Kristina Rotkirch

Senast publicerade artiklar

10.2.2019

Bokrecension: ”Varje dag dör tiotals familjer..."

I dag betecknas svältkatastrofen Holodomor på 1930-talet som folkmord i Ukraina, dock inte i Ryssland. Det var ingen naturkatastrof utan Stalins medvetna särbehandling av Ukraina. Och följderna påverkar fortfarande det ukrainska samhället, nu tre generationer senare, med Ryssland som granne.

Premium

25.11.2018

Bokrecension: Text som vibrerar av kärlek och hat

Hur kunde det gå så här i Ryssland? Masha Gessen ger implicit två svar som båda utgår från det sovjetiska arvet. Människorna hade fråntagits sitt historiska minne liksom också den nödvändiga informationen för att förstå sitt land och sin egen belägenhet. Och även om friska kunskapsflöden sipprade in i det nya Ryssland, fanns jordmånen kvar för propaganda, desinformation och censur.

19.8.2018

Kommentar: Sjalamov vs Solzjenitsyn

Varlam Sjalamov och Alexandr Solzjenitsyn är den ryska litteraturens största skildrare av Gulag. Men de var antagonister och tänkte olika i allt väsentligt: livssyn, religion, etik och litteratur.

18.2.2018

Litteraturrecension: Kärleksförklaring till Pusjkin

Mödolös och lustfylld blir versen i Bronsryttarens nya svenska språkdräkt, eftersom översättaren Lasse Zilliacus är så förtjust i ”de bundna formernas forna mästerskap”.

21.1.2018

Plock & fynd: Antologi av idealiska redaktörer

Kristina Rotkirch tipsar om en omistlig bok på resan till Ryssland.

16.6.2017

Vad livet ändå är intressant!

Vårt enda liv har det stora vanvettet i världen som bakgrund, inser Ljudmila Ulitskajas romanperson Jakov redan som ung, utan att då kunna ana vad som väntar honom. Hans bevarade mänsklighet och hans längtan att nå vidare är en av de stora berättelserna från vår tid, skriver recensenten om Ulitskajas nya roman Jakobs stege.

15.3.2017

Bokrecension: Den brustna utopin

Om de stora ryska romanerna har man sagt att förvisso är de stora, men inte perfekta.Detta gäller i högsta grad Andrej Platonovs Tjevengur som är en svindlande berättelse om de kaotiska åren efter revolutionen och det ryska inbördeskriget. Och samtidigt en av den europeiska modernismens höjdpunkter.

23.5.2016

Bokrecenioner: Fördrivning, fångläger och fornrysk fromhet

Digra romaner med historiska motiv. Det är den gemensamma nämnaren för de böcker som belönats med Rysslands mest prestigefyllda litteraturpris de senaste åren.