecension: Ljusets transparenta färder och känslan av det otyglade och fria

I utställningen Wavelengthshar Lampenius uttryck gått från disigt eteriska själslandskap mot mera uttalade färgytor. Det konstnärliga språket är nu mer personligt, skriver Leena Kuumola.

Premium

29.1.2019

Impuls: Om vikten av proportioner

Att återge det förtroligt känsliga i större format låter sig inte alltid göras utan att något väsentligt går förlorat.

Premium

10.11.2018

Impuls: Om konstnärlig integritet

I stället för att med konstens medel söka nya perspektiv och annorlunda frågor tycks det politiskt korrekta bilda en stomme för många konstverk, harmlösa nog för att passa konstmarknaden.

22.7.2017

Impuls: Konst om kriser på avstånd

Mänskliga missöden är inte konst, skriver Leena Kuumola.

17.2.2017

Konstrecension: Silja Rantanen har återvänt till färgerna

Kvadratiska målningar, klara färger, starka kontraster. Det är vad som gäller i Silja Rantanens Venedigstudier.

28.1.2017

Konstrecension: Rum att andas i

Marjatta Holmas abstrakta betraktelser handlar om seendets och målandets idé.

17.12.2016

Konstrecension: I skuggornas värld

Jukka Hautamäki försöker fånga det ogripbara, vilket är en strävan värd all respekt.

3.12.2016

Konstrecension: Uppfinnarkonst med skärpa och humor

Konstnärsgruppen Videokaffe transformerar till synes enkla fenomen till invecklade förlopp fyllda av sinnlig och visuell glädje. Isärplockade kaffemaskiner producerar både rykande färskt kaffe och rörlig bild.

22.10.2016

Konstrecension: Om tillvarons bräcklighet

Med få medel förenar Mona Hatoum mångfalden av motsatta krafter och översätter dem till konstens poetiska språk.

17.9.2016

Konstrecension: Färd utan mål

Den stundtals vällande människomassan som tyst förflyttar sig över snövidder i Katerina Mistals verk för tanken till vår tids förtäckta konventioner.

11.6.2016

Konstrecension: Vattnets hämmande envälde

Att bestämma ett tema för en utställning med fjorton samtidskonstnärer från Island väcker förundran.

4.6.2016

Konstrecension: Eteriska världar med skilda premisser

Antti Nyyssölä utgår från spår efter människan, medan Päivikki Alaräihä frammanar en odefinierad, helt abstrakt rumslighet.

14.5.2016

Konstrecension: Hyllning till färgens glöd

Det finns få lika originella målare som Mari Sunna i Finland.

7.5.2016

INSTALLATION: Konfrontationer i växternas rike

Christine Ödlund skildrar livets verklighet genom konfrontationer mellan naturvetenskap och mystik. Hennes utställning Aether & Einstein visas på Magasin III i Stockholm.

23.4.2016

INSTALLATION: Drömska spår av närvaro

Laura Wesamaa skapar en atmosfär full av löften på SIC.

16.4.2016

INSTALLATION: Skiftningar i färgrymd

Det långsamma skeendet i Marko Vuokolas verk ger en hypnotisk effekt.

5.3.2016

Konstrecension: Kontemplation med längtan efter det sinnliga

Ett förflutet inom arkitekturen har lämnat sina spår i Stuart Wredes konstnärliga gärning.

20.2.2016

SKULPTUR: Teatralisk fasa, tyst sorg

Anna Estarriola närmar sig det makabra med ett estetiskt grepp, Erika Erres svarta plastbollar ger upphov till en högtidlig upplevelse.

6.2.2016

KONSTRECENSION: Poetiska viskningar

Jussi Heikkiläs förhållningssätt har vissa paralleller med det empiriska inom naturvetenskapen, han hittar, sorterar och arkiverar, men till skillnad från det vetenskapliga lämnas analysen och tolkningen åt betraktaren.