Laura Kolbe

Laura Kolbe

professor i europeisk historia vid Helsingfors universitet och stadsfullmäktigeledamot (C)

Senast publicerade artiklar

9.9.2018

I dag: Helsinki-ranking – världens bästa studentkulturer

Nu kopierar man idéer från världen, men glömmer att vi har mycket att ge.

5.8.2018

I dag: En titt på framtiden: Japan

För alla som intresserar sig för framtiden rekommenderas varmt en semesterresa till Japan.

1.7.2018

I dag: Berlin – alltid värd en resa!

Skulle det inte vara dags för Finland att få sin egen språk- och kulturprofessor på ett av Europas främsta universitet?

27.5.2018

I dag: Centraleuropa – dystert och dunkelt?

Staterna runt huvudstäderna har förändrats många gånger, men städerna har bevarat sina särdrag.

22.4.2018

I dag: Welcome on board! Om kulturell mångfald

Det är svårt att hålla huvudet kallt när världen förändras och människor är i rörelse.

18.3.2018

I dag: 1968 kommer – är du beredd?

Studentradikalerna blev ungdomskändisar, objekt för kärlek eller hat.

11.2.2018

I dag: Royal Finland?

Sauli Niinistö fortsätter som republikens president med monarkistiska nyanser.

3.12.2017

I dag: Finland 100 och ”lilla jag”

Året har blivit , begynnelsen av all modern utveckling i Finland.

29.10.2017

I dag: Stadslobby 1912 och 2017

Precis som i dag, hänvisade man 1912 till urban tillväxt och internationalisering.

24.9.2017

I dag: O, gamla klang- och jubeltid

3 427 gratulationer till alla nya studerande vid Helsingfors universitet år 2017! Ingenting tyder på att intresset för vetenskap, bildning och akademisk kultur skulle ha minskat under det gångna året.

20.8.2017

I dag: Vad är staten, mamma?

Staten kan ses genom ett stort antal variabler. Det är konstitution och regeringssystem. S

11.6.2017

I dag: Den röda stadsdirektören Jussi Tuominen och historiens minneslucka

Tuominens sista dag som den röda huvudstadens herre, strax innan tyskarna kom, löpte normalt.

8.5.2017

I dag: Stadshuset och feodalismen

Feodalismens lagar dominerar i den urbana kommunalpolitiken.

26.2.2017

I dag: Utsikt mot framtiden, i kvinnornas fotspår?

Det borde vara slut med ”gubbmentaliteten” som hittills har styrt de flesta kommunernas strategipapper.

22.1.2017

I dag: Politikern och yrket

Det var av en slump eller tillfällighet att politiken blev en central syssla.

18.12.2016

I dag: Vem älskar kommunalpolitik?

Jag hävdar att kommunalpolitik är den viktigaste formen av politik. Ifall den inte fanns, vem skulle styra kommunerna? Maffian?

13.11.2016

I dag: Föreställningar om staden Helsingfors

Många supermetropoler har tagit statens tidigare roll. De bär sitt ansvar för samhällsfred och välgång.

9.10.2016

I dag: Fosterlandet och flaggan

Flaggbruket är ett sätt att utesluta, gallra och beskära kättare från likasinnade.