Kimmo Sasi

tidigare minister och riksdagsledamot (Saml.)

Senast publicerade artiklar

29.12.2016

Bakgrund: Hade grundlagsutskottet rätt?

Kimmo Sasi, tidigare riksdagsledamot (Saml) och ordförande för riksdagens grundlagsutskott, efterlyser en analytisk debatt om de språkliga rättigheterna.

23.10.2016

I dag: Grundlagsproblem

Språkliga rättigheter garanteras inte genom nämnder eller mycket allmänna normer.

13.8.2016

I dag: Mera Norden

Man har gjort många administrativa reformer i nordiskt samarbete. Nu är det dags för en politisk reform.

10.7.2016

I dag: Vilka är kriterierna för ett Natomedlemskap?

Finland och Sverige borde klargöra sin säkerhetspolitik.

5.6.2016

I dag: Får Stubb fortsätta?

Samlingspartiets problem kan inte lösas om partiet inte kan förtydliga sina mål och ta initiativ för att främja dessa mål.

20.4.2016

I dag: Konsumentens synvinkel

Det geniala med det nya systemet är att konsumenterna väljer sådana läkarstationer som ger bäst vård.

21.2.2016

I dag: Kimmo Sasi: Asylsystemet fungerar inte

I stora läger skulle man i förundersökningen ha en bättre expertis att bedöma sökandens motiveringar och bakgrund.